Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu

4,129 views

Published on

Prezentacja dr. A. Kassenberga z Instytutu na rzecz Ekorozwoju nt. wpływu transportu na zmiany klimatu, przygotowana na I Forum Zrównoważonego Transportu 11 czerwca 2008

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Andrzej Kassenberg: Transport a zmiany klimatu

 1. 1. Wpływ transportu na zmiany klimatu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju
 2. 2. Struktura wystąpienie <ul><li>Skala problemu związanego ze zmianami klimatycznymi </li></ul><ul><li>Transport a klimat w UE </li></ul><ul><li>Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce </li></ul><ul><li>Transport a klimat w Polsce </li></ul><ul><li>Szanse do wykorzystania </li></ul>INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU     w interesie przyszłych pokoleń    
 3. 3. Muir Glacier, Alaska, 1941-2004 NSIDC/WDC for Glaciology, Boulder, compiler. 2002, updated 2006. Online glacier photograph database. Boulder, CO: National Snow and Ice Data Center. August 1941 August 2004 Nadbrzeżne lodowce cofają się w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 4. 4. Znaczące ekstrema pogodowe jako katastrofy naturalne w latach 1950 - 2002 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU     w interesie przyszłych pokoleń     10,0 6,2 3,6 Wskaźnik 1993-2002 do lat 60. 3,9 2,4 2,8 Wskaźnik lata 80. do 60. 60,1 333,7 58 1993 - 2002 99,7 432,2 74 1990 – 1999 23,6 128,4 44 1980 – 1989 11,9 81,5 29 1970 – 1979 6,0 54,0 16 1960 – 1969 brak danych 41,1 13 1950 – 1959 Straty ubezpieczone (w mld USD ceny 2002) Straty gospodarcze (w mld USD ceny 2002) Liczba Dekady
 5. 5. Jaka skala ograniczenia zmian klimatu jest niezbędna ? <ul><li>Ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do 2 o C w porównaniu z okresem przedprzemysłowym; </li></ul><ul><li>Utrzymanie stężenia CO 2e w atmosferze 450-650 ppm (obecnie ok. 400 ppm, a do 2100 r. bez podejmowania działań wzrost do 935 ppm wraz ze wzrostem temperatury więcej niż o 3 o C) </li></ul><ul><li>Parlament i Komisja Europejska mówi o potrzebie redukcji w Unii Europejskiej gazów cieplarnianych o 20 - 30% do roku 2020 i 60-80% do roku 2050. </li></ul>INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU w interesie przyszłych pokoleń    
 6. 6. Koszty zaniechania <ul><li>Podniesienie poziomu morza o 88 cm do 2100 roku – wpłynęłoby na życie 68 mln osób w UE </li></ul><ul><li>Utrudniony dostęp do wody na świecie – 3,1 mld osób </li></ul><ul><li>Liczba pogodowych klęsk żywiołowych w Europie podwoiła się między latami 80. a 90. </li></ul><ul><li>Zaburzenia w rolnictwie </li></ul><ul><li>Wzrost chorób tropikalnych w Europie oraz zagrożenie nagłymi falami ciepła dla ludzi starszych i dzieci </li></ul><ul><li>Konflikty regionalne na świecie i masowe migracje </li></ul><ul><li>Utrata warsztatów pracy –rybacy, turystyka, leśnictwo itp. </li></ul><ul><li>Zanikanie mokradeł i gatunków </li></ul>INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU w interesie przyszłych pokoleń    
 7. 7. Kluczowe dylematy do rozstrzygnięcia <ul><li>10-15 lat aby osiągnąć szczyt emisji GHG a emisja rośnie </li></ul><ul><li>utrzymanie standardu życia w krajach rozwiniętych a zbudowanie minimum cywilizacyjnego w krajach rozwijających się </li></ul><ul><li>efektywność transferu technologii i pomocy działań adaptacyjnych w krajach najbiedniejszych a wymogi rynku </li></ul><ul><li>ostra polityka klimatyczna UE a wzrost emisji na świecie bez podjęcia porozumienia międzynarodowego zwłaszcza z udziałem krajów nowo uprzemysławiających się </li></ul><ul><li>brak integracji polityki klimatycznej z politykami regionalną i transportowa UE </li></ul><ul><li>wzrost mocy przy możliwości rozwoju gospodarczego 2-3 krotnego bez wzrostu zużycia energii w Polsce </li></ul>INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU w interesie przyszłych pokoleń    
