http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1521134-bali6-pura-kehen/
6
Kehen Temple, one of ancient temples in Bali, is a beautiful Hindu         temple located only 1 km north of Bang...
Bali is known as an island of thousands temples. In every village there areseveral temples (and at least one small temple ...
In the pleasant town of Bangli, ancient capital of the Gelgel dynasty, theimpressive Pura Kehen was the site of sovereigns...
Pura Kehen raises over eight         terrace levels against a         backdrop of lush greenery.    ...
Internet image
Internet imagesternet images
There is three steps (outsideboundary,        insideboundary,   and   interiorboundary) having finishedgoing u...
A flight of 38 stairs leads to the gate where Wayangstatues stood. Looking out over the gate is themenacing head of Kala, ...
Further up, the finely workedentrance gateway opens ontoa magnificent banyan tree, onwhich is mounted a bale kulkul(summon...
All temples derive their         direction from the mountains         and the sea. The direction     ...
Tens of decoration plates ofChinese pottery are buried inthe wall. At that time, thetrade with China and theprosperity at ...
Another split gate leads into         the innermost and most         sacred part of the temple. In    ...
În interiorul curţilor, uneorisunt amplasate tronuri mici şisimple, locuri ocupate delocalnici şi de zeii mai puţiniimport...
The innermost andmost sacred part of thetemple, on the far sideof which (the sidenearest the hill) are anumber of merus wi...
The roof of the temple ismade of the fiber ofchromatic black palm tree.The best, longest lastingroofs are made from acoars...
The last 8th terraces is thecentral courtyard where thesymbol of gods shrines areexist. The whole pavilions arein total 43...
Shiva, zeul morţii si al nenorocirilor, este cel mai adulat delocalnici, deoarece ei sunt convinşi că doar el este cel car...
Text : Internet                           Pictures: Nicoleta Leu & Internet          ...
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Bali 6 Pura Kehen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bali 6 Pura Kehen

695 views

Published on

YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE (You have a link on the first slide): http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1521134-bali6-pura-kehen/

Thank you!
Kehen Temple is a beautiful Hindu temple located in foothills, south part of Bangli Regency and it is about 45 Km from Denpasar town. Inside of this temple are, there is Panyimpenan Temple building keep 3 inscriptions which is relating to its contents and temple existence. It is strategically located in the high land, so we can see the beautiful view. It is a famous temple in Bali and many visitors from foreign country has visited it.

Published in: Travel, Spiritual
12 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
12
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bali 6 Pura Kehen

