Successfully reported this slideshow.
FONDURI PERSONALE ŞI FAMILIALE
Nr.
inventar
Denumirea fondului Anii extremi Unităţi
arhivistice
A
1824 Acterian - familial...
1762 Boteanu - familial 1863 – 1942 71
2339 Bratu - familial 1896 – 1985 19
1286 Bratianu - familial 1850 – 1948 648
2277 ...
1839 Creţulescu - familial 1644 – 1968 1592
1442 Cumpănaşu Dumitru 1469 – 1913 215
1631 Cuţarida - familial 1911 – 1942 21...
1224 Idem vol. IV 1880 – 1946 1969
1835 Ghibu Onisifor 1883 – 1973 1079
1933 Ghica - familial 1840 – 1935 468
1226 Ghica A...
1998 Ionescu Nişcov Traian 1937 – 1980 124
1230 Iorga Nicolae 1895 – 1950 55
1636 Iov Dumitru 1917 – 1945 84
J
757 Justh G...
1483 Moscu Ştefan vol. I 1820 – 1837 159
1484 Moscu Ştefan vol. II 1830 – 1831 1078
1485 Moscu Ştefan vol. III 1826 – 1828...
1621 Petrescu (Zaharia) – familial 1787 – 1956 279
1563 Pihtu – Poshari 1800 – 1805 47
2082 Pâclianu Elena 1868 – 1895 5
1...
1658 Slătineanu Barbu 1841 – 1863 5
1048 Slăvescu Victor 1908 – 1947 225
1847 Smarandache Florentin 1979 – 1984 17
1719 Sm...
Z
1761 Zamfirescu Duiliu 1880 – 1930 57
1661 Zamfirrescu Ramiro 1912 – 1972 14
1723 Zarifopol - familial 1857 – 1933 123
1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lista %20fonduri %20personale_%20si_familiale%20

426 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lista %20fonduri %20personale_%20si_familiale%20

 1. 1. FONDURI PERSONALE ŞI FAMILIALE Nr. inventar Denumirea fondului Anii extremi Unităţi arhivistice A 1824 Acterian - familial 1904 –1973 87 1516 Adamachi Vasile 1830 – 1896 148 1065 Alexandrescu Niculae 1727 – 1915 905 2341 Alexandrescu Anton 1875 – 1994 507 1215 Alexianu Gheorghe 1936 – 1946 12 1517 Andricu Mihail 1913 – 1973 56 1691 Angelescu Constantin 1907 – 1949 16 1216 Antonescu Ion 1918 – 1943 20 1624 Argetoianu Constantin 1883 – 1941 75 2178 Arsachi Apostol 1684 – 1933 777 1518 Ausnit Max 1933 – 1946 43 1753 Averescu Alexandru 1913 – 1938 126 B 1519 Babeş Vicenţiu 1865 – 1894 13 1999 Bacovia - familial 1881 – 1981 37 1826 Bagdat Dumitru - familial 1890 – 1955 28 1441 Bagdazar Nicolae 1921 – 1974 509 1765 Bagdasar, dr. - familial 1901 – 1979 219 1137 Balş - familial 1811 – 1947 48 1217 Bataillard Paul 1849 – 1878 17 1616 Baltazar Nicolae 1902 – 1977 232 2358 Bădescu Constantin 1934 – 1980 24 2124 Bălan Teodor 1865 – 1972 56 1625 Bălăceanu - familial 1690 – 1949 70 1827 Băjan I. Dumitru 1893 – 1940 54 1520 Bălcescu Nicolae 1848 – 1864 7 1521 Bengescu - familial 1850 – 1937 61 608 Berceanu