 8. 8. Koszty zewnętrzne transportu w stosunku do zmian klimatycznych w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU     1,1 - 2,4 6 Pociąg towarowy 1,6 19 Statek – śródlądowy 1,6 - 2,7 4 Pociąg pasażerski 5,9 10 Autobus diesel 76,7 – 83,3 11,5 – 12,5 Ciężarówka (32-40 ton) 93,8 37,5 Krótkodystansowy samolot 100,0-147,0 1,7 – 2,5 Samochód osobowy - benzynowy 100,0-147,0 1,7 – 2,5 Samochód osoby - diesel Eurocent/100paskm lub Eurocent/100 tkm Eurocent/ pojazd /km Koszty zewnętrzne
 9. 9. Transport a klimat w UE - fakty <ul><li>e misja ekw. CO 2 z transportu wzrosła w UE27 aż o 26% (1990 – 2005) </li></ul><ul><li>największy wzrost odnotowano w transporcie lotniczym – 49%. </li></ul><ul><li>transport samochodowy zanotował wzrost o 18% ale jego udział w całym transporcie pasażerskim UE-25 to aż 74% w 2004 r. </li></ul><ul><li>brak rozłącznego rozwoju ( decoupling ) 1990 – 2005 transport towarowy wzrósł w UE15 o 30% , a PKB o 24,5%, a podczas gdy w UE -10 odpowiednio 35% i 50%. </li></ul><ul><li>e misja z samochodu osiągnęła 163g CO 2 /km w 2004 r., tj. 12,4% poniżej 1995 </li></ul><ul><li>d obrowolne zobowiązania producentów to 140g CO 2 /km nie będą dopełnione. </li></ul><ul><li>Komisja Europejska zamierza wprowadzić 120g CO 2 /km w 2012 </li></ul>w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 10. 10. Transport a klimat w UE – konkluzja wg EAŚ <ul><li>Dotychczas nie udaje się przekonać mieszkańców Unii do korzystania z przyjaznych środowisku form transportu np. kolei. Liczba pasażerów w tych środkach transportu maleje na korzyść samochodów osobowych, których przybywa szybciej niż samych uczestników tego transportu (liczba pasażerów przypadających na jeden samochód spada). </li></ul>w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 11. 11. Transport a klimat w UE – przyszłość <ul><li>Wzrost przewozów transportowych o 15% w latach 2010-2020 oznacza emisję ponad 1 mld ton ekw. CO2. </li></ul><ul><li>Wg EAŚ cele dotyczące redukcji emisji z transportu wymagają spełnienia wymagań „pakietu energetycznego i klimatycznego” oraz „mapy drogowej Bali”. </li></ul><ul><li>Aby to spełnić emisja w roku 2020 powinna zostać zredukowana o 50 do 165 mln ton ekw. CO2. </li></ul>w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 12. 12. Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce <ul><li>emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) </li></ul><ul><li>jednak nadal wynosi 10,4 tCO 2e na mieszkańca tj. 5 razy więcej niż potrzeba do stabilizacji klimatu </li></ul>INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU     w interesie przyszłych pokoleń    
 13. 13. Ostrzeżenia dla Polski <ul><li>Wg przeprowadzonych studiów wzrost poziomu Bałtyku o 1 m może spowodować w Polsce zagrożenie dla 2 . 400 km 2 oraz 244 . 000 osób. </li></ul><ul><li>Całkowite straty z tym związane są szacowane na 30 mld USD nie uwzględniając dodatkowych strat związanych z podwoziami tj. 18 mld USD. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymagać będzie wydatkowania 6 mld USD. (szacunki z 1995 roku ). </li></ul><ul><li>Wg European Severe Weather Database w Polsce w 1991 r. zdarzyło się tylko jedno tornado, w 1996 r. - siedem, w 2001 r. - osiem, a w 2006 r. już aż 52. </li></ul><ul><li>Zaburzenia w rolnictwie np. znaczna utrata plonowania ziemniaków </li></ul><ul><li>Migracje klimatyczne także do Polski </li></ul>INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU     w interesie przyszłych pokoleń    
