Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doorbraak van de moderne kunst 1880 1920 - Realisme en Impressionisme - les 1, deel 1.

935 views

Published on

Cursus van Artetcetera over de doorbraak van de moderne kunst in Parijs in jaren circa 1880-1920. Deze les schetst de vorolopers: realisten (Courbet, Millet, Manet) en de (pré)impressionisten (Jongkind en Bouding).. Start Impressionisme met Monet. Bijeenkomst op 6 oktober in de Hoofdwacht Haarlem

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doorbraak van de moderne kunst 1880 1920 - Realisme en Impressionisme - les 1, deel 1.

 1. 1. Doorbraak van de moderne kunst: Parijs 1880-1920 Realisme en impressionisme Deel 1 Michiel Kersten
 2. 2. Realisme Courbet Daumier Millet Bonvin Breton Legros Fantin-Latour Manet -Degas Nederland 17de eeuw Rembrandt, Steen, Ostade Spanje 17de eeuw Velazquez Corot Daubigny Diaz Troyon Rousseau Fontainebleau / Barbizon Engeland 18/19de eeuw Constable Turner Frankrijk 18de eeuw Le Nain Chardin Nederland 17de eeuw Ruisdael Moderne onderwerpen: Stadsleven / leven van alledag Plein air Schilderen in de buitenlucht Monet Pissarro Sisley Morisot Renoir Boudin Bazille Cassett -------- Degas -------- Cézanne Gauguin Van Gogh Impressionisme J.B. Jongkind Fotografie Kleurtheorieën
 3. 3. “Bonjour, Monsieur Courbet”, 1854, olieverf op doek, Montpellier, Musée Fabre Realisme Objectieve, (waarheids)getrouwe en onpartijdige weergave van het dagelijks leven, maar…. veel tegenstrijdigheden. Verwerping van de geïdealiseerde schoonheid/werkelijkheid binnen de klassieke, academische tradities in de kunst en van de exotische thema’s van de romantici. Courbet: schilderkunst is in principe concrete kunst en kan alleen bestaan uit verbeelding van echte, bestaande dingen.
 4. 4. Gustave Courbet (Ornans 1819-1877 La Tour-de-Pelix)
 5. 5. GustaveCourbet,Nahetavondeten,Ornans,1848,olieverfop doek,195x257cm,Lille,PaleisdesBeaux-ArtsdeLille. TentoongesteldopdeSalonvan1849.Medaille.
 6. 6. LouisLeNain(1593-1648),Devrolijkefamilie,1642,olieverfop doek,Parijs,Louvre
 7. 7. GustaveCourbet,Desteenbrekers,1849,olieverfopdoek,165x 257cmverkorengegaanindeTweedeWereldoorlog. TentoongesteldopdeSalonvan1850
 8. 8. Gustave Courbet, Begrafenis in Ornans, 1849-50, olieverf op doek, 315 x 660 cm, Parijs, Musée d’Orsay. Tentoongesteld op de Salon van 1851
 9. 9. L'Atelier du peintre. Allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique et morale (Het atelier van de schilder. Realistische allegorie die zeven jaar van mijn artistieke en morele leven samenvat), 1854-55, olieverf op doek, 361 x 598 cm, Parijs, Musée dÓrsay. Het atelier van de kunstenaar
 10. 10. Gustave Courbet, Atelier van de kunstenaar, een allegorie, 1855, olieverf op doek, 361 x 598 cm, Parijs, Musée d’Orsay
 11. 11. GustaveCourbet,Jongevrouwenuithetdorp,1851-52,olieverf opdoek,NewYork,MetropolitainMuseumofArt.Tentoongesteld opdeSalonvan1852
 12. 12. GustaveCourbet,LesDemoisellesdesbordsdelaSeine(été),1857, olieverfopdoek,174,x206cm,Parijs,PetitPaleis.Tentoongesteld opdeSalonvan1857.
 13. 13. GustaveCourbet,Debaders,1853,olieverfopdoek,227x193cm, Montpellier,MuséeFabre
 14. 14. Courbet: « Qui est ce gouvernement qui peut m'offrir quelque chose, moi qui suit un gouvernement à moi tout seul? Je n'ai besoin de personne pour faire mon exposition... je ferai mon pavillon et vous le vôtre. «
 15. 15. 1855-Leréalisme,parGustaveCourbet,proposeauxvisiteurs 40tableauxdesonœuvre.Toegangsprijs1franc
 16. 16. GustaveCourbet,Debron/grotvandeLoue,1864,olieverfopdoek, HamburgKunsthalle
 17. 17. GustaveCourbet,Femmesendormies,ookwelLeSommeilook welParesseetLuxure,,1866,olieverfopdoek,Parijs,PetitPaleis. GeschilderdinopdrachtvanKhalil-Bey.
 18. 18. Gustave Courbet, L’origine du monde, 1866, olieverf op doek, Parijs, Musée dÓrsay. James Whistler, Symphony in White, No 1: The White Girl, portet van Joanna Hiffernan.
 19. 19. Jean Francois Millet (Gruchy 1814-1875 Barbizon)
 20. 20. Jean-FrancoisMillet,Dezaaier,1850,olieverfopdoek, Boston,MuseumofFineArts.TentoongesteldopdeSalon van1850
 21. 21. Jean-FrancoisMillet,Manmeteenhak,1855,olieverfop doek,81,9x100,3cm,Malibu,J.PaulGettyMuseum
 22. 22. Jean-FrancoisMillet,Arenleesters,1857,olieverfopdoek, Parijs,Muséed’Orsay
 23. 23. Jean-FrancoisMillet,Hetangelus,1857-59,olieverfop doek,Muséed’Orsay
 24. 24. Honoré Daumier (Marseille 1808 1879 Valmondois)
 25. 25. HonoréDaumier,RijtuigDerdeklas,1862-64,olieverfopdoek, 65,4x90,2cm,NewYork,MetropolitainMuseumofArt
 26. 26. Gustave Caillebotte (1848-1894)
 27. 27. GustaveCaillebotte,Lesraboteursdeparquet(deparketschavers), 1875,olieverfopdoek,Parijs,Muséed’Orsay.Tentoongesteldin 1876opdetweedetentoonstellingvandeimpressionisten
 28. 28. GustaveCaillebotte,HommeauBain(Mandiezich afdroogt),1884,olieverfopdoek,145x114cm,Boston, MuseumofFineArts.TentoongesteldbijLesXXinBrussel in1888.
 29. 29. Édouard Manet (Parijs 1832-1883 Parijs)
 30. 30. ÉdouardManet,MuziekindeTuileries,1862,olieverfopdoek, London,NationalGallery
 31. 31. ÉdouardManet,Deoudemuzikant,1862,olieverfopdoek, 187,4x284,2cm,Washington,D.C.,NationalGalleryofArt
 32. 32. ÉdouardMatet,Olympia,1863,olieverfopdoek,130,5x190cm, Parijs,MuséedÓrsay.,
 33. 33. Titiaan,VenusvanUrbino,1538,olieverfopdoek,Florence,Uffizi
 34. 34. ÉdouardManet,Ledéjeunersurl’herbe,1863,olieverfop doek,208x264cm,Parijs,Muséd’Orsay
 35. 35. TitiaanofGiogione,Landelijkconcert,circa1510,olieverf, Parijs,Louvre
 36. 36. ÉdouardManet,PortretvanEmilZola,1868,(links)enBerthe Morisotmetbosjeviooltjes(rechts),1872,olieverfopdoek, Parijs,Muséed’Orsay
 37. 37. ÉdouardManet,DefamilieMonetindetuininArgenteuil,1874, olieverfopdoek,66x99,7cm,NewYork,TheMetropolitain MuseumofArt
 38. 38. Jean-Baptiste Corot (1796-1875) “Plein air” – Italië
 39. 39. Jean-Baptiste-CamilleCorot,LaTrinité-des-Monts,gezien vanuitdeVillaMedici,1825–1828,olieverfopdoek.Paris: MuséeduLouvre
 40. 40. Jean-Baptiste-CamilleCorot,GezichtopRome.CastelSant’Angelo enbrugoverdeTiber,1826-27,olieverfoppapier,SanFransisco, SanFransiscoMuseumsofArt.
 41. 41. Jean-Baptiste-CamilleCorot,Avignon,gezienvanuithetwesten, 1836,olieverfopdoek,34x73,2cm,Londen,NationalGallery
 42. 42. Jean-Baptiste-CamilleCorot,WilledÁvray,ca.1867,olieverf opdoek,WashingtonD.C.,NationalGalleryofArt
 43. 43. Barbizon Jean-Francois Daubigny Théodore Rousseau Constant Troyon Narcisse Diaz Charles Jacque Jean-Baptiste Corot
 44. 44. Charles-Francois Daubigny (Parijs 1817-1878 Parijs)
 45. 45. Charles-FrancoisDaubigny,Deoogst,1851,olieverfopdoek,196 x135cm,Parijs,Muséed’Orsay
 46. 46. Charles-FrancoisDaubigny,Voorjaar(Printemps),1862,olieverf opdoek,240x133cm,Berlijn,NationalGalerie,Staatliche MuseenzuBerlin
 47. 47. CharlesFrancoisDaubigny,BotenopdeOise,1865,olieverf opdoek,38x66cm,Parijs,MuséduLouvre
 48. 48. Charles-FrancoisDaubigny,Dordrecht,1871,olieverfop doek
 49. 49. CharlesFrancoisDaubigny,Wasvrouwenopdeoevervende Oise,1874,olieverfoppaneel,38,4x67,9cm,Kunsthandel NewYork(Schiller&Bodo)
 50. 50. CharlesFrancoisDaubigny,Veldeninjuni,1874,olieverfopdoek, 135x224cm,Ithaca(NewYork),HerbertF.JohnsonMuseumof Art
 51. 51. Théodore Rousseau (Parijs 1812 - 1867 Barbizon)
 52. 52. ThéodoreRousseau,Studievanrotsenenbomen,1829,olieverf opdoek,53x70,muséedesBeaux-ArtsdeStrasbourg
 53. 53. TheodoreRousseau,HetmeertjebijeennederzettingbyBerry, 1842,Olieverfopdoek,,Reims,MuséeSaint-Denis
 54. 54. ThéodoreRousseau,Meertjeindeavondschemering,circa1850, olieverfoppaneel,21,9x36,8cm,KunsthandelNewYork(Schiller &Bodo)
 55. 55. ThéodorRousseau,BosvanFontainebleau,Groepjebomenmet opdeachtergronddePlainvanClairBoisbijBas-Bréau,1849- 1852,olieverfopdoek,90,8x116,8,Malibu,J.PaulGetty Museum.
 56. 56. ThéodoreRousseau,BosrandbijMonts-Girard,Fontainebleau, olieverfoppaneel,80x121,9cm,NeyYork,TheMetropolitain MuseumofArt,TentoongesteldopdeSalonvan1855
 57. 57. Constant Troyon (Sèvres 1810-1865 Parijs)
 58. 58. ConstantTroyon,KoeienopdeoevervandeTouques, Normandië,1851olieverfoppaneel,78,4x51,8cm,Baltimore, WaltersArtGallery
 59. 59. ConstantTroyon,Heuvelmetrotsen,1850,olieverfop paneel,30x2x61,9cm,NewYork,BrooklynMuseum
 60. 60. ConstantTroyon,Naardemarkt,1859,olieverfopdoek,261x 211cm,St.Petersburg,Hermitage
 61. 61. ConstantTroyon,Ossengaanaanhetwerk.Impressievande morgen,1855,olieverfopdoek,102,2x157,5cm,Parijs,Musée d’Orsay
 62. 62. Realisme Courbet Daumier Millet Bonvin Breton Legros Fantin-Latour Manet -Degas Nederland 17de eeuw Rembrandt, Steen, Ostade Spanje 17de eeuw Velazquez Corot Daubigny Diaz Troyon Rousseau Fontainebleau / Barbizon Engeland 18de eeuw Constable Turner Frankrijk 18de eeuw Le Nain Chardin Nederland 17de eeuw Ruisdael Moderne onderwerpen: Stadsleven / leven van alledag Plein air Schilderen in de buitenlucht Monet Pissarro Sisley Morisot Renoir Boudin Bazille Cassett -------- Degas -------- Cézanne Gauguin Van Gogh Impressionisme J.B. Jongkind Fotografie Kleurtheorieën
 63. 63. Volgende keer: Impressionisten – Camille Pisarro, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Berthe Morisot, Edgar Degas Pointillisten – Georges Seurat, Paul Signac, Henri-Edmond Cross, Camille Pissarro

×