Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nils Fredriksson Utbildning
Betyg och bedömning
Den 7 januari, 2015
Kvalitet och utveckling
2
▪ Michael Rystad, utvecklingsstrateg och KU-samordnare
▪ Annika Johansson, kvalitetsstrateg
▪ Jo...
3
▪ Bedömning och vetenskaplig grund
▪ Bedömning och beprövad erfarenhet
▪ Hur kan Kvalitet och utveckling hjälpa till?
Läraren ska följa och bedöma elevernas
kunskapsutveckling på ett medvetet och
pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger
samma...
5
”Utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.”
Skollagen (2010:800,1 kap,5§)
6
Vetenskaplig grund
För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig
grund krävs att skolan tar del av ny...
7
Vetenskaplig grund
För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig
grund krävs att skolan tar del av ny...
8
Skolverket
9
Forskare
10
Lärare
11
”Utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.”
Skollagen (2010:800,1 kap,5§)
12
Beprövad erfarenhet
Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i
beprövad erfarenhet. Det betyder att lära...
13
Beprövad erfarenhet
Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i
beprövad erfarenhet. Det betyder att lära...
Bedömning & beprövad erfarenhet
Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever.
Kvalitet ...
Bedömning & beprövad erfarenhet
Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever.
Kvalitet ...
Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever.
Kvalitet i bedömningar
• Validitet (relev...
Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever.
Kvalitet i bedömningar
• Validitet (relev...
18
● Försiktighetsprincip
● Progressionstänkande
● Tendenstänkande
● Diagnostänkande
● Motivationstänkande
Finns det andra...
Hur kan Kvalitet och utveckling hjälpa till med
bedömning, vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet?
19
▪ Stöd och bollp...
Betyg och bedömning
(vänstermenyn)
Likvärdig bedömning
1. Betyg och bedömning
2. Betygsskalan A-E
3. Kunskapskrav för varj...
Undervisning
(vänstermenyn)
Stöd för att utveckla undervisning
1 Planera
2 Strukturera
3 Kriterier för god undervisning
4 ...
Lärmoduler om Bedömning
(vänstermenyn)
• Ämnesplanen i undervisningen, Gy11 (Skolverket)
• Bedömning och betygsättning, Gy...
23
Tidsåtgång: 45–90 min
24
Tidsåtgång: 90-120 min
25
Tidsåtgång: ingår i undervisning Tidsåtgång: 45-60 min
Lärmoduler om Bedömning
(vänstermenyn)
• Ämnesplanen i undervisningen, Gy11 (Skolverket)
• Bedömning och betygsättning, Gy...
27
Utbildning i Svedala
Alla ska lyckas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bedömning nfu slideshare

