20100604 Waternetwerk

539 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20100604 Waternetwerk

 1. 1. Publieksveiligheid<br />Wanneer doe je het goed?<br />mr. M.R.F. Gerrits<br />4 juni 2010 - Houten<br />
 2. 2. Onderwerpen<br />Juridische relevantie CE-markering voor Waternetwerk leden<br />Inleiding<br />Juridische betekenis CE-markering<br />Verdieping<br />(Mogelijke) juridische consequenties CE-markering voor<br />bedrijfsvoering van een Waternetwerk lid:<br /><ul><li>In hoedanigheid van eigenaar opstal
 3. 3. In hoedanigheid van fabrikant van een product (bijvoorbeeld RWZI)
 4. 4. Samenbouw
 5. 5. Modificatie
 6. 6. In hoedanigheid van werkgever</li></ul>2<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 7. 7. CE-markering =<br />De (juridische) verklaring van de fabrikant dat <br /><ul><li>Het product voldoet aan alle essentiële veiligheids- en gezondheidseisen, voortvloeiende uit de toepasselijke CE-markeringsrichtlijnen
 8. 8. De volgens die CE-richtlijnenvereiste conformiteitbeoordelingsprocedures zijn gevolgd en toegepast.</li></ul>De juridische verklaring ≠ correct. Consequenties?<br /><ul><li>Eigenaar van een opstal, waarin het gebrekkige product (machine/installatie) is gebruikt
 9. 9. Fabrikant van het betreffende gebrekkige product (machine/installatie)
 10. 10. De werkgever die zijn werknemers met het gebrekkige product (machine/installatie) laat werken</li></ul>3<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 11. 11. 4<br />Aansprakelijkheid voor een opstal<br />Artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek<br />De bezitter<br />van een opstal<br />die gebrekkig is en <br />daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is,<br />wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt,<br />aansprakelijk<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 12. 12. 5<br />Bezitter (lid 5)<br />Bewijsregel <br />Degene die is ingeschreven als eigenaar in openbare registers<br />Uitzonderingen<br /><ul><li>Gebruiker van de opstal in uitoefening beroep/bedrijf (art. 6:181 BW)
 13. 13. Erfpachter (lid 2)
 14. 14. Wegbeheerder (lid 2)
 15. 15. Leidingbeheerder (lid 2)</li></ul>De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 16. 16. Opstal (lid 1)<br />Alle gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd<br /><ul><li>Ruim begrip
 17. 17. Hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.
 18. 18. Kunstmatig tot stand gekomen</li></ul>Opstal<br /><ul><li>Stuwen
 19. 19. Gemalen
 20. 20. Rioolwaterzuiveringsinstallaties
 21. 21. Behandelingsinstallaties voor afvalwater
 22. 22. Duikers
 23. 23. Niet: verplaatsbare en tijdelijke constructies</li></ul>6<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 24. 24. Gebrek - lid 1: eisen<br />Als de opstalniet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen<br /><ul><li>CE-markering
 25. 25. Stand van de techniek</li></ul>7<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 26. 26. 8<br />Gebrek – lid 1: gegeven omstandigheden<br />Als de opstalniet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen<br /><ul><li>Publiek(e) terrein/ruimte
 27. 27. Het “te verwachten gebruik” en de “te verwachten bezoekers”
 28. 28. Mogelijk extra veiligheidsmaatregelen</li></ul>Rechtbank Groningen 5 september 2007 (Bar dancing Bermuda)<br /><ul><li>Onderhoud
 29. 29. Beneden de zorg van een goed beheerder</li></ul>Gerechtshof Den Haag18augustus 2009 (HH Delfland)<br />Gerechtshof Den Haag 24 november 2009 (Waterschap Holl. Delta)<br />Gerechtshof Den Haag 19 januari 2010 (HH Schieland)<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 30. 30. Gebrek – lid 1: gegeven omstandigheden<br />Eventueel gebrek ‘helen’:<br /><ul><li> Waarschuwingssignalen (borden o.i.d.)
