De software van de care door Luc Van Gorp (Zorgidee 2013)

2,157 views

Published on

Technologische innovatie is één kant van het verhaal. De mensen op het terrein, die dagdagelijks de zorgtaken op zich nemen de andere kant. De balans helt vaak over naar de techniekkant terwijl de menselijke kant vergeten wordt.

Luc Van Gorp studeerde verpleegkunde, filosofie en theologie. Hij is departementshoofd gezondheidszorg aan de KHLim en voorzitter van het Wit-Gele Kruisvan Vlaanderen. Hij illustreert graag het belang van sociale innovatie en laat met praktijkvoorbeelden zien hoe techniek (hardware) en mensen (software) elkaar kunnen versterken in het zorgproces.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,157
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,190
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De software van de care door Luc Van Gorp (Zorgidee 2013)

 1. 1. De Software van de Care …mag ik even binnenkomen…Luc Van GorpVoorzitter Wit-Gele Kruis van VlaanderenDepartementshoofd Gezondheidszorg KHLim7 februari 2013 – Zorgidee Hasselt
 2. 2.
 3. 3. Wouter Deprez ‘Grote Poepfeest. Dat is de metafoor die hij gebruikt voor de grote omwenteling die hij naar voor schuift, nu ‘het niet meer draait en de mensen ondanks hun vele verzekeringen, hun grote luxe en hun sociale zekerheid niet meteen stralen van geluk De hardware van het systeem : “hier moet alles 10/10 zijn” is onvoldoende
 4. 4.  Ik hoop gewoon dat de mensen elkaar een beetje beter kunnen terugvinden. Heb elkander lief, welja. Daarvoor mag het voortaan met wat minder, zolang iedereen een goed dak boven zijn hoofd blijft hebben. Anders vervallen we misschien in extremen
 5. 5. Leonard Cohen ‘Elk hart zal als een vluchteling naar de liefde toe komen
 6. 6. Awraham Soetendorp  Een samenleving waarin technologie/stenen belangrijker zijn dan mensen, heeft geen toekomst. Telkens als technologie op zich de overhand krijgt, dreigen we het zicht op de medemenselijkheid te verliezen…  Nood aan solidariteitGrote denkers over de toekomst, 2011
 7. 7. Toekomstconferentie Slimmer zorgen voor  Verbindingscoach om zorgvragers te informeren via morgen laagdrempelige informatie 64 stakeholders  Transparantie en vereenvoudiging van 29-31 januari 2013 zorgaanbod Terugkoppeling via “Ronde  Softskills van de zorgverleners Tafel” 18 februari 2013 ontwikkelen en inzetten: welzijnsverhogend karakter van de hulpverlening  Community based zorgende buurt  Gemeenschapsgevoel verhogen
 8. 8. Hoe dient de mens zich aan? IK WIJ  De mens is autonoom  Relationele autonomie  Mens als absoluut individu  De mens met nood aan verbondenheid  De mens heeft nood aan echte relatiesGevaar voor (sociale en emotionele)eenzaamheid, zelfs als de beste technologie voorhanden is…
 9. 9. Zorg ontstaat… …vanuit verantwoordelijkheid ontstaat vertrouwen, word je relatie bekwaam en creëer je demogelijkheid om als professional het juiste te doen voor zorgvragers = PRIMAIRE PROCESSEN Psychiatrisch verpleegkundige: Vakkundig in balans. Professionalisering van de verantwoordelijke verpleegkundige in de GGZ, Jo Gommers, 2010
 10. 10. Wit-Gele KruisDienst(en) voor thuisverpleging
 11. 11. MissieDe missie van het Wit-Gele Kruis bestaat inhet realiseren van toegankelijke, kwaliteitsvolle enmenswaardige thuisverpleging (continue, gecoördineerde engeorganiseerde verpleegkundige zorg)met aanvullende diensten (dieetdienst, gezinszorg, ziekenoppas,personenalarmering, enz.)ondersteunende diensten (telefoonpermanentie, dienstcommunicatie, continuïteitsequipe, dienst zorgbeleid, dienst vorming- enopleiding, ICT, enzovoort) = SECUNDAIRE PROCESSEN
 12. 12. Indrukwekkende ervaringen… Mee-werken in Wit-Gele Kruis was INDRUK-WEKKEND Nog meer respect voor werk en VERANTWOORDELIJKHEID Onze verpleegkundigen spelen  – zonder dat ze dat altijd beseffen – een zeer voorname en cruciale rol in het maatschappelijk sociaal weefsel  waarbij heel wat ouderen mensen ontsnappen aan eenzaamheid of noodzakelijke opname in het rusthuis of psychiatrische setting  Ervaringen van thuisverpleegkundigen rond "zijn en zin" maken duidelijk dat zij van onschatbare waarde zijn opdat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen - VERTROUWEN – RELATIEBEKWAAM - HANDELINGSBEKWAAM
