Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bulgaria Balcic

1,258 views

Published on

YOU CAN WATCH THIS PRESENTATION IN MUSIC HERE (You have a link on the first slide): http://www.authorstream.com/Presentation/sandamichaela-1423856-balcic/

Thank you!
Queen Mary of Romania loved this magical place so much that she demanded through her testament that her heart should be put to rest here, near the waves of the Black Sea. As Romania was forced to cede this piece of land (known as the Quadrilateral) to Bulgaria, the box containing queen’s heart was moved to Bran Castle, and then to the National Museum of History.
One must visit the charming castle from Balcic and the botanical gardens surrounding it in order to understand why the popular queen of Romania loved it so much.
Marie of Romania (Marie Alexandra Victoria, previously Princess Marie of Edinburgh; 29 October 1875 – 18 July 1938) was Queen consort of Romania from 1914 to 1927, as the wife of Ferdinand of Romania. She was born on 29 October 1875 at Eastwell Park in Kent, the eldest daughter of Prince Alfred, Duke of Edinburgh, and Grand Duchess Maria Alexandrovna of Russia. Her father was the second-eldest son of Queen Victoria and Prince Albert. Her mother was the only surviving daughter of Alexander II of Russia and Maria Alexandrovna of Hesse.

Published in: Travel, Business

Bulgaria Balcic

  1. 1. http://www.authorstream.com/Presentation/sandamichaela-1423856-balcic/
  2. 2. Romania The castle-palace of Balchik (also known as Balcic) is a master works in balkanic-oriental style, with various elements from Romanian traditional architecture. The official name of the palace was the Quiet Nest Palace. It was built between 1926 and 1937 in the Cadrilater, a former part of Romania, as summer residence of Queen Marie of Romania. Balcic este un oraș la țărmul Mării Negre, în nord- estul Bulgariei, în teritoriul numit Cadrilater, care a aparținut de Regatul României. În 1940, Cadrilaterul, inclusiv Balcicul, a fost dobândit de Bulgaria. Datorită versanților de calcar din perimetrul său, localitatea a fost supranumită Orașul Alb. Întreaga zonă a fost numită Coasta de Argint din aceleași motive.
  3. 3. The Balchik Palace was the favorite summerresidence of Queen Marie of Romania andher immediate family. The town is the site ofMaries Oriental villa, the place where herheart was kept, in accordance with her lastwishes, until 1940 (when the Treaty ofCraiova awarded the region to Bulgaria)Interiorul Castelului este extrem de modest,pereţi văruiţi în alb, uşi masive din lemnsculptat, păstrate din perioada Reginei. Aufost păstrate din acea perioadă şi câtevaobiecte: dulapuri sculptate şi pictate, oglinzi,scaune şi un şemineu. Baia de marmură, cucada îngropată în piatră, chiuveta şi măsuţade toaletă au fost păstrate intacte. Pe toateobiectele se află explicaţii care spun că eleau aparţinut Reginei Maria, dar nu sespecifică în ce ţară a fost Maria Regină…
  4. 4. Marie of Edinburgh, the wife of Ferdinand I ofRomania, visited Balchik in 1921 and 1924liked the location, ordering the vineyards,gardens and water mills of local citizens to bebought so a palace could be constructed attheir place. Balkan and Oriental motives wereused in the construction of the palace thatwas carried out by Italian architects Augustinoand Americo, while a florist was hired fromSwitzerland to arrange the park. The mainbuildings extravagant minaret coexists with aChristian chapelÎn 1924, Regina Maria vizita Balcicul pentru adoua oară, la insistenţele pictorului AlexandruSatmari. Probabil că acesta cunoştea binezona, deoarece Balcicul era vizitat în aceeaperioadă de cei mai importanţi pictori aivremii.Un an mai târziu începea construcţia la Balcic,Regina îndrăgostindu-se pur şi simplu deoraş. Arhitecţii Augustino şi Amerigo, dinItalia, împreună cu peisagistul Jules Jany dinElveţia, termină construcţia în 1936. Castelul,numit şi “Cuibul Liniştit” (“Quiet Nest” sau“Tenha Juvah” în limba turcă) este de fapt ovilă cu pereţi albi şi acoperişuri de ţiglă roşiestrăjuite de un minaret. Este construit de-alungul a trei terase şi combină elemente alestilului maur, stilului mediteraneean cu cel al
