Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Haarlem als bakermat van de kunst | Bijeenkomst 2 | Renaissance, manierisme en humanisme in de kunst uit de zestiende eeuw in Haarlem | Michiel Kersten

2,102 views

Published on

Artetcetera. Presentatie over prent- en tekenkunst in Haarlem in de 16de eeuw. Renaissance, manierisme, humanisme. De eeuw van Maerten van Heemskerk, Dirck Volkertsz Coornhert en Hendrick Goltzius. Dit is de powerpoint presentatie van de tweede bijeenkomst in de reeks: Haarlem als bakermat van de kunst van de Gouden Eeuw. Najaar 2015 | Artetcetera, Michiel Kersten

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Haarlem als bakermat van de kunst | Bijeenkomst 2 | Renaissance, manierisme en humanisme in de kunst uit de zestiende eeuw in Haarlem | Michiel Kersten

 1. 1. Artetcetera. Kunst in woorden
 2. 2. De 16de eeuw. Prenten en tekeningen. De klassieke oudheid als inspiratie: Renaissance en humanisme Haarlem bakermat van de kunst van de Gouden Eeuw
 3. 3. MaertenvanHeemskerck, Zelfportret,1553
 4. 4. MaertenvanHeemskerck,DeheiligeLucas schildertMariametKind,1532
 5. 5. Maerten van Heemskerck • Heemskerk 1498 – 1574 Haarlem • 1527 |Leerling van Jan van Scorel in Haarlem • 1532 | Naar Rome – Kardinaal Willem van Enckenvoirt - Giorgio Vasari • 1537 | Terug in Haarlem • 1540 | Huwelijk met Marie Jacobs Coningsdochter - Martygen Gerritsdochter • 1550 – 1552 | Keurmeester Sint Lucas Gilde • 1553 | Kerkmeester in de St. Bavo • Vele contacten humanisten, geleerden | Jan van Zuren, Dirck Volckertsz, Coornhert, Hadrianus Junius, Pieter van Foreest, Cornelis Musius
 6. 6. MaertenvanHeemskerck,Debouwvande nieuweSintPieterteRome,1533-37
 7. 7. MaertenvanHeemskerck,HetColosseumte Rome,zuidelijkehoofdingang,1533-37
 8. 8. MaertenvanHeemskerck,HetForumRomanum, metdetempelvanAntoninusenFaustina.Op deachtergronddeZuilvanTrajanus,1533-37
 9. 9. MaertenvanHeemskerck,TorsoBelvedere,ca. 1535|Berlijn
 10. 10. MaertenvanHeemskerk,TriomfvanBacchus, ca1535|Wenen
 11. 11. MaertenvanHeemskerck,SculturaCortedella CasaSassiaRoma,1533-37
 12. 12. MaertenvanHeemskerck,DeheiligeLucas schildertdeMadonna,circa1553,Rennes
 13. 13. MaertenvanHeemskerck,Momuskritiseerthetwerkvandegoden, 1561|Berlijn
 14. 14. Van Heemskerck en de prentkunst | 1547 • Zevenhonderd prenten • 28 delige Passiereeks • Oud- en Nieuwtestamentische reeksen • Allegorieën en personificaties • Centrale thema ‘levenslessen’: Zonde | Ondeugd | Hoogmoed | Hebzucht | Begeerte • Dirck Volckertsz Coornhert • Philips Galle • Cornelis Cort • Jan Saenredam
 15. 15. MaertenvanHeemskerck,Jobwerptzichter aarde,nadathemdoorboodschappersvanzijn rampspoedenisverteld,peninbruin, doorgegriffeld,MuseumBoijmansVanBeuningen
 16. 16. PhilipsGallenaarMaertenvanHeemskerck,Job werptzichteraarde,nadathemdoor boodschappersvanzijnrampspoedenisverteld, 1563,gravure
 17. 17. HendrickGoltzius,PortretvanMaertenvan Heemskerck,gravure
