Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ENTORN
      d’Iniciativa
      Butlletí d’informació d’Iniciativa per Catalunya Verds
      Sant Feliu de...
APUNTS D’ACTUALITAT PER
IMPUESTOS                                             ...
R FER REVIURE SANT FELIU
                                  LA CULTURA, UNA PRIORITAT?
  ...
UN CASAL DE LA GENT GRAN PLE DE
GOM A GOM ACOMPANYA A JORDI SAN
JOSÉ EN LA SEVA PRESENTACIÓ
El passat 29 d’octubre Sant Fe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Entorn77

299 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Entorn77

 1. 1. ENTORN d’Iniciativa Butlletí d’informació d’Iniciativa per Catalunya Verds Sant Feliu de Llobregat • Desembre 2009 • Núm. 77 PRESENTACIÓ DE JORDI SAN JOSÉ COM A CANDIDAT A ALCALDE 2011 Ràdio Sant Feliu • Soterrament • SUMARI No a les requalificacions • Volem un metro de veritat • Impostos mu- nicipals • Piscina • La cultura, una prioritat? PER UNA CIUTAT BEN PLANIFICADA, BONICA, DIALOGANT, VIVA I EQUITATIVA Assumeixo amb il·lusió el repte d’aconseguir, amb les aportacions de Asumo con ilusión el reto de conseguir, con las aportaciones de todas tothom, una ciutat com la que proposem des d’Iniciativa i Esquerra y todos, una ciudad como la que proponemos Iniciativa y Esquerra Unida. Unida. Més ben planificada, amb un consell assessor d’urbanisme que ga- Mejor planificada, con un consejo asesor de urbanismo que ranteixi transparència i participació. garantice transparencia y participación. Bonica, neta, on funcionin bé el manteni- Bonita, limpia, donde funcionen bien el ment i la recollida d’escombraries, amb es- mantenimiento y la recogida de basura, con pais públics de qualitat per a tothom. espacios públicos de calidad para todas las Dialogant, que cregui en la participació de la personas. ciutadania en les decisions que ens afecten a Dialogante, que crea en la participación tots i totes. de la ciudadanía en las decisiones que nos Viva, que vegi les entitats de Sant Feliu com afectan a todos. a una riquesa de gran valor, com a un motor Viva, que vea las entidades como una riqueza d’activitat a cada barri, a tota la ciutat. de gran valor, como un motor de actividad en Equitativa, que faci possible la igualtat cada barrio, en toda la ciudad. d’oportunitats a tothom per accedir a qualse- Equitativa, que haga posible la igualdad de vol servei públic municipal. oportunidades para acceder a cualquier servicio público municipal. Jo crec decididament en aquest Sant Feliu. Estic segur que molta Creo decididamente en este Sant Feliu. Estoy seguro de que mucha gent com vostè desitja una ciutat que tothom senti com a seva, que gente como usted desea una ciudad que todo el mundo sienta como ens tornem a sentir orgullosos de ser de Sant Feliu. propia, que nos volvamos a sentir orgullosos de ser de Sant Feliu. Nosaltres treballarem, no li càpiga cap dubte, per fer-la possible. Nosotros trabajaremos, no le quepa duda, para hacerla posible. Amb aquest compromís, ICV i EUiA de Sant Feliu i jo mateix li desit- Con este compromiso, ICV y EUiA de Sant Feliu y yo mismo le gem molt bon any 2010. deseamos un muy feliz año 2010. Jordi San José, candidat a alcalde - www.jordisanjose.blogspot.com www.iniciativa.cat/santfeliullobregat Iniciativa per Catalunya Verds • c/ Torras i Bages, 8-10 • 08980 Sant Feliu de Llobregat Telèfon: 93 685 06 04 • Fax 93 666 97 50 • a/e: santfeliullobregat@iniciativa.cat
 2. 2. APUNTS D’ACTUALITAT PER IMPUESTOS RECURSOS MUNICIPALES INSUFICIENTES NO APTOS PARA EN SERVICIOS TIEMPOS DE CRISIS SOCIALES El equipo de gobierno ha desapro- El presupuesto municipal de servi- vechado la oportunidad de apro- cios sociales para el 2010 experi- bar unas ordenanzas fiscales que menta un incremento de poco más respondan a la situación actual de de 11.000 euros, un 2,99%. Es un crisis. incremento insuficiente en unos mo- El recibo del IBI volverá a experi- mentos en los que muchas familias mentar un incremento medio del están pasando por situaciones muy 8%, que se suma al incremento difíciles. del 30% de los tres últimos años. Además, en el presupuesto munici- pal no se recoge ningún incremento Por otra parte, se ha rechazado de personal, destinado a hacer po- contemplar que las personas en sible el despliegue de las leyes de paro puedan acceder de