 1. 1. http://www.authorstream.com/Presentation/michaelasanda-1521134-bali6-pura-kehen/
 2. 2. 6
 3. 3. Kehen Temple, one of ancient temples in Bali, is a beautiful Hindu temple located only 1 km north of Bangli City on a foot of a hill overlooking the city, a high place which is a strategic place for viewing the surrounding. Templul Kehen, unul dintre cele mai vechi temple din Bali, este unInternet images frumos templu hindus situat la numai un kilometru nord de oraşul Bangli, la poalele unui deal cu vedere spre oraş, situat la o înălţime care asigură o strategică vedere panoramică a împrejurimilor.
 4. 4. Bali is known as an island of thousands temples. In every village there areseveral temples (and at least one small temple in each home of Balineseso one can therefore safely say that there are more temples than homes inBali) which reach to a total of 10.000.Balinese word for temple is ‘pura’ which means space surrounded by awall. Although many temples are quiet and uninhabited, they aretransformed into colorful, active and decorated places of worship whenthere is a festival. While offerings are made, performances of traditionaldances and gamelan, cockfighting and gambling enliven the atmosphere.Bali este cunoscută ca insula cu mii de temple. În fiecare sat există maimulte temple (şi cel puţin un mic templu în fiecare casa din Bali, aşa că sepoate afirma că în Bali există mai multe temple decât case), ajungând la untotal de peste 10.000.Cuvântul balinez pentru templu este „pura", care înseamnă „spaţiuînconjurat de un zid". Deşi multe temple sunt liniştite şi nelocuite, acestease transformă în locuri pline de culoare, agitaţie şi podoabe cu ocaziasărbătorilor. În timp ce se aduc ofrandele, au loc spectacole de dansuritradiţionale şi orchestre (gamelan), iar luptele de cocoşi şi jocurile de norocînsufleţesc atmosfera.
 5. 5. In the pleasant town of Bangli, ancient capital of the Gelgel dynasty, theimpressive Pura Kehen was the site of sovereigns’ coronations. Thepeople of Bangli believe that Kehen Temple is the largest and the mostsacred temple of the region and regard it as the state temple of Bangli.Kehen Temple offers an authentic Balinese temple atmosphere. It hasthree courtyards connected by steps, and is decorated with carvingsand statues. In the first courtyard is a huge Banyan tree, surrounded bywalls inlaid with Chinese porcelain. In the next courtyard, multi-roofedshrines (merus) dominate the area. On the right side of this innercourtyard are three throne shrines representing the Hindu Trinity,Brahma, Wisnu and Siwa.Impresionantul templu Kehen a fost locul de încoronare a suveranilor învechea capitală a dinastiei Gelgel, plăcutul oraş Bangli de azi. Locuitoriicred că Templul Kehen este templul cel mai mare şi cel mai sacru alregiunii şi-l consideră templu de stat.Templul Kehen oferă o autentică atmosferă sacră balineză. El are treiincinte conectate prin scări de piatră, şi este decorat cu sculpturi şistatui. În prima incintă, zidurile căreia sunt încrustate cu porţelanchinezesc, se află un imens copac sacru Banyan (Ficus benghalensis).Incinta următoare cuprinde altare cu acoperişuri suprapuse (merus). Pepartea dreaptă sunt trei altare-tron reprezentând Sfânta Triadă hindusă,Brahma, Vişnu, Şiva.
 6. 6. Pura Kehen raises over eight terrace levels against a backdrop of lush greenery. Elephant statues greet visitors at the foot of the steps. This magnificent temple that was the kingdom temple of Bangli kingdom was built in the 11th century. This temple enshrines three gods (Shiva, Brahma, and Vishnu) of Hinduism. Templul Kehen se înalţă deasupra celor opt terase, înconjurat de vegetaţia luxuriantă. Statuile Elefanţilor îi întâmpină pe vizitatori la baza scării. Acest templu magnific, marele templu al regatului Bangli, aInternet images fost construit în secolul al XI- lea şi este consacrat Triadei hinduse (Şiva, Brahma, și Vişnu)
 7. 7. Internet image
 8. 8. Internet imagesternet images
 9. 9. There is three steps (outsideboundary, insideboundary, and interiorboundary) having finishedgoing up the stairs ahead.Moreover, sacred treeBanyan that soars greatly inthe temple attracts attention.The age of the tree is over700 years old, it is very bigtree.Una dintre atracţiile majoreale templului este copaculsacru Banyan, a cărui vârstăse crede a fi 700 de ani. Înmulte dintre textele sacreBanyanul este menţionat caşi copacul nemuririi. Elsimbolizează longevitatea şiîl reprezintă pe creatoruldivin, Brahma
 10. 10. A flight of 38 stairs leads to the gate where Wayangstatues stood. Looking out over the gate is themenacing head of Kala, guardian of thenetherworld.The world of Balinese is the equilibrium of twoforces of nature, positive and negative force. Thepositive force is represented by the God andnegative forces represented by the Bhuta Kala, Butwhat exactly is, or are, bhuta kala? The averageBalinese would reply that bhutas and kalas, orbhuta kala, are evil spirits that cause a great manyof the small and large problems of mankind, from alost watch to a crippling disease. To them, thebhutas kalas have no other mission on earth thanto annoy and persecute humans, making people ill,disturbing and polluting anything. They can go intopeople’s bodies and make them insane or turnthem into idiots.O scară cu 38 de trepte duce la poarta deasupracăreia străjuieşte figura ameninţătoare a lui Kala.Universul balinez este echilibrul a două forţe alenaturii, forţa pozitivă şi cea negativă. Forţa pozitivăeste reprezentată de Dumnezeu iar forţele negativede Kala Bhuta. Orice balinez îţi spune că Bhutas șiKalas, sau Bhuta Kala, sunt spiritele rele carepricinuiesc o mulțime de necazuri şi neajunsurioamenilor.