 31. 31. Bekendheid met de situatie</li></ul>Bezoeker dient dan passende voorzichtigheid en oplettendheid te betrachten<br />9<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 32. 32. 10<br />Toegepast: Waternetwerk leden<br />Waternetwerk leden kunnen<br /><ul><li>als bezitter van een opstal aansprakelijk zijn
 33. 33. indien deze niet aan de eisen voldoen die daaraan gesteld mogen worden (CE-markering), en
 34. 34. daardoor een gevaar ontstaat, dat zich verwezenlijkt.</li></ul>➩ Conclusie: voldoen aan eisen CE-markering van belang<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 35. 35. 11<br />Aansprakelijkheid als ‘fabrikant’<br />Een gebruiker van een installatie of een machine kan – onder<br />omstandigheden - als ‘fabrikant’ worden beschouwd:<br /><ul><li>Zelf (laten) bouwen machine/installatie
 36. 36. Zelf machine/installatie samenstellen
 37. 37. Zelf modificeren
 38. 38. Bijv.: samenstel = RWZI = CE-markering vereist</li></ul>CE + CE + CE hoeft geen CE te zijn.<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 39. 39. Samenstel<br />Verantwoordelijkheid aanbrengen CE-markering op het samenstel (RWZI)<br /><ul><li>De gebruiker zelf (opdrachtgever/werkgever), tenzij:
 40. 40. Contractuele afspraak (bestek) met:
 41. 41. civiele,
 42. 42. werktuigbouwkundige of
 43. 43. de elektrotechnische aannemer
 44. 44. Geen contractuele (schriftelijke) afspraken
 45. 45. Onnodige (juridische) onzekerheid, zelfs aansprakelijkheid
 46. 46. WélCE-markering op totale ‘samenstel’</li></ul>12<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 47. 47. 13<br />Modificatie<br /><ul><li>Een modificatie isaanpassingvan een machine of installatie met mogelijk nieuwe gevaren en/of risico’s
 48. 48. Modificatie leidt ALTIJD tot nieuwe risicobeoordeling
 49. 49. Nieuwe gevaren/risico’s maken oorspronkelijke CE-markering niet meer toereikend;
 50. 50. OpnieuwCE-markering aanbrengen.
 51. 51. Modificaties die nieuwe gevaren of risico’s introduceren:
 52. 52. Andere functie bestaande machine/installatie
 53. 53. Substantieel opvoeren productievolume
 54. 54. Door het zelf uitvoeren van de modificatie en het (opnieuw) moeten aanbrengen van deCE-markering is de gebruiker fabrikant geworden.</li></ul>De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 55. 55. 14<br />Verantwoordelijkheid ‘fabrikant’<br /><ul><li>Produceren van veilig product (machine/installatie)
 56. 56. Als een CE-markeringsrichtlijn voorziet in de aanbrenging van CE-markering op ‘zijn’ product, dan is de aanbrenging van CE-markering verplicht
 57. 57. NB: Andersom is ook het geval!</li></ul>➩ Controle of voldaan is aan eisen CE-markering voor Waternetwerk leden van juridische importantie.<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 58. 58. Sancties<br />Fabrikant<br />Strafrechtelijk<br />Civiel<br />Bestuursrecht<br />Boete (74.000)<br />Geleden verlies<br />Boete<br />Gevangenisstraf <br />(6 maanden)<br />Kosten ter voorkoming/<br />beperking van schade<br />Last onder dwangsom<br />Ontneming wederrechtelijk <br />verkregen voordeel<br />Kosten ter vaststelling van<br />schade & aansprakelijkheid<br />Stillegging <br />Stillegging<br />Bedrijfsactiviteiten (1 jaar)<br />15<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 59. 59. 16<br />Werkgever<br />Verantwoordelijkheid werkgever (artikel 7:658 BW lid 1):<br />Zorgplicht = veilige werkomgeving en veilige arbeidsmiddelen<br />Aansprakelijkheidwerkgever (artikel 7:658 lid 2):<br />De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoontdat aan zijn zorgplicht heeft voldaan<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 60. 60. 17<br />Uitwerking verantwoordelijkheid (I)<br />Zorgplicht omvat óók<br />voldoen aan de Arbowetgeving<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 61. 