 18. 18. Dirck Volkertsz Coornhert | Amsterdam 1522-1590 Gouda Humanist, universeel katholiek, vertaler, uitgever, drukker, vrijdenker, graveur, secretaris, notaris • 1547 Leert graveren en etsen • 1560 Drukkerij in Haarlem • 1564 Secretaris College Haarlem, ontmoet Willem van Oranje • 1566 Vlucht naar Keulen • 1567 Gevangene in Den Haag • 1568 – 1572 Xanten – drie maanden – 1572/73 – 1576 Xanten • 1576 Pacificatie van Gent. Terug in Nederland. Notaris in Haarlem • 1584 Moord op Willem van Oranje. Vlucht naar Emden • 1589 Terug in Nederland (Gouda)
 19. 19. Nu rust / Diens lust/ En vreught Was dueght / En 't waar Hoe swaar / 't Ook viel. Noch sticht / Zijn dicht-geschryf Maar 't lyf / Hier bleef 't God heeft / De ziel.. Hendrick Laurens Spieghel
 20. 20. U hert oock niet en stelt Op hoogheyd eer of gheld, Want het u maar quelt int begheven. Verkiesen doet verliesen een gerustigh leven. Lied-boeck van Coornhert
 21. 21. DirckVolkertszCoornhert,naarMaertenvan Heemskerck,Hetgevaarvandemenselijke ambitie,1549,ets
 22. 22. DirckVolkertszCoornhert,naarMaertenvan Heemskerck,Waarschuwingtegen arrogantieenonverdiendeeer,1549,ets
 23. 23. De wereld laat zich niet beteugelen, 1550
 24. 24. Coornhert,Gerechtigheidwordtdoordewereldverworpen, 1550
 25. 25. Coornhert,Dwazekennisendwazeliefde proberendewereldtebeteugelen,1550
 26. 26. Coornhert,Wetenschapenliefdekunnende wereldnietbeteugelen,1500
 27. 27. De nutteloosheid van hoop op geld, 1550
 28. 28. DirckVolkertszCoornhert,Denutteloosheid vanhoopopgeld,Demenslaatzichdoorzijn begeertenaarrijkdommeeslepen,1550,naar MaertenvanHeemskerck,gravureenets
 29. 29. DirckVolkertszCoornhert,Denutteloosheidvan hoopopgeld,Demenslaatzichdoorzijn begeertenaarrijkdommeeslepen,1550,naar MaertenvanHeemskerck,gravureenets
 30. 30. Zy zyn zot ende gheheel onvroed, Die hier verkiezen ‘tverghanckelyck voort eeuwighe ghoed. Want als ghaat op een scheyden, En hebben zy gheen van beyden Coornhert, Zedekunst dat is wellevenskunst (1587)
 31. 31. Leerrijke reeksen De triomf van de lijdzaamheid, 1559 De kringloop van het menselijk handelen, 1564 De triomfen van Petrarca, 1565 De vier seizoenen, 1563 De zeven planeten De vier temperamenten, 1566 Afgunst brengt oorlog voort, 1645 | Philps Galle
 32. 32. Leerrijke reeksen van Coornhert Moraal: Het zijn levenslessen om de mens te behouden voor verdoemenis door de juiste levensweg te (leren) vinden Een waarschuwing tegen dwaasheid, lust, begeerten, rijkdom Een oproep tot vroomheid, kennis, barmhartigheid en liefde voor de medemens
 33. 33. De triomf van de lijdzaamheid, 1559
 34. 34. Hendrick Goltzius
 35. 35. Hendrick Goltzius (Bracht 1558- 1617 Haarlem) • Leerling van Dirck Volkertsz Coornhert • 1577 - Naar Haarlem, samen met Dirck Volckertsz. Coornhert • Huwelijk met Grietgen Jansdr. (weduwe Adriaen Matham) • 1582 - Huis in de Barteljorisstraat • 1583 - Samenwerking met Karel van Manden en Cornelis Cornelisz van Haarlem (Academie) • 1585 - Eerste tekening van Bartholomeus Springer gegraveerd • 1590-91 - Reis naar Italië • Na 1600 gaan schilderen (geen grafiek meer) 338 prenten zelf vervaardigd 587 prenten door anderen naar zijn ontwerp Leerlingen/medewerkers: Jacques de Gheyn II, Jan Harmensz. Mulder, Jacob Matham (schoonzoon)
