Boss Prezentace

1,096 views

Published on

Prezentace systému BOSS (Back Office Support System) pro podporu kancelářských procesů a evidencí.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Boss Prezentace

 1. 1. BOSSŠéf, který pomáhá<br />
 2. 2. Kde pozicovat BOSS?<br />Portál<br />DMS<br />ERP<br />BOSS<br />Podpora vnitrofiremních<br />procesů<br />Email<br />
 3. 3. Proč aneb co trápí pracovníky nejčastěji?<br /><ul><li>Množství různých formulářů
 4. 4. Rozdílné a překrývající se evidence
 5. 5. Nejasné a složité procesy
 6. 6. Shánění podpisů pracovníků či jejich zástupců
 7. 7. Zadané úkoly nejsou dostupné z jednoho místa
 8. 8. Sledování termínů a jejich plnění</li></li></ul><li>Schéma systému<br />Dovolené<br />Vybavení<br />HR modul<br />Jádro systému<br />Zásilky<br />Vozidla<br />
 9. 9. Evidence nebo procesy?<br /><ul><li>Jednotlivé procesy
 10. 10. Přidělení přístupu
 11. 11. Dovolené
 12. 12. Změna telefonního čísla
 13. 13. Žádost o nový počítač, vozidlo
 14. 14. Hromadné procesy
 15. 15. Nástup zaměstnance
 16. 16. Změna zařazení pracovníka
 17. 17. Odchod pracovníka
 18. 18. Uživatelsky definovatelné oběhy
 19. 19. Hlídání termínů
 20. 20. Podpora zástupců
 21. 21. Definice typických variant žádostí</li></ul>Žádost<br />Schválení<br />Realizace<br />Žádost<br />Schválení<br />Realizace<br />Schválení<br />Realizace<br />
 22. 22. Jádro systému<br /><ul><li>Definice uživatelů, jejich práv a zařazení
 23. 23. Nastavení schvalovacích procesů
 24. 24. Evidence úkolů a aktivit napříč moduly
 25. 25. Podpora vícejazyčného prostředí
 26. 26. Sledování historie změn záznamů
 27. 27. Kurzovní lístky, svátky, správa příloh
 28. 28. Jádro systému
 29. 29. IT majetek
 30. 30. Telefony, SIM
 31. 31. Vozidla
 32. 32. Přístupy
 33. 33. Platební karty
 34. 34. Org. struktura
 35. 35. Dovolené
 36. 36. Zásilky
 37. 37. Knihovnička
 38. 38. Rozesílání SMS
 39. 39. Další moduly</li></li></ul><li>IT majetek<br /><ul><li>Evidence HW a SW (nákup licencí i evidence instalací)
 40. 40. Žádanky o nákup, instalaci
 41. 41. Definice typických variant majetku a jejich využití pro žádanky
 42. 42. Možné propojení s aplikacemi pro audit počítačů
 43. 43. Jádro systému
 44. 44. IT majetek
 45. 45. Telefony, SIM
 46. 46. Vozidla
 47. 47. Přístupy
 48. 48. Platební karty
 49. 49. Org. struktura
 50. 50. Dovolené
 51. 51. Zásilky
 52. 52. Knihovnička
 53. 53. Rozesílání SMS
 54. 54. Další moduly</li></li></ul><li>Telefony, SIM<br /><ul><li>Evidence telefonních přístrojů, SIM karet včetně tarifů a závazků vůči operátorovi
 55. 55. Integrace s modulem Telefonní seznam
 56. 56. Sledování oprav, zápůjček i předání majetku odpovědným pracovníkům
 57. 57. Zpracování výpisů hovorů a schvalování hovorů
 58. 58. Jádro systému
 59. 59. IT majetek
 60. 60. Telefony, SIM
 61. 61. Vozidla
 62. 62. Přístupy
 63. 63. Platební karty
 64. 64. Org. struktura
 65. 65. Dovolené
 66. 66. Zásilky
 67. 67. Knihovnička
