Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webradio technoeconomics

1,687 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webradio technoeconomics

 1. 1. Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Έναρξη Λειτουργίας ενός Web-Radio Οικονόμου Σοφ. Μιχάλης φοιτητής τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας - tm064@uom.gr ΕπιτομήΣτη μελέτη παρουσιάζεται υποθετικά ένα σενάριο ίδρυσης ενός web-radio χωρισμένο σε 3 χρονικές περιόδους μεσυνολική διάρκεια 36 μήνες. Το web-radio αυτό λειτουργεί αποκλειστικά με ευρυζωνική τεχνολογία audio streaming.Αναλύονται τα έσοδα και τα έξοδα του σταθμού όσο αυτός εξελίσσεται σε συνάρτηση με τις διάφορες τεχνολογικέςπαραμέτρους που αλλάζουν. Εξηγούνται επίσης, αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του web-radioόπως δικτύωση, απαίτηση σε ευρυζωνικότητα, λογισμικό κλπ. Στο τέλος βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για το αναξίζει τελικά η έναρξη λειτουργίας του web-radio και κατά πόσο αυτό είναι βιώσιμο οικονομικά. Για τις ανάγκες τηςέρευνας θέσαμε πειραματικά σε λειτουργία ένα web-radio που πληρεί τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις.Δομή Άρθρου: Case Study – Υποθετικό Σενάριο Ανάπτυξης και Εξέλιξης ενός web-radio σε βάθος χρόνου36 μηνών και χωρισμένο σε 3 περιόδους.Ορισμοί και λέξεις κλειδιά:Web-radio: Ραδιοφωνικός σταθμός που μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.Audio streaming : Ήχος που παραλαμβάνεται συνεχόμενα από τον δέκτη.1. ΕισαγωγήΟ σημαντικότερος λόγος που μας οδήγησε ώστε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο θέμα για την εργασία μας,ήταν ο πειραματισμός μας, πάνω στην δημιουργία ενός ραδιοφωνικού σταθμού, ο οποίος θα εκπέμπει,αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.Συνδυάζοντας την προσωπική μας εμπειρία την έρευνα που έχουμε πραγματοποιήσει και αναφορές σχετικέςμε το θέμα, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την λειτουργία ενός web-radio που θα βασίζεταιαποκλειστικά σε ευρυζωνικές τεχνολογίες και στην αποδοτική από άποψη κέρδους αξιοποίηση τους.Καθορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το web-radio, από την ημέρα της ίδρυσης του, μέχρικαι 36 μήνες, χωρίζοντας το σε 3 χρονικές περιόδους. Για κάθε περίοδο θα αναλύονται οι ευρυζωνικέςτεχνολογίες που θα χρησιμοποιούμε, ανάλογα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη του σταθμού και τιςαπαιτήσεις σε bandwidth.
 2. 2. 2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά audio streamingΣτην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πιστεύουμε πως είναι απαραίτητονα κατανοήσει ο αναγνώστης. Η ανάλυση και οι επεξηγήσεις είναι γενικές και σε θεωρητικό επίπεδο ενώενδιάμεσα τονίζονται και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πειραματικό μας web-radio.Πριν όμως ξεκινήσουμε να παρουσιάζουμε τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, θα αναφέρουμε κάποιουςορισμούς που είναι απαραίτητοι.Server: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχει υπηρεσίες σε άλλα προγράμματα και τους χρήστες τους στονίδιο η σε άλλους υπολογιστές. Ο υπολογιστής ο οποίος “τρέχει” το πρόγραμμα λέγεται και server.Client: Μία εφαρμογή η ένα σύστημα το οποίο συνδέεται ασύρματα μέσω δικτύου, σε ένα άλλο σύστημαγνωστό και ως server.Streaming media: είναι η συνεχής ροή πολυμέσων σε έναν πελάτη(client) τα οποία παρέχονται από ένανserver.Buffering: Η διαδικασία αποθήκευσης δεδομένων σε μια προσωρινή μνήμη ώστε να χρησιμοποιηθούναργότερα όταν θα χρειάζονται .Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη ώστε να αντισταθμιστούν τυχώνδιαβαθμίσεις στην σύνδεση με το δίκτυο (βλέπε παρακάτω TCP)Lossy compression: Μια μέθοδος ή οποία συμπιέζοντας δεδομένα και μετά αποσυμπιέζοντας, χάνει αρκετάδεδομένα σε σχέση με τα αρχικά αλλά είναι πολύ κοντά στην αρχική του μορφή. Χρησιμοποιείτε συνήθωςσε σε εφαρμογές που έχουν να κάνουν με media streaming.MPEG-1 Audio Layer 3: Κοινός γνωστό και ως MP3, είναι μια ψηφιακή κωδικοποίηση ήχου η οποίαχρησιμοποιεί μια φόρμα lossy data compression. Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ήχου που χρησιμοποιείτεαπό όλους τους players.AAC+: Είναι μια συμπιεσμένη μορφή ήχου, η οποία λόγο της χαμηλής πολυπλοκότητας της,χρησιμοποιείται συνήθως, σε εφαρμογές audio streaming.Bitrate: Είναι ο αριθμός των bits τα οποία μεταβιβάζονται ή επεξεργάζονται ανά μονάδα χρόνου.Encoder: Είναι μια συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για να μετατρέπει τα δεδομένα, όπως τον ήχο στηνπερίπτωση μας, σε κωδικοποιημένη μορφή(AAC+, MP3)Dynamic DNS: Μια μέθοδος πρωτόκολο ή υπηρεσία δικτύου που παρέχει την ικανότητα για μια δικτυωμένησυσκευή, να ενημερώνει έναν domain name server, να αλλάζει, σε πραγματικό χρόνο, τις ενεργές DNSρυθμίσεις, ip διευθύνσεις ή άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε έναν DNS server.2.1. Διαδικασία StreamingΠαρακάτω υποδεικνύουμε αναλυτικά την διαδικασία streaming μέσα από σχεδιάγραμμα αλλά καιεξηγώντας το κάθε βήμα ξεχωριστά:
 3. 3. 1.Κατ’ αρχήν παράγεται ήχος από μία “πηγή”, πχ. ένα laptop, ένα mp3 player κλπ. Το σημείο αυτό μπορεί να είναιπιο πολύπλοκο. Για παράδειγμα, η πηγή να είναι μία κονσόλα- μείκτης που πλέκει σημάτα από πολλαπλές πηγέςμουσικής(media players, portable players, pickups κλπ.) αλλά και φωνής (μικρόφωνα, τηλέφωνο κλπ.)2.Ο ήχος μεταφέρεται από την πηγή μέσα από στερεοφωνικό καλώδιο στον server, όπου αναλυτικά: •Το στερεοφωνικό καλώδιο συνδέεται στην υποδοχή line-in της κάρτας ήχου και γίνεται η μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό σήμα. •Στη συνέχεια με κατάλληλο software γίνεται η κωδικοποίηση-encoding και προκύπτουν τα δεδομένα στη μορφή που τα θέλουμε για μετάδοση πχ. AAC+ ή mp3. •Τέλος, αφού ολοκληρωθεί το handshacking του server με τον client, ο server στέλνει στον client ένα αρχείο με κατάληξη .pls το οποίο περιέχει όλες τις ρυθμίσεις για να ξεκινήσει από τον client η λήψη των δεδομένων streaming. •O server στέλνει στον client συνεχή ροή δεδομένων.3.Η σύνδεση του server με τον client γίνεται κατ’ απαίτηση του χρήστη μέσω του διαδικτύου και τωνπρωτοκόλλων TCP/IP. Εκτενέστερη αναφορά στα πρωτόκολλα και τα πακέτα που χρησιμοποιούνται κατά τημετάδοση γίνεται παρακάτω.4.Από την πλευρά του client αναλυτικά: •Δέχεται το αρχείο .pls το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις προς το λογισμικό του έτσι ώστε να ξεκινήσει η μετάδοση των δεδομένων του audio-streaming. •Γίνεται από κατάλληλο λογισμικό το decoding και το σήμα μετατρέπεται σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή. •Το σήμα έχει έξοδο προς την κάρτα ήχου όπου ο χρήστης μέσω ακουστικών συσκευών ακούει την ηχητική μετάδοση που είναι μουσική, φωνή κλπ.
