Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Healthy ageing PITCH preventive health tech

745 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Healthy ageing PITCH preventive health tech

  1. 1. 17/10/2012 Healthy ageing: Vroeg begonnen… Preventive health tech @ VITO Roel.Smolders@vito.be Unit MilieuRisico’s & Gezondheid (MRG)
  2. 2. Paradigma-verschuiving Traditionele benadering Nieuw paradigma 17/10/2012 2 © 2012, VITO NV
  3. 3. Strategie Promotie van een gezonde levensstijl gebaseerd op... geïnformeerde individuele keuzes die steunen op... objectieve informatie via een open ICT-platform, verzameld door... instrumenten die gepersonaliseerde blootstelling, gevoeligheid, en gezondheid monitoren met inbegrip van... geminiaturiseerde, draagbare sensoren en beschikbare modellen die informatie genereren op een... participatieve, niet-invasieve, en niet-belastende manier. 17/10/2012 3 © 2012, VITO NV
  4. 4. Partnering » VITO – Unit voor MilieuRisico’s en Gezondheid (MRG) » Blootstelling en effecten van milieupolluenten » Focus op ruimte voor en impact van fysieke activiteit (+ en -) » Individu als co-producent van zijn/haar eigen gezondheid » Eigen technologische ontwikkelingen » Samenwerking met industriële partners, overheden, kenniscentra » Ontwikkeling en toepassing van (bio)sensoren, monitoringsystemen en ICT- toepassingen voor vroegtijdige detectie en preventie van ziektebeelden » VITO biedt:Een R&D-omgeving voor ontwikkelen/testen van persoonlijke monitoringsystemenop vlak van milieu, gedrag of gezondheid en biologische testsystemen om de relatie tussen blootstelling en gezondheid te kwantificeren 17/10/2012 4 © 2012, VITO NV

×