Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arviointi ja palaute 2011

380 views

Published on

Arviointi ja palaute on Suomen Taidoliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmän II-tasolle kuuluva koulutus, jossa perehdytään arviointimenetelmiin ja palautteenannon psykologiaan teoriassa ja käytännössä.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Arviointi ja palaute 2011

 1. 1. Suomen Taidoliitto Valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmä Taso I II III IV V (vähintään 54 h) (I-taso + vähintään 100 h) (II-taso + 150 h) Taido lajina (8 h) Opettaminen ja oppiminen (15 h)Taidoharjoituksen ohjaaminen (8 h) Arviointi ja palaute (8 h) Kamppailulajien III- tason valmentajakoulutus Unshin ja tengi (8 h) Teemaleiri (8 h) Ammatillinen tutkinto Korkeakoulututkinto 120 h + 30 h Junioriohjaajakurssi (50 h) Taido itsepuolustuksena (8 h) Kamppailulajiliitot Liikuntakeskus Pajulahti Kilpailusäännöt (4 h) Hokei (15 h) Taidovalmennus ja -valmentautuminen Kihongi ja jissen (15 h) 60 h Junioriohjaajakurssi 2 (100 h) Kamppailulajiliitot Vyökoevaatimus 2. kyu Vyökoevaatimus 1. kyu Vyökoevaatimus 1. dan Vyökoevaatimus 4. dan, renshi Yhteiset Valinnaiset
 2. 2. SisältöPerehdytään arviointimenetelmiin ja palautteenannonja havainnoinnin psykologiaan teoriassa ja käytännössä.Keskitytään osaamisen ja kehittymisen arviointiin japalautteen antamiseen yksilötasolla.
 3. 3. Tilanteet taidossaopetustilanteet (harjoitukset, leirit) Itsereflektio! Meneekö tämä oikein? ohjaajat, vertaispalaute Mitä teen tässä? Miten teen? Miltä tämän tekeminen tuntuu? Miksi voitin tai hävisin?kilpailut tuomarit, valmentajat, toiset kilpailijat, yleisövyökoekatselmukset ja vyökokeet vyökoepuoltaja, vyökokeen pitäjämuut tilanteet (saunaillat, sosiaalinen media jne.)
 4. 4. Miksi?Miksi annetaan palautetta? tietoisuus muutosMiksi arvioidaan? jotta voidaan antaa palautetta jotta voidaan selvittää, täyttyykö tavoite
 5. 5. Arviointi määrälliset mittarithavainnointi kriteerit laadullinen arviointi
 6. 6. Havainnointi Havaitseminen on sisäisten mallien ja havaitun ympäristönskeemat ja havaintokehä vuorovaikutusta. Tulkitsemme tietoa objektiivisuus? aiempien tietojen pohjalta. (Aivot Uusi tieto joko yhdistetään aiempaan ”korjaavat” vääristymät tietoon tai se muokkaa ja puutteellisuudet.) aiempaa tietoa.muisti videointitarkkaavaisuuden suuntaaminenjärjestelmällistä/vapaata
 7. 7. Keskiar vo on mielekästunnusluku vainvälimatka- ja Mitta-asteikotsuhdeasteikonmuuttujilla.(Kouluar vosana onjärjestysasteikonmuuttuja...) Kiinteä Luokat Järjestys Vakiovälit nolla Luokitteluasteikko x - - - Järjestysasteikko x x - - Välimatka- x x x - asteikko Suhdeasteikko x x x x
 8. 8. LuotettavuusMittauksen kohde Mitataanko sitä, mitä kuvitellaan? Mittari Miten tarkkoja tuloksiaMittaustapahtuma voidaan saada? Ovatko tulokset toistettavia? Mittaustulos