Mihail vol. I 1833 – 1948 1498 1118 Berceanu Mihail vol. II 1723 – 1948 338 2276 Berdan Gheorghe 1894 – 1971 9 1770 Berthelot Henri 1916 – 1919 2 1218 Bibescu - familial <1848> -1919 1925 38 1626 Biju Mircea 1858 – 1931 15 1828 Bobulescu Constantin 1918 – 1957 42 2067 Boerescu Mihai şi Vasile 1839 – 1966 9 1613 Boerescu Neagu 1904 – 1947 10 1614 Boga T. Leon 1923 – 1968 9 2101 Bogdan Damian 1943 – 1980 131 1522 Bogdan Nicolae 1925 – 1973 71 2232 Boldur Alexandru 1909 – 1977 75 756 Bosie Vasile 1780 – 1936 491
 2. 2. 1762 Boteanu - familial 1863 – 1942 71 2339 Bratu - familial 1896 – 1985 19 1286 Bratianu - familial 1850 – 1948 648 2277 Brătănescu Mircea 1684 – 1950 115 2306 Broşteanu Ernest 1870 – 1976 28 2072 Bucşan Constantin 1923 – 1934 3 2484 Bulgaru Valeriu 1931 - <1980> 51 1748 Bunescu Mihail <1905-1935> 8 1524 Busuioceanu Alexandru 1916 – 1963 131 1138 Butculescu - familial 1537 – 1948 1052 1062 Butculescu Dumitru (Conferinţe parlamentare) 1887 – 1920 116 2234 Butculescu - familial 1632 – 1922 402 1627 Buteanu Aurel 1929 – 1948 17 C 1296 Califarov Mihail şi Neculae 1807 – 1887 1.172 1289 Cantacuzino - familial 1834 – 1940 365 1830 Cantacuzino -(Grigore Gh. Şi Alexandrina Gr.) 1838 – 1965 1121 1693 Cantacuzino (Rifov) Cazimir 1871 – 1979 103 1288 Cantacuzino C. Ion 1557 – 1906 1208 1045 Cantacuzino C.M. (Bîzu) 1850 – 1947 511 1829 Cantacuzino Gr. Gheorghe 1907 – 1978 845 2105 Cantili George 1860 – 1934 11 1525 Caradja - familial 1334 – 1934 516 1560 Caramihu A.I. 1813 – 1815 765 Caranfil Nicolae 1839 – 1944 603 1559 Carcalechi, Gheorghiu (Braşoveanu) 1784 – 1809 123 1119 Carp P. Petre 1828 – 1933 158 1628 Catargi - familial 1871 – 1958 40 1629 Cazimir – familial 1696 – 1970 54 1692 Călinescu Armand 1905 – 1948 29 1630 Călugăru Ion 1920 – 1972 100 609 Căstrişoaia Safta 1850 – 1883 33 1135 Cernat Alexandru 1774 – 1928 168 1758 Chemale Anton 1914 – 1949 8 1768 Cihoschi Alexandru 1890 – 1929 28 2227 Ciugureranu Daniel 1902 – 1949 3 1219 Câmpineanu - familial 1848 – 1919 117 1674 Coandă Henri 1925 – 1968 9 1527 Constantinescu I. 1939 – 1947 7 1528 Constantinescu Miron 1911 – 1975 41 1831 Corbu C. Adrian 1914 – 1970 207 1529 Costache – familial 1865 – 1941 25 1526 Costescu George 1865 – 1969 21 2302 Crainic Nichifor 1930 – 1964 15 1694 Cremer Isidor 1901 – 1955 5 1662 Cristea Miron 1886 – 1975 50