 4. 4. Demand or live streaming: Η Διαδικασία streaming που χρησιμοποιούμε είναι live streaming καθώς ημετάδοση γίνεται συνεχώς και όχι κατ’ απαίτηση του χρήστη.2.2. Streaming ProtocolsΣτη φάση του σχεδιασμού του ευρυζωνικού δικτύου και των υπηρεσιών του που θα υποστηρίξουν το stream-ing πρέπει να αναλύσουμε και τα πρωτόκολλα με βάση τα οποία θα μεταδίδονται τα πακέτα αφού πρώταέχει γίνει η σύνδεση server-client. Ας δούμε λοιπόν κάποια packet protocolls που θα μπορούσαμε ναχρησιμοποιήσουμε και στο τέλος θα εξηγήσουμε ποια χρησιμοποιούνται στη πράξη και γιατί: •Datagram Protocols , όπως UDP - User Datagram Protocol. Στέλνει το σήμα streaming σαν σειρά από μικρά πακέτα. Απλό και αποτελεσματικό αλλά δεν εγγυάται την παράδοση των πακέτων. Εξαρτάται από το software του client αν θα κάνει error correction. Έτσι σε περίπτωση που το σήμα χάσει δεδομένα, η διαδικασία μετάδοσης διακόπτεται. Στη πράξη αυτό σημαίνει πως τελικά ο client ακούει ένα ηχητικό σήμα με συνεχής διακοπές πράγμα που είνια απευκτέο. Θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε UDP σε on demand streaming αλλά όχι σε live audio streaming. Τα πρωτόκολλα RTSP(Real Time Streaming Protocol), RTP(Real Time Transport Protocol) και RTCP(Real Time Con- trol Protocol) είναι ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές live media streaming και βασίζονται πάνω στο πρωτόκολλο UDP. •Αξιόπιστα πρωτόκολλα όπως TCP (Transmission Control Protocol), εγγυούνται την σωστή μετάδοση του κάθε bit κατά στο streaming. Το πετυχαίνουν με ένα μηχανισμό διακοπών και επανασυνδέσεων . Το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι όταν δεδομένα χάνονται στο δίκτυο και τότε το stream παγώνει και o server μεταδίδει ξανά το ίδιο σήμα. Τα φαινόμενα του προβλήματος περιορίζονται από το soft- ware του client με buffering.Στο web-radio μας χρησιμοποιούμε TCP πρωτόκολλο και έχουν γίνει και πειράματα με packet sniffer γιαδιαπιστωθεί ο ακριβής τρόπος λειτουργίας του και κυρίως η αξιοπιστία του.2.3. Τεχνικές StreamingΑξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε και τις δύο βασικές τεχνικές μετάδοσης του σήματος streaming,unicast και multicast.Unicast: Στέλνεται ένα ξεχωριστό αντίγραφο του σήματος από τον server σε κάθε client ξεχωριστά. Είναι ηπιο διαδεδομένη και απλή τεχνική μετάδοσης. Παρουσιάζεται όμως πρόβλημα όταν συνωστίζονται πολλοίclients καθώς υπάρχει έλλειψη bandwidth σε upload από τη πλευρά του server. Είναι θα λέγαμε τοβασικότερο στοιχείο κόστους για ένα web-radio καθώς όσο περισσότερους χρήστες θέλουμε ναεξυπηρετήσουμε, τόσο περισσότερες απαιτήσεις έχουμε σε ευρυζωνικότητα και upload bandwidth και άραπερισσότερες μεμονωμένες συνδέσεις.Multicast: Ένα σήμα μεταδίδεται από τον server σε πολλά group χρηστών ξεχωριστά. Αποφεύγονται έτσιυπερφορτώσεις στο δίκτυο από τον συνωστισμό χρηστών. Η λειτουργία της multicast τεχνικής εξαρτάται
 5. 5. από την δομή του δικτύου για το αν είναι εφικτοί ή όχι. Δυστυχώς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό σε ένα web-radio καθώς το δίκτυο δεν είναι άλλο από το internet. 2.4. Παραδείγματα εμπορικών Streaming Media Servers Broadwave,Campcaster (open source), dynebolic(linux, GNU), Epresence, FFmpeg, Flash Media Server, FORscene, FreeCast(Java Application), FreeJ, Helix Community, Icecast(open source), IceShare, Live365, Pandora, PeerCast, Peercasting(multicasting in P2P networks), phpStreamcast (php frontend), REMOTV, Quicktime /Quicktime Broadcaster, RealNetworks RealServer, SAM Broadcaster, SDP Multimedia(open source), Shoutcast(HTTP), SqueezeCenter, Steamcast, Subsonic, Unreal Media Server, VideoLn, Winamp, Zina, Xiph.org Στο δικό μας web-radio χρησιμοποιούμε τον Shoutcast Server. 2.5. Χαρακτηριστικά Client•Software για decoding των δεδομένων που έχουν ληφθεί από streaming . Αποτέλεσμα είναι αναλογικό σήμα σταηχεία του χρήστη.