 68. 68. Rozesílání SMS
 69. 69. Další moduly</li></li></ul><li>Vozidla<br /><ul><li>Správa vozidel včetně souvisejících dokumentů (leasingové smlouvy, záznamy o nehodách, opravách)
 70. 70. Měsíční výkazy používání vozidel, sledování nákladů na vozidla, silniční daň
 71. 71. Upozorňování na servisní prohlídky, plnění leasingu
 72. 72. Jádro systému
 73. 73. IT majetek
 74. 74. Telefony, SIM
 75. 75. Vozidla
 76. 76. Přístupy
 77. 77. Platební karty
 78. 78. Org. struktura
 79. 79. Dovolené
 80. 80. Zásilky
 81. 81. Knihovnička
 82. 82. Rozesílání SMS
 83. 83. Další moduly</li></li></ul><li>Přístupy<br /><ul><li>Evidence klíčů, přístupových karet, parkovacích míst (integrace s modulem Vozidla), přístupů do IS
 84. 84. Definice prostor a časových oken
 85. 85. Schvalování žádostí o přidělení přístupů
 86. 86. Sledování historie
 87. 87. Audit přístupů
 88. 88. Jádro systému
 89. 89. IT majetek
 90. 90. Telefony, SIM
 91. 91. Vozidla
 92. 92. Přístupy
 93. 93. Platební karty
 94. 94. Org. struktura
 95. 95. Dovolené
 96. 96. Zásilky
 97. 97. Knihovnička
 98. 98. Rozesílání SMS
 99. 99. Další moduly</li></li></ul><li>Platební karty<br /><ul><li>Evidence platebních a čerpacích karet
 100. 100. Spojení čerpací karty s vozidlem
 101. 101. Import výpisů a schvalování výdajů
 102. 102. Sledování odpovědné osoby a historie změn
 103. 103. Jádro systému
 104. 104. IT majetek
 105. 105. Telefony, SIM
 106. 106. Vozidla
 107. 107. Přístupy
 108. 108. Platební karty
 109. 109. Org. struktura
 110. 110. Dovolené
 111. 111. Zásilky
 112. 112. Knihovnička
 113. 113. Rozesílání SMS
 114. 114. Další moduly</li></li></ul><li>Organizační struktura<br /><ul><li>Zobrazení organizační struktury
 115. 115. Respektování priorit útvarů a osob
 116. 116. Telefonní seznam s možností hledání dle parametrů
 117. 117. Podpora žádosti o změnu čísla
 118. 118. Integrace mapových podkladů
 119. 119. Jádro systému
 120. 120. IT majetek
 121. 121. Telefony, SIM
 122. 122. Vozidla
 123. 123. Přístupy
 124. 124. Platební karty
 125. 125. Org. struktura
 126. 126. Dovolené
 127. 127. Zásilky
 128. 128. Knihovnička
 129. 129. Rozesílání SMS
 130. 130. Další moduly</li></li></ul><li>Dovolené<br /><ul><li>Evidence nároků na dovolenou, náhradní volno
 131. 131. Schvalování přesčasových hodin
 132. 132. Žádosti o nepřítomnost
 133. 133. Sledování čerpání dovolených
 134. 134. Možnost upozornění na nutnost zástupu
 135. 135. Integrace s MS Outlook
 136. 136. Spolupráce s mzdovými a docházkovými systémy
 137. 137. Jádro systému
 138. 138. IT majetek
 139. 139. Telefony, SIM
 140. 140. Vozidla
 141. 141. Přístupy
 142. 142. Platební karty
 143. 143. Org. struktura
 144. 144. Dovolené
 145. 145. Zásilky
 146. 146. Knihovnička
 147. 147. Rozesílání SMS
 148. 148. Další moduly</li></li></ul><li>Zásilky<br /><ul><li>Evidence přijatých/odeslaných zásilek včetně možnosti naskenování dokumentu
 149. 149. Integrace neomezeného počtu datových schránek