 3. 3. 1839 Creţulescu - familial 1644 – 1968 1592 1442 Cumpănaşu Dumitru 1469 – 1913 215 1631 Cuţarida - familial 1911 – 1942 21 1140 Cuza Alexandru Ioan 1839 – 1866 61 1139 Cuza A. C. 1880 - 1949 126 D 1832 Damaschin Maria 1819 – 1972 33 1063 Darclee Hariclea 1835 – 1939 119 1749 Davidescu Nicolae 1871 – 1941 7 1615 Davila - familial 1852 – 1949 41 1530 Diamandi Constantin 1863 – 1930 416 2102 Dima Drăgan Corneliu 1836 – 1985 86 1695 Dinu Paul 1935 – 1939 9 1220 Djuvara - familial 1861 – 1966 506 2307 Dobrescu Ion 1920 – 1968 11 2068 Dogaru Ion 1960 – 1967 6 1531 Drăghici A. Gheorghe 1878 – 1927 22 2278 Drăghicescu Dumitru 1890 – 1989 8 1443 Duca I. G. 1887 – 1945 361 1617 Dudu Velicu 1709; 1846 – 1977 1481 1825 Dumbravă Bucura (Fanny Seculici) 1902 – 1972 34 E 1532 Elefterescu - familial 1882 - 1942 38 715 Eminescu Mihai 1844 – 1943 127 1760 Enescu George 1888 – 1982 16 F 1533 Farra - familial 1852 – 1914 16 1757 Fălcoianu - familial 1836 – 1944 48 1633 Filaliti George 1864 – 1930 22 1141 Filipescu - familial 1850 – 1949 81 1697 Filipescu Gheorghe 1852 – 1853 33 1664 Filitti - familial 1862 – 1945 23 1767 Filotti - familial 1921 – 1944 19 945 Flondor Iancu 1861 – 1948 77 1225 Florescu Jean Th. 1908 – 1937 38 1696 Florescu Bobu Florea 1938 – 1970 27 1833 Finkelstein Gustav 1909 – 1959 17 1686 Furtună Constantin 1817 – 1825 638 G 1766 Gălăşescu Gr. Dumitru 1905 – 1951 7 2237 Gărdescu - familial <1800>-1976 38 1534 Ghenzul Vasile 1885 – 1970 157 1754 Gheorghian V. – familial 1877 – 1930 31 1834 Gherasi - familial 1838 – 1927 40 1221 Gheorghiev Evloghie şi Hristo vol. I 1785 – 1868 1356 1222 Idem vol. II 1859 – 1862 1325 1223 Idem vol. III 1863 – 1886 1488
 4. 4. 1224 Idem vol. IV 1880 – 1946 1969 1835 Ghibu Onisifor 1883 – 1973 1079 1933 Ghica - familial 1840 – 1935 468 1226 Ghica Alexandru 1825 – 1885; 1904 763 2488 Ghica Ioan (epitropia casei cămăraşului ) 1832 – 1852 10 1879 Ghica Dimitrie Ion 1875 – 1876 2 1177 Ghica Dimitrie (cabinet) 1852 – 1866 30 1064 Ghica Dimitrie şi Ecaterina 1735 – 1889 258 1228 Ghica Grigore Al. (Moldova) 1833 – 1857; 1860 67 1227 Ghica Grigore D. (Ţara Românească) 1822 – 1829 63 1229 Gigurtu Ioan 1933 – 1939 8 1291 Gyalui Jeno 1920 – 1921 17 1535 Goga Dimitrie 1860 – 1896 22 1142 Goga - familial 1900 – 1944 160 1120 Golescu Al. G. şi lt. C. Golescu 1823 – 1893 1903 – 1922 51 1536 Gorănescu - familial 1893; 1920 – 1945 41 1445 Gore Pavel 1579 – 1945 96 1634 Greceanu - familial 1789 – 1948 184 2073 Grecescu Grigore 1903 – 1948 6 1837 Grinţescu Ernest 1911 – 1961 46 2356 Guboglu Mihail 1910 – 1995 136 H 1876 Halfon Abraham 1831 – 1916 24 2126 Halippa Pantelimon 1803 – 1972 1155 