Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LISTA DOCUMENTELOR
PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ
1. Acte normative care reglementează educaţia fizică şi sportul şcolar:...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lista documentelor profesorului_de_ed._fizic_

367 views

Published on

  • Be the first to comment

Lista documentelor profesorului_de_ed._fizic_

  1. 1. LISTA DOCUMENTELOR PROFESORULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ 1. Acte normative care reglementează educaţia fizică şi sportul şcolar: Legea învăţământului, Legea statutului personalului didactic, Legea educaţiei fizice şi sportului, Ordine şi note ale Ministerului şi ale Inspectoratului. 2. Procesul verbal de constituire a Asociaţiei Sportive Şcolare şi Cererea de afiliere. 3. Calendarul sportiv al unităţii. 4. Regulamentul sportiv şi protocoale de concurs. 5. Sistemul Naţional Şcolar de evaluare la Educaţie fizică şi cel propriu al profesorului. 6. Fişa individuală a elevilor. 7. Procesul verbal de protecţia muncii elevilor la educaţie fizică şi sport 8. Regulamentul elevilor la educaţie fizică şi sport. 9. Evidenţa activităţilor proprii în cadrul Comisiei metodice, catedre, cercuri. 10. Evidenţa luărilor de poziţie în cadrul Consiliuluii profesoral în favoarea educaţiei fizice şi sportului. 11. Evidenţa elevilor promovaţi în sportul de performanţă. 12. Planul de pregătire a sportivilor şi a echipelor reprezentative. 13. Planul pregătirii individuale pentru definitivat, grade, perfecţionare. 14. Planuri de lecţie. 15. Planul calendaristic semestrial şi proiectarea unităţilor de învăţare. 16. Eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare 17. Note în catalog. 18. Evidenţa legăturii cu familia. 19.Evidenţa legăturii cu comunitatea locală. 20.Atragere de sponsori. 21.Evidenţa participării în competiţii şi a rezultatelor obţinute. 22.Evidenţa scutirilor. 23.Evidenţa elevilor problemă. 24. Evidenţa intervenţiilor profesorului la radio şi TV. 25. Terenuri marcate şi sectoare amenajate pentru: viteză, rezistenţă, oină, lungime. 26.Colţul sportiv. 27.Confecţionarea de material sportiv: corzi, mingi oină, blocstarturi, bastoane, beţe de ştafetă, gantere, jaloane.

×