Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cursus Het klassieke ideaal in de kunst - Ut pictua poesis. De beeldende kunsten als vrije kunst

1,235 views

Published on

Cursus van Artetcetera over het Klassieke ideaal in de kunst (1400-1900). Les door Michiel Kersten over de opleidingen over de emancipatie van de beeldende kunsten en de kunstenaar tot het domein en niveau van de vrije kunsten. Daarbij baseerden kunstenaars en kunsttheoretici zich op het idee dat schilderkunst en dichtkunst vergelijkbaar zijn. Daarmee konden kunstenaars de klassieke theorieën over de dichtkunst van Aristoteles en Horatius gebruiken en toepassen. Dit leidde tot een verhoging van de status van de beeldende kunst. 18 februari 2016. Les vier.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cursus Het klassieke ideaal in de kunst - Ut pictua poesis. De beeldende kunsten als vrije kunst

 1. 1. Het klassieke ideaal in de kunst Bijeenkomst IV: Ut pictura poesis
 2. 2. Het klassieke ideaal in de kunst Een terugblik De emancipatie van de schilder/beeldhouwer (Renaissance) De zeven vrije kunsten | Artes Liberales Septem | Jupiter De muzes, Apollo en Pegasus Theorie van de kunst | Ars Poetica | Horatius | Ut pictura poesis Opleiding tot kunstenaar
 3. 3. Een terugblik Ontroeren Het doel van de kunsten volgens de humanistische kunsttheorie van de renaissance was de kijker te ontroeren en mee te slepen, maar ook te vermaken, te onderhouden én een wijze les voor te houden door de verbeelding van de mens: zijn acties, zijn handelingen, zijn gevoelens, zijn daden, zijn emoties. De mens in beweging, tijdens een handeling. Imitatie Alle kunst is imitatie: een illusionistische vertaling van de omringende wereld op het platte vlak van een schilderij of vertaald in volumes en massa bij sculptuur. Natuurgetrouwe weergave van ruimte en de mens, volgens een systeem van universele regels (ratio) – overdraagbaar en leerbaar (= een Ars). Schilderkunst wordt een geleerd vak (Alberti) Schoonheid In de kunsten gaat het om de verbeelding van de schoonheid: niet de verbeelding van de werkelijkheid zoals die is (imperfect), maar zoals die zou moeten zijn (ideaal). De ideale schoonheid (symmetrie, harmonieuze proporties gebaseerd op getalsverhoudingen) vond met terug in de beelden van de klassieke oudheid. Mens als maat De mens is maatgevend: de mens als schaal en maat van alle dingen voor ruimte; ook voor de constructie van het perspectief.
 4. 4. De vrije kunsten
 5. 5. MaertendeVos,Allegorievandezevenvrijekunsten(Artes LiberalesSeptem),1590,olieverfoppaneel.
 6. 6. CornelisCortnaarFransFloris(uitgegevendoorHieronymus Cock,DeZevenVrijeKunsten:Dialectia(Logica),1565,gravure, Antwerpen,Londen,BritishMuseum.
 7. 7. JanSaenredamnaarHendrickGoltzius,Jupiteralsbeschermerende vrijekunsten,Mercuriusendekunsten,1596,gravure,Londen, BritishMuseum
 8. 8. Negen muzen • Erato - de muze van de hymne, het lied en de lyriek • Euterpe - de muze van het fluitspel • Kalliope - de muze van het heroïsch epos, de filosofie • Clio - de muze van de geschiedschrijving • Melpomene - de muze van de tragedie • Polyhymnia - de muze van de welsprekendheid en heilige liederen • Terpsichore - de muze van de dans en lyrische poëzie • Thaleia - de muze van de komedie • Urania - de muze van de sterrenkunde
 9. 9. EustacheLeSueur,DemuzenClio,EuterpeenThalia,1652-55, olieverfopdoek.Parijs,Louvre
 10. 10. EustacheLeSueur,DemuzenMelpomene,Erato, Pl0mhymnia,1652-55,olieverfopdoek,Parijs,Louvre
 11. 11. Rafael,StanzedellaSignatura,DeschoolvanAtheneenApollo opdeParnassusmetdemuzenenHomerus,ca.1510,fresco, Rome,Vaticaan
 12. 12. JacobJordaens,Demuzen,ApolloenMarsyas,1630/40,olieverfop doek
 13. 13. Clio Thalia Erato Euterpe Polyhymnia Calliope Terpsichore Urania Melpomene
 14. 14. Clio Thalia Erato Euterpe Polyhymnia Calliope Terpsichore Urania Melpomene
 15. 15. AntonRaphaelMengs,ApolloendemuzenopdeParnassus, 1760/61,Rome,VillaAlbani
 16. 16. Urania Thaleia Euterpe Clio Trepischore Kalliope Polyhymnia M Erato
 17. 17. De opleiding tot kunstenaar • Kopiëren/natekenen van tekeningen (tekenboeken) • Kopiëren/natekenen van klassieke beelden • Tekenen naar naakt • Schilderen • Kennis: anatomie, perspectief (geometrie en rekenkunde), literatuur Waar: academies of ateliers van kunstenaars Tekenen is de moeder van de kunsten
 18. 18. PilipsGalle(uitgever)naarJohannesStradanus(VanderSraat), ColorOlivi,hetschildersatelier(hetschilderenmetolieverf)uit deserieNovaRepertac.1580-1600,gravure,Amsteram, Rijksmuseum
 19. 19. CornelisCort,naarJohannesStradanus(JanvanderStraet), Parxis,depraktijkvanhetschilderen,1578,gravure, Amsterdam,Rijksmuseum
 20. 20. Odoard0Fialetti,leerlingenineenschildersatelieraanhetwerk. ca.1608,ets,Londen,particulierecollectie.
 21. 21. Odoard0Fialetti,Tuttelepartidelcorpohumanoinpiopezzi, 1608,Venetié.
 22. 22. PierfrancescoAlberti,Een‘kunstacademie’,1603-48,ets, NewYork,MetropolitainMuseumofArt
 23. 23. PierfrancescoAlberti,Een‘kunstacademie’,1603-48,ets, NewYork,MetropolitainMuseumofArt
 24. 24. Benoit-LouisPrévost,naarCharloes-NicolasCochindeJongere, Eentekenschool,plaat1:Dessein(hettekenen),uitde EncyclopédieVANDiderotendÁlembert1763,vol.20
 25. 25. GérardAudran,inProportionsducorpshumainsmesuréessur lesplusbellesfiguresdel’antiquité,Parijs1683
 26. 26. BorgheseGladiator,circa100v.Chr.Parijs,Louvre
 27. 27. JosephWrightofDerby,DriemensendiedeBergheseGladiator bekijken,1765,olieverfopdoek,particulierecollectie
 28. 28. Jacques-LouisDavid,ModelindehoudingvandeStervende Galliër,1780,olieverfopdoek,MuséeThomasHenry, Cherbourg
 29. 29. FrancoisPerrier,Iconesetsementea….Circa1638,
 30. 30. FrancoisPerrier,Iconesetsementea….Circa1638, DeLaocoön
 31. 31. FrederickBloemaertnaarAbrahamBloemaert,Eenleerling tekenaarwerkendnaarpleistermodel,chiaroscurohoutsnede, uithetTekenboek,ReinierenJosuaOttens,1740
 32. 32. WallerantdeVaillant,Dejongetekenaar,ca.1668,olieverfop doek,Maastricht,BonnefantenMuseum
 33. 33. PietervanderWerff,Jongenenmeisjetekenendnaareen pleister,1715,olieverfoppaneel,Amsterdam,Rijksmuseum
 34. 34. MichielSweerts,Eenschildersatelier,ca.1646,olieverfopdoek, Amsterdam,Rijksmuseum
 35. 35. MichielSweerts,Kunstenaarsmetpleister,ca.1652,olieverfop doek,Detroit,DetroitMuseumofArts
 36. 36. MichielSweerts,Tekenennaarnaaktmodel,ca.1646,olieverfop doek,Haarlem,FransHalsMuseum
 37. 37. MichielSweerts,StraattafereelmetkunstenaarinRomedie beeldvanBernininatekent,ca.1646,olieverfopdoek, Rotterdam,MuseumBoijmansVanBeuningen
 38. 38. Horatius, Ars Poetica Kunstacademies: Frankrijk, Duitsland, Italië en Engeland Grand tour: reizen naar Italië

×