61. 18<br />Uitwerking verantwoordelijkheid (II)<br />Arbowetgeving en CE-markering: <br />Machines/installaties c.q.arbeidsmiddelen (a.m.’s) dienen te voldoen aan de toepasselijke CE-markeringsrichtlijnen<br /> (artikel 7.2. lid 1 Arbobesluit)<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 62. 62. 19<br />Uitwerking verantwoordelijkheid (III)<br />Vóór terbeschikkingstelling arbeidsmiddel controle werkgever<br />conformiteit aan toepasselijke CE-markeringsrichtlijnen <br />Onderzoeksplicht– waaronder beoordeling van:<br />Risico’s bij gebruik<br />Veiligheid bij beoogde doel<br />Gewenste grenzen van de machine<br />Gebruiksomgeving<br />“Gegoedheid” machinebouwer<br />Adequate gebruikershandleiding<br />Opleidingsniveau werknemer<br />Instructieplicht:<br />Correcte toepassing<br />Naleving gebruikshandleiding, hoe omgaan met risico’s tijdens het gebruik;<br />Tezamen = concrete invulling van zorgplicht <br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 63. 63. Uitwerking verantwoordelijkheid (IV)<br />Arbeidsmiddel met CE-markering enEG-vvo ontslaat de werkgever niet van eigen verantwoordelijkheid<br /><ul><li>In ieder geval aansprakelijk voor zichtbare gevaren/risico’s</li></ul>Rechtbank Leeuwarden 2 oktober 2008 (Spinningslijn)<br /><ul><li>Mag niet blindvaren op het advies van een Arbodienst/veiligheidskundige</li></ul>NB: Kan wél leiden tot schadeplichtigheid deskundige<br />Rechtbank Maastricht, Sector Kanton, 14 oktober 2009 (Intercession B.V.)<br /><ul><li>Verwijtbaarheid isgeenvereiste voor aansprakelijkheid werkgever</li></ul>20<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 64. 64. Uitwerking verantwoordelijkheid (V)<br />Zorgplicht houdt in<br /><ul><li>Onderzoeksplicht, instructieplicht, toezicht:
 65. 65. Behoorlijk onderhoud (hoog veiligheidsniveau vereist)</li></ul>Hoge Raad 11 april 2008 (Val in wasstraat)<br /><ul><li>Voorzienbaarheid eigenhandige reparatie werknemer</li></ul>Gerechtshof Leeuwarden 14 mei 2008 (Schoonmaken verfpistool)<br />Ook instructie hoe niet te handelen<br /><ul><li>Voorzienbaarheid onvoorzichtige werknemer</li></ul>Kantonrechter Amsterdam, 2 november 2007 (Verpakkingsmachine)<br />21<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 66. 66. Aansprakelijkheid werkgever<br />De werkgever is – in beginsel – aansprakelijk op basis van artikel 7:685 lid 2 BW als hij de werknemer laat werken in een werkomgeving of met a.m.’s die niet voldoen aan de toepasselijke eisen.<br />In beginsel<br /><ul><li> zeggenschap over veiligheid werkomgeving</li></ul> Gerechtshof Den Haag 21 juli 2009 (Zeelandia)<br /><ul><li> verwijtbaarheid</li></ul>22<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 67. 67. 23<br />Aansprakelijkheid<br />Bij ontbreken verwijtbaarheidwél aansprakelijkheid, mogelijk geen boete!<br /><ul><li>Arbobeleidsregel 33, negende lid (sinds 1 januari 2007)</li></ul>Dus voldoe in ieder geval aan artikel 7.2. van het Arbobesluit:<br /><ul><li>Verplichting gebruik Am’s met CE-markering:
 68. 68. Check EG-vvo
 69. 69. Instructies, toezicht
 70. 70. Inspanningen goed vastleggen (dossier, óók: koopcontract, correspondentie m.b.t. de aanschaf, deskundigen)</li></ul>Bewijs: verwijtbaarheid ontbreekt dan mogelijkerwijs<br />➩ Voldoen aan eisen CE-markering voor werkgever van juridische importantie<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />
 71. 71. Sancties<br />Werkgever<br />Strafrechtelijk<br />Bestuursrechtelijk<br />Boete<br />(74.000)<br />Boetes<br />Gevangenisstraf<br />(2 jaar)<br />Last onder dwangsom*<br />Stillegging<br />bedrijfsactiviteiten<br />Stillegging van het werk<br />of de werkzaamheden*<br />* of; niet beiden<br />De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.<br />24<br />

×