825 Haret Spiru 1884 – 1937 22 611 Haşdeu Bogdan Petriceicu - corespondenţă - <1861-1907> 2210 1635 Haţieganu Emil 1893 – 1950 227 1750 Hening - familial 1957 – 1971 17 2338 Hârlescu - familial 1816 – 1995 242 1877 Hotnog Titus 1905 – 1949 46 949 Hurmuzache - familial 1591 – 1930 361 I 2230 Iacobescu Teodor 1815 – 1968 271 1932 Iacovache - familial 1883 – 1946 16 2079 Iconomu Mircea 1918 – 1929 8 1446 Igiroşanu Horia 1920 – 1928 110 1562 Iliadi Andrei 1805 – 1825 40 1290 Iliescu Dumitru gral. 1909 – 1921 62 1447 Ilieşiu Justin 1868 ; 1914 – 1975 189 1231 Istrati Constantin, dr. 1902 1915 84 2231 Ionescu Emilian 1866 – 1978 43 1232 Ionescu Tache 1900 – 1928 58
 5. 5. 1998 Ionescu Nişcov Traian 1937 – 1980 124 1230 Iorga Nicolae 1895 – 1950 55 1636 Iov Dumitru 1917 – 1945 84 J 757 Justh Gyula 1691 – 1929 2712 K 1759 Karoly Francisc Iosif 1763 – 1977 106 1700 Kogălniceanu Mihail şi Vasile 1862 – 1938 87 1665 Kober Hans şi Anny 1942 – 1944 26 L 1292 Lămotescu - familial 1864 – 1888 102 1234 Lapedatu Alexandru 1920 – 1944 25 1663 Larionescu Traian 1928 – 1979 61 1701 Lecca I. Iunin 1906 – 1921 8 2000 Limona Dumitru 1912 – 1979 31 1537 Lipovan Gheorghe 1904 – 1972 95 1702 Lungulescu Gheorghe 1929 – 1944 15 2066 Lupaş Ioan 1921 – 1930 187 M 1448 Macedonski Alex. 1812 – 1941 185 1235 Magheru Gheorghe 1854 – 1877 4 1705 Manolescu-Strunga - familial 1875 – 1947 62 1637 Maniu Iuliu 1918 – 1947 10 1703 Manoliu Petre 1935 – 1970 11 1840 Manu - familial Sec. XVI – 1948 249 610 Marcu Duiliu , avocat <1854 -1877> 2 1143 Marghiloman Alexandru 1870 – 1924 368 614 Mănuilă Sabin 1853 – 1947 2030 1077 Meissner Constantin 1837 – 1943 816 1237 Mehedinţi Simion 1869 – 1927 89 1639 Melic Iacob 1842 – 1867 7 1704 Melinte - familial <1881> – 1976 153 1144 Mercuri Paolo 1822 – 1919 132 1640 Metaxa Toma 1903 – 1956 115 1641 Metzulescu Stelian 1917 – 1973 30 2109 Mexis, George 1844 – 1945 8 1121 Mihalache Ion 1860 – 1947 93 1238 Mihail Jean 1922 – 1959 18 2097 Milcu Ştefan 1898 – 1982 460 1239 Minar Octav 1914 – 1922 9 2357 Mircea Ion Radu 1510 – 1991 201 1841 Mircescu Constantin 1842 – 1892 10 1666 Mitilineu M. Ion 1918 - <1930> 6 1642 Mârzescu - familial 1843 – 1926 151 1293 Mocioni (Mocsonyi) – familial 1701 – 1948 163 1842 Molda Paul 1884 – 1975 196 1843 Moldoveanu St. Ion 1939 – 1970 7 1643 Moldovan Victor 1918 – 1973 21