•Ευρυζωνική Σύνδεση στον δέκτη•Κάρτα ήχου για σύνδεση ακουστικής συσκευής ή ενσωματωμένα ακουστικά Πλεόν, εκτός από PC/Laptops/Macs κλπ. streaming media μπορούν να “ακούσουν” και συσκευές όπως iPod/ iPhone, κινητά τηλέφωνα με OS Symbian ή Windows Mobile, παιχνιδομηχανές όπως PS3 και Nintendo Wii. Χαρακτηριστικό είναι ότι κυκλοφορούν στο εμπόριο και συσκευές με δέκτες WiLan, ethernet με δυνατότητα αποκλειστικά να ακούει ο χρήστης σήματα streaming χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής. 2.6. Υπολογισμός του αριθμού των χρηστών με δεδομένο bandwidth Είναι χρήσιμο να μπορούμε να υπολογίσουμε πόσους χρήστες μπορούμε να υποστηρίξουμε με δεδομένο up- load bandwidth γιατί είναι και το κρίσιμο χαρακτηριστικό στο οποίο θα στηρίξουμε την οικονομική μελέτη στη συνέχεια. Έστω λοιπόν πώς επιλέγουμε να μεταδώσουμε ήχο με κωδικοποίηση 48Kbps και πως το upload rate μας είναι 1024Mbps. ΄Εστω ακόμη πως χρειαζόμαστε ένα upload rate για άλλες λειτουργίες εκτός streaming, πχ. email, websurf, 40 Kbps. Το maximum των χρηστών που μπορούμε να υποσηρίξουμε θα είναι: (1024Mbps - 40 Kbps) / 48 Kbps = 20.5 άρα 20 χρήστες! Γενικεύοντας σε έναν τύπο μπορούμε να πούμε ότι: Users Supported = (upload rate - non streaming services bandwidth needed) / encoding rate 2.7. Ευρυζωνικότητα
 6. 6. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε κάποιες σημαντικές τεχνολογίες ευρυζωνικώνσυνδέσεων καθώς θα αποτελέσουν ένα από τα κρίσιμα χαρακτηριστικά της μελέτης μας όσον αφορά τηδιαμόρφωση της απόδοσης προς το κόστος.Οι ψηφιακές γραμμές συνδρομητή κατηγοριοποιούνται σε συμμετρικές και ασύμμετρες τεχνολογίεςπρόσβασης. Οι συμμετρικές προσφέρουν ίσο ρυθμό λήψης και αποστολής δεδομένων σε αντιδιαστολή με τιςασύμμετρες όπου η ταχύτητα λήψης είναι μεγαλύτερη από της αποστολής. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείταικυρίως η ασύμμετρη ψηφιακή γραμμή συνδρομητή - ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. Η ADSLτεχνολογία επιτρέπει ταχύτητες μέχρι 8 Mbps ταχύτητα λήψης και 1 Mbps ταχύτητα αποστολής ενώ αυτέςοι ταχύτητες δεν είναι σταθερές και μπορούν να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα τηςτηλεφωνικής γραμμής. Η παραπάνω τεχνολογία προτυποποιήθηκε με την ονομασία G.992.1 από την ITU το1999. Το επόμενο χρονικά πρότυπο της ITU είναι το G.992.2 και αμέσως μετά το G.992.3 και G.992.4 πουείναι και εμπορικά διαθέσιμα στην Ελλάδα με την γνωστή ονομασία ADSL2. Το ADSL2 παρέχει ρυθμόλήψης από τον συνδρομητή έως 12 Mbps. Το τελευταίο πρότυπο της ITU είναι το G.992.5, το λεγόμενο AD-SL2+ και διπλασιάζει το ρυθμό λήψης από τον χρήστη μέχρι και 24 Mbps και ταχύτητα αποστολής έως 1Mbps. [Βενιέρης - 2007]Στις μέρες μας η καλύτερη ευρυζωνική σύνδεση που υπάρχει εμπορικά διαθέσιμη είναι το ADSL2+.Καταλαβαίνει κανείς πως αυτό είναι περιοριστικός παράγοντας για την λειτουργία ενός Web Radio αφούαπαιτείται μεγάλος ρυθμός μετάδοσης. Στο μέλλον οι συμμετρικές ευρυζωνικές τεχνολογίες θα είναικαταλυτικές για την μείωση του κόστους λειτουργίας αλλά και την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε audiostreaming.Η τεχνολογία VDSL ή G.993.1 είναι πολύ υψηλού ρυθμού ψηφιακής γραμμής συνδρομητή και αποτελεί τηνπιο εξελιγμένη από όλες τις τεχνολογίες ψηφιακής γραμμής συνδρομητή. Είναι συμμετρική και όταν θαείναι εμπορικά διαθέσιμη θα παρέχει ταχύτητες μετάδοσης από και προς τον χρήστη μέχρι 52 Mbps.Μετέπειτα η VDSL2 ή G.993.2 θα επιτρέπει μετάδοση από και προς τον χρήστη μέχρι και με 200 Mbps.[Βενιέρης - 2007]2.8. Web-radio στην πράξηΣε αυτή τη φάση θα αναλύσουμε το τρόπο που δουλέψαμε στο πειραματικό ραδιόφωνο που λειτουργήσαμε.