Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Leonardo
Leonardo
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 9 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Diamonds trade (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Diamonds trade

  1. 1. THE DEVIL’S EYES<br />THE ROAD TO DIAMONDS<br />
  2. 2. Are you ready to carry out a research on these glimmering natural wonders?? If you follow the steps provided to you, you will learn a lot about who is behind all these economical interests and why it is so difficult to stop all this trade which causes so much injustice and suffering in faraway lands.<br />
  3. 3. ►Diamond producer countries: To have a look at all the countries which own diamonds mines, click on this link.<br />http://www.diamants-infos.com/en/rough/index.php?rub=world_production<br />►What is a diamond? http://78.136.23.210/en/About-diamonds/What-are-diamonds/<br />http://78.136.23.210/en/About-diamonds/What-are-diamonds/Composition-and-properties-of-diamonds/<br />►A piece of rock transforming into a brilliant piece of jewellery. From the mine to the market. http://www.youtube.com/watch?v=XyPR-CiabFM&feature=related<br />How many stages are from the mine to the consumer?<br />
  4. 4. ►What is the Diamond Trading company. http://78.136.23.210/en/diamond-trading-company/Diamond-Trading-Company/<br />►46th and 47th street: Diamond district. Undercover illegal dealings with rough diamonds in the middle of the street.<br />http://www.youtube.com/watch?v=Tcdpai61tbc<br />How much does the USA import in diamonds each year? <br />How many sights are held each year? <br />
  5. 5. What are conflict diamonds?http://www.diamondfacts.org/conflict/index.html<br />http://www.globalwitness.org/pages/en/conflict_diamonds.html<br />http://www.globalwitness.org/pages/en/the_diamond_industry.html<br />►Sierra Leone: Blood Diamonds. http://www.youtube.com/watch?v=Zdtt1WWuMBM&feature=fv<br />How much does Ali-the fifteen year old boy- earn every day he works? How many refugees have fled after the civil war? <br />
  6. 6. ►Angola and the glint of diamondshttp://www1.american.edu/projects/mandala/TED/ice/ANGOLA.HTM<br />►Marange and diamond trade. http://www.diamonds.net/News/NewsItem.aspx?ArticleID=29578<br />http://www.hrw.org/en/news/2009/10/29/india-suspend-zimbabwe-diamond-trade-0<br />http://www.hrw.org/en/news/2009/12/23/stop-zims-abusive-diamond-trade<br />http://www.thezimbabwean.co.uk/2010021528773/business-news/sa-diamond-chief-earmarked-for-marange-job.html<br />http://allafrica.com/stories/200911260172.html<br />http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article7084367.ece#comment-have-your-say<br />Where is Marange? What is happening there? What commercial relationship do they have with India? <br />Child labourhttp://www.alertnet.org/db/blogs/1564/2007/00/26-200620-1.htm<br />http://www.msnbc.msn.com/id/15842524/<br />
  7. 7. Indian cutters. http://www.msnbc.msn.com/id/15842527/0<br />Out of poverty? http://www.msnbc.msn.com/id/15842523/1<br />►Botswana: another style. http://www.diamondfacts.org/difference/economic_impact.html<br />http://www.debeersgroup.com/en/Media-centre/Resource-centres/Natural-resources-to-shared-national-assets/<br />►The Kimberley process.http://www.kimberleyprocess.com/background/index_en.html<br />
  8. 8. Evaluation<br />1. Expressar-se i interactuar oralment de forma espontània, comprensible i respectuosa, amb fluïdesa i precisió, utilitzant estratègies adequades a les situacions de comunicació.<br />2. Comprendre i interpretar críticament la informació global i específica de textos orals i seguir l’argument de temes actuals emesos en contextos comunicatius habituals i pels mitjans de comunicació.<br />3. Escriure diversos tipus de textos de forma clara i ben estructurats amb un estil adequat als lectors als quals van dirigits i tenint en compte la intenció comunicativa.<br />4. Comprendre diversos tipus de textos escrits de temàtica general i específica i interpretar-los críticament utilitzant estratègies de comprensió adients a les tasques requerides que permetin inferir lèxic nou i des del seu propi coneixement del món, identificant els elements essencials del text, copsant la seva funció i l’organització discursiva.<br />5. Llegir de forma autònoma textos de temàtica general i amb finalitat diversa adequats als seus interessos i necessitats, tot comprenent-ne els elements essencials i copsant la funció i l’organització discursiva, valorant la lectura com a font d’informació, gaudi i oci.<br />6. Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d’ús lingüístic per parlar i escriure de forma adequada, coherent i correcta, per tal de comprendre textos orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.<br />7. Adquirir i desenvolupar estratègies d’aprenentatge diverses, emprant tots els mitjans al seu abast, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, amb la finalitat d’utilitzar la llengua estrangera de forma autònoma i per a seguir progressant en el seu aprenentatge futur, sense oblidar els recursos basats en l’observació, la correcció i l’autoavaluació.<br />8. Conèixer els trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per comprendre i interpretar millor les cultures distintes a la pròpia i les llengües objecte d’aprenentatge, tot servint per a la promoció personal i laboral.<br />9. Valorar la llengua estrangera com a mitjà per a accedir a altres coneixements i cultures, reconeixent la importància que té com a mitjà de comunicació i enteniment internacional en un món multicultural, i ser conscient de les similituds i diferències entre les diferents cultures.<br />10. Afermar estratègies d’autoavaluació en l’adquisició de la competència comunicativa en la llengua estrangera, amb actituds d’iniciativa, confiança i responsabilitat en aquest procés.<br />11. Adquirir una dinàmica de grup que faciliti la cooperació entre l’alumnat en la realització de tasques d’aprenentatge amb col·laboració només puntual del professorat, i utilitzar sempre la llengua estrangera com a llengua vehicular dins l’aula.<br />
  9. 9. Draw your own conclusions:<br />Would you ever buy a diamond? Why/ Why not?<br />Would you find ways to make sure it is a “clean” jewel?<br />Do you believe there are ways to make these countries improve their situation with other resources?<br />Why are always these countries the ones to suffer from this? Is there any historical reason? Do we share any kind of responsibility- past or present?<br />What attitudes should we “Eastern civilized people” change in front of these situations?<br />Can you relate this market with others which produce injustice of any kind…social, environmental…?<br />

×