 6. 6. 1483 Moscu Ştefan vol. I 1820 – 1837 159 1484 Moscu Ştefan vol. II 1830 – 1831 1078 1485 Moscu Ştefan vol. III 1826 – 1828 1603 1512 Moscu Ştefan vol. IV, p.I 1831 – 1834 842 1513 Moscu Ştefan vol. IV, p.II 1831 – 1834 1410 1514 Moscu Şt. Vol. V. 1834 – 1835 1497 1515 Moscu Ştefan vol. VI 1835 – 1837 1464 612 Morţun G. Vasile – familial 1893 – 1921 220 1046 Moruzi Panaiot 1855 – 1862, 1916 - 1949 44 1122 Mureşianu Aurel Horia. 1879 – 1882 1914 – 1942 19 N 1240 Nacu Constantin <1870>- 1887 19 917 Naum - fraţii 1891 – 1948 87 1145 Nedioglu - familial 1851; 1906 – 1920 26 1707 Nenişior - familial 1858 – 1939 125 1619 Nestorescu Jean 1907 – 1972 28 1844 Nistor Petre 1940 – 1960 10 2467 Nitreanu Nicolae 1882 – 1999 91 1706 Niţescu - familial 1857 – 1969 32 O 1623 Obrenovici Miloş 1827 – 1860 55 1620 Obedeanu - familial <1642>-1929 7 2085 Opriş Ştefan 1915 – 1946 34 1845 Oprişanu Emil 1933 – 1947 10 1538 Oteteleşeanu - familial 1579 – 1888 551 P 1561 Panaiot Daniil 1838 – 1846 36 1708 Panaiot Spahi 1803 – 1840 66 946 Panaitescu Emil 1910 – 1955 339 1711 Pangică D. Nicolae 1944 – 1977 7 1667 Panopol - familial 1800 - 1917 27 1646 Pântea Gherman 1916 – 1967 26 1688 Panu - fraţi 1775 – 1803 997 1769 Papacostea Petre 1907 – 1963 85 1645 Papiniu - familial 1853 – 1950 301 2228 Paraschivescu George 1898 – 1944 55 1709 Parhon Constantin I. 1874 – 1974 277 2279 Păduraru Teodor 1907 – 1974 27 1449 Pelivan Ion 1821 –1944 802 1846 Perieţeanu Vasile Alexandru 1963 – 1973 12 1241 Perieţeanu I. Grigore 1897 – 1959 135 1242 Petală Nicolae 1914 – 1925; 1942 32 2070 Petrescu Alexandru 1878 – 1911 8 1673 Petrescu Camil 1927 – 1956 45 1712 Petrescu Paul 1933 – 1948 9
 7. 7. 1621 Petrescu (Zaharia) – familial 1787 – 1956 279 1563 Pihtu – Poshari 1800 – 1805 47 2082 Pâclianu Elena 1868 – 1895 5 1539 Place Thomas Victor 1844 – 1890 34 1123 Pleşoianu I. Ştefan 1735; 1801 – 1947 54 1997 Podea Ion 1637 – 1964 167 1648 Ponici - familial 1492 – 1945 22 1147 Popa Augustin 1895; 1911; 1915 – 1944 12 2090 Popescu Dionisie 1871 – 1897 5 1622 Popovici Dimitrie 1870 – 1887 47 1713 Popovici Tască – familial 1885 – 1945 16 2233 Popp Ghiţă 1963 – 1967 6 1751 Popp Felix 1916 – 1971 24 1668 Pordea Barbu 1935 – 1940 24 2280 Poroineanu Sache 1824 – 1930 130 1838 Powel Howard Hare 1916 – 1952 27 1710 Preda George 1866 – 1944 16 1669 Prodan - familial 1849 – 1933 5 1647 Protopopescu Pache Em. 1882 – 1938 27 823 Puiu Visarion 1886 – 1944 246 R 1878 Racotă Simona 1943 – 1947 12 2281 Radocea Cornel 1931 – 1980 43 2425 Radocea Gheorghe 1918 – 1971 24 1246 Raţiu Ioan 1848 – 1928 1352 1649 Raţiu Victor 1925 – 1949 99 1657 Rădulescu Savel 1916 – 1955 