Ξεκινώντας, θα αναφέρουμε τον server τον οποίο χρησιμοποιούμε για να εκπέμπουμε. Η πλατφόρμα πάνωστην οποία έχουμε στήσει τον server μας, είναι η πλατφόρμα της Shoucast και το όνομα του προγράμματοςείναι shoutcast server. Είναι ενα open source, server, software, το οποίο λειτουργεί ως εξής: Το software τοοποίο χρησιμοποιούμε για την αναπαραγωγή μουσικής (winamp, virtualdj. κτλ.) συνδέεται στον soutcastserver και τα δεδομένα του τα στέλνει εκεί. Μέσα από τις ρυθμίσεις του server επιλέγουμε το format τουήχου. Έχουμε επιλέξει σαν format το AAC+ και οι λόγοι που το επιλέξαμε είναι, ότι ύστερα από έρευνες,καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι σε χαμηλότερη ποιότητα ήχου (48 kb/sec) είναι πιο γρήγορo και έχουμεκαλύτερη ποιότητα του ήχου σε σχέση με MP3.Στην συνέχεια επιλέγουμε το link το οποίο θα φαίνεται στους χρήστες, οι οποίοι για να συνδεθούν στονserver μας. Θα πρέπει να κατεβάσουν αυτό το αρχείο το οποίο είναι της μορφής .pls και να το ανοίξουν με
 7. 7. συγκεκριμένα προγράμματα αναπαραγωγής μουσικής. Προτεινόμενα προγράμματα είναι: VLC media player, winamp, itunes. Ετσι ο χρήστης συνδέεται στον server και κάνει αναπαραγωγή την μουσική, αφού πρώτα αποθηκευτεί σε μια προσωρινή μνήμη “buffer”. Επίσης ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες να γίνουν, είναι η επιλογή της ip του υπολογιστή ο οποίος θα εκπέμπει, όπως επίσης και την πόρτα η οποία θα πρέπει να είναι ανοιχτή για να συνδέονται οι χρήστες. Οπότε το link το οποίο θα δίνεται θα είναι περίπου της μορφής “http://(όνομα του σταθμού).xxx.xxx.x.x:z/listen.pls” οπού χ είναι η ip και z είναι η πόρτα που έχει επιλεχθεί. Η επόμενη τεχνολογία η οποία χρησιμοποιούμε είναι το πρόγραμμα DynDns updater. Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο software είναι διότι η απαίτηση από πάροχο για παροχή static ip είναι αρκετά κοστοβόρα. Από τη στιγμή που παρέχεται δωρεάν λύση, την προτιμούμε. Όπως προαναφέρθηκε ο server χρησιμοποιεί την ip του υπολογιστή ο οποίος εκπέμπει την μουσική. Οπότε για να μην χρειάζεται να ανανεώνεται συνεχώς η ip στο link το οποίο επιλέγουν οι χρήστες το dyndns updater συγχρονίζει την ip του υπολογιστή με αυτή του link. Οπότε ύστερα από την χρήση του dyndns updater το link θα είναι της μορφής:”http://(όνομα του σταθμού).something.com:z/listen.pls”.3.Ανάλυση κόστους-οφέλους Στη μελέτη μας χρησιμοποιούμε υποθετικά 3 χρονικές περιόδους όπου αναλύουμε όλα τα εκτιμώμενα κόστη/έξοδα/δαπάνες καθώς και όλα τα έσοδα. Στο τέλος προκύπτει μια ανάλυση των κερδών για την επιχείρηση τόσο για κάθε περίοδο ξεχωριστά όσο και στο σύνολο της επένδυσης στο web-radio. Οι 3 χρονικές περίοδοι χωρίζονται ως εξής: •1η περίοδος: 6 μήνες •2η περίοδος: 18 μήνες •3η περίοδος: 12 μήνες Η συνολική διάρκεια της μελέτης για το web-radio φτάνει τους 36 μήνες. 3.1. Έξοδα/Δαπάνες/Κόστη Γίνεται κατηγοριοποίηση των στοιχείων με βάση τον τύπο της δαπάνης. Έτσι έχουμε κεφαλαιουχικά αγαθά (βλ.κεφάλαιο), πάγια έξοδα που πληρώνονται κάθε μήνα σταθερά (βλ.πάγιο), πάγια έξοδα που αντιστοιχούν σε κεφαλαιουχικά αγαθά που αποκτήθηκαν με leasing και εξοφλούνται ανά μήνα, λειτουργικά έξοδα και μισθώματα (πχ. ενοικίαση χώρου). Τα ποσά που αναφέρονται σε πάγια με τη μορφή leasing έχουν υπολογιστεί με βάση την πραγματική αξία του προιόντος που μας ενδιαφέρει σύν προσαύξηση 30% που είναι έξοδα leasing. Το ποσό που αποπληρώνεται σε 24 ισόποσες δόσεις ενώ με το πέρας της σύμβασης υπάρχει δικαίωμα εξαγοράς του κεφαλαιουχικού αγαθού. Τα κόστη που αναφέρονται είναι κατά προσέγγιση και κατά μέσο όρο στο σύνολο των μηνών κάθε περιόδου.