 13. 13. Cultuur van thuisverpleegkundige Aanwezigheid Onderhandelaar van zorg Geloofwaardigheid (doet wat ze zegt, zegt wat ze doet bij de patiënt) Solidariteit Professionaliteit
 14. 14. In haar Labyrint Perry de Loor Laten we “buiten-gaan”
 15. 15. Software versusHardware van de Care Software van de Care vormt fundament voor Hardware van de zorg (Technologie) Dan vormt technologie (en innovatie) een meerwaarde voor de patiënt, medewerkers, organisatie en samenleving Controle en beïnvloeding door technologie is ok als ‘relatie’ tussen object EN subject behouden/versterkt wordt Het bijdraagt tot kwaliteit van zorg – kwaliteit van leven
 16. 16. Soft en hard ‘Goede’ technologie heeft toegevoegde waarde voor meer belevingsgerichte zorg als  Patiënt zich aangesproken voelt  Relationele autonomie fundamenteel versterkt wordt  Het humane karakter van de zorg (en technologie) niet onder druk komt te staan  Medewerker zijn relatie tot patiënt kan versterken (en omgekeerd)  Organisatie efficiënter en effectiever kan werken  Samenleving betaalbare en toegankelijke zorg kan aanbieden
 17. 17. Patiënt Betrek patiënt vanaf het begin Technologie in de zorg nooit een doel op zich Moet leiden tot een verbetering van het zorgproces Technologie is een goede zaak zodat zorg- en hulpbehoevende personen (patiënten) langer thuis kunnen wonen en gemakkelijker kunnen participeren aan het maatschappelijke leven Technologie is NOOIT neutraal. Techniek – geeft NEVENEFFECTEN – effecten die je vooraf niet verwacht Weet dat verschillende groepen belang hebben bij introductie van technologie
 18. 18. Patiënt Aandacht voor de particulariteit van de situatie, context, patiënt, de thuissituatie – niet alles is overal toepasbaar Technologie – niets trouwens – is perfect Je kan niet anti-technologie zijn, maar wel moet je beseffen dat je technologie inzet vanuit bepaalde context
 19. 19. Medewerkers Technologie is MIDDEL geen DOEL – instrument voor onderbouwen klinisch verpleegkundig oordeel Wat voor invloed – neveneffect – heeft het gebruik, introductie op medewerkers? Technologie kan het klinisch oordeel nooit vervangen – wel onderbouwen Technologie kan een enorme bijdrage betekenen voor de patiënt, tegelijk wel weten dat het bij introductie ook ok moet zijn voor medewerkers – second victims Technologie kan fouten maken, mensen kunnen fouten maken… dit brengt iets teweeg bij medewerkers
 20. 20. Organisatie Eerst organiseren dan pas automatiseren  Aangepaste technologie volgt dan wel Techniek staat nooit los van de organisatie Als organisatie bij implementatie: nagaan wat neveneffecten zouden kunnen zijn en hiermee rekening houden De macht van de technologie in relatie tot de organisatie nooit onderschatten  Nooit projecten die los staan van zorgcontinuïteit implementeren in relatie met de zorg voor KWALITEIT:  effectiviteit, tijdigheid, toegankelijkheid, patiënt georiënteerd, efficiënt, veilig, continuïteit,…
 21. 21. Samenleving Techniek staat nooit los van de samenleving  Keuze maken waarbij de technologie de werkelijkheid steeds “maakbaarder” maakt, staat haaks op contingentie  Keuzes maken in samenspraak met… anders wordt alles betekenisloos als we alles zouden kunnen ‘maken’ – moreel vacuum kan nooit de bedoeling zijn Belang van weerbarstigheid  Weerstandloze patiënt bestaat niet, ieder van ons draagt risico in zich (pijn, lijden, verlies), maar is ook drager van geluk, dankbaarheid, voldoening, verrassing…
 22. 22. Wit-Gele Kruis Technologie een plaats krijgen  tussen maakbare en het onverwachte  tussen maken en aanvaarden… Als organisatie  Geen perfecte technologie op zich  Geen perfecte organisatie op zich  Wel moet er HOOP zijn (zoeken naar menswaardig evenwicht)  Zorg bieden die bijdraagt tot menselijke waardigheid  Hier als WGK organisatorisch in meegaan  En niet weten waar we terecht zullen komen
 23. 23. …dan mag de hardware komen!

×