 11. 11. Further up, the finely workedentrance gateway opens ontoa magnificent banyan tree, onwhich is mounted a bale kulkul(summoning drum). Banyantree grows thick in thetemple, and quiet air drifts.The tourist is few and it maybe good that you meditate inthis peaceful, quiet temple.Dincolo de poarta minuţiossculptată se află imensulcopac banyan, în care estemontat turnul unde esteamplasată o tobă - kulkul, curol asemănător clopotniţei dinbisericile creştine (folosităpentru convocareacomunităţii, anunţândceremoniile).
 12. 12. All temples derive their direction from the mountains and the sea. The direction toward the mountains, Kaja, is the most significant direction. The direction toward the sea is Kelod. The direction toward the sunrise, Kangin, is found in most secondary shrines. Toate templele îşi datorează direcţia amplasării lor faţă de munţi şi mare. Direcţia spre munţi, Kaja, este direcţia cea mai importantă. Direcţia spre mare este Kelod. Direcţia spre răsărit deInternet image soare, Kangin, se regăseşte în cele mai multe altare secundare.
 13. 13. Tens of decoration plates ofChinese pottery are buried inthe wall. At that time, thetrade with China and theprosperity at the dynasty areguessed from this.Zeci de farfurii decorative dinporţelan chinezesc suntîncastrate în zidul de incintă.Acestea stau mărturie pentruamploarea din acea vreme acomerţului cu China şi pentruprosperitatea dinastiei.
 14. 14. Another split gate leads into the innermost and most sacred part of the temple. In Bali, such open gates signify access to holy sites, the "split" gate symbolizing a mount of the gods that has been torn asunder through its midpoint. The inner sanctum is protected by an additional, closed gate. O altă „poartă secţionată” duce la partea cea mai sacră a templului, poartă în formă de munte, care simbolizează muntele sfânt şi prin care este obligatoriu să treci. Aceasta fiind o incintă sacră, trecerea prin poartă este o purificare înainte de a intra. Toate aceste porţi sunt păzite de „gardieni" - statui aiInternet image unor eroi din istorie sau idoli protectori, care au rolul de a proteja templul de spiritele rele
 15. 15. În interiorul curţilor, uneorisunt amplasate tronuri mici şisimple, locuri ocupate delocalnici şi de zeii mai puţiniimportanţi. De o parte şi dealta a curţii sunt statuete aleidolilor. Cei mai importanţisunt în partea muntelui şi ceimai puţin importanţi sunt înpartea răsăriteană. Acestestatuete, sunt amplasate cu oanumită regulă şi ordine,unele temple au mai multealtele mai puţine. De obiceisunt aşezate pe acoperişurisupraetajate în formă depiramidă, iar statueteleacoperă toată suprafaţa.Numărul treptelor dinacoperişul în formă depiramidă diferă de la templula templu, în funcţie deimportanţa şi putereaacestuia. Cele mai multetrepte pot fi în număr de 11. Internet image
 16. 16. The innermost andmost sacred part of thetemple, on the far sideof which (the sidenearest the hill) are anumber of merus withvarying numbers oftiers (the tallest, witheleven tiers, beingdedicated to Shiva),shrines for variousdivinities and tugus(stone lanterns whichare the abode ofdivinities of lower rank)În incinta interioară,partea cea mai sacră atemplului, cea maiînaltă dintre construcţii(merus), având 11nivele ale acoperişului,este dedicată lui Şiva
 17. 17. The roof of the temple ismade of the fiber ofchromatic black palm tree.The best, longest lastingroofs are made from acoarse black fiber obtainedfrom the jaka palmtree, grown especially for thispurpose. The roof is installedsomething like a thatchedroof over a woodenframework.Acoperişurile templelor (carese schimbă la zece ani) suntconfecţionate din fibre depalmieri jaka, cultivaţi specialîn acest scop
 18. 18. The last 8th terraces is thecentral courtyard where thesymbol of gods shrines areexist. The whole pavilions arein total 43 shrines andsupporting pavilions.The biggest ritual for thistemple is fall on Rebo KliwonShinta, a system of dateincorporated from Hindu Javacalendar system. From the innermostcourtyard, on the highest ofthe seven terraces, there aregood views of the wholetemple precinct and of MtBatur.Pe ultima terasă (a opta) suntaltarele zeilor, în total 43.Cea mai importantă ceremoniela acest templu este toamnape Rebo Kliwon Shinta, datăcalculată conform calendaruluilocal. De pe acestă terasăeste o minunată vederepanoramică a împrejurimilor şi
 19. 19. Shiva, zeul morţii si al nenorocirilor, este cel mai adulat delocalnici, deoarece ei sunt convinşi că doar el este cel care poatesă îi salveze din necazurile pe care activitatea vulcanică din zonă lepoate aduce oricând (Indonezia are 400 de vulcani, dintre care 100sunt activi).
 20. 20. Text : Internet Pictures: Nicoleta Leu & Internet Copyright: All the images belong to their authors Arangement: Sanda Foişoreanu www.slideshare.net/michaelasandaSound: David Parsons - Ngaio Gamelan -Jalan Jalan

×