217 1651 Râmneanţu Petru 1896 – 1975 15 1650 Rebhuhn Fritz 1904 – 1965 27 2108 Rizescu Ion 1918 – 1946 19 1652 Robescu C.F. – familial 1870 – 1948 7 1653 Romalo – familial 1840 – 1975 36 1756 Romanescu Marcel 1690 – 1952 158 1654 Rosenthal S. 1938 – 1942 11 1294 Rosetti C.A. - familial 1870 – 1955 103 1655 Rosetti Alexandru 1935 – 1951 3 1656 Rucăreanu – familial 1736 – 1957 190 S 2098 Sabău Ion <1943> 2 1715 Sacerdoţeanu Aurelian 1904 – 1976 913 1717 Săhleanu Victor 1939 - 1994 85 827 Sărăteanu Constantin 1630 – 1930 1456 1716 Sărăţeanu Constantin 1866 – 1948 94 2123 Schmidt Faur Ion 1883 – 1969 33 1047 Silberman Roman Sacha 1921 – 1948 72 2125 Siruni – Djolonian Hagop 1890 – 1973 1585 1245 Skinas - familial 1817 – 1919 20
 8. 8. 1658 Slătineanu Barbu 1841 – 1863 5 1048 Slăvescu Victor 1908 – 1947 225 1847 Smarandache Florentin 1979 – 1984 17 1719 Smochină Nichita 1933 – 1970 74 1243 Socec Alexandru , g-ral 1877 – 1951 26 1718 Solacolu – familial 1816 – 1948 64 1708 Spahi Panaoit 1803 – 1840 66 1564 Stamboli Antonie 1831 – 1847 6 1565 Sterie C. Gica 1798 – 1832 125 2075 Stârcea – familial 1835 – 1948 68 1659 Stoeanovici A. Constantin 1884 – 1963 73 1670 Stoian Ion , avocat 1904 - 1968 15 1771 Stoica Vasile 1689 – 1948 677 1714 Strat George 1917 – 1949 42 1295 Sturdza – familial 1822 – 1947 123 1244 Suţu – familial 1819 – 1903 475 Ş 1880 Ştefănescu Şt. - familial 1906 – 1947 23 1148 Ştefănescu Amza Constantin 1885 – 1936 1949 1592 947 Ştirbei Barbu 1849 – 1946 100 T 1540 Tell Cristian 1760 – 1891 107 1848 Teodorescu G.Dem 1881 – 1911 35 1849 Tican Rumano Mihai 1905 – 1981 249 1720 Titulescu Nicolae 1836 – 1971 371 1450 Tomescu Constantin 1919 – 1974 50 2092 Tomescu George 1912 – 1943 3 1699 Tudor Iorgu 1899 – 1976 34 2093 Tutunaru Alexandru 1916 – 1919 4 Ţ 1752 Ţeposu Emil 1909 – 1952 9 U 1850 Urziceanu Gheorghe 1863 – 1921 22 V 2107 Vaida Voevod Alexandru 1901 – 1945 291 2071 Vasiliu Ion 1941 – 1944 13 1764 Vasiliu - Răşcanu 1852 – 1972 62 1452 Văitoianu Arthur 1878 – 1948 45 1082 Veisa Iacovachi 1760 – 1904 246 1617 Velicu Dudu 1846 – 1977 1482 1721 Velovan Ştefan 1864 – 1947 21 1451 Vidraşcu Pascal 1869 – 1966 84 1672 Vlad Aurel 1904 – 1969 18 1671 Vrioni Aida 1890 – 1953 116 1541 Vulpescu - familial 1864 – 1975 117 X 1851 Xeni Cionstantin 1942 – 1968 7
 9. 9. Z 1761 Zamfirescu Duiliu 1880 – 1930 57 1661 Zamfirrescu Ramiro 1912 – 1972 14 1723 Zarifopol - familial 1857 – 1933 123 1722 Zigre Nicolae 1903 – 1949 47 948 Zotta Sever 1502 – 1927 221

×