672 views

Published on

betyg

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bedömning nfu slideshare

 1. 1. Nils Fredriksson Utbildning Betyg och bedömning Den 7 januari, 2015
 2. 2. Kvalitet och utveckling 2 ▪ Michael Rystad, utvecklingsstrateg och KU-samordnare ▪ Annika Johansson, kvalitetsstrateg ▪ Johan Palmgren, IKT-samordnare ▪ Jan Herbertsson, utredare ▪ Cristian Abrahamsson (50%), matematikutvecklare
 3. 3. 3 ▪ Bedömning och vetenskaplig grund ▪ Bedömning och beprövad erfarenhet ▪ Hur kan Kvalitet och utveckling hjälpa till?
 4. 4. Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket Bedömning
 5. 5. 5 ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Skollagen (2010:800,1 kap,5§)
 6. 6. 6 Vetenskaplig grund För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön. Skolan måste också följa diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet. - Skolverket
 7. 7. 7 Vetenskaplig grund För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön. Skolan måste också följa diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet. - Skolverket Lärare forskar på sin praktik Verksamhet baserad på forskning
 8. 8. 8 Skolverket
 9. 9. 9 Forskare
 10. 10. 10 Lärare
 11. 11. 11 ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” Skollagen (2010:800,1 kap,5§)
 12. 12. 12 Beprövad erfarenhet Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal lärare eller ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. - Skolverket
 13. 13. 13 Beprövad erfarenhet Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Det räcker alltså inte med att ett antal lärare eller ett lärarlag tycker att en metod fungerar för att den ska betraktas som byggd på beprövad erfarenhet. - Skolverket Matematiklyft och läslyft Teacher Learning Community Lesson study
 14. 14. Bedömning & beprövad erfarenhet Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar
 15. 15. Bedömning & beprövad erfarenhet Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar • Validitet (relevans & trovärdighet)
 16. 16. Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar • Validitet (relevans & trovärdighet) • Reliabilitet (tillförlitlighet) Bedömning & beprövad erfarenhet
 17. 17. Likvärdig bedömning innebär att bedömningsgrunderna är detsamma för alla elever. Kvalitet i bedömningar • Validitet (relevans & trovärdighet) • Reliabilitet (tillförlitlighet) • Allsidighet (variation) Bedömning & beprövad erfarenhet
 18. 18. 18 ● Försiktighetsprincip ● Progressionstänkande ● Tendenstänkande ● Diagnostänkande ● Motivationstänkande Finns det andra faktorer som påverkar oss?
 19. 19. Hur kan Kvalitet och utveckling hjälpa till med bedömning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 19 ▪ Stöd och bollplank i utvecklingsarbetet ▪ Material för fortbildning ▪ Organiserar och genomför viss fortbildning ▪ Stödmaterial för utveckling av undervisning ▪ Stöd för SKA-arbetet
 20. 20. Betyg och bedömning (vänstermenyn) Likvärdig bedömning 1. Betyg och bedömning 2. Betygsskalan A-E 3. Kunskapskrav för varje ämne och kurs 4. Betygsstegen B och D 5. Bedömning av ”till övervägande del” 6. Värdeorden
 21. 21. Undervisning (vänstermenyn) Stöd för att utveckla undervisning 1 Planera 2 Strukturera 3 Kriterier för god undervisning 4 Bedömning för lärande 5 Språkutvecklande arbetssätt 6 Organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt 7 IKT i undervisningen 8 Matematikundervisning
 22. 22. Lärmoduler om Bedömning (vänstermenyn) • Ämnesplanen i undervisningen, Gy11 (Skolverket) • Bedömning och betygsättning, Gy11 (Skolverket) • Planering och samplanering (Sjödahl, Modig) • Likvärdig bedömning (Sjödahl, Modig) • Webbkurs om bedömning och betygssättning 6-9/Gy (Skolverket) • Förtydliga och förstå lärandemål och betygskriterier • Tydliggöra mål och kriterier för framgång • Alignmentplanering (NTI-gymnasiet) • Skapa situationer som gör lärandet synligt • Nyanserad och framåtriktad respons • Återkoppling som för lärandet framåt • Aktivera eleverna som resurser för varandra • Aktivera eleverna som lärresurserna för varandra • Aktivera eleverna som ägare av den egna lärprocessen
 23. 23. 23 Tidsåtgång: 45–90 min
 24. 24. 24 Tidsåtgång: 90-120 min
 25. 25. 25 Tidsåtgång: ingår i undervisning Tidsåtgång: 45-60 min
 26. 26. Lärmoduler om Bedömning (vänstermenyn) • Ämnesplanen i undervisningen, Gy11 (Skolverket) • Bedömning och betygsättning, Gy11 (Skolverket) • Planering och samplanering (Sjödahl, Modig) • Likvärdig bedömning (Sjödahl, Modig) • Webbkurs om bedömning och betygssättning 6-9/Gy (Skolverket) • Förtydliga och förstå lärandemål och betygskriterier • Tydliggöra mål och kriterier för framgång • Alignmentplanering (NTI-gymnasiet) • Skapa situationer som gör lärandet synligt • Nyanserad och framåtriktad respons • Återkoppling som för lärandet framåt • Aktivera eleverna som resurser för varandra • Aktivera eleverna som lärresurserna för varandra • Aktivera eleverna som ägare av den egna lärprocessen
 27. 27. 27 Utbildning i Svedala Alla ska lyckas

×