Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IPMA - Cel PMO? - Samolikwidacja, The goal of the PMO? Self-Destruction

Continuos Self-Destruction of the PMO.
Ciągła samolikwidacja PMO.

Konferencja IPMA: http://konferencja.ipma.pl/

Przez lata pracy miałem przyjemność budować i wygaszać PMO, obserwować sukcesy i kryzysy istnienia PMO. W wielu organizacjach pomagam w kreowaniu dojrzałego zarządzania projektami i w ramach tego poszukiwane są odpowiedzi na tak często padające pytania: Jaką wartość przynosi PMO? Jaki jest cel działania PMO? Po co nam PMO? Ciekawe jest to, że na początku całkiem łatwo udzielić odpowiedzi na powyższe pytania. Jednak po kilku latach odpowiedź jest coraz trudniejsza. Jak pokazują badania, istnienie PMO jest kwestionowane i upada po ok 3 latach istnienia – badania ESI. To może to powinien być cel wpisany w kod genetyczny PMO? Samospełniająca się przepowiednia? Zapraszam na prelekcje: „Cel PMO? Samolikwidacja!”

 • Login to see the comments

IPMA - Cel PMO? - Samolikwidacja, The goal of the PMO? Self-Destruction

 1. 1. Cel PMO? Samolikwidacja ! Michał Rączka, MBA, PMP, PMI-ACP, PSPO, PSM, AgilePM Practitioner, CISA @mraczka
 2. 2. PMO life cycle
 3. 3. My Way
 4. 4. Choose Your Way
 5. 5. • Dyrektor IT odpowiedzialny za Strategię IT oraz za procesy projektowe. • Wiceprzewodniczący Rady Fundacji ITLeader • Doradca Zarządu PMI Poland Chapter. • Wykładowca MBA WSB, PAN, SGH, Akademia Zarządzania IT • Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży nowych technologii oraz Business Technology. • Asesor konkursu na najlepszy projekt roku w ramach PMI oraz IPMA. • Specjalność: – zarządzanie projektami w organizacji (PMO, PPM) – agile project management (agilePM) – zarządzanie programem – IT governance • Certyfikaty: PMP, PMI-ACP, Scrum PSM&PSPO, AgilePM, ITIL, CISA i inne  • Absolwent MBA UE Poznań-Atlanta. • Wolontariusz, prelegent, mentor, aktywnie tworzy społeczność IT i PM. Czemu tutaj stoję… „Ludzie są kluczem do sukcesu!”
 6. 6. Dołącz do mnie: /mraczka @mraczka
 7. 7. WAI ≠ WAD
 8. 8. http://www.wellingtone.co.uk/wp-content/uploads/2016/01/The-State-of-Project-Management-Survey-2016.pdf
 9. 9. http://www.wellingtone.co.uk/wp-content/uploads/2016/01/The-State-of-Project-Management-Survey-2016.pdf
 10. 10. “ The electric light did not come from the continuous improvement of candles” Omen Harari
 11. 11. Ciągła samolikwidacja!
 12. 12. Ciągła samolikwidacja Ciągłe podnoszenie kompetencji w organizacji oraz ich rozpraszanie do momentu kiedy organizacja jako całość zdobywa wymagany poziom dojrzałości i dalsze działania już nie są wymagane. Wtedy wykonywany jest duży następny krok! Michał Rączka
 13. 13. Transformational PMO make change
 14. 14. PMO Scope
 15. 15. Strażnik procesu
 16. 16. Strategia Kierunek ponad prędkość
 17. 17. C-suite ?
 18. 18. C – Level? http://www.pmi.org/~/media/PDF/Publications/implement-project-portfolio-c-suite.ashx
 19. 19. $$$
 20. 20. PMO as a Mentor / Coach
 21. 21. Tradycyjne zarządzanie projektem Innowacyjne zarządzanie projektem Zrównoważone zarządzanie projektem Trwałość rezultatów
 22. 22. the art of maximizing the amount of work not done - is essential. Simplicity
 23. 23. Ciągła samolikwidacja Ciągłe podnoszenie kompetencji w organizacji oraz ich rozpraszanie do momentu kiedy organizacja jako całość zdobywa wymagany poziom dojrzałości i dalsze działania już nie są wymagane. Wtedy wykonywany jest duży następny krok! Michał Rączka
 24. 24. Dziękuję za uwagę Michał Rączka  http://pl.linkedin.com/in/mraczka  @mraczka Źródło zdjęć: istockphoto.com

×