Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iran Taq e Bostan2

802 views

Published on

YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE:
http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1449999-taq-e-bostan2/
Please see also :
http://www.slideshare.net/michaelasanda/taq-e-bostan1
http://www.slideshare.net/michaelasanda/taq-e-bostan3
http://www.slideshare.net/michaelasanda/taq-e-bostan4-8514085

Thank you
!!!!! This is a notes page presentation. If you want more information, read speaker notes or after the download, follows the steps: File-new-read only-view-notes page!!!!
Influenţa culturală Sasanidă s-a extins dincolo de graniţele imperiului ajungând în îndepărtata Europă de Vest, în Africa, China sau India.Ea a avut un rol important in formarea artei medievale, atât a celei Europene cât şi a celei asiatice.
The Sassanids' cultural influence extended far beyond the empire's territorial borders, reaching as far as Western Europe, Africa, China and India. It played a prominent role in the formation of both European and Asiatic medieval art.

Published in: Travel, Spiritual
 • Thank you Voica and Santiago for selecting this presentation for your favourites
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE:
  http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1449999-taq-e-bostan2/

  Thank you
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thank you Nikos, I REALLY enjoy if you like
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Good morning dear Michaela. Congratulations again for your great work and many thanks for sharing. Wish you a beautiful day! Best greetings from Greece. I wish you also a wonderful weekend. Nikos
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thank you very much Cachi and Johndemi for visit, for comment, for support
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Iran Taq e Bostan2

 1. 1. The Sassanid rock reliefs Taq-e Bostan 2
 2. 2. Kermanshah Taq-e Bostan is a series of large rock relief from the era of Sassanid Empire of Persia, the Iranian dynasty which ruled western Asia from 226 to 650 AD. L a doar 5 km de centrul oraşului Kermanshah, l a Taq-e Bostan , se află o serie de reliefuri şi inscripţii din epoca Imperiului Sasanid, dinastie iraniană care a condus Asia de Vest între anii 226 – 650 d.Hr Ardashir
 3. 15. Arcul mic ad ă poste şte două inscripţii şi sculpturile lui Shapur II supranumit Shapur cel Mare (cel de al nouălea rege sasanid, care a domnit între anii 309 şi 379) şi fiul său Shapur III (383-385). Înălţimea celor două statui este de 2,97 metri The smaller arch bears two Pahlavi scriptures and carvings of Shapur II, or Shapur the Great, ( the ninth King of the Persian Sassanid Empire from 309 to 379 ) and his son Shapur III (383-385) facing each other. The figures of the two Kings have been carved in silhouette and each figure stands 2.97 meters tall. Khosrow II
 4. 19. Shapur II a fost probabil singurul rege din istorie încoronat in utero : coroana a fost plasată pe pântecele mamei sale . Dar când a crescut a devenit unul dintre cei mai mari domnitori ai dinastiei.
 5. 20. Shapur II was the only king in history to be crowned in utero: the crown was placed upon his mother's belly. But when Shapur II came of age, he turned out to be one of the greatest monarchs of the dynasty.
 6. 21. Imperiul Sasanid, cunoscut locuitorilor s ăi c u numele de Ērānshahr sau Ērān, a fost ultimul Imperiu Persan pre-islamic, condus de dinastia Sasanidă între anii 224-651. Statul sasanizilor cuprindea, pe lângă Iran, Afganistanul, Irakul, o mare parte din Armenia și Gruzia The Sassanid Empire (also spelled Sasanid Empire, Sassanian Empire, or Sasanian Empire), known to its inhabitants as Ērānshahr and Ērān, was the last pre-Islamic Persian Empire, ruled by the Sasanian Dynasty from 224 to 651. The coronation ceremony of Ardashir II (379–383)
 7. 22. Ahuramazda stands on the right and Ardashir receives the Ring of Kingship from him. Ahuramazda (î n partea dreapt ă) îi înmânează regelui Inelul Puterii Regale
 8. 23. Ardashir I I ( 379 to 383 ) the acts of brutality against Christians attributed to him severely contradict the unanimous view that he was the most kind and virtuous of the Sassanian rulers. Ardashir II was given the epithet "Nihoukar" or "Beneficient" by the Persians Ardashir II (379–383) Ardashir Ardashir I I ( 379 - 383 ) Actele de brutalitate împotriva creştinilor care îi sunt atribuite contrazic total părerea unanimă că a fost cel mai blând şi virtuos dintre monarhii sasanizi. Perşii l-au supranumit "Nihoukar" adică „B inefăcătorul”
 9. 24. Sub picioarele Regelui şi ale lui Ahuramazda zace leşul Împăratului Roman Iulian Apostatul, mort în anul 363 în Persia.
 10. 26. Beneath the feet of the King and Ahuramazda lies the body of the defeated Roman Emperor Iulianu s, the last pagan Roman Emperor, dead in 363 A.D.
 11. 27. The Sassanid Empire, which succeeded the Parthian Empire, was recognized as one of the two main powers in Western Asia and Europe, alongside the Roman Empire and its successor, the Byzantine Empire, for a period of more than 400 years. Imperiul Sasanid, care a urmat Imperiului Part, a fost recunoscut ca una dintre cele două mari puteri din Vestul Asiei, atât de Imperiul Roman cât şi de Imperiul Bizantin, pentru o perioadă de mai bine de patru sute de ani. Purandokht , the daughter of the King Khosrow II of Persia Behind the King is shown Mithra as a symbol of protection. He is holding a "barsam" in his hands În spatele Regelui, Zeul Mithra, ca simbol al protecţiei divine, ţine în mână un „barsam”
 12. 28. Mithra stands on a lotus flower
 13. 29. Zeul Mithra st ă cu picioarele pe o floare de lotus
 14. 30. Perioada Sasanidă, în Antichitatea Tîrzie, este considerată cea mai importantă şi influentă perioadă istorică pentru Persia (Iran) şi constituie ultimul Mare Imperiu Persan înainte de cucerirea arabă şi adoptarea Islamului. The Sassanid era, during Late Antiquity, is considered to have been one of Persia's/Iran's most important and influential historical periods, and constituted the last great Iranian empire before the Muslim conquest and the adoption of Islam. Ahuramazda
 15. 31. Shapur II supranumit Shapur cel Mare (cel de al nouălea rege sasanid, care a domnit între anii 309 şi 379) Shapur II, or Shapur the Great, ( the ninth King of the Persian Sassanid Empire from 309 to 379 ) Ardashir I I (379–383)
 16. 32. The Sassanid Empire
 17. 34. Î n multe privinţe perioada Sasanidă a reprezentat culmea civilizaţiei persane. Persia a influenţat considerabil civilizaţia romană în timpul perioadei Sasanide. In many ways, the Sassanid period witnessed the peak of ancient Persian civilization. Persia influenced Roman civilization considerably during the Sassanid period. Shapur I
 18. 36. Influenţa culturală Sasanidă s-a extins dincolo de graniţele imperiului ajungând în îndepărtata Europă de Vest, în Africa, China sau India. Ea a avut un rol important in formarea artei medievale, atât a celei Europene cât şi a celei asiatice. The Sassanids' cultural influence extended far beyond the empire's territorial borders, reaching as far as Western Europe, Africa, China and India. It played a prominent role in the formation of both European and Asiatic medieval art.
 19. 39. Mithra
 20. 40. S ound: Hossein Alizadeh - Nahoft, Foroud Text: Internet Pictures: Sanda Foişoreanu Nicoleta Leu Arangement : Sanda Foişoreanu Iran

×