Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

αρχαια αθηναϊκη δημοκρατια β΄ μερος (1)

274 views

Published on

Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία Β΄Μέρος

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

αρχαια αθηναϊκη δημοκρατια β΄ μερος (1)

  1. 1. ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓ.: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  2. 2. ΟΙ ΔΕΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ  Προϋποθέσεις. Η στρατηγία προϋπέθετε (α) ειδικές γνώσεις και (β) πείρα στα πολεμικά και στα πολιτικά.  Εκλογή. Οι δέκα στρατηγοί εκλέγονται από την Εκκλησία του δήμου, ένας από κάθε φυλή, με ετήσια θητεία. Δικαίωμα εκλογής είχαν όλοι οι άνω των 30 ετών Αθηναίοι. Στην αρχή κάθε φυλή έβγαζε ένα στρατηγό λόγω των ιδιαιτέρων ικανοτήτων που απαιτούσε η στρατηγία, δόθηκε η δυνατότητα επανεκλογής.  Καθήκοντα. Οι στρατηγοί είναι αρχηγοί του στρατού και του στόλου, διαχειρίζονται την εξωτερική και εσωτερική πολιτική, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Βουλής και εισηγούνται θέματα, που συζητούσε το σώμα και κατάρτιζε προβουλεύματα για να τα υποβάλει στην Εκκλησία του δήμου. Γενικά, βρίσκονταν σε στενή επαφή με τη Βουλή και τις επιτροπές της, για θέματα που υπάγονταν στις αρμοδιότητές τους.  Αξιώματα. Από τους δέκα στρατηγούς οι πέντε είχαν συγκεκριμένη δικαιοδοσία ("στρατηγός επί τούς οπλίτας", "στρατηγός επί τήν χώραν", δύο "στρατηγοί επί τόν Πειραιά", "στρατηγός επί τάς συμμορίας"), ενώ οι υπόλοιποι δεν είχαν.
  3. 3. ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΑΡΧΟΝΤΕΣ 1. Ο επώνυμος άρχων: (Α) έδινε το όνομά του στο έτος της θητείας του, (Β) είχε την έδρα του στο Πρυτανείο. Στα καθήκοντά του υπάγονταν: a. η διαδικασία διορισμού των χορηγών των δραματικών αγώνων, b. η οργάνωση των θεωριών της Δήλου και ορισμένων πομπών, όπως των Μεγάλων Διονυσίων και αυτών προς τιμήν του Ασκληπιού, καθώς και θέματα που αφορούσαν την οικογένεια (Αριστοτέλης, Αθηναίων πολιτεία 56.2-7). 2. Ο άρχων βασιλεύς: 1. διατήρησε την προεδρία του Αρείου Πάγου, 2. ήταν αρμόδιος για τις δικαστικές υποθέσεις ανθρωποκτονίας, 3. επόπτευε τις μυστηριακές τελετές, 4. ήταν υπεύθυνος για την τήρηση ορισμένων εορτών και θυσιών, 5. είχε την έδρα του στη Βασίλειο Στοά (Αριστ., Αθην. Πολ. 57.1-2).
  4. 4. ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΑΡΧΟΝΤΕΣ 3. Ο πολέμαρχος: 1. δίκαζε υποθέσεις ξένων ή μετοίκων, 2. είχε την έδρα του στο Επιλύκειο, 3. ήταν υπεύθυνος για τους επιτάφιους αγώνες προς τιμή των νεκρών πολέμου, 4. πραγματοποιούσε τις θυσίες στην Άρτεμη, στον Ενυάλιο και στους Τυραννοκτόνους (Αριστοτέλης, Αθηναίων πολιτεία 58). 4. Οι έξι θεσμοθέτες και ο γραμματέας: – ήταν υπεύθυνοι για το σύστημα των δικαστηρίων, – τους είχε ανατεθεί να ορίζουν τον τόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεών τους (Αριστοτέλης, Αθην. πολιτεία 59.1).  Ο Αριστοτέλης, όσον αφορά τη δοκιμασία των εννέα Αρχόντων, αναφέρει: «ἐπερωτῶσιν δ’, ὅταν δοκιμάζωσιν, πρῶτον μὲν «τίς σοι πατὴρ καὶ πόθεν τῶν δήμων, καὶ τίς πατρὸς πατήρ, καὶ τίς μήτηρ, καὶ τίς μητρὸς πατὴρ καὶ πόθεν τῶν δήμων;» μετὰ δὲ ταῦτα, εἰ ἔστιν αὐτῷ Ἀπόλλων πατρῷος καὶ Ζεὺς ἑρκεῖος, καὶ ποῦ ταῦτα τὰ ἱερά ἐστιν, εἶτα ἠρία εἰ ἔστιν καὶ ποῦ ταῦτα, ἔπειτα γονέας εἰ εὖ ποιεῖ, καὶ τὰ τέλη (εἰ) τελεῖ, καὶ τὰς στρατείας εἰ ἐστράτευται. ταῦτα δ’ ἀνερωτήσας, «κάλει», φησίν, «τούτων τοὺς μάρτυρας.» [55.3]