 8. 8. 1η Περίοδος ←Περιγραφή ←Τύπος ←Κόστος ←Η/Υ ←Πάγιο/ Leasing ←54,20E/μήνα ←Τηλεφωνική Γραμμή ←Πάγιο ←15Ε/μήνα ←Broadband Connection [24Mbps ←Πάγιο ←30Ε/μήνα Download/1Mbps Upload - υποστηρίζει 15-30 Χρήστες] ←Μείκτης ←Κεφάλαιο ←80Ε ←2 Μικρόφωνα ←Κεφάλαιο ←40Ε ←Ακουστικά για μείκτη ←Κεφάλαιο ←15Ε ←Ηχεία για Η/Υ ←Κεφάλαιο ←25Ε ←Ρεύμα ←Πάγιο ←20Ε/μήνα ←Νερό ←Πάγιο ←10Ε/μήνα ←Επιπλα ←Πάγιο/ Leasing ←48,75E/μήνα ←Router ←Κεφάλαιο ←100 Ε ←ΑΕΠΙ ←Πάγιο ←66Ε/μήνα ←Ασφάλιση ΤΕΒΕ ←Πάγιο ←200Ε/μήνα ←Πολυμηχάνημα ←Πάγιο/ Leasing ←10,85E/μήνα ←Γενικά Έξοδα ←Πάγιο ←100Ε/μήνα ←Τυπογράφος ←Λειτουργικά Έξοδα ←40Ε ←Διαφήμιση σε έντυπα ←Πάγιο ←20Ε/μήνα ←Σύνολο σε κεφαλαιουχικά αγαθά ← ←300Ε ←Σύνολο σε πάγια ← ←574,80Ε/Μήνα [574.80 x 6 = 3,449E] ←Σύνολο Εξόδων για όλη τη περίοδο ← ←3,749Ε←Σημειώσεις και επεξηγήσεις: •Η/Υ με leasing, πρόκειται για ένα απλό συμβατικό PC τεχνολογίας IBM/Intel με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Vista Home Premium. Στα έξοδα leasing περιλαμβάνεται και το κόστος του λογισμικού όπως operating system, security suite κλπ. •Broadband Connection τεχνολογίας ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) με 24 Mbps Download Rate, 1Mbps Upload Rate, modulation: ADSL2+, encapsulation: RFC 2516 PPPoE, Multiplexing: LLC, QoS: UBR, VPI/VCI: 8/35. Εκτιμάται πως η σύνδεση υποστηρίζει έως 30 χρήστες. •Εισφορά 66Ε/Μήνα πρέπει να καταβάλλεται στην ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας) μηνιαίως για την δημόσια εκπομπή μουσικής.
 9. 9. 2η Περίοδος Περιγραφή Τύπος Κόστος Server Πάγιο/leasing +108,30 [Αντικατάσταση Η/Υ από 1η περίοδο] Broadband Connection [5 x 24Mbps Πάγιο 150Ε/μήνα Download/1Mbps Upload - υποστηρίζει 75-150 Χρήστες] Εξ. Σκληρός(1Terrabyte) Κεφάλαιο 100E Ρεύμα Πάγιο + 70Ε/μήνα Μισθοί παραγωγών Πάγιο 100Ε/μήνα x 3 παραγωγοί = 300Ε/Μήνα Τυπογράφος Πάγιο 80Ε Διαφήμιση σε έντυπα Πάγιο 40Ε/μήνα Διαφήμιση σε ιστοτόπους Πάγιο 10Ε/μήνα Έξοδα Απόκτησης Κεφαλαιουχικών Κεφάλαιο 500E (υποθετικά) αγαθών από leasing 1ης περιόδου Σύνολο σε κεφαλαιουχικά αγαθά 528,30Ε/Μήνα + 574,80Ε/Μήνα [από 1η περίοδο] = 1103Ε/Μήνα x 18 = 19854 Σύνολο σε πάγια 180Ε Σύνολο Εξόδων για όλη τη περίοδο 20534EΣημειώσεις και επεξηγήσεις: •Στη δεύτερη περίοδο αναφέρουμε μόνο τις προσαυξήσεις από την 1η περίοδο •Η τιμή του server περιλαμβάνει και το απαραίτητο λογισμικό. Ο server θα χρησιμοποιεί εμπορική έκδοση Linux (RedHat) για λειτουργικό σύστημα, antivirus κλπ. •5 Broadband Connection ADSL 24 Mbps/1Mbps (χαρακτηριστικά με της 1ης περιόδου). Στην ουσία οι 5 συνδέσεις λειτουργούν σαν 5 streaming-servers με 5 διαφορετικές IP. Μόλις ένας client κάνει αίτηση στον server για να συνδεθεί στο server και να λάβει δεδομένα streaming, ένα PHP Script που τρέχει στη πλευρά του WEB Server, συνδέει τον client στο server με το λιγότερο φόρτο από χρήστες.
