Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul>ӨНЦӨГ </ul><ul>4-р анги багш М. Хишгээ </ul>
<ul>Хэлбэр: Шинэ мэдлэг олгох . Зорилго :  Өнцөг,түүний төрөл,тэгш өнцгийн тухай мэдэх Зорилт : - Өнцгийн тухай ерөнхи...
<ul>2 </ul><ul>16 </ul><ul>4 </ul><ul>14 </ul><ul>12 </ul><ul>8 </ul><ul>6 </ul><ul>10 </ul><ul>Тоглоом « Салан өт » </ul>
<ul>Тоглоом”Аль нь илүүц вэ?” </ul><ul>Дүрсийг 2 ангилаарай. </ul><ul>Шулуун </ul><ul>Олон өнцөгт </ul>
<ul>ГУРВАЛЖИН </ul><ul>? </ul>
<ul>ДӨРВӨЛЖИН </ul><ul>? </ul>
<ul>____  </ul><ul>__ </ul><ul>____ </ul><ul>____ өнцөгт </ul><ul>____ </ul><ul>Олон өнцөгт </ul><ul>Дөрвөн өнцөгт </ul>...
<ul>О </ul><ul>В </ul><ul>А </ul><ul>О цэг – өнцгийн орой . </ul><ul>АО  ба  ОВ  цацраг – өнцгийн талууд . </ul><ul...
<ul>2). </ul><ul>3). </ul><ul>1). </ul><ul>4). </ul><ul>Тэгш өнцгийн загвар </ul>
<ul>ТЭГШ ӨНЦӨГ </ul>
<ul>Аль нь тэгш өнцөг вэ ? </ul>
<ul>Хурц өнцөг  – Тэгш өнцгөөс бага өнцгийг хэлнэ . </ul><ul>Мохоо өнцөг  – Тэгш өнцгөөс их өнцгийг хэлнэ . </ul>
<ul>Сорил ! </ul><ul>ӨНЦӨГ  – … </ul><ul>О </ul><ul>В </ul><ul>А </ul><ul>ӨНЦӨГ  – Нэг цэгээс эхлэлтэй , хоёр өөр ца...
<ul>өнцгийн талууд нь – … а) хэрчим ; б) цацраг ; в) шулуун </ul><ul>Хурц өнцөг нь тэгш өнцгөөс.... , харин  Мохоо...
<ul>Өнцгүүдийг нэрлээрэй. </ul><ul>тэгш </ul><ul>хурц </ul><ul>мохоо </ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1000 өнцөг

1,079 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1000 өнцөг

 1. 1. <ul>ӨНЦӨГ </ul><ul>4-р анги багш М. Хишгээ </ul>
 2. 2. <ul>Хэлбэр: Шинэ мэдлэг олгох . Зорилго : Өнцөг,түүний төрөл,тэгш өнцгийн тухай мэдэх Зорилт : - Өнцгийн тухай ерөнхий ойлголттой болох </ul><ul>- Тэгш,хурц,мохоо өнцгийн ялгааг мэдэх - Тэгш өнцгийг байгуулж сурах ; - Харьцуулах , нэгтгэн дүгнэх, танин мэдэхүйн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх ; - Анхаарал,дүрслэхүйг хөгжүүлэх </ul>
 3. 3. <ul>2 </ul><ul>16 </ul><ul>4 </ul><ul>14 </ul><ul>12 </ul><ul>8 </ul><ul>6 </ul><ul>10 </ul><ul>Тоглоом « Салан өт » </ul>
 4. 4. <ul>Тоглоом”Аль нь илүүц вэ?” </ul><ul>Дүрсийг 2 ангилаарай. </ul><ul>Шулуун </ul><ul>Олон өнцөгт </ul>
 5. 5. <ul>ГУРВАЛЖИН </ul><ul>? </ul>
 6. 6. <ul>ДӨРВӨЛЖИН </ul><ul>? </ul>
 7. 7. <ul>____ </ul><ul>__ </ul><ul>____ </ul><ul>____ өнцөгт </ul><ul>____ </ul><ul>Олон өнцөгт </ul><ul>Дөрвөн өнцөгт </ul><ul>Зургаан өнцөгт </ul><ul>Тэгш өнцөгт </ul><ul>Таван өнцөгт </ul><ul>Гурван өнцөгт </ul><ul>« Ямар ямар дүрс вэ? » </ul>
 8. 8. <ul>О </ul><ul>В </ul><ul>А </ul><ul>О цэг – өнцгийн орой . </ul><ul>АО ба ОВ цацраг – өнцгийн талууд . </ul><ul>Өнцгийг тэмдэглэхдээ </ul><ul>ӨНЦӨГ – Нэг цэгээс эхлэлтэй , хоёр өөр цацрагаас бүтсэн геометрийн дүрсийг хэлнэ. </ul>
 9. 9. <ul>2). </ul><ul>3). </ul><ul>1). </ul><ul>4). </ul><ul>Тэгш өнцгийн загвар </ul>
 10. 10. <ul>ТЭГШ ӨНЦӨГ </ul>
 11. 11. <ul>Аль нь тэгш өнцөг вэ ? </ul>
 12. 12. <ul>Хурц өнцөг – Тэгш өнцгөөс бага өнцгийг хэлнэ . </ul><ul>Мохоо өнцөг – Тэгш өнцгөөс их өнцгийг хэлнэ . </ul>
 13. 13. <ul>Сорил ! </ul><ul>ӨНЦӨГ – … </ul><ul>О </ul><ul>В </ul><ul>А </ul><ul>ӨНЦӨГ – Нэг цэгээс эхлэлтэй , хоёр өөр цацрагаас үүссэн геометрийн дүрсийг хэлнэ. </ul><ul>О </ul><ul>В </ul><ul>А </ul>
 14. 14. <ul>өнцгийн талууд нь – … а) хэрчим ; б) цацраг ; в) шулуун </ul><ul>Хурц өнцөг нь тэгш өнцгөөс.... , харин Мохоо өнцөг нь тэгш өнцгөөс... . </ul><ul>Өнцгийн талууд – цацраг . </ul><ul>Хурц өнцөг нь тэгш өнцгөөс бага , харин мохоо өнцөг нь их байдаг . </ul><ul>СОРИЛ ! </ul><ul>Зураг дээр-өнцөг … а) КОМ; б) ОМК; в) КМО </ul><ul>М </ul><ul>К </ul><ul>О </ul><ul>Зураг дээр өнцөг - КОМ </ul><ul>М </ul><ul>К </ul><ul>О </ul>
 15. 15. <ul>Өнцгүүдийг нэрлээрэй. </ul><ul>тэгш </ul><ul>хурц </ul><ul>мохоо </ul>

×