 9. 9. Palautemahdollisimman piankannustavaapaljon, mutta ei liikaakonkreettiseen huomioon perustuennegatiivinen palaute henkilökohtaisestiopeta itsereflektioon
 10. 10. Palautteen lajityleinen/yksilöllinenkuvailevatoteavaarvottavakorjaavasammuttava/vahvistava
 11. 11. Muotoilu Ihmiset eivät sitoudu tavoitteisiin, jotka eivät ole heidän itsensähampurilaispalaute asettamia.tee/älä tee 5–8 % kykenee vastaanottamaan korjaavaa palautetta.jos/kun 20 % jättää palautteen täysin huomiotta. Loput 70 % lakkaavatmutta/ja kuuntelemasta, kun palaute on negatiivista.
 12. 12. PalautetehtäväMillaista palautetta salillasi annetaan?Millaista palautetta taidossa annetaan?Onko junioreille, aikuisille, peruskurssille, kilpailijoillejne. annettava palaute erilaista kuin muille annettavapalaute?Haluaisitko muuttaa jotain palautteenantokulttuurissa?
 13. 13. (Vastauksia)Nykytila Toiveissa teknisiin laajoihin yksityiskohtiin kokonaisuuksiin keskittyvää keskittyvää virhekeskeistä rakentavaa kannustavaa yhteiset kriteerit ylimalkaista konkreettista
 14. 14. Osaaminentietoa, jota ei enää ajatella, joka on unohdettu tai jokaon vain alitajuistauusi liikemalli 300–500 toistoaylioppiminen ”10000 toistoa” ei unohdu
 15. 15. Motorinen oppiminenosaamisskeemattietoinen/tiedostamatonhavaintokehäpositiivinen huijaus poisoppiminen (3000–5000 toistoa)
 16. 16. Huijaustehtävätaidon ydinitselle (tai muille) vaikea juttu huomioi lajitausta ja luontaiset refleksit
 17. 17. Neurolingvistinen ohjelmointi (NLP)Tutkii subjektiivisen kokemuksen ja toiminnanrakennetta näkökulmina vuorovaikutus, sisäinenprosessointi, muutos ja oppiminen.Kieli, aistikokemus, fysiologia, käyttäytyminen jasosiaalinen vuorovaikutus toimivat yhdessäjärjestelmänä, ja psykologiset ilmiöt toteutuvatsamanaikaisesti näissä kaikissa.Kielellä voi vaikuttaa mieleen.
 18. 18. Miellejärjestelmätvisuaalinenauditiivinenkinesteettinen
 19. 19. Loogiset tasotympäristö: missä? mi!oin? Muutoksen helppouskäyttäytyminen: mitä?kyvyt ja taidot: miten?arvot ja uskomukset: miksi?identiteetti: kuka? Muutoksendogmit ja etiikka: mikä ohjaa? pysyvyys
 20. 20. Tasokävely Mitä näet? Mitä kuulet? Mitä tunnet?1. Missä ja milloin olet ottelija?2. Mitä teet ja miten käyttäydyt ottelijana? (tarkkoja vastauksia)3. Mitä taitoja ja kykyjä käytät ottelijana?4. Miksi käytät juuri noita taitoja? Mikä on sinulle tärkeää tai mihin uskot ottelijana?5. Millainen ottelija olet? Lopussa käännytään ympäri ja kuljetaan takaisin alkuun päin. Avustaja toistaa vastaukset ja antaa miettimisaikaa.
 21. 21. Tatamillahuijaustehtävähokei (shinsa-lomake)ottelu (shinsa-lomake, ei tehty)12 minuutin testi (ei tehty)tasokävely
 22. 22. Poimintoja palautteestapaljon asiaa, jäi osin pintapuoliseksienemmän fyysisen tekemisen arviointiavapaaehtoinen ennakkotehtävä?tarpeellinen kaikille opettajille Voisiko yhdistää johonkin leiriin?
 23. 23. Jäikö nälkä?kognitiivinen psykologia esim. lukion psykologian kolmoskurssiNLP esim. Monessa mielessä (Asikainen & von Harpe)viihdettä ☺ Derren Brown

×