Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociale media bij gemeenten

515 views

Published on

de presentatie sociale media bij gemeenten bevat de onderzoeksresultaten van mijn afstudeeronderzoek. In dit onderzoek is gekeken hoe sociale media gebruikt kan worden binnen de afdeling bestuursvoorlichting van Gemeente Amsterdam.

In het onderzoek is gekeken wat de digitale ambitie van de rijksoverheid is en wat gemeenten landelijk zoal doen aan sociale media. Ook is er gekeken naar de verwachtingen van de burger omtrent sociale media en hoe sociale media gebruikt kan worden tijdens een ramp.

Al met al heel veel sociale media. bent u geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp en wilt u na aanleiding van deze presentatie het rapport lezen? Download dan nu het onderzoeksrapport (link laatste slide). Ook als u met mij in contact wilt komen vind u deze gegevens in de laatste slide.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

Sociale media bij gemeenten

 1. 1. Sociale media bij Gemeenten Onderzoek in opdracht van Gemeente Amsterdam Michel Bitter
 2. 2. 1. Probleemstelling Wat was de uitdaging 2. Onderzoek Wat en hoe is er onderzocht 3. Resultaten Wat ben ik wijzer geworden 4. Conclusie nh I so ud o ve ga p Samenvattend kan ik zeggen 5. Advies En hoe nu verder 6. Vragen En wat wil jij weten?
 3. 3. Probleemsituatie
 4. 4. ” Hoe kan de afdeling Bestuursvoorlichting het beste gebruik maken van sociale media? De Onderzoeksvraag ”
 5. 5. Het Onderzoek
 6. 6. Literatuuronderzoek 27 verschillende bronnen Enquête 377 Respondenten e D er nd o me ek zo en od th Interviews 9 interviews on-te-record 8 interviews off-the-record Focusgroepen 2 focusgroepen
 7. 7. Wat wil het kabinet met digitaal?
 8. 8. Overheid Moet transparanter Burgers Moeten gaan meebeslissen en meedenken over beleid Dienstverlening Primair digitaal, papieren wordt uitgafaseerd Gegevens Visi Steeds meer gegevens moet openbaar worden gemaakt d.m.v. Open Data e dig itale overh eid 2 017
 9. 9. Hoe doen de gemeente het?
 10. 10. 96 procent gebruikt Twitter 72 procent gebruikt Facebook 54 procent gebruikt Youtube g ia ed m le cia o S ik ru eb 53 procent gebruikt LinkedIn 13 procent gebruikt Pinterest
 11. 11. 60 procent Verkeer & infrastructuur 55 procent Openbare orde & veiligheid 54 procent Openbare ruimte & groen 53 procent Gemeenteraad 48 procent Besluitvorming 47 procent Sport & Recreatie Wa ar m en ov er pr aat
 12. 12. meer Steeds gemeenten bieden webcare 70 procent van alle vragen op sociale media zijn dienstverleningsvragen en / of vragen openbrare ruimte 19 minuten Is de gemiddelde reactietijd van gemeenten op sociale media te en e em g ij b re 73 procent ca eb Is het percentage van gemeentes waar W afdeling communicatie verantwoordelijk is voor de webcare.
 13. 13. 79 procent Bij van de gemeenten zijn middelen voor sociale media opgenomen in de communicatiebegroting 18 procent Bij van de gemeenten vallen middelen voor sociale media nog onder incidentele uitgaves 75 procent Bud van de gemeenten heeft een speciale sociale media communicatie stragegie get & Bel eid
 14. 14. Wat verwacht de burger?
 15. 15. 17 procent van de Nederlanders zou de gemeente volgen via sociale media 54 procent B te ef ho e B ers rg u Van de respondenten wilt graag geïnformeerd worden over nieuws van de gemeente Thema's Op basis van thema’s communiceren heeft de voorkeur onder de respondenten (45 om 23 procent).
 16. 16. 24 uur / 7 dagen In de week moet de gemeente beschikbaar zijn via sociale media (29 procent). 33 procent vond werkdagen + zaterdag voldoende Onbekend Ber Was de snelheid waarmee de gemeente moet reageren op bijv. tweets. Er heerste grote verdeeldheid binnen de respondenten over de reactietijd. eikba arhei d
 17. 17. Sociale media tijdens crisis
 18. 18. 86 procent van de mensen zelfstandig gaan zoeken naar meer informatie over het incident TV, Google, Twitter worden vooral gebruikt als informatiebronnen sis ri c ns de tij te ef ho be tie 75 procent a rm fo n wil via sociale media laatste informatie I ontvangen over een incident
 19. 19. Hulpdiensten Zijn kunnen het beste online communiceren over een incident De overheid als organisatie kan tijdens crisis beter zelf communiceren i.p.v. losse ambtenaren. De burger Wie comm Wordt als onbetrouwbaar gezien als informatiebron. Zelfs de vakspecialist wordt maar niet als betrouwbare bron gezien. unice ert?
 20. 20. Sociale media binnen Gemeente Amsterdam
 21. 21. De conclusie
 22. 22. Het advies
 23. 23. Vragen?
 24. 24. Michel Bitter michel@michelbitter.nl +31 (0)6 - 551 441 92 Sociaal michel.bitter michelbitter C & L R U ct ta on mbitter www.michelbitter.nl Downloaden http://bit.ly/1n0J2dm

×