Luokk6 II kerta

1,045 views

Published on

Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen LUOKK6 kurssin verkkomateriaalit, 2/3 syksy 2011.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,045
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luokk6 II kerta

 1. 1. LUOKK6 MEDIAKASVATUS I:DIGITAALISET MEDIATOPETUKSESSAMikko Horila
 2. 2. Information revolution
 3. 3. ETÄTEHTÄVÄ 1: MILLAISIAAJATUKSIA HERÄSI?
 4. 4. Etätehtävä 1/41) Kuvagalleriat¨ Lue Vanhempainnetti -sivuilta tietopaketti lapsista ja mediasta.Tutustu myös seuraaviin kuvagallerioihin ja muodosta omamielipiteesi gallerioista, niiden haitoista ja eduista. Mitä jamiten kertoisit gallerioista vanhempainillassa? Raportoi blogiisija valmistaudu esittelemään ajatuksiasi seuraavallatapaamiskerralla. ¤ IRC-galleria ¤ Kuvake ¤ ii2
 5. 5. Etätehtävä 2/42) Virtuaaliympäristöt¨ Luo itsellesi hahmo HabboHotelliin Habboilu on alunperin tarkoitettu teini-ikäisille, mutta jo jotkut kolmasluokkalaiset pitävät sitä "pikkulasten touhuna". Myös habboilu aloitetaan hahmon luomisella. Käy tutustumassa myös erityisesti nuorten tyttöjen keskuudessa suosittuun GoSuperModel yhteisöön. Luo itsellesi supermalli ja seikkaile. Vaihtoehtoisesti voit tehdä itsellesi tunnuksen Panfuun ja seikkailla hieman erilaisessa ympäristössä.¨ Tutki em. ympäristöjä "opettajan" silmin. Mitä ajatuksia herää? Raportoi blogiisi ja valmistaudu esittelemään ajatuksiasi seuraavalla tapaamiskerralla.
 6. 6. Etätehtävä 3/43) Facebook / Google+¨ Facebook/Google+ -käyttäjät: Kerro kokemuksistasi ko. palvelun suhteen Voisiko tämä sopia koulumaailmaan ja jos niin miten? Miten opettajan tulisi suhtautua oppilailta tuleviin kaveripyyntöihin?¨ Facebook/Google+ -oppositiot: Tutustu valitsemaasi palveluun. Rekisteröidy, kokeile ja raportoi blogiisi. Mikäli et halua liittyä kumpaankaan palveluun vakaumuksellisista tms. syistä, voit vaihtoehtoisesti kertoa näkemyksesi ko. palveluista ja miksi niihin ei pitäisi koskea tikullakaan ;-)
 7. 7. Etätehtävä 4/44) Tekijänoikeudet¨ Tutustu sivustoon www.kopiraitti.fi sekä lehtiseen ”Opettaja tekijänoikeuden verkossa”. Miltä tekijänoikeusviidakko vaikuttaa opettajan näkökulmasta? Raportoi blogiin!
 8. 8. Tekijänoikeudet jajulkaisuoikeudetMikko Horila & Tuomo Tammi
 9. 9. Tekijänoikeus: teos9 ¨ Teos Lakiteksti puhuu tekijänoikeuden piiriin kuluvista tuotoksista teoksina. Teoksia ovat mm. tekstit, piirrokset, valokuvat, sävellykset, elokuvat ja tietokoneohjelmat. ”Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla.” (24.3.1995/446) Tekijänoikeuslaki
 10. 10. Copyright-merkintä ©10 ¨ Copyright-merkintää ei tarvita. Vaikka teoksessa ei ole copyright- merkintää eikä ehkä edes tekijän nimeä, ei poista tekijänoikeutta. ¨ Toisaalta mikään copyright-merkintä ei voi synnyttää tekijänoikeutta. ¨ Mikään ei estä tekijää kirjoittamasta teokseensa copyright-merkintää. Vaikka sillä ei ole oikeudellista sisältöä, se saattaa käytännössä havahduttaa ihmisiä niin, että he tajuavat, että teosta ei saa laittomasti kopioida. (Lähde: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/tekoik.html) 29.9.2011
 11. 11. Tekijänoikeus: muuntelu11 ¨ Tekijänoikeuteen kuuluu myös teoksen muuntelu. ¨ Teosta voidaan muunnella vain tekijän nimenomaisella luvalla. Tämä koskee myös digitoimista muuntelua (esim. kuvan editoiminen). ¨ Tekijänoikeussäännöstö koskee myös teoksen siirtämistä toiseen muotoon tai toiseen mediaan. 29.9.2011
 12. 12. Tekijänoikeus: skannaus, kopio12 ¨ Teoksen skannaus edellyttää normaalisti tekijän lupaa. ¨ Teoksesta (paitsi tietokoneohjelmasta) saa tehdä kopion yksityiseen käyttöön ilman erityistä tekijän lupaa. Tämä ei koske opetus- tai tutkimuskäyttöä! 29.9.2011
