Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rembrandt vertelt verhalen voor oud personeel ing op 17-11-2015

1,631 views

Published on

Lezing in Beverwijk over Rembrand als verteller van verhalen in zijn prenten: Ecce Homo, Honderdguldenprent, De verkondiging aan de herders. Aandacht ook voor de handel in grafiek van Rembrandt en de prijzen op de veilingen.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rembrandt vertelt verhalen voor oud personeel ing op 17-11-2015

 1. 1. ARTETCETERA.
 2. 2. Rembrandt vertelt verhalen Kijken als ‘slow food’
 3. 3. Rembrandt Waar denkt u aan?
 4. 4. Rembrandt Ongeveer 310 prenten
 5. 5. Diepdruk •Ets •Droge naald •Gravure
 6. 6. AbrahamBosse,Etserengraveuraanhetwerk, 1643,gravure
 7. 7. Rembrandt,
 8. 8. AbrahamBosse,Hetvasthoudenvaneenburijn gravure,1645
 9. 9. Rembrandt,
 10. 10. AbrahamB
 11. 11. AbrahamBosse,drukkerijvoorprenten (diepdruk),gravure,1643,
 12. 12. De Honderdguldenprent
 13. 13. Rembrandt,Christuspredikend|DeHonderd- guldenprent,1643-49,ets,drogenaalden burijn.
 14. 14. Aldus maalt Rembrants naaldt den zoone Gods na ’t leven; En stelt hem midden in een drom van zieke liên: Op dat de Werelt zouw na zestien Eeuwen zien, De wond’ren die hij an haar allen heeft bedreeven.
 15. 15. Mattheus 19 Verschillende scènes uit dit Evangelie Laat de kindertjes tot mij komen Genezing van de zieken Spot van de schriftgeleerden De rijke jongeling
 16. 16. Verkondiging aan de herders - Lukas 2 En daar waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En van stonde aan was daar met de Engel eene menigte des hemelschen heirlegers, prijzende God … Eere zij God … en vrede op aarde.
 17. 17. Rembrandt, Ziet hier de mens, 1655 droge naald
 18. 18. Rembrandt,EcceHomo,1655,drogenaald, eerstestaat
 19. 19. Rembrandt,EcceHomo,1655,drogenaald, eerstestaat
 20. 20. AbrahamB
 21. 21. AbrahamB
 22. 22. Rembrandt,EcceHomo,1655,drogenaald, tweedestaat
 23. 23. Rembrandt,EcceHomo,1655,drogenaald, derdestaat
 24. 24. Het jachtseizoen is geopend: Rembrandt op de najaarsveilingen
 25. 25. Rembrandt,Landschapmetjagerenhonden, ‘Hetjagertje’,etsendrogenaald,circa1648, 128x154mm;BubbKuyperBoekveilingen Haarlem,24-27november2015nr.63/5960,B 211/II € 8.000 – 10.000
 26. 26. Rembrandt,Landschapmetjagerenhonden, ‘Hetjagertje’,etsendrogenaald,circa1648, 128x154mm;Berlijn,GalerieBassenge,veiling 27november2014,nr.5229,B211/II € 42.000
 27. 27. Rembrandt,Deterugkeervandeverlorenzoon, ets,B91
 28. 28. Rembrandt,WatermerkinB91(Deterugkeer vandeverlorenzoon,ets Foolscapmetzevenbellen.
 29. 29. Rembrandt,Dezondeval,1638,ets,B28
 30. 30. € 800-1.000 Rembrandt,Rondtrekkendeboeren familie,ca1652,ets,108x92mm, B131
 31. 31. Rembrandt,Driehoofdenvanvrouwen:één slapend,1637,ets € 600-800 € 1.000-1.500
 32. 32. $1,935.00 Buy It Now
 33. 33. Rembrandt,Bedelaarsdieeenaalmoesontvangen bijeendeur,1648,ets,drogenaaldenburijn, B176
 34. 34. ARTETCETERA. Het e-book Rembrandt De Etser en deze Powerpoint kunt u gratis downloaden van de website van Artetcetera Alleen deze week! www.artetcetera.nl | info@artetcetera.nl

×