 36. 36. DirckVolkertszCoornhertnaarHendrickGoltzius,, Verkeerdeovertuigingrichtdewereldtengronde, circa1576
 37. 37. Hendrick Goltzius • Leert in de jaren omstreeks 1575 graveren van Coornhert • Vroeg werk 1577-1581 – 90 prenten voor Antwerpse uitgevers (Galle) en portretten • 1582-1585 – Goltzius’ prentbedrijf met leerlingen en medewerken • 1582-1585 – Goltzus geeft eigen prenten uit naar ontwerp van Cornelis Cornelisz van Haarlem en anderen • 1586-1590 – Spangerjaren (internationaal maniërisme van Bartholomeus Spranger (Praag) • 1590-1591- Rome • 1592-1660 – Meisterstiche en classicisme
 38. 38. DirckVolkertszCoornhertnaarHendrickGoltzius,, Verkeerdeovertuigingrichtdewereldtengronde, circa1576
 39. 39. HendrickGoltzius,PortretvanjanvanDuvenvoorde,1579/80. gravure
 40. 40. HendrickGoltzius,PortretvanJacquesdelaFaille,1580,gravure
 41. 41. HendrickGoltzius,PortretvanJacobMatham?,1580,metaalstift opgeprepareerdpapier,Haarlem,TeylersMuseum
 42. 42. Goltzius graveert tekeningen van Bartholomeus Spranger, de ultieme vertegenwoordiger van het internationaal maniërisme
 43. 43. BartholomeusSpranger,DebruiloftvanCupidoenPsyche,ca. 1586-871580,peninbruin,penseelingrijs,overzwartkrijt
 44. 44. HendrickGoltzius,naarBartholomeusSpranger,Huwelijkvan CupidoenPsyche,gravure
 45. 45. HendrickGoltzius,naarBartholomeusSpranger,MarsenVenus, 1588,gravure
 46. 46. HendrickGoltziusenCorneliusCorneliszvanHaarlem,Tantalus, Icarus,1588,gravures
 47. 47. HendrickGoltzius,naarBartholomeusSpranger,PhaetonenIxion, 1588,gravures
 48. 48. HendrickGoltzius,naarBartholomeusSpranger,MarsenVenus, 1588,gravure
 49. 49. HendrickGoltzius,HerculesenCacus1588,gravure
 50. 50. Hendrick Goltzius naar Rome – 1590- 1591 Stijlverandering – meer klassiek, afscheid van Spranger-maniërisme
 51. 51. HendrickGoltzius,RuiterstandbeeldvanMarcusAureliusHercules enCacus,1597,gravure
 52. 52. HendrickGoltzius,ApolloBelvedere,1591en1592
 53. 53. HendrickGoltzius,TorsoBelvedere,1591
 54. 54. HendrickGoltzius,OpusPraxitelis,1591
 55. 55. HendrickGoltzius,HerculesFarnese,tekeningzwartkrijt1591
 56. 56. HendrickGoltzius,HerculesFarnese,gravure,1591
 57. 57. HendrickGoltzius,DirckdeVries,1590.Tekeningroodenzwartkrijt
 58. 58. HendrickGoltzius,Riviergod:deTiber,1591.Tekenig:zwartkrijt
 59. 59. Hendrick Goltzius, Meisterstiche – circa 1594 Proteus of Vertumnus van de kunst
 60. 60. HendrickGoltzius,Debesnijdenis,1594,gravure
 61. 61. HendrickGoltzius,Debesnijdenis,1594,gravure
 62. 62. AlbrechtDürer,Debesnijdenis,1502-1506,houtsnede
 63. 63. HendrickGoltzius,Devisitatie,1593,gravure
 64. 64. GijsbertvanVeennaarFredericoBarocci,Devisitatie,1588, gravure
 65. 65. HendrickGoltzius, FrederikdeVries,,gravure
 66. 66. HendrickGoltzius,DehondvanGoltzius,ca.1595-1600.Tekening: zwart,rood,bruinengeelkrijggewassenmetpenseelinbruineen zwarteinkt.Hierendaarzwartedekverf.
 67. 67. HendrickGoltzius,GestrandepotvisbijBerkhey,1598gravure
 68. 68. Artetcetera. Kunst in woorden

×