  5. 5. In 1940, after the incorporation of Balcic inBulgaria, the Balchik Botanical Garden wasestablished at the place of the palaces park. Ithas an area of 65,000 m² and accommodates2000 plant species belonging to 85 families and200 genera. One of the gardens main attractionsis the collection of large-sized cactus speciesarranged outdoors on 1000 m², the second of itskind in Europe after the one in Monaco. Othernotable species include the Metasequoia, thePara rubber tree and the Ginkgo.The author of the unique arrangement of thegarden from Balcic was the park architect andmain gardener, Swiss of origin, Jules Janin,(former gardener to Russian Emperor NicholasII), in whose memory the Queen wrote on amarble plaque in existence even today at Balcic:“To Jules Janin, who realized my dream throughthis present garden. Marie.”Parcul a fost transformat într-o adevaratăgradină botanică. Acum conţine peste 3.000 despecii de plante, unele dintre ele rare, precum şio colecţie de aproximativ 250 de cactuşi, unadintre cele mai importante din Europa. În 1955,grădina a intrat sub tutela Universităţii din Sofia,pentru studiul botanicii. După moarteaarhitectului grădinilor de la Balcic, regina i-aașezat o piatră funerară pe care stă scris: „LuiJules Janin, care a făcut ca visul meu să devinărealitate în această grădină”.
  6. 6. Queen Maria wasn’t just a very beautiful woman—Queen Maria had been known in her era as the mostbeautiful queen of Europe—but also a Queen ofBeauty.
  7. 7. In accordance with her will, her heart was kept in a cloister atthe Balchik Palace which she had built. In 1940, when Balchikreturned to Bulgaria, Queen Maries heart was transferred toBran Castle. In 1968 Communist partisans defiled the marblesarcophagus in which the heart was preserved. Both silvercoffers containing Queen’s heart were transferred to Bucharestand nowadays are in the custody of National Museum ofRomanian History as well as Queen’s heart. The coffers arepart of Romanian National Thesaurus and can be seen atNational Museum of Romanian History. The decision ofpreserving Queen’s heart in a museum, even though not opento the public, continues to be a controversial subjectCapela “Stella Maris” este foarte mică, construită din piatră şipictată complet în interior. O curte mică, cu o fântană şi pietrefunerare creştine pot fi văzute chiar lângă Capelă. În timp ceCapela era înca în construcţie, Regina Maria a României şi-aexprimat dorinţa ca inima sa să fie îngropată aici.
  8. 8. With its walls and columns covered in ivy, the Nympheum, orthe Water Temple, is one of the most beautiful constructions inBalchik. The Biblical symbolism is not absent from here also:though the name is about the ancient nymphs that attractedsailors, the place is also named Bethesda (The House ofMercy). This place existed in real Jerusalem and ill peoplewould gather to be healed by an angel that would touch thewater from time to time. There, Jesus Christ did one of hismiracles, healing a crippled that could not reach the healingwater. Queen Mary used to have her anniversaries betweenthe columns of this fountain replica in Balchik.Templul apei” (The Temple of the Water) O construcţie cuarcade pictate pe interior, în cărămiziu şi albastru puternic,susţinute de coloane imense şi având în interior bazine în carealtădată se afla apă.
  9. 9. Text: Internet Fotografii: ♦ Marta Slãvescu ♦ Internet slides 1-5 Prezentare: Sanda FoişoreanuFond muzical: George Enescu: Octet, op. 7; Quintet in A minor, op. 29 www.slideshare.net/michaelasanda

×