Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lotus Notes 7

1,977 views

Published on

Prezentace beta verze Lotus Notes 7 na Symposiu 2005

Published in: Business
 • Be the first to comment

Lotus Notes 7

 1. 1. Sedmičky Martin Humpolec Vedoucí vývoje Lotus DIGI TRADE, s.r.o. 22.6.2005 ®
 2. 2. <ul><li>Fakta </li></ul><ul><li>Na trhu od roku 1994 </li></ul><ul><li>Přední dodavatel IS v ČR </li></ul><ul><li>60 stálých zaměstnanců, řada externistů </li></ul><ul><li>Hlavní sídlo v Praze, dceřiná společnost u Frýdku-Místku </li></ul><ul><li>Certifikát kvality ISO 9001:2001 </li></ul><ul><li>Orientace na technologie: </li></ul><ul><ul><li>Microsoft </li></ul></ul><ul><ul><li>IBM </li></ul></ul><ul><li>Od roku 2004 člen skupiny PC-WARE Group </li></ul><ul><li>900 zaměstnanců v 11 zemích po celé Evropě </li></ul><ul><li>Autorizace </li></ul><ul><li>Compaq Authorized PC Dealer </li></ul><ul><li>European Computer Driving Licence Testing Center </li></ul><ul><li>IBM Premier Business Partner </li></ul><ul><li>Microsoft Gold Certified </li></ul><ul><li>Microsoft Certified Audit Partner </li></ul><ul><li>Microsoft LAR Direct </li></ul><ul><li>VUE Authorized Testing Center </li></ul><ul><li>XEROX Value Added Distributor </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 3. 3. Tak šel čas <ul><li>3.x – první o které se mluví </li></ul><ul><li>4.x – první web </li></ul><ul><li>4.5 – vzniklo Domino </li></ul><ul><li>4.6 – web, web, web </li></ul><ul><li>5.x – revoluční verze </li></ul><ul><li>6.x – evoluční verze </li></ul><ul><li>Duben 2004 – Beta 1 </li></ul><ul><li>Červen 2004 – Beta 2 </li></ul><ul><li>Leden 2005 – Beta 3 </li></ul><ul><li>Červenec 2005 – Beta 4? </li></ul><ul><li>Září 2005 – LN 7.0? </li></ul>
 4. 4. Nice to have <ul><li>Monitoring serverů = 21% času </li></ul><ul><li>Problémy klientů = 21% času </li></ul><ul><li>Domino Domain Monitoring = 10% času </li></ul><ul><li>AutoSave, obnovení oken, integrovaný ST = 5 min/měsíc </li></ul><ul><li>Cena představuje méně než 10% TCO </li></ul>
 5. 5. Novinky v klientovi <ul><li>Menu na pravé tlačítko myši </li></ul><ul><li>Není třeba čekat na obnovování pohledů </li></ul><ul><li>Smart tagy ve spojení s MS Office XP </li></ul><ul><li>Dotaz při ukončování LN </li></ul>
 6. 6. Novinky v klientovi <ul><li>Znovuotevření oken po spuštění </li></ul><ul><li>Okno pro otevírání příloh </li></ul><ul><li>Automatické ukládání dokumentů </li></ul>
 7. 7. Novinky v emailu <ul><li>Varování při odesílání emailu bez předmětu </li></ul><ul><li>Možnost třídit dle předmětu ve složkách </li></ul><ul><li>Průběh komunikace zobrazován přímo při čtení emailu </li></ul>
 8. 8. Novinky v emailu <ul><li>Indikace šifrované a podepsané zprávy </li></ul><ul><li>Identifikace kolik je příjemců zprávy </li></ul>
 9. 9. Novinky v emailu <ul><li>Zpráva forwardované delegující osobou se uloží ve správném souboru </li></ul><ul><li>Možnost follow-up i pro delegované osoby </li></ul><ul><li>Stejná rozšíření jsou i ve webovém přístupu </li></ul><ul><li>Při přístupu pomocí Mozilla je možný drag-n-drop a offline synchronizace </li></ul><ul><li>Na webu možnost zákazu přístupu k přílohám </li></ul><ul><li>Možnost logování používání přístupu přes web </li></ul>
 10. 10. Novinky v kalendáři <ul><li>Nástroj pro čištění kalendáře </li></ul><ul><li>Možnost přijmout schůzku vždy </li></ul><ul><li>Zrušení odeslání informace o změně schůzky při zadávání komentáře </li></ul>
 11. 11. Novinky v kalendáři <ul><li>Mini-view jde zmenšovat a zvětšovat </li></ul><ul><li>Možnost ochrany on-line meetingů heslem </li></ul><ul><li>Přejmenování pohledu Meetings a přidání nové funkcionality </li></ul><ul><li>Možnost nastavení preferovaných zdrojů </li></ul><ul><li>Připojené soubory jsou dostupné i při poslání pozvánky pomocí iCalendar </li></ul>
 12. 12. Novinky v rezervaci zdrojů <ul><li>Uživatel si může nastavit preferované zdroje </li></ul><ul><li>Možnost zasílání automatických informací vlastníkovi zdroje při zrušení rezervace </li></ul><ul><li>Možnost převzetí údajů z existující rezervace </li></ul><ul><li>Administrátor může nastavit jak daleko do budoucnosti je možné rezervovat </li></ul><ul><li>Proces rezervace byl změněn, aby bylo zabráněno dvojitým rezervacím (RnRMgr) </li></ul><ul><li>Možnost nasazení v cluster prostředí!! </li></ul>
 13. 13. Novinky v Sametime <ul><li>Okno ST je oddělené od klienta </li></ul><ul><li>Seznam kontaktů může být minimalizován do Windows lišty </li></ul><ul><li>Nové možnosti při příchodu nové zprávy </li></ul><ul><li>Nové možnosti v seznamu kontaktů – řazení, zobrazení krátkých jmen, zobrazení pouze on-line uživatelů </li></ul><ul><li>Možnost vložení LN odkazů </li></ul><ul><li>Větší integrace se standardními databázemi </li></ul><ul><li>Možnost sdílení obrazovky, whiteboard, audio a video konference </li></ul>
 14. 14. Koutek pro administrátory
 15. 15. Čísla, čísla, čísla <ul><li>Snížení zatížení CPU (cílem je -25%) </li></ul><ul><li>Zvýšení síťové propustnosti (cca +50% NRPC) </li></ul><ul><li>Silnější klíče (1024RSA and 128RC2) </li></ul><ul><li>Zrušeno omezení 10 000 uživatelů na server </li></ul><ul><li>Internet Protocol Version 6 </li></ul><ul><li>Podpora Disclaimer textů v šifrovaných a podepsaných zprávách </li></ul>
 16. 16. Domino WebAccess <ul><li>Snížení nároků na CPU serveru (cca -20%) </li></ul><ul><li>Snížení nároků na klientské straně (cca o 30 - 40% CPU) </li></ul><ul><li>Možnosti snížení přenosů dat až o 70% (GZIP) </li></ul><ul><li>„ Stejné“ možnosti jako plný LN klient </li></ul>
 17. 17. Zlepšení v oblasti správy <ul><li>Zlepšená správa politik (zamykání, mail & password policy) </li></ul><ul><li>Nový klient pro webovou správu, Linux/Mozilla </li></ul><ul><li>Zápis povelů pro správu v podobě skriptů </li></ul><ul><li>Nové možnosti příkazů </li></ul><ul><li>Monitorování běhu úloh Domino serveru </li></ul><ul><ul><li>Shutdown Monitor – zajistí ukončení běhu serveru </li></ul></ul><ul><ul><li>Process Monitor – kontroluje běh procesů Domino serveru </li></ul></ul><ul><ul><li>Fault Analyzer task – zpracovává informace zachycené při pádu serveru </li></ul></ul>
 18. 18. Domino Domain Monitoring <ul><li>Monitoring fungující v režimu 24x7 </li></ul><ul><li>Rychlá detekce a hlášení kritických situací na serverech či klientech – sledování CPU, paměti, disku, běhu služeb </li></ul><ul><li>Podle funkcí uspořádaný pohled na stav domény, z něhož lze podle výběru čerpat detailní informace </li></ul><ul><li>Indikátory dosud nevyřešených problémů </li></ul><ul><li>Možnost zápisu dat různých serverů sledované domény do jedné databáze </li></ul>
 19. 19. Rozšíření ochrany proti spamu <ul><li>Privátní „black list“ </li></ul><ul><li>DNS „white list“ </li></ul><ul><li>Privátní „white list“ </li></ul>
 20. 20. LDAP <ul><li>Podpora LDAP failover </li></ul><ul><li>Možnost změny portu </li></ul><ul><li>O 50 – 75% rychlejší NameLookup </li></ul><ul><li>Podpora Thread poolingu – omezení otevřených spojení na LDAP server </li></ul>
 21. 21. Smart Upgrade <ul><li>Rozbalování instalačních sad na pozadí </li></ul><ul><li>Omezení počtu maximálně stahujících klientů </li></ul><ul><li>Možnost použití „regulárních“ výrazů při definici zdrojové verze (včetně možnosti uvedení více verzí) </li></ul><ul><li>Přepojení na repliku instalačních kitů v rámci clusteru </li></ul><ul><li>Test na existenci sdílené verze na souborovém serveru </li></ul><ul><li>Hlášení o provádění upgradu (Smart Uprade Tracking reports) </li></ul><ul><li>Nové příkazy „Sucache show“ a „Sucache refresh“ </li></ul><ul><li>Není nutné mít administrátorský přístup na počítač – plánováno </li></ul>
 22. 22. Lotus Enterprise Integrator <ul><li>Lepší failover a správa chyb </li></ul><ul><li>Podpora externích updatů a mazání při využití Virtual documents </li></ul><ul><li>Lepší podpora návazných aktivit v závislosti na výsledku proběhlé aktivity </li></ul><ul><li>Možnost používat rozdílné Notes ID pro jednotlivé aktivity </li></ul><ul><li>Podpora Remote debuggeru pro ladění skriptových aktivit </li></ul>
 23. 23. QuickPlace <ul><li>Nové uživatelské rozhraní </li></ul><ul><li>Rozšířené API </li></ul><ul><li>Podpora Linux a Mac klienta </li></ul><ul><li>Podpora DB2 </li></ul><ul><li>Možnost zakázat smazání managerem </li></ul><ul><li>Další vylepšení </li></ul>
 24. 24. Maso dvou barev – Lotus Domino a DB2
 25. 25. Integrace s DB2 <ul><li>Řízený přístup k Domino datům z aplikací DB2 (DB2 Access View) – včetně zachování práv </li></ul><ul><li>Možnost v LN vytvářet pohledy, stavějící na SQL dotazech (Query View) </li></ul><ul><li>Compact –p – převod NSF databáze do DB2 </li></ul><ul><li>Automaticky konvertuje do UTF8 </li></ul>
 26. 26. DB2 Access View <ul><li>Je možné pouze u databází, které jsou uloženy v DB2NSF </li></ul><ul><li>Nepodporuje RichText a Formula pole </li></ul><ul><li>Create > Design > DB2 Access View </li></ul><ul><li>(New DAV) -> Create in DB2 -> Populate in DB2 </li></ul>
 27. 27. DB2 Query View <ul><li>Obsah je určen SQL příkazem </li></ul><ul><li>Je možné používat všechna data, která vidí DB2, nejen ta v Notesech – federated view </li></ul><ul><li>Změny obsahu se nenačítají automaticky </li></ul><ul><li>Třídění: </li></ul><ul><ul><li>třídění nastavené v definici sloupců pohledu </li></ul></ul><ul><ul><li>třídění podle NoteID, pokud bylo načteno z DAV </li></ul></ul><ul><ul><li>ORDER BY v SQL příkazu </li></ul></ul>
 28. 28. Výkonové srovnání (beta 2) <ul><li>Výsledky převzaty z časopisu THE VIEW (leden/únor 2005) </li></ul><ul><li>Přidávání záznamů DB2 o cca 10% rychlejší </li></ul><ul><li>Obnova pohledu DB2 o cca 280% pomalejší </li></ul><ul><li>Procházení pohledu DB2 o cca 1800% pomalejší </li></ul><ul><li>Plné textové vyhledávání DB2 nepatrně pomalejší </li></ul>
 29. 29. Návrhářova pětiminutovka
 30. 30. Změna seznamu designových prvků <ul><li>Sloupce name, alias a comment umo žňují editaci v pohledu </li></ul><ul><li>Ukládá se nastavení šířky sloupců </li></ul><ul><li>Ikony místo titulků sloupců </li></ul><ul><li>Lze třídit podle sloupce comment </li></ul><ul><li>Debugger se zapíná a vypíná tlačítkem </li></ul>
 31. 31. Java <ul><li>nová verze 1.3.1 -> 1.4.2 </li></ul><ul><li>Java Remote Debugging </li></ul>
 32. 32. Analýza běhu agentů a WebServices <ul><li>Hodí se pro ladění rychlosti agenta </li></ul><ul><li>Sleduje se doba běhu metod </li></ul><ul><li>Ve výsledcích se zobrazuje: </li></ul><ul><ul><li>jméno třídy </li></ul></ul><ul><ul><li>jméno metody </li></ul></ul><ul><ul><li>operace: Get / Set </li></ul></ul><ul><ul><li>počet volání </li></ul></ul><ul><ul><li>celkový spotřebovaný čas </li></ul></ul>
 33. 33. Novinky ve formulích <ul><li>Nové funkce: </li></ul><ul><li>@AdminECLIsLocked </li></ul><ul><li>@DB2Schema </li></ul><ul><li>@IsDB2 </li></ul><ul><li>@IsEmbeddedInsideWCT </li></ul><ul><li>@PolicyIsFieldLocked </li></ul><ul><li>@Command([DiscoverFolders]) </li></ul><ul><li>Zastaralé: </li></ul><ul><li>@IfError (statement1; statement2) </li></ul><ul><li>Doporučuje se nahradit konstrukcí: </li></ul><ul><li>result := statement1 ; </li></ul><ul><li>@If(@IsError(result); statement2 ;result) </li></ul>
 34. 34. Novinky v LotusScriptu <ul><li>NotesAgent.GetPerformanceDocument </li></ul><ul><li>NotesDatabase.GetModifiedDocuments </li></ul><ul><li>NotesDocumentCollection.UntilTime </li></ul><ul><li>NotesUIWorkspace.IsEmbeddedInsideWCT </li></ul>
 35. 35. Nová verze XML parseru <ul><li>NotesDOMNode.NamespaceURI </li></ul><ul><li>NotesDOMDocumentNode.CreateAttributeNodeNS </li></ul><ul><li>NotesDOMDocumentNode.CreateElementNodeNS </li></ul><ul><li>NotesDOMDocumentNode.GetElementsByTagNameNS </li></ul><ul><li>NotesDOMElementNode.GetAttributeNodeNS </li></ul><ul><li>NotesDOMElementNode.GetAttributeNS </li></ul><ul><li>NotesDOMElementNode.GetElementsByTagNameNS </li></ul><ul><li>NotesDOMElementNode.RemoveAttributeNS </li></ul><ul><li>NotesDOMElementNode.SetAttributeNodeNS </li></ul><ul><li>NotesDOMElementNode.SetAttributeNS </li></ul><ul><li>NotesDXLExporter.SchemaLocation </li></ul><ul><li>NotesDXLExporter.ValidationStyle </li></ul>
 36. 36. Web Services <ul><li>Existují dvě strany komunikace: poskytoval služby a její konzument. </li></ul><ul><ul><li>Verze 7 umožňuje Dominu fungovat jako poskytovatel služby. </li></ul></ul>V Lotus Notes lze web service vytvořit v novém designovém prvku Web Services. Ten má řadu rysů shodných s agenty. <ul><li>„ Web service je komponenta, která implementuje programovou logiku a zajišťuje funkcionalitu pro různorodé aplikace . T y používají standardní protokoly jako je HTTP, XML a SOAP pro přístup k této funkcionalitě . Web services používají na XML založenou komunikaci k odesílání a přijímání dat , což umožňuje heterogenním aplikacím vzájemnou spolupráci.„ </li></ul><ul><ul><li>Developing XML Web Services and Server Components, Microsoft Corporation, 2003 </li></ul></ul>
 37. 37. WS lze psát v Javě i LotusScriptu
 38. 38. Shared columns
 39. 39. InputEnabled - nastavení <ul><li>Rozšíření podpory i pro standardní Lotus Notes fieldy (dříve jen Native OS) </li></ul><ul><li>Nefunguje pro RichText pole </li></ul>
 40. 40. Right click menu - nastavení <ul><li>Nově možnost doplnit kontextové menu v pohledu o vlastní akce. </li></ul><ul><li>Ve vlastnostech akce stačí zaškrtnout možnost „Include in right mouse button menu“ a ... je hotovo . </li></ul>
 41. 41. AutoSave <ul><li>Umožňuje uživateli, aby měl zálohovanou verzi dokumentu, který edituje, a to každých xx minut. </li></ul><ul><li>Po pádu systému se ihned při startu LN otevře dialog se seznamem zálohovaných dokumentů. Uživatel může dokument obnovit a ihned s ním pracovat. </li></ul><ul><li>Uživatel začne editovat dokument. </li></ul><ul><li>V zadaném intervalu se uloží kopie do AutoSave databáze. </li></ul>Databáze AutoSave se vytvoří při prvním otevření klienta. Je šifrovaná na úrovni medium.
 42. 42. AutoSave – nastavení <ul><li>Aby AutoSave správně fungoval, musí být: </li></ul><ul><ul><li>Zapnut v klientovi </li></ul></ul><ul><ul><li>Zapnut v konkrétním formuláři </li></ul></ul><ul><li>Používanou AutoSave databázi lze změnit v notes.ini: AUTO_SAVE_DB </li></ul>
 43. 43. Multiple user profile columns <ul><li>Rozšířené možnosti User profile columns </li></ul><ul><ul><li>V profilovém dokumentu existují fieldy, které mají stejný (programatic) název jako sloupec v pohledu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lze použít jen ve spolupráci s globálním profilem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dříve šlo použít jen pro nastavení barev v řádce. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nyní již není vázáno na barvy a lze zobrazovat různé hodnoty. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivuje se ve vlastnostech sloupce. </li></ul></ul>
 44. 44. A co dál? <ul><li>Březen 2006 – Hannover? (beta verze) </li></ul>

×