 150. 150. Podpora oběhů pro vyřešení/schválení zásilky
 151. 151. Eskalace neřešení zásilky
 152. 152. Jádro systému
 153. 153. IT majetek
 154. 154. Telefony, SIM
 155. 155. Vozidla
 156. 156. Přístupy
 157. 157. Platební karty
 158. 158. Org. struktura
 159. 159. Dovolené
 160. 160. Zásilky
 161. 161. Knihovnička
 162. 162. Rozesílání SMS
 163. 163. Další moduly</li></li></ul><li>Knihovnička<br /><ul><li>Definice typů tiskovin
 164. 164. Možnost definice oběhu při zadání tiskoviny
 165. 165. Sledování retenčních skupin (skartačních atributů)
 166. 166. Možnost přiřadit více uživatelů a správců tiskoviny
 167. 167. Připojení příloh (využití i pro elektronické dokumenty)
 168. 168. Jádro systému
 169. 169. IT majetek
 170. 170. Telefony, SIM
 171. 171. Vozidla
 172. 172. Přístupy
 173. 173. Platební karty
 174. 174. Org. struktura
 175. 175. Dovolené
 176. 176. Zásilky
 177. 177. Knihovnička
 178. 178. Rozesílání SMS
 179. 179. Další moduly</li></li></ul><li>Rozesílání SMS<br /><ul><li>Odesílání SMS z prostředí BOSS, intranetu
 180. 180. Využití interního telefonního seznamu či ruční zadání čísla
 181. 181. Nastavení limitu na množství odeslaných zpráv
 182. 182. Integrace s bránou poskytovatele – zaručné odeslání
 183. 183. Historie odeslaných zpráv
 184. 184. Jádro systému
 185. 185. IT majetek
 186. 186. Telefony, SIM
 187. 187. Vozidla
 188. 188. Přístupy
 189. 189. Platební karty
 190. 190. Org. struktura
 191. 191. Dovolené
 192. 192. Zásilky
 193. 193. Knihovnička
 194. 194. Rozesílání SMS
 195. 195. Další moduly</li></li></ul><li>Další moduly<br /><ul><li>Hodnocení zaměstnanců
 196. 196. Dary
 197. 197. Vzorky
 198. 198. Promoční materiály
 199. 199. Náklady na externí spolupracovníky
 200. 200. Kompetence
 201. 201. Čárové kódy
 202. 202. HR modul
 203. 203. Rozpočty
 204. 204. Smlouvy
 205. 205. Směrnice
 206. 206. Marketingové materiály
 207. 207. Průzkumy trhu
 208. 208. Ceníky a jejich změna
 209. 209. Dodavatelé
 210. 210. Výběrová řízení
 211. 211. Objednávkový systém
 212. 212. Cestovní příkazy
 213. 213. Helpdesk
 214. 214. Jádro systému
 215. 215. IT majetek
 216. 216. Telefony, SIM
 217. 217. Vozidla
 218. 218. Přístupy
 219. 219. Platební karty
 220. 220. Org. struktura
 221. 221. Dovolené
 222. 222. Zásilky
 223. 223. Knihovnička
 224. 224. Rozesílání SMS
 225. 225. Další moduly</li></li></ul><li>Integrace s dalšími systémy<br />
 226. 226. Shrnutí<br />Vlastnosti<br /><ul><li>Různé stupně oprávnění přístupu k informacím
 227. 227. Historie změn
 228. 228. Různá schvalovací workflow
 229. 229. Vícejazyčnost
 230. 230. Propojení s účetním systémem
 231. 231. Modularita</li></ul>Výhody<br /><ul><li>Rychlá a přesná evidence
 232. 232. Odstranění časově náročných rutin
 233. 233. Eliminace duplicitního zadávání
 234. 234. Dodržování stanovených procesů
 235. 235. Standardizace postupů
 236. 236. Podklady pro inventuru a audit</li></li></ul><li>Reference<br />

×