Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trebal tic!!!!!!!

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Trebal tic!!!!!!!

  1. 1. Títol Anam a fer rosaris! A qui va dirigit? Aquesta activitat annirà dirigida a nens de 7 i 8 anys. Què vull aconseguir? – – – – Divertir als nins. Ensenyar una tradició. Fomentar el respecte entre els companys. Comptartir els materials. Continguts – Respecte entre els companys i amb els profesors. – Comprendre la tradició a partir de l'activitat. – Aprende a compartir el material. Metodologia Agrupam als nins en grups de 4. Una vegada la profesora hagi explicat l'activitats els alumnes posaran tot el material necesari damunt la taula. El primer de cada alumne agafarà un fil i una agulla. Ficaran el fil dins l'agulla i podran començar a enfilar golosines. Un cop el fil ja es trobi complet de golosines es farà un nu perquè quedi tancat. Quan? Quant? Aquesta activitat la durem a terme durant 2 hores. Què necesit? – – – – tisores. Fil. Golosies. Agulles. Com evalu? – – – – S'han divertit els nins? Han entès l'activitat? Han sorgit problemes entre els companys? Han compartit tot el material?

×