 13. 13. Tekijänoikeus: tekijä13 ¨ Tekijällä on pääsääntöisesti yksinomainen oikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin. ¨ Pääsääntöisesti tekijänoikeus on aina tekijällä/tekijöillä (henkilöt), ei esim. organisaatiolla. ¨ Tekijänoikeus ei siirry, ellei oikeuden haltija itse siirrä tekijänoikeutta toiselle (lupa, tai sopimus). ¨ Tekijänoikeus yleensä säilyy, vaikka julkaisuoikeus luovutetaan toiselle. 29.9.2011
 14. 14. Tekijänoikeus, rikkomuksen seuraukset14 ¨ huomautus, korjauspyyntö ¨ sakko ¨ korvaus tekijänoikeuden rikkomisesta tai/ja saadusta oikeudettomasta hyödystä ¨ oikeudenkäyntikulut 29.9.2011
 15. 15. Tekijänoikeus: lähioikeus15 ¨ Seuraava taulukko esittää tiivistetyssä muodossa tekijänoikeuden lähioikeudet. Suojan laadussa ja laajuudessa on huomattavaa vaihtelua. (Lähde: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/tekoik.html) 29.9.2011
 16. 16. Julkaisuoikeus16 ¨ ”Julkaistuksi teos katsotaan, kun sen kappaleita tekijän suostumuksella on saatettu kauppaan tai muutoin levitetty yleisön keskuuteen. (31.7.1974/648)” ¨ ”Tekijänoikeus voidaan, 3 §:n säännöksistä johtuvin rajoituksin, luovuttaa kokonaan tai osittain. Kappaleen luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutus. Tilauksesta tehtyyn muotokuvaan tekijä ei kuitenkaan saa käyttää oikeuttaan tilaajan tai, tämän kuoltua, hänen leskensä ja perillistensä suostumuksetta.” ¨ Julkaisuoikeus on tavallaan osa tekijänoikeutta. Luvalla tai sopimuksella voidaan jollekin taholle myöntää oikeus julkaista teosta (ei välttämättä silti muuttaa sitä). 29.9.2011
 17. 17. Julkaisuoikeus: lupa, lainaaminen17 ¨ Teoksen julkaiseminen voidaan antaa luvalliseksi jollekin nimetylle taholle tai vaikkapa kaikille. ¨ Jos lupaa ei ole myönnetty, teos ei ole muiden julkaistavissa. Esim. WWW-sivulla olevat tekstit tai kuvat eivät ole kaikille julkaisuvapaita. ¨ Voit toki tallentaa materiaalia Internetistä itsellesi, mutta et voi koskaan julkaista sitä ilman lupaa! ¨ Tekstin lainaaminen on yleistä. Digitaalisissa lähteissä se tapahtuu samaan tapaan kuin perinteisissä kirjallisissa lähteissä. ” Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.” (22 §/24.3.1995/446) 29.9.2011
 18. 18. Julkaisuoikeus: lupa, ehdot18 ¨ Teoksen julkaiseminen esim. Internetissä tai käyttäminen osana omaa teosta edellyttää lupaa tekijältä tai, jos tekijöitä on useita, kultakin tekijältä erikseen. ¨ Mikään hiljainen suostumus tai nimenomaisen kiellon puuttuminen ei riitä. ¨ Tekijä voi asettaa luvan myöntämiselle haluamiaan ehtoja (esim. rahallinen korvaus). Luvan kysyjä voi suostua niihin tai olla suostumatta. 29.9.2011
 19. 19. Julkaisuoikeus: opetuskäyttö19 ¨ 14 §. (24.3.1995/446) ¨ Milloin lukuisia tietyn alan suomalaisia tekijöitä edustava järjestö on antanut luvan sovituilla ehdoilla valmistaa äänen tai kuvan talteenottamisen avulla radio- tai televisiolähetykseen sisältyvän julkistetun teoksen kappaleita opetustoiminnassa tai tieteellisessä tutkimuksessa käytettäväksi, luvan saaja voi vastaavin ehdoin valmistaa kappaleita sellaisestakin lähetykseen sisältyvästä saman alan teoksesta, jonka tekijää järjestö ei edusta. ¨ Opetustoiminnassa saa äänen tai kuvan suoran talteenottamisen avulla valmistaa kappaleita opettajan tai oppilaan esittämästä julkistetusta teoksesta opetustoiminnassa tilapäisesti käytettäväksi. Siten valmistettua kappaletta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. ¨ Ylioppilastutkintoon kuuluvaan tai muuhun vastaavanlaiseen kokeeseen saadaan ottaa osia julkistetusta kirjallisesta teoksesta tai, milloin teos ei ole laaja, koko teos. Samaan tarkoitukseen saadaan ottaa kuva julkistetusta taideteoksesta. 29.9.2011
