Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iran Yazd5, fire temple

1,160 views

Published on

YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE:
http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1374255-yazd5/

Thank you!
Zoroastrians have always been populous in Yazd. Even now roughly ten percent of the town's population adhere to this ancient religion, and though their Atashkadeh (Fire Temple) was turned into a mosque when Arabs invaded Iran, a dignified new fire temple was inaugurated thirteen hundred years later.

Published in: Travel, Spiritual, News & Politics
 • Thank you Cachi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Great work! Thank you Michaela.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thank you John, thank you Karinchen,
  'Iran has gotten a bad reputation over last 25 years, mainly due to its conservative ruling clerics. First-time visitors to Iran are in for a big surprise! The brutishness of the regime is in stark contrast to its friendly population. Persian hospitality is second to none'.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Liebe Michaela vielen lieben Dank für diese großartige Präsentation und vielen Dank für all die Mühe die Du für uns investierst
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thank you Michaela for the history lesson..............Good show.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Iran Yazd5, fire temple

 1. 1. http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1374255-yazd5/
 2. 2. The Atashkadah is one the most important fire temples in the world. Zoroastrians from all over the world come here to see the sacred fire that has been burning without interruption for 1500 years. Atashkadah este unul dintre cele mai importante temple ale focului din lume. Zoroastrieni din lumea întreagă vin aici să vadă focul sacru care arde deRecognized by UNESCO as holding one of the 1500 de ani fără întrerupereoldest architecture all over the world Internet images
 3. 3. Zoroastrians have always been populous inYazd. Even now roughly ten percent of thetowns population adhere to this ancientreligion, and though their Atashkadah (FireTemple) was turned into a mosque whenArabs invaded Iran, a dignified new firetemple was inaugurated thirteen hundredyears later.Zoroastrismul, una dintre primele religiimonoteiste din lume, este o religie veche apopoarelor din Asia Centrală, Iran șiAzerbaidjan, caracterizată prin dualismulbinelui și răului, religie fondată la începutulmileniului 2 î.Hr. de profetul persanZarathustra (Zoroastru).Adepţii Zoroastrismului au fost totdeaunanumeroşi în Yazd, chiar şi acum depăşind10% din populaţie. Templul lor a fosttransformat în moschee de către invadatoriiarabi şi abia după 1300 de ani au putut să-şiclădească altul.
 4. 4. The winged symbol now associated withZoroastrianism known as the Faravahar hasits origins in an older symbol of a winged diskwithout a human figure within it. This oldersymbol, more than 4000 years old and foundin both Egypt and Mesopotamia, wascommonly associated with the sun and deitiesstrongly connected with the sun. It alsorepresented power, particularly divine power,and it was used to reinforce the concept ofgod-kings and divinely appointed rulers.Faravahar - unul din simbolurile cele maicunoscute din Zoroastrism, religia de stat aIranului antic. Originea simbolului vechi depeste 4000 de ani este în Egipt şiMesopotamia, frecvent asociat cu soarele şidivinităţile legate de el. El reprezintă deasemenea puterea, în special cea divină şi afost folosit pentru a întări credinţa înoriginea divină a regilor. Acest simbol religios-cultural a fost adoptat de către dinastiaPahlavi pentru a reprezinta națiunea iraniană.
 5. 5. .Humata, Hukhta, HuveshtaThe overriding ethical principle ofZoroastrianism is Humata, Hukhta, Huveshta,“to think good, to speak good, to act good.”This is the divine expectation of humans, andonly through goodness will chaos be kept atbay. A person’s goodness determines theirultimate fate after death.Humata, Hukhta, HuveshtaPrincipiul etic superior al zoroastrismului esteHumata, Hukhta, Huveshta „să gândeştibinele, să vorbeşti binele să săvârşeşti binele”.Bunătatea fiecărei persoane determinăevoluţia ei în lumea de dincolo.
 6. 6. According to tradition, the present-day Parsisdescend from a group of Zoroastrians of Iran whoimmigrated to India during the 10th century AD, toavoid persecution by Muslim invaders who were inthe process of conquering Iran. At the time of theArab invasion of Iran, the dominant religion of theregion was Zoroastrianism. The Iranians rebelledagainst the Arab invaders for almost 200 years; inIran this period is now known as the "TwoCenturies of Silence" or "Period of Silence“. Aftermany failed attempts to free the country from Arabdomination, the Iranians were forced to either payheavy taxes (Jizya) or to convert to Islam, the latterbeing the ultimate goal of the new rulers and thusthe easier way. During this time many Iranians whoare now called Parsi rejected both options andinstead chose to take refuge by fleeing from Iran toIndiaCând arabii au cucerit Iranul religia dominantă aIranului era zoroastrismul. Zoroaştrii care aurefuzat să accepte islamismul invadatorilor s-aurefugiat în India, în Rajahstan, şi au formatcomunitatea parsi, care azi numără circa 70.000 demembri.Zoroastrieni celebriReprezentantul parsis cel mai celebru a fostFeroze Gandhi, decedatul soţ al Indirei Gandhi,neacceptat de Nehru, tatăl ei, pentru credinta lui.Alţi reprezentanţi faimoşi ar fi fost cei trei magi, dinBiblie. Se zice că steaua le anunţa naşterea regeluiregilor. Starul de rock Freddie Mercury, s-a născut
 7. 7. This Atashkadah (Fire Temple) inititates meetthere, but nobody apart form the Moubad(Grand Priest), a descendant of the Magi,reciting the Avesta, has access to theMoubad-e Moubadan (Saint of Saints) wherefor the past 3000 years a fire burns in abrazen vessel. The fire itself is arepresentation of what is good.Nimeni în afară de marele preot (Moubad),un descendent al Magilor, nu are accces înSfânta Sfintelor, încăperea unde arde foculsacru de 3000 de ani
 8. 8. Ahura Mazda as Supreme CreatorModern Zoroastrianism is strictlymonotheistic. Ahura Mazda alone is to beworshiped, although the existence of lesserspiritual beings is also recognized. This is incontrast with other times in history where thefaith might be characterized as duotheistic orpolytheistic. Modern Zoroastrians recognizemonotheism to be the true teachings ofZoroaster.Ahura Mazda este Dumnezeul supremAdepţii zoroastrismului venerează focul eternca simbol divin. Zoroastru predica dualismulbazat în lupta dintre Bine și Rău, Lumină șiÎntuneric. Avesta este colecția de textesacre ale zoroastrismului. Deși unele textesunt foarte vechi, compendiul cunoscut astăzi,este rezultatul unei redactări din timpuldomniei lui Shapur II (309-379). De atunci s-au pierdut părți importante, în special dupăcăderea imperiului persan, când zoroastrismula fost substituit cu Islamul iar arabii au arstoate cărţile. Copia cea mai veche este din
 9. 9. Iran Text : Internet Pictures: Sanda Foişoreanu Nicoleta Leu Arangement: Sanda FoişoreanuSound: Masters of Persian Music - Zarbi instrumental www.slideshare.net/michaelasanda

×