  5. 5. ΆΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  Ο Άρειος Πάγος πήρε το όνομά του από το πρώτο δικαστήριο "ανδροφονιών" (εγκλημάτων φόνου) που ιδρύθηκε μεταξύ 1500 και 1300 π.Χ., κατά τους χρόνους της βασιλείας του Κέκροπα και του Θησέα, με έδρα τον βραχώδη λόφο του Θεού Άρεως που βρίσκεται βορειοδυτικά της Ακροπόλεως των Αθηνών.  Τα διοικητικά έργα του Αρείου Πάγου ήταν: a. η εποπτεία των ιερών, b. η επιμέλεια των μοριών (των ελαιών της Αθηνάς), c. η εποπτεία των αναφερόμενων στη λατρεία και d. η επέμβαση του σε σπουδαιότατες υποθέσεις.  Τα εξαγόμενα των ανακρίσεων στέλνονταν στην Εκκλησία του Δήμου για να λάβει αποφάσεις ως αρμόδιο σώμα.  Επί Περικλέους περιορίστηκαν όχι μόνο τα διοικητικά αλλά και τα δικαστικά δικαιώματα του Αρείου Πάγου, έτσι εκδίκαζε μόνο δίκες για τραύματα και φόνους εκ προμελέτης, θανατηφόρο φαρμακεία και εμπρησμό, και από τα διοικητικά κράτησε μόνο την εποπτεία των ιερών και την «πρόνοια περί της ακριβούς εκτελέσεως της λατρείας».
  6. 6. ΆΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  Διαδικασία δίκης. Ο μηνυτής αποδείκνυε στον βασιλέα ότι πράγματι δικαιούταν να παρουσιασθεί ως ενάγων. Προ της δίκης γινόταν η προανάκριση και, κατά τον τέταρτο μήνα, εισήγετο η δίκη προς εκδίκαση ενώπιον της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που συνεδρίαζε «ἐν ὑπαίθρῳ", ιδίως όταν επρόκειτο για φονικές υποθέσεις, για να μην βρίσκεται ο εναγής φονεύς κάτω από την ίδια στέγη με τους δικαστές.  Σε άλλες δίκες οι Αρεοπαγίτες συνεδρίαζαν στην βασίλειο στοά. Υπήρχαν δύο ακατέργαστοι λίθοι, οι λεγόμενοι "αργοί λίθοι", όπου κάθονταν οι διάδικοι, ο κατηγορούμενος επί του καλούμενου «λίθου ύβρεως», ο κατήγορος επί του "λίθου αναίδειας". Οι διάδικοι δια όρκου εξέθεταν τα της υποθέσεως και έφεραν επιχειρήματα και αποδείξεις, ο κατήγορος βεβαίωνε το αδίκημα, ο δε κατηγορούμενος το αρνούταν.  Μετά εξετάζονταν οι μάρτυρες που ορκίζονταν με πανηγυρικό τρόπο και από τις καταθέσεις τους σχημάτιζαν γνώμη οι δικαστές. Αν ο κατηγορούμενος έβλεπε ότι δεν γινόταν να αποφύγει την καταδίκη, μπορούσε πριν δευτερολογήσει να δηλώσει ότι θα φύγει από την Αττική ως ένοχος του δικαζόμενου εγκλήματος και τότε η δίκη εθεωρείτο περατωθείσα και δικασθείσα.
  7. 7. ΆΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  Κριτήρια Εκδίκασης. Οι Αρεοπαγίτες δίκαζαν κατά συνείδηση, χωρίς ορισμένους οικονομικούς τύπους και λάμβαναν υπ' όψιν όλον το βίο και το ποιόν του κατηγορουμένου ως ιδιώτη και ως πολίτη, γι αυτό οι καταδικαζόμενοι από τον Άρειο Πάγο αναγνώριζαν οι ίδιοι τη δικαιοκρισία του. Οι αθωωμένοι ευχαριστούσαν πανηγυρικώς τους δικαστές και αποσύρονταν. Υπήρχε και η καλούμενη ψήφος της Αθηνάς, δηλαδή επί ισοψηφίας αθωωνόταν πάντοτε και κατά κανόνα ο κατηγορούμενος.
  8. 8. Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ….

×