Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentace kjm autismus-linhartova 26.9.2012

460 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentace kjm autismus-linhartova 26.9.2012

 1. 1. Čtenářství lidíČtenářství lidí s mentálním postižením,s mentálním postižením, čtenářství autistůčtenářství autistů
 2. 2. Mateřská škola speciální, Základní škola speciálníMateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 vzdělává  žáky se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením  žáky se souběžným postižením více vadami  žáky s poruchami autistického spektra
 3. 3.  Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.  K dětem je maximálně uplatňován individuální přístup.  Součástí speciálního vzdělávání je systém ucelené rehabilitace.  V rámci tohoto systému škola nabízí:  Logopedii  Arteterapii  Muzikoterapii  Canisterapii  Ergoterapii  Hiporehabilitaci  Bazální stimulaci a metodu snoezelen  Rehabilitaci v bazénu a vířivku 
 4. 4. Edukační cíle při vzdělávání žáků sEdukační cíle při vzdělávání žáků s těžkým mentálním postiženítěžkým mentálním postižení rozvoj sebeobsluhy rozvoj samostatnosti rozvoj komunikačních schopností osvojení trivia
 5. 5. Předtím než začne nácvik čtení jePředtím než začne nácvik čtení je nutné, aby žáci zvládalinutné, aby žáci zvládali diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání orientace na stránce, čtení obrázků v řádku naslouchání tvoření vět k obrázkům chápání obsahu vět prohlížení dětské literatury a časopisů
 6. 6. Výuka čteníVýuka čtení Analyticko – syntetická metoda Globální metoda Sociální čtení
 7. 7. Čtenářské dovednostiČtenářské dovednosti žáci s lehkým mentálním postižením žáci se středně těžkým mentálním postižením žáci těžkým a hlubokým mentálním postižením žáci s poruchami autistického spektra
 8. 8. Motivace ke čteníMotivace ke čtení samostatnost při výběru knihy zapojit žáka aktivně do čtení nepřetěžovat žáky příliš dlouhým textem umožnit žákovi vytvářet vlastní konec spojit čtení s další aktivitou např. malování dramatizace děje příběhu či pohádky
 9. 9. Nejoblíbenější publikaceNejoblíbenější publikace barevná leporela pohádky a říkanky doplněné o výrazné obrázky knihy s velkými písmeny tzv. Malované čtení příběhy a pohádky, které byly zfilmované knihy o zvířatech a autech naučné encyklopedie dle zaměření žáka
 10. 10. Využití čtení u žáků s mentálnímVyužití čtení u žáků s mentálním postiženímpostižením relaxace rozvoj sociálních a emocionálních dovedností rozvoj představivosti a fantazie zdroj poznání pocit sounáležitosti
 11. 11. Jak formy čtení používáme u žákůJak formy čtení používáme u žáků s mentálním postiženíms mentálním postižením samostatné „klasické“ čtení tzv. Malované čtení čtení obrázků, piktogramů poslech čteného textu
 12. 12. Samostatné čtení žákůSamostatné čtení žáků podporovat žákovo samostatné čtení vyhledávat vhodné články a texty vést žáka k pomalému a plynulému čtení ověřit pochopení přečteného textu
 13. 13. Malované čteníMalované čtení žák čte obrázky, učitel text aktivní spolupráce žáka na čtení dbát na správné pochopení obrázků
 14. 14. Čtení obrázků, piktogramůČtení obrázků, piktogramů náročná forma žák popisuje děj na obrázku nutnost rozvinuté slovní zásoby ověřujeme pochopení textu lze kombinovat text s obrázky
 15. 15. Poslech čteného textuPoslech čteného textu pro žáky nejméně náročná forma nutnost zaujmout žáka dějem především relaxační a edukační charakter nedokončené pohádky
 16. 16. Na čtení navazujeNa čtení navazuje ověřování získaných informací malování obrázků dramatizace příběhu
 17. 17. Ukázka č.1: DanielaUkázka č.1: Daniela 15 let středně těžké mentální postižení atypický autismus začala číst až po pěti letech školní docházky samostatně čte i delší texty zvládá tiché čtení špatné pochopení čteného
 18. 18. Ukázka č.2: MirekUkázka č.2: Mirek 17 let středně těžké mentální postižení Rubinstein – Taybi syndrom zvládá čtení dvojslabičných slov výkonnost závislá na momentálním rozpoložení má velmi rád tzv. Malované čtení
 19. 19. Ukázka č.3: NinaUkázka č.3: Nina 14 let Středně těžké mentální postižení 3 roky čte druhý slabikář zvládá čtení víceslabičných slov nyní nácvik čtení slova jako celku
 20. 20. Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost. Mgr. Lenka Linhartová linhartova@ibsenka.cz
 21. 21. Fotografie: Viktor Šulc http://www.viktorio.net/

×