 10. 10. Συνολικά εκτιμάται πώς θα υποστηρίζονται από 75 έως 150 χρήστες. • Από την 1η περίοδο στη 2η υπάρχει ραγδαία αύξηση στη κατανάλωση ρεύματος αφού απαιτείται μεγάλη ενέργεια για τη λειτουργία του server αλλά και τη ψύξη του. •Τα έξοδα διαφημίσεων σε έντυπα μεγαλώνουν γιατί επιλέγονται έντυπα μεγαλύτερου εύρους επιρροής. •Για τους επιπλέον παραγωγούς δεν απαιτείται επιπλέον εισφορά στο ΤΕΒΕ καθώς δεν γίνεται μόνιμη πρόσληψη. •Σύμφωνα με έρευνα που κάναμε στην Google, τα έξοδα για διαφήμιση σε τυχαίους ιστοτόπους δεν ξεπερνούν τα 10 ευρώ το μήνα. •Τέλος, με τη λήξη της 2ης περιόδου υπάρχει δικαίωμα εξαγοράς των κεφαλαιουχικών αγαθών που αποκτήθηκαν με leasing. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 5003η Περίοδος Περιγραφή Τύπος ΚόστοςΤηλεφωνικό κέντρο Κεφάλαιο/Leasing +11.60E/μήναΕιδική ευρυζωνική σύνδεση μαζί με Πάγιο +περίπου 1200Ε/Μήναχώρο στέγασης των servers και 1 [250Ε ενοίκιο, 700Ε βασικός μισθόςadministrator [Υποστήριξη 2500 - υπαλλήλου + 250Ε σύνδεση]3500 Χρήστες ]2 Η/Υ+ software +487,5Ε/ΜήναΜίκτης Κεφάλαιο/Leasing +28Ε/μήνα2 Μικρόφωνα Κεφάλαιο +50ΕΗχεία Κεφάλαιο/Leasing +14Ε/μήναΑΕΠΙ Πάγιο 2.2% εσόδωνΑσφάλιση ΤΕΒΕ του υπαλλήλου Πάγιο +200Ε/Μήναπου προσλήφθηκεΑύξηση του μισθού των υπαλλήλων Πάγιο +150Ε/μήνα x 3 = 450Ε/Μήνα
 11. 11. Περιγραφή Τύπος Κόστος Πρόσληψη 3 Ραδιοφωνικών Πάγιο 3x200E/Μήνα = 600Ε/Μήνα Παραγωγών Διαφήμιση σε έντυπα (εθνικό Πάγιο +60Ε/μήνα επίπεδο) Ανακαίνιση Studio Κεφάλαιο/Leasing +542Ε/Μήνα Audio streaming servers Κεφάλαιο/Leasing +500Ε/Μήνα Επιπλέον χώρος για τους servers Μίσθωμα +250Ε/Μήνα Έξοδα Απόκτησης Κεφαλαιουχικών Κεφάλαιο 10000 Ε (υποθετικά) αγαθών από leasing 2ης περιόδου Σύνολο σε κεφαλαιουχικά αγαθά +50Ε Σύνολο σε πάγια +4393Ε/Μήνα Σύνολο Εξόδων για όλη τη περίοδο 62766ΕΣημειώσεις και επεξηγήσεις: •Το κόστος για την ευρυζωνική σύνδεση εκτιμάται στα 250Ε/Μήνα αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια γιατί πρόκειται για εμπορικές εφαρμογές μετά από 2χρόνια. Παρ’ όλα αυτά αν αναλογιστούμε την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και τον μεγάλο ανταγωνισμό που επικρατεί στην αγορά των τηλεπικοινωνιών εκτιμούμε πως με 250Ε /Μήνα θα μπορούμε να αγοράσουμε ευρυζωνικές υπηρεσίες που να μπορούν να εξυπηρετήσουν έως 3500 χρήστες. Για παράδειγμα οι τάσεις στην Ελλάδα στον χώρο των τηλεπικοινωνιών δείχνουν πώς σε περίπου 2 με 3 χρόνια θα έχουμε τεχνολογίες vDSL αντί για aDSL στις ίδιες τιμές. Με την τεχνολογία vDSL μπορούμε να υποστηρίξουμε πολλαπλάσιο bandwidth και άρα πολλαπλάσιους χρήστες. •Σύμφωνα με την πολιτική της ΑΕΠΙ το 2,2% των συνολικών εσόδων του σταθμού ξεπερνούν τα 66Ε και άρα πρέπει να πληρώνουμε εισφορά 2,2% των εσόδων.3.2. ΈσοδαΗ τιμολόγηση των διαφημίσεων που θα πουλάει ο σταθμός μας φαίνεται στους παρακάτω πίνακες 3περιόδων για τα έσοδα μαζί με το εκτιμώμενο ύψος των συνολικών εσόδων την κάθε φορά. Υποθετικάπαρουσιάζουμε 4 διαφορετικά πακέτα προς πώληση: 1.Διαφημιστικό Spot που ακούγεται κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων ανάμεσα στις εκπομπές. 2.Διαφημιστικό Banner που τοποθετείται σε συγκεκριμένο εμφανές σημείο στο site του σταθμού. 3.Αποκλειστική Χορηγία συγκεκριμένων εκπομπών. Κάθε εκπομπή μπορεί να έχει το πολύ έναν χορηγό και δίνεται ιδιαίτερη διαφημιστική έμφαση στο χορηγό.
