Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iran Hamadan Baba Taher mausoleum

998 views

Published on

YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE:
http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1126413-hamadan-baba-taher-mausoleum/

Lord! Who am I, and of what company?
How long shall tears of blood thus blind mine eyes?
When other refuge fails I'll turn to Thee,
And if Thou failest me, whither shall I go?

Published in: Travel, Spiritual, Education
 • Welcome Farhad, thank you for visit and for selecting this presentation for your favourites, thank you
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE:
  http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1126413-hamadan-baba-taher-mausoleum/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thank you Nikos for your kind words. Greetings from Cluj
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Good morning dear Michaela. Very nice ,interesting and very informative presentation!! Thanks for sharing and congratulations !! Wish you a beautiful day! Best greetings from Greece. Nikos
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thank you for following my trip, and help me to continue, sustaining and encouraging. The world is so beautiful!!!! but the respect for poetry and books not very 'strong' in every part of this beautiful planet.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Iran Hamadan Baba Taher mausoleum

 1. 1. Baba Taher mausoleum Hamadan
 2. 2. Hamadan Not much is known for certain about Baba Taher Oryan Hamadani. The date of his birth and death are unknown, but one source indicates that he died in 1019 C.E. If this is accurate, then Baba Taher was a contemporary of Ferdowsi and Abu Ali Sina (Avicenna). Nu se cunosc prea multe despre Baba Taher Oryan Hamadani , unul din tre cei mai respecta ţ i poe ţ i ai literaturii persane . Data na şterii şi a morţii nu este certă dar unele surse indică ca an al morţii anul 1019 d.Hr. Dacă este adevărat, înseamnă că a fost contemporan cu Firdussi şi cu Avicenna.
 3. 3. Baba Taher was one of the Ahl-e Haqq sect (Dervish, or Follower of Truth) . His name reveals a good deal about him: Hamadani refers to the fact that he was from the city of Hamadan and that he was a learned man (Hama dan in Persian means knowing all things). His popular name, Oryan (The Naked), implies that he was a dervish, an inspired beggar who eschewed all personal property. Baba Taher a făcut parte din secta Ahl-e Haqq (Dervi şi , sau Adepţii Adevărului). Numele său ne spune lucruri bune despre el: Hamadani se referă la faptul că era din oraşul Hamadan şi că era un om învăţat ( Hama dan în persană înseamnă atoateştiutor). Porecla sa, Orvan ( Cel despuiat) i mplică faptul că el a fost un derviş, un cerşetor inspirat, care a renunţat la toate bunurile personale
 4. 4. Baba Taher’s poems are recited throughout Persia to the accompaniment of the setar (three-stringed viol or lute). The quatrains (actually dobeyti, or two-line metric poems) of Baba Taher are written in local Hamadani dialect. They have an amorous and mystical connotation, rather than a philosophical one Poemele lui Baba Taher sunt recitate în întregul Iran cu acompaniament la setar (lăută cu trei coarde). Catrenele lui (dobeyti) sunt scrise în dialectul local din Hamadan. Ele au o conotaţie amoroasă sau mistică mai degrabă decât filozofică
 5. 5. “ Unstable, weak though we be, Thou art our Faith, Though we be Muslims, Geuberes, Nazarenes ” Pentru Baba Taher Dumnezeu nu aparţine unui loc sau unei religii, ci este un Dumnezeu Universal. El îl vede pe Dumnezeu ca pe un creator care nu va refuza pe nimeni dintre cei care i se adresează Lui pentru ajutor sau sprijin, chiar dacă se întâmplă să fie de religii diferite. El îl vede pe Dumnezeu fără prejudecăţi sau părtinire. „ Nestatornici, slabi dacă suntem, Tu eşti Credinţa noastră, chiar de-am fi musulmani, evrei sau creştini ” Baba Tahir’s God does not belong to any particular place, but is rather a universal God. He sees God as the creator who does not refuse any one who turns to him for help or comfort even if they happen to come from different creeds. He sees God with no prejudice or biases. 
 6. 7. A hookah also known as a waterpipe or narghile, is a single or multi-stemmed (often glass-based) instrument for smoking in which the smoke is cooled by water H ookah , cunoscută ca pipă cu apă sau narghilea cu care f umul este filtrat prin apă rece pentru a-i oferi consistență.
 7. 9. Baba Taher Mausoleum was constructed in the years 1967-1970 by the renowned architect ( who completed his studies in France and designed Niavarān Palace Complex in Tehran ) Mohsen Furughi , on behalf of the National Monuments Association of Iran. Mausoleul lui Baba Taher a fost construit în anii 1967-1970 de celebrul arhitect Mohsen Furughi (carea studiat în Franţa şi care a proiectat şi complexul de palate Niavaran din Teheran), în numele Societăţii Monumentelor Naţionale din Iran
 8. 12. This Mausoleum is on the basis of an octagon. Eight pillars of the tower, stone slabs of the tomb and its base, together with steps and the surrounding paved area are all sculptured granite. The main structure is to the dimensions of 10m x 10m and has entrances along with light sutures Baza Mausoleului lui Baba Taher este un octogon. Cele opt coloane, piatra tombal ă precum şi baza mausoleului împreună cu scările şi zona înconjurătoare pavată, sunt din granit cioplit. Dimensiunea structurii principale este de 10 x 10m
 9. 16. Students from South Korea play a song, their composition inspired by the spirit of mystic poems of Baba Taher Tineri din Coreea de Sud interpretând un cântec compus de ei inspirat din spiritul mistic a poemelor lui Baba Taher
 10. 20. Within the internal area are 24 pieces of marble affixed, each having a verse from the poems of Baba Taher În interior 24 de plăci de marmură decorează de jur împrejur mausoleul, purtând fiecare câte un catren din poemele lui Baba Taher
 11. 25. Taher Hamadani, cunoscut ca Baba Taher Orian, a fos un mistic faimos la sfârşitul secolului X, începutul secolului XI. El ne-a lăsat poeme delicate scrise în dialectul local numite în literatura persană Fahlaviate . Mausoleul său a fost construit în 1970 şi combină elegant arhitectura secolelor XIII-XIV cu arhitectura modernă şi arta decorativă.
 12. 38. S ound: Baba Taher Ensemble - Instrumental Magham Iran Text & images slide 2-5 : Internet Pictures: Sanda Foişoreanu Nicoleta Leu Arangement : Sanda Foişoreanu www.slideshare.net/michaelasanda

×