manera servicios sociales y dependencia. gratuita a servicios municipales, Consideramos ambas decisiones como por ejemplo los deportivos… como inadecuadas, máxime cuando Tampoco se han introducido crite- se ha renunciado a dedicar 230.000 rios progresivos que hagan que la euros de las ayudas del Estado a fiscalidad local sea más equitativa. servicios sociales y educación. UNA CIUTAT QUE MANTÉ LA SEVA VITALITAT. ENHORABONA, SANT FELIU! Aquest final d’any, diverses persones i entitats de Sant Feliu han rebut premis importants, que mereixen el nostre reconeixement i felicitació. El Consell d’Infants ha rebut el premi Reconeixement a la Infància del Govern de la Generalitat, que podem considerar com una continuïtat del Premi Catalunya d’Educació que Sant Feliu va obtenir l’any 2002. D’altra banda, el Centre d’Estudis del Baix Llobregat ha concedit tres premis a la nostra ciutat. El Premi de Recerca, a Mari Luz Retuerta, directora de l’Arxiu Local i Comarcal. El Premi de Reconeixement Cívic, al Casal de la Dona. Finalment, una menció honorífica d’Arts Escèniques i Cinema a l’obra de teatre “Mil anys en deu dits”, que recull en un musical admirable la història de Sant Feliu. La seva tasca demostra que les entitats són l’ànima de la ciutat. Enhorabona i gràcies! RECONEIXEMENT DE LES MANCA DE PLURALITAT A RÀDIO SANT FELIU EDUCADORES DE LES ESCOLES En els darrers temps, Ràdio Sant Feliu ha passat de ser una ràdio viva i amb gran BRESSOL participació ciutadana, a ser una emissora sense programació pròpia i amb un fort control polític. Des d’ICV-EUiA volem manifestar el nostre suport a les En concret, segons un estudi efectuat de tots els informatius del primer semes- treballadores de les escoles bressol municipals Fàbre- tre de 2009, aquests registren una escandalosa manca de pluralitat: únicament gas, Patufet i Tambor. En el darrer ple municipal de novembre, la plantilla de les s’informa de l’acció de l’equip de govern de PSC-CiU, en cap cas hi ha infor- educadores al complert, recolzades per CCOO i USOC mació del que opinen l’oposició o les entitats ciutadanes crítiques amb aquesta van manifestar les seves demandes. Per una banda, re- acció de govern. clamen poder exercir la seva feina amb la qualitat peda- El nostre grup ha denunciat aquesta situació de manera reiterada en diferents gògica, d’altra banda, sol·liciten el reconeixement laboral plens municipals. Finalment, l’equip de govern ha acceptat elaborar el reglament i professional de la feina que desenvolupen. de funcionament i el contracte programa dels mitjans de comunicació local.
 3. 3. R FER REVIURE SANT FELIU LA CULTURA, UNA PRIORITAT? L’activitat cultural i les entitats que la fan possible es veuen perjudicades per una acció política que no les té en compte, que no les prioritza. El proper any les entitats culturals per poder realitzar la seva activitat rebran 34.325 euros menys. La justificació és la situació de crisi, però és que la cultura també és prioritària en temps de crisi. Al mateix temps, l’equip de govern renuncia a destinar 230.000 euros del Fons Es- tatal d’Inversió Local a despesa social, i decideix invertir 700.000 euros per trans- formar l’espai de sales de cultura de Can Ricart en oficines i despatxos, mentre encara no ha elaborat el mapa que planifiqui els equipaments culturals de la ciutat. ¿QUIÉN DEBE PAGAR EL SOTERRAMIENTO? El equipo de gobierno de PSC-CiU se obstina en pagar 25 millones de euros, correspondientes a una par- te del coste de la obra. Desde ICV- EUiA creemos que esta inversión corresponde a quien actualmente es el titular de la infraestructura (Ministerio de Fomento), y a quien lo será en el futuro (Generalitat de Catalunya). VÁZQUEZ REBUTJA LES CONCLUSIONS DE Creemos que es una decisión que LA COMISSIÓ SOBRE LA PISCINA no tiene sentido en un momento en que el Ministerio de Fomento La Comissió especial creada pel trencament de la biga de la piscina mu- ha anunciado un plan de inversio- nicipal, va acordar demanar l’ampliació de la comissió de seguiment del nes en cercanías, para el periodo funcionament ordinari del complex. És una proposta que PSC-CiU no vo- 2009 – 2015, de 4.000 millones len acceptar. de euros, como paso previo a su Alhora, s’ha posat de manifest que la manca de suport l’equip de govern al traspaso a la Generalitat. Club de Natació de Sant Feliu, està deixant en una difícil situació a aquesta Menos sentido tiene aún que el entitat. ayuntamiento haya presupuesta- Cal un posicionament unitari de tot l’Ajuntament de suport als usuaris i usu- do ya la petición de un crédito de àries de la piscina i al Club, en defensa d’un projecte comú al servei de tota 2,5 millones para el soterramiento, la ciutat. Per a ICV-EUiA, cal un treball conjunt per identificar els factors cuando las otras dos administracio- que han portat a la difícil situació actual i per corregir-la amb la participació nes aún no han hecho lo propio. i la responsabilitat de tothom. MAS LLUÍ, NO A LES REQUALIFICACIONS ESCOLA DE PERSONES ADULTES: Que el terreny públic continuï sent públic!! Aquesta és una de les CRÒNICA D’UN TRASLLAT FORÇÓS reivindicacions que es manté latent des de 2006. Des d’ICV-EUiA Aquest setembre s’ha culminat el trasllat de l’Escola de Persones Adul- trobem inconcebible que en un barri necessitat d’equipaments, el tes Mestre Esteve des de la seva anterior ubicació a l’Escola Monmany sòl públic que existeix reservat sigui requalificat per construir més a l’antiga Escola Jaume Balmes. És un canvi que la comunitat escolar del habitatges, a més, sense respectar la voluntat dels veïns i veïnes centre va rebutjar amb rotunditat i que també va comptar amb l’oposició del barri. d’ICV-EUiA. ICV-EUiA només donarem suport a una modificació de PGM en Ara, caldrà reivindicar les millors condicions de treball a la nova seu mentre l’àmbit del Torrent del Duc que no impliqui la pèrdua de sòl públic no es troba una ubicació més adequada i en el marc d’un consens més al Mas Lluí ni a cap altre barri de la ciutat. ampli en relació al mapa escolar de Sant Feliu. ICV i EUiA treballaran per aconseguir amb claredat aquest objectiu.
 4. 4. UN CASAL DE LA GENT GRAN PLE DE GOM A GOM ACOMPANYA A JORDI SAN JOSÉ EN LA SEVA PRESENTACIÓ El passat 29 d’octubre Sant Feliu va viure un dels actes polítics més multitudinaris dels darrers anys, amb la presentació de la candidatura a alcalde de Jordi San José. En aquest acte Jordi San José va reivindicar l’honestedat d’ICV-EUiA com a primera i millor carta de presentació per servir a la ciutat i la nostra gent. Es va comprometre a treballar per una ciutat ben planifi- cada, bonica, dialogant, viva i equitativa. En el decurs de l’acte es va presentar el vídeo “Reviu Sant Feliu”, en el que han participat santfeliuencs i sanfeliuenques. Aquest vídeo és el primer lliurament d’un nou canal de comunicació que ICV-EUiA ha posat en marxa, per afavorir la informació i la participació a la ciutat. UN METRO DE VERDAD PARA TODA JOAN HERRERA, LA CIUDAD CANDIDAT ICV-EUiA, ERC y PP promovieron, con el apoyo de las aso- D’INICIATIVA A LA ciaciones de vecinos y de diversas entidades, la convocato- PRESIDÈNCIA DE ria de un pleno extraordinario para exigir un metro de verdad LA GENERALITAT DE para la ciudad. Este trabajo unitario representa una experiencia sin prece- CATALUNYA dentes, en el que fuerzas políticas de diferente signo, la prác- tica totalidad del movimiento vecinal y de diversas entidades, Iniciativa ha culminat el seu procés han sido capaces de ponerse de acuerdo en una propuesta intern en el que ha escollit a Joan que sirva mejor a Sant Feliu. Herrera com a candidat de l’esquerra Ante esta presión el equipo de gobierno de PSC-CiU se vió verda a la presidència de la Generali- forzado a admitir la posibilidad de debatir posibles cambios tat de Catalunya. de la propuesta del metro en un futuro próximo. En el moment de la seva elecció Joan Herrera ha afirmat que “si volem anar a més en polítiques d’esquerres i ecologistes cal més ICV, calen polí- tiques a partir del triple compromís d’ètica, d’economia al servei de les persones i d’ecologia”. Joan Herrera, també ha afirmat que se sent hereu “d’un projecte amb arrels molt profundes, de la gent del PSUC, de la lluita antifranquista, dels que van protagonitzar la transició, dels que han construït el municipalis- me, de la gent que porta anys militant i de la que s’acaba d’incorporar”. www.iniciativa.cat/santfeliullobregat Iniciativa per Catalunya Verds • c/ Torras i Bages, 8-10 • 08980 Sant Feliu de Llobregat Telèfon: 93 685 06 04 • Fax 93 666 97 50 • a/e: santfeliullobregat@iniciativa.cat

×