 12. 12. 4.Με τη προϋπόθεση πως το όλο εγχείρημα θα είναι επιτυχές δημιουργούνται ευκαιρίες για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτό ο καινούριος σταθμός θα κάνει επιτυχημένα, μπορεί μέσα από ένα πακέτο Know How Consultuncy να το μεταδώσει και σε άλλα web-radio. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να έχει διάρκεια 3-4 εβδομάδων με τη μορφή project. Περίοδος Είδος Διαφήμισης Τιμή Πακέτου Εκτίμηση για Εσοδα από κάθε Συνολικά Έσοδα ανά πελάτη αριθμό προιόν πελατών 1η Διαφημιστικό spot 20Ε/Μήνα 3 60Ε/Μήνα 430Ε/Μήνα x 6 μήνες = Διαφημιστικό Ban- 10Ε/Μήνα 7 70Ε/Μήνα 2580 Ε ner Banner+Spot 30Ε/Μήνα 5 150Ε/Μήνα Χορηγία Ζώνης 50Ε/Μήνα 3 150Ε/Μήνα 2η Διαφήμιστικό spot 80E/Μήνα 8 640Ε/Μήνα 3260Ε/Μήνα x 18 = 58680 E Διαφημιστικό Ban- 60Ε/Μήνα 12 720Ε/Μήνα ner Banner+Spot 100Ε/Μήνα 4 400Ε/Μήνα Χορηγία Ζώνης 500Ε/Μήνα 3 1500Ε/Μήνα 3η Banner+Spot 250Ε/Μήνα 12 3000E/Μήνα (10500Ε/Μήνα x 12) - 2,2% ΑΕΠΙ Χορηγία Ζώνης 1000 Ε/Μήνα 6 6000Ε/Μήνα = 126000E -2772Ε = Know How Consul- 4500E διάρκεια 1 ανά τρίμηνο 1500Ε/Μήνα 123228Ε tuncy Program 3-4 εβδομάδεςΤα έξοδα για φόρο στο κράτος 19% που θα χρειαστεί να καταβάλουμε εκμηδενίζονται λόγω των αυξημένωνπαγίων σε leasing τα οποία εκπίπτουν από την εφορία.3.3. Η συμβολή της ευρυζωνικότητας στην ανάπτυξη του web-radioΣτις μέρες μας έχουμε ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, οπότε εξελίσσεται και η ευρυζωνικότητα. Σαναποτέλεσμα της εξέλιξης της ευρυζωνικότητας έχουμε την αύξηση των διαθέσιμων συνδέσεων, μεγαλύτερηταχύτητα στις συνδέσεις μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη και τέλος περισσότερες εταιρίες οπότεμεγαλύτερος ανταγωνισμός που οδηγεί σε μείωση των τιμών.Οπότε τα οφέλη που προκύπτουν για το web radio είναι τα εξής: Λόγω της αυξημένης ταχύτητας τωνσυνδέσεων δημιουργείτε μεγάλο bandwith που σαν αποτέλεσμα έχει την υποστήριξη περισσότερωνχρηστών-ακροατών. Επίσης η μεγάλη πληθυσμιακή κάλυψη βοηθάει στην διάδοση του ραδιοφώνου σε όλοκαι περισσότερο κόσμο. Απο το προηγούμενο προκύπτει ότι όσο περισσότερο εξελίσσεστε ηευρυζωνικότητα, τόσο περισσότεροι χρήστες μεταβαίνουν από το fm radio στο web radio. Τέλος η πτώσητων τιμών λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού είναι ένα σημαντικό όφελος, γιατί όπως προαναφέραμε
 13. 13. χρησιμοποιούνται αρκετές συνδέσεις και όχι μόνο μία, οι οποίες λόγο της αυξημένης ταχύτητας έχουνε καιαυξημένο κόστος.4. ΣυμπεράσματαΖούμε στην εποχή της πληροφορίας όπου η τεχνολογία αναπτύσσετε με ραγδαίους ρυθμούς και συνεχώςγίνετε προσβάσιμη στο κοινό, καθώς διαδίδεται και το κόστος της συνεχώς μειώνετε. Οπότε ένα εγχείρημαόπως η δημιουργία ενός web radio, είναι κάτι καινοτόμο και από ότι φαίνεται αρκετά εφικτό. Ύστερα απότην ανάλυση των εξόδων και εσόδων της επιχείρησης προκύπτει ότι τα έσοδα είναι πολύ μεγαλύτερα από ταέξοδα και η απόσβεση στο αρχικό κεφάλαιο μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Επίσηςτο κόστος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, λόγο της ραγδαίας διάδοσης τους, ενδέχεται να μειωθείάρα να μειωθούν και τα έξοδα.Επιπλέον θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η ίδρυση μιας τέτοιας εταιρίας θα μπορούσε να επιτευχθεί όχι μόνομε ένα αρχικό κεφάλαιο από τους ιδιοκτήτες της, αλλά και με άλλους τρόπους. Εκτός από τον δανεισμό απότράπεζα, ένας άλλος τρόπος, είναι κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Συνήθως αυτά τα προγράμματαδίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωσή σε νέους επαγγεματίες.Το πόσο το οποίο συνήθως καλύπτει τοπρόγραμμα είναι περίπου 25 με 50 τοις εκατό σε κεφάλαιο και λειτουργικά έξοδα ενώ το υπόλοιπο πρέπει νακατατεθεί από τους επίδοξους μελλοντικούς audio streamers.Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι η δημιουργία ενός web radio είναι μιαεπιχειρηματική δραστηριότητα η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα αποφέρει κέρδος στους ιδιοκτήτες της. Tορίσκο αξίζει σίγουρα για την ίδρυση μίας τέτοιας εταιρίας.5. Βιβλιογραφικές Αναφορές- Ιάκωβος Βενιέρης (2007). Κεφ. 9 - Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή. Δίκτυα Ευρείας Ζώνης. ΕκδόσειςΤζιόλα. Θεσσαλονίκη

×