Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ciucea Octavian Goga Memorial Museum2

341 views

Published on

YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE:
http://www.authorstream.com/Presentation/sandamichaela-3436242-ciucea-octavian-goga-memorial-museum2/
YOU CAN DOWNLOAD THIS PRESENTATION HERE:
http://ma-planete.com/pps/websiteview/catid_45/id_472611/title_Ciucea-Octavian-Goga-Memorial-Museum2/

PLEASE SEE ALSO:
https://www.slideshare.net/michaelasanda/ciucea-octavian-goga-memorial-museum1/michaelasanda/ciucea-octavian-goga-memorial-museum1
https://www.slideshare.net/michaelasanda/ciucea-octavian-goga-memorial-museum3/michaelasanda/ciucea-octavian-goga-memorial-museum3


Ciucea is famous for the Octavian Goga Memorial Museum, which is set in a beautiful castle. Octavian Goga (1881 –1938) was a Romanian poet, politician, playwright, journalist, and translator. (For a short period Goga became Prime Minister of Romania). According to his wish, after his death was buried here in the garden.
În judeţul Cluj, la Ciucea, într-o poziţie pitorească, dominând maiestuos împrejurimile, se află Muzeul Memorial Octavian Goga.

Published in: Travel

Ciucea Octavian Goga Memorial Museum2

 1. 1. Ciucea is famous for the Octavian Goga Memorial Museum, which is set in a beautiful castle. Octavian Goga (1881 –1938) was a Romanian poet, politician, playwright, journalist, and translator. (For a short period Goga became Prime Minister of Romania). Between 1915-1917 the Hungarian poet Ady and his wife Csinszka (Boncza Berta) stayed in the castle of the Boncza family in Ciucea. After the death of his father, Ady's wife became the owner of the building. After the death of Ady, Csinszka did not want to return to the castle from Ciucea, in memory of friendship of the two great poets offered for purchase to Goga family. The Goga family accepted the offer and undertook the renovation of the buildings, and the castle was rebuilt. În judeţul Cluj, la Ciucea, într-un peisaj mirific, dominând maiestuos împrejurimile, se află Conacul Octavian Goga. În 1966 Veturia Goga oferă statului român ca dona ieț întregul complex. În vara lui 1967 va avea loc deschiderea oficială a Muzeului Memorial Octavian Goga, muzeu care reînvie via a poetului, fiind expuseț un număr mare de obiecte personale ale acestuia sau diferite alte piese adunate de acesta
 2. 2. Venturia Goga in 1966 donated the whole property from Ciucea to to the Romanian state with the condition to be established an memorial museum in it. So in 1967 at Ciucea was opened the Octavian Goga memorial museum with reach collection of old furniture, books, paintings, ethnographic show-pieces, dedicated to the memory of the great poet
 3. 3. In the White House is a permanent ethnographic exhibition and a hall for activities
 4. 4. The White House and the Mausoleum
 5. 5. The White House and Annex A and B bodies,
 6. 6. Casa albă (sau Casa de oaspe i) aveaț destina ie deț locuin ă pentruț musafiri, astăzi ea devenind muzeu de artă etnografică. Sunt expuse costume populare, covoare, icoane i ceramicăș moldovene ti,ș oltene ti iș ș o ene tiș ș
 7. 7. Casa Albă i „Casa Cucului”ș
 8. 8. Casa Cucului
 9. 9. Casa albă 
 10. 10. Casa albă 
 11. 11. Casa albă Șemineu cu cahle de Corund pe care este inscripționată data fabricației: 22 IV 1864 
 12. 12. Casa albă 
 13. 13. Casa albă 
 14. 14. Casa albă 
 15. 15. Casa Ady era locuin ă aț personalului auxiliar, magazie i bucătărie. Actualmenteș clădirea a fost transformată în casă memorială Ady Endre, fiind expuse diverse documente legate de activitatea acestuia împreună cu obiecte etnografice din cultura populară română i maghiarăș
 16. 16. Casa Ady Expoziție memorială  dedicată vieții și operei poetului maghiar Ady Endre, realizată în colaborare cu Muzeul de literatură ,,Petofi Sandor” din Budapesta 
 17. 17. The Ady Endre House is a permanent exhibition dedicated to the poet Endre Ady
 18. 18. House on the Rock
 19. 19. Casa de pe stâncă folosită de poet ca un pavilion de vânatoare a servit atât ca loc de adapostire a oaspe ilor, cât iț ș pentru agape vânătore tiș
 20. 20. Aici nu se va face nici o intervenție sau modificare, mărturie stând sobele din interior, în număr de trei, zidite cu cahle secuiești și datate 1909, 1910, 1911. Imobilul are un plan paralelipipedic cu un singur nivel, aliniind de o parte și alta a coridorului de acces mai multe încăperi, conducând spre o încăpere mai amplă situată la capătul coridorului, cu destinația de refectoriu (sală de mese). Veturia înființează Mănăstirea urmărind și un scop practic: realizarea de cusături și țesături populare - cergi, covoare, costume populare.
 21. 21. © Daniel Man
 22. 22. Noul Altar de vară
 23. 23. Noul Altar de vară
 24. 24. Noul Altar de vară
 25. 25. Fântână cu cantarig (cumpănă), la Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului
 26. 26. Fântână cu cantarig (cumpănă), la Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului
 27. 27. Goga inten iona să deschidă aici o mănăstire de călugări, dar nu a mai reu it. Aiciț ș Veturia va înfiin a o mănăstire de maici care se ocupau i cu realizarea de costumeț ș populare, cergi, covoare, cusături. Mănăstirea cu hramul "Na terea Maicii Domnului" aș func ionat până în 1947 când a fost desfiin ată de comuni ti, în 1994 ea fiindț ț ș redeschisă.
 28. 28. În 1939, după moartea poetului, Veturia Goga aduce la Ciucea un superb monument de arhitectura ărănească, biserica de lemnț din comuna sălăjeana Galpâia, cu hramul Na terea Maicii Domnului, construită în 1575ș Wooden Church
 29. 29. Biserica este construită din bârne de stejar, având acoperisul în doua ape, învelită cu indrilă deș brad. Wooden Church
 30. 30. Turnul Bisericii - după modelul bisericilor maramure ene –ș se înal ă cu multț deasupra arborilor din împrejurumi Wooden Church
 31. 31. Buildings "Monastery", "Wooden Church" and "House on the Rock" with adjoining land were given for free use to the Archdiocese of Vad, Feleac and Cluj and use as Monastery "Virgin Birth”
 32. 32. Interiorul Bisericii
 33. 33. Interiorul Bisericii a fost acoperit cu pictură, din care se mai păstrează doar pu ine urmeț
 34. 34. Interiorul Bisericii
 35. 35. Interiorul Bisericii de lemn
 36. 36. Biserica de lemn împreună cu terenul aferent, clădirea Mănastire i Casa de peș Stânca au fost date  în folosin ă gratuităț Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului i Clujului, pe oș perioadă determinată, imobile unde în prezent func ioneazaț Mănăstirea „Na terea Maiciiș Domnului”
 37. 37. Biserică reformată din comuna Ciucea, văzută din parcul muzeului
 38. 38. În partea inferioară a domeniului se aflau grajdurile, ulterior demolate, pe locul lor fiind ridicat actualul teatru de vară.
 39. 39. Octavian Goga (1881 –1938)
 40. 40. Sound: Grigore Leșe - Cântă cucu-n lemn uscat; Stâna prădată Text: Internet Pictures: Internet & Florica Chira All  copyrights  belong to their  respective owners Presentation: Sanda Foişoreanu https://plus.google.com/+SandaMichaela 2018

×