 20. 20. …20 ¨ (24.3.1995/446) ¨ Teos, joka on julkaistu, on lupa esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä. Julkaistun teoksen saa myös esittää julkisesti tilaisuudessa, jossa sellaisten teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa, niin myös kansanvalistustoiminnassa sekä hyväntekeväisyys- tai muussa yleishyödyllisessä tarkoituksessa, jos teoksen esittäjä tai, milloin heitä on useampia, kaikki esittäjät tekevät sen korvauksetta. ¨ Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske näytelmä- eikä elokuvateosta. 29.9.2011
 21. 21. Taideteosten ja rakennusten toisintaminen21 ¨ 25 §. (24.3.1995/446) Julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia: 1. arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen; sekä 2. sanomalehteen tai aikakauskirjaan selostettaessa päiväntapahtumaa, edellyttäen ettei teosta ole valmistettu sanomalehdessä tai aikakauskirjassa toisinnettavaksi. Kun taideteoksen kappale on tekijän suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu taikka taideteos on julkaistu, saa taideteoksen sisällyttää valokuvaan, elokuvaan tai televisioesitykseen, jos toisintamisella on valokuvassa, elokuvassa tai esityksessä toisarvoinen merkitys. 29.9.2011
 22. 22. Kustannussopimus22 ¨ 31 §. Kustannussopimuksella tekijä luovuttaa kustantajalle oikeuden painamalla tai senkaltaista menetelmää käyttäen monistaa ja julkaista kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Käsikirjoitus tai muu teoksen kappale, jonka mukaan teos on monistettava, jää tekijän omaksi. ¨ 32 §. Kustantajalla on oikeus julkaista painos, joka kirjallisesta teoksesta saa olla enintään 2 000, sävellysteoksesta 1 000 ja taideteoksesta 200 kappaletta. ¨ Painoksella tarkoitetaan sitä määrää, jonka kustantaja yhdellä kertaa valmistuttaa. ¨ 33 §. Kustantajan on julkaistava teos kohtuullisessa ajassa, tavanmukaisesti huolehdittava sen levittämisestä sekä saatettava julkaiseminen loppuun menekin ja muiden asianhaarojen edellyttämässä laajuudessa... 29.9.2011
 23. 23. Yleisiä harhaluuloja23 ¨ ”Oppilaitoksella on tekijänoikeudet opiskelijan tuotoksiin.” - Opiskelijan kirjoittamaan tutkielmaan, ohjelmaan tai muuhun teokseen on hänellä itsellään tekijänoikeus. Oppilaitoksella ei ole siihen minkäänlaista tekijänoikeutta. Jos oppilaitos haluaa käyttää opiskelijan tekemää ohjelmaa opetuksessaan tai muutoin, sen on saatava siihen opiskelijan lupa. Opiskelija saa oppilaitokselta lupaa pyytämättä julkaista teoksensa, myydä sen julkaisuoikeudet yms. ¨ ”Opinnäytetyö ei ole julkinen asiakirja.” - Jos opiskelija esittää tekemänsä tutkielman, ohjelman tai muun teoksen esim. harjoitustyönä, pro gradu -työnä, diplomityönä tms., siitä tulee julkinen asiakirja sillä perusteella, että se on viranomaiselle annettu asiakirja. Asiakirjojen julkisuus menee tekijänoikeuden edelle määrätyssä mielessä (25d §), mutta tämä ei kumoa tekijänoikeutta. ¨ ”Jos teos on luotu työnantajan tai oppilaitoksen koneilla, niin työnantajalla tai oppilaitoksella on teokseen oikeudet.” - Tämä ei pidä paikkaansa. Tekijänoikeuslakiin ei sisälly mitään sellaista, että tekijän käyttämien työvälineiden omistajalla olisi osuutta tekijänoikeuteen. 29.9.2011
 24. 24. Onko linkkien teko luvanvaraista?24 ¨ Viittaaminen teokseen esimerkiksi ilmoittamalla, mikä on teoksen nimi ja mistä se on saatavissa, on sallittua ilman tekijän lupaakin. Tämä koskee myös teoksen WWW-osoitteen ilmoittamista ja sitä, että joku kirjoittaa omaan WWW-dokumenttiinsa linkin, joka viittaa jonkun toisen tekemään WWW-dokumenttiin. Linkki on viittaus, referenssi, ja verrattavissa kirjan ISBN-numeroon tai sen kertomiseen, mistä kirjan kappale löytyy jostakin kirjastosta. ¨ Epäselviä asioita toki on: linkin avautuminen frameen, linkit laittomiin materiaaleihin jne. ¨ Hyvän tavan mukaista on pyytää lupa linkittämiseen! 29.9.2011
