Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iran Shiraz Hafeziye3.Ro

546 views

Published on

YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE:
http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1126883-shiraz-hafeziye3-ro/
Continuarea:
http://www.slideshare.net/michaelasanda/shiraz-hafeziye1
http://www.slideshare.net/michaelasanda/shiraz-hafeziye2
You found it in English
http://www.slideshare.net/michaelasanda/shiraz-hafeziye3engl
La doar câteva decenii după moartea lui Hafez, Djami considera poezia sa practic intraductibilă, „cu toată dulceaţa, gingăşia, prospeţimea, uşurinţa, eleganţa, cursivitatea, atractivitatea şi lipsa de afectare, un lucru foarte aproape de miraculos; este un motiv de justificată mândrie nu doar pentru persani: este o sursă de glorie pentru întreaga omenire”

Published in: Travel, News & Politics, Spiritual

Iran Shiraz Hafeziye3.Ro

 1. 1. Shiraz Hafeziye
 2. 2. Hafez (1320 - 1389), mare le poet liric persan, s-a n ă scut la Shiraz şi, cu excepţia unei scurte c ălătorii, şi-a petrecut acolo întreaga viaţă. P opularitatea lui extraordinară a făcut din mormântul său un venerat loc de pelerinaj
 3. 3. Hafez a fost înmormântat într-una din multele grădini din Gulgasht-i Musalla, (un cartier faimos din periferia din nordul Shirazului), pe care de multe ori le-a cântat în poeziile sale, pentru frumuseţea lor şi pentru răcoarea adierii vântului cum „cineva nici în paradis n-ar putea găsi”
 4. 4. Conform surselor literare bătrânul chiparos de lângă mormânt ar fi fost plantat chiar de Hafez
 5. 5. În secolul XVI grădina a devenit un cimitir popular numit Khak-i Musalla, având mormântul lui Hafez în centru
 6. 6. Complexul actual a fost amenajat în 1930 prin extinderea galeriei de coloane a lui Kharim Khan Zand (talar) colonada actuală având 56 de metri lungime
 7. 8. Bazinul central şi mormintele au fost mutate, cu excepţia c â torva aparţin â nd unor personalităţi cunoscute
 8. 11. În complex mai există o ceainărie tradiţională (Chaykhune) şi două librării excepţionale
 9. 13. „ Încântător e ste Shiraz ul şi fără asemănare măreţia lui! Doamne, fereşte-l de nenorociri!” (Hafez)
 10. 17. Iranienii vin cu veneraţie la mormântul Poetului iar în parc îi întâlneşti recitându-i versurile. Ei spun că dintr-o casă iraniană nu pot lipsi două lucruri: Coranul şi Hafez  
 11. 18. În ceea ce priveşte cultul morţilor, iranienii au o legătură specială cu cei decedaţi
 12. 19. Familiile merg la diferite morminte sfinte (Emamzadeh) sau la mormintele poeţilor la fel ca şi în cimitirele unde au fost înmormântaţi aparţinătorii lor, pentru a se ruga pentru aceştia şi pentru „a-şi petrece vremea cu ei”
 13. 20. La mormintele poeţilor se roagă pentru odihna sufletelor celor plecaţi , recită versuri sau îşi ghicesc viitorul. O credinţă populară spune că dacă vrei să-ţi cunoşti destinul trebuie doar să des c hizi o carte a lui Ha f ez şi totul îţi va fi dezvăluit
 14. 21. Iranienilor le face plăcere să fie fotografiaţi şi de multe ori chiar cer asta
 15. 23. Rela ţ iile î ntre femeile musulmane ş i b ă rba ţ ii ne-musulmani sunt pedepsite prin lege
 16. 24. Hainele turiştilor trebuie sa fie conservatoare, iar fem e ile trebuie s ă aib ă capul, picioarele ş i bra ţ ele acoperite î n public
 17. 25. Singura femeie cu faţa acoperită pe care am văzut-o în Iran, dar soţul a dorit să ne arate ce haine frumoase are!!!!
 18. 27. Dac ă un iranian îş i d ă seama c ă st ă cu spatele la cineva - fapt considerat jignitor - îş i cere imediat scuze, iar persoana cealalt ă trebuie s ă spun ă : „O floare nu are nici fa ţă , nici spate ” . Dac ă te afli î ntr-o î nc ă pere ş i intr ă cineva de v â rst ă similar ă sau mai mare, trebuie s ă te ridici î n picioare
 19. 30. Fond muzical: Googoosh - Buye safar Iran Fotografii: Sanda Foişoreanu Nicoleta Leu Prezentare : Sanda Foişoreanu

×