 14. 14. Cele, wyzwania a przewidywana rzeczywistość <ul><li>Polityka klimatyczna – 40% redukcji w 2020 (rok bazowy 1988) </li></ul><ul><li>Cele UE – 20 – 30 % redukcji do 2020 </li></ul><ul><li>Wyzwanie: 80% redukcji do 2050 </li></ul><ul><li>Prognozy rządu wg NSRO – 9 % redukcji w 2013 w stosunku do roku bazowego </li></ul><ul><li>IV Sprawozdanie rządu do Sekretariatu Konwencji Klimatycznej – 16% redukcji w 2020 w stosunku do roku bazowego </li></ul>INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU     w interesie przyszłych pokoleń    
 15. 15. Brak powiązania polityki klimatycznej z gospodarczą <ul><li>Środki przewidziane na poprawę efektywności energetycznej w PO IiŚ przy założeniu, że UE15 poprawia efektywności energetycznej o 1% rocznie pozwolą, liczyć na jej dogonienie w tej kwestii w roku 2080 </li></ul><ul><li>Wg Bankwatch i FoE blisko 50 projektów za ok. 22 mld euro jest nieprzyjaznych środowisku (spalarnie, autostrady i drogi ekspresowe, zapory wodne) </li></ul><ul><li>Obawy czy Polska dotrzyma 14% wzrost emisji poza instalacjami objętymi handlem przy tak silnej promocji samochodu </li></ul><ul><li>--------------- </li></ul><ul><ul><li>Brak w Polsce studiów, które pokazałyby jakie mogłyby być koszty dla całej gospodarki podejmowania i nie podejmowania (tzn. koszty zaniechania) </li></ul></ul><ul><ul><li>działań na rzecz ochrony klimatu </li></ul></ul>w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 16. 16. Transport w PL a klimat a fundusze UE (I) <ul><li>wzrost emisji GHG wyniósł 29% (1990 – 2005) </li></ul><ul><li>wzrost ze 195 sam . o s ./ 1000 miesz kańców w 1995 do 323 w 2005 </li></ul><ul><li>o gólna liczba pojazdów od 1990 wzrosła 2,5-krotnie </li></ul><ul><li>od wejścia do UE co roku sprowadzamy ok. 1 mln starych samochodów </li></ul><ul><li>moda na samochody typu SUV – w ubiegłym roku sprzedaż wzrosła o ponad dwie trzecie </li></ul><ul><li>n akłady na infrastrukturę kolejową wzrosły niecałe 4 razy, a drogową 7 razy. </li></ul><ul><li>spadku o 63% liczby pasażerów na kolei w 2006 w stosunku do 1990 </li></ul>w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 17. 17. Transport w PL a klimat a fundusze UE (II) <ul><li>z 67 mld euro przyznanych Polsce na lata 2007 - 2013 blisko 70% przeznaczone na transportu ( przede wszystkim nowe drogi i autostrad ); </li></ul><ul><li>t ransport zagrażających środowisku 2 razy więcej środków niż dla przyjazne go środowisku, a w program ach regionalnych aż 3 razy więcej </li></ul><ul><li>wzrost emisji CO 2 z transportu w okresie 2001-2015 o 80% , co uniemożliwi realizację celu 40% redukcji GHG zapisanego w polityce klimatycznej . </li></ul>w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 18. 18. Wkład wspólnotowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty transportowe ramach Programów Operacyjnych na lata 2007–2013 [mln EUR] w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU     19% 7% 18% 28% Transport przyjazny dla środowiska 34% 20% 29% 42% Transport zagrażający środowisku Udział środków (w całości funduszy PO) na: 37,1% 27% 1 201 38% 402 40% 7 664 Transport przyjazny dla środowiska 2,2% 1% 38 0% 0 3% 506 TRANSPORT WODNY/MORSKI (w tym porty i śródlądowe drogi morskie) 13,0% 13% 575 38% 402 12% 2 265 TRANSPORT MIEJSKI I INNY (w tym transport miejski, transport multimodalny, ścieżki rowerowe, inteligentne systemy transportu i promowanie czystego transportu miejskiego) 21,9% 13% 588 0% 0 25% 4 893 TRANSPORT KOLEJOWY (w tym kolej i tabor kolejowy) 62,9% 73% 3 319 62% 660 60% 11 759 Transport zagrażający środowisku 2,5% 5% 225 0% 0 2% 403 TRANSPORT LOTNICZY 60,4% 68% 3 094 62% 660 58% 11 356 TRANSPORT DROGOWY (w tym autostrady, drogi krajowe, regionalne lokalne) 53% 27% 47% 70% Udział środków na transport w całości funduszy programu operacyjnego 25 005 4 520 1 062 19 423 RAZEM TRANSPORT 46 744 16 556 2 274 27 914 RAZEM WKŁAD WSPÓLNOTOWY Łącznie Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Rozwój Polski Wsch. Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko RODZAJ TRANSPORTU
 19. 19. Łączne nakłady na poszczególne „pro-klimatyczne” rodzaje transportu w regionalnych programach operacyjnych (środki z UE) w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 20. 20. Rozkład wydatków transportowych – województwo opolskie i pomorskie Woj. opolskie Woj. pomorskie w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 21. 21. Udział środków przeznaczanych na wsparcie różnych form transportu przez programy współpracy transgranicznej i transnarodowej w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 22. 22. Prognoza liczby pasażerów korzystających z transportu lotniczego w Polsce w okresie latach 2007 - 2030 Wzrost emisji CO 2 z 4,3 mln ton w roku 2007 do 18,4 mln ton w roku 2030, a przy wzroście o 30% efektywności samolotów w 2030 r. emisja wyniesie ok. 12,9 mln ton. w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 23. 23. Szanse do wykorzystania <ul><li>nadwyżki w stosunku do limitów z Kioto - 2 mld € rocznie od 2008r do 2012, </li></ul><ul><li>5-7 mld € rocznie w 2013 - 2020 ze sprzedaży uprawnień na aukcji to oznacza uzyskanie w okresie 2013-2020 ze sprzedaży uprawnień na aukcji - 40 mld € ! </li></ul><ul><li>możliwości rozwoju OZE ponad obowiązek UE 15% energii finalnej </li></ul><ul><li>negocjacje z KE w sprawie powiązania sektorów objętych handlem i nie </li></ul><ul><li>-------------------------------------- </li></ul><ul><li>Narzędzia w ręku: </li></ul><ul><ul><li>ekologiczna reforma podatkowa (uzyskać neutralność budżetową), </li></ul></ul><ul><ul><li>likwidacja antyekologicznych subsydiów, </li></ul></ul><ul><ul><li>wzmocnienie promocji odnawialnych źródeł energii </li></ul></ul><ul><ul><li>Fundusze UE (przegląd w 2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>promowanie wykorzystania funduszy po 2013 na budowanie gospodarek przyjaznych klimatowi </li></ul></ul>INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU     w interesie przyszłych pokoleń    
 24. 24. Kluczowe pytanie <ul><li>Na co tak znaczne przychody budżetu państwa zastaną przeznaczone? </li></ul><ul><ul><li>znaczące wspieranie poprawy efektywności wykorzystania energii (wzrost cen rekompensowany niższym zużyciem energii) </li></ul></ul><ul><ul><li>wspieranie odbiorców o niskich dochodach </li></ul></ul><ul><ul><li>dalszy rozwój wspierania OZE </li></ul></ul><ul><ul><li>transport publiczny </li></ul></ul><ul><ul><li>program czystego węgla </li></ul></ul><ul><ul><li>konieczność pilnego uruchomienia programu restytucji, a nie wzrostu mocy energetycznej. </li></ul></ul>w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 25. 25. Podsumowanie w EAŚ <ul><li>Jednak podstawowe przesłanie, jakie wynika z obecnej sytuacji sektora transportu i rysujących się prognoz emisji gazów cieplarnianych to, że nie da się osiągnąć zamierzonych celów bez ograniczenia potrzeb transportowych w Europie. To z kolei wiąże się z koniecznością rzeczywistej integracji polityki transportowej z całą europejską gospodarką oraz zmianą zachowań komunikacyjnych społeczeństwa. </li></ul>w interesie przyszłych pokoleń     INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU    
 26. 26. DZIĘKUJE ZA UWAGĘ ! <ul><li>Andrzej Kassenberg </li></ul><ul><li>Instytut na rzecz Ekorozwoju </li></ul><ul><li>www.ine-isd.org.pl </li></ul><ul><li>ul. Nabielaka 15 lok. 1 </li></ul><ul><li>00-743 Warszawa </li></ul><ul><li>tel. (22) 8510402 fax. (22) 8510400 </li></ul><ul><li>a.kassenberg (at) ine-isd.org.pl </li></ul>

×