 25. 25. Kopiosto ja Teosto25 ¨ Kopiosto pyrkii turvaamaan tekijänoikeuksien toteutumista ja asianmukaista korvausten saamista teosten käytöstä sekä tiedottamaan tekijänoikeudesta selkeästi. - www.kopiosto.fi ¨ Opetuskäytön säännöistä ja sopimuksista hyvän koosteen tarjoaa - www.kopiraitti.fi ¨ Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö. - www.teosto.fi 29.9.2011
 26. 26. Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä¨ ”Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä on oppimateriaali tekijänoikeuksista. Aineisto on suunnattu neljäsluokkalaisille ja se postitettiin kaikkiin Suomen alakouluihin kevään 2008 aikana. Oppimateriaali on kaksikielinen ja kouluille maksuton.”¨ http://www.tslt.fi
 27. 27. TV-ohjelmat¨ Opetusministeriön hankkimalla opetustallennusluvalla saa pysyvään käyttöön tallentaa: ¤ YLE TV1:n, YLE TV2:n, MTV3:n, YLE Teeman ja FST5:n kotimaisia ja yhteispohjoismaisia opetusohjelmia. ¤ Kahden (2) vuoden ajaksi saa tallentaa YLE TV1-, YLE TV2-, MTV3-,YLE Teema- ja FST5-kanavien muita televisio-ohjelmia.¨ Seuraavien ohjelmien tallennus ei kuitenkaan ole sallittua: ¤ kotimaiset tai ulkomaiset elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevat elokuvat ¤ ulkomaiset jatkuvajuoniset sarjat ¤ mainokset ¤ muiden kuin YLE TV1 -, YLE TV2 -, MTV3-, YLE Teema - ja FST5-kanavien ohjelmat, mukaan lukien ulkomaisten tv-kanavien ohjelmat
 28. 28. TV-ohjelmat¨ Opetusministeriön luvan nojalla valmistettujen tallenteiden käyttö muuhun kuin opetus- ja tutkimustoimintaan on myöhemminkin kielletty.¨ Jokaiseen tallenteeseen on merkittävä ohjelman nimi, kesto, lähetysajankohta ja sallittu käyttöaika (esim. yllä mainittu 2 vuotta). Ajallisesti ja asiasisällöltään vanhentunut ohjelma on poistettava käytöstä. Tutkimuskäytössä televisio- ohjelmia saa käyttää tutkimuksen edellyttämän ajan.¨ Tv-ohjelmien tallentamisesta saa lisätietoa Kopioston asiakaspalvelusta, jakeluluvat@kopiosto.fi.
 29. 29. Kansainvälisiä tekijänoikeusalan sopimuksia29 ¨ Bernin sopimus (engl. Berne convention, virallinen suomenkielinen nimi: kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskeva Bernin yleissopimus). Se tehtiin alun perin jo vuonna 1886, ja sitä on täydennelty parinkymmenen vuoden välein, viimeksi vuonna 1979. Se muodostaa pohjan, jolle kansainvälinen tekijänoikeusjärjestelmä on rakennettu, ja muissa sopimuksissa usein vahvistetaan, että Bernin sopimusta noudatetaan, ja sovitaan joistakin sitä täydentävistä asioista. Useimmat kehittyneet maat ja lukuisat muut maat ovat liittyneet Bernin sopimukseen . Sopimusta hallinnoi nykyisin WIPO. ¨ Yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus (Universal Copyright Convention, UCC). Tämä sopimus sallii (artiklassa III) muotovaatimusten, kuten copyright-merkinnän käytön, asettamisen. Osa kehitysmaista on liittynyt tähän sopimukseen mutta ei Bernin sopimukseen. Sopimuksen merkitys on 1990-luvulla vähentynyt, koska mm. Yhdysvallat ja Kiina ovat liittyneet Bernin sopimukseen. ¨ Rooman sopimus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta. ¨ TRIPS-sopimus, joka käsittelee tekijänoikeutta erityisesti kansainvälisen kaupan vapauden näkökulmasta. ¨ WIPO:n tekijänoikeussopimus. (Lähde: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/tekoik.html) 29.9.2011
 30. 30. Lähteet:30 ¨ Tekijänoikeuslaki http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/tekl.html ¨ Tekijänoikeus http://www.minedu.fi/opm/tekijanoikeus/ ¨ Kooste tekijänoikeuksista http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/tekoik.html ¨ Teosto http://www.teosto.fi ¨ Kopiraitti http://www.kopiraitti.fi ¨ Kopiosto http://www.kopiosto.fi ¨ Tietolähteet ja niiden hakeminen http://www.cs.jyu.fi/~miko/Tutkielmaopinnot/TJTC86k/luennot/tietolahteet.html 29.9.2011
 31. 31. WIKISPACES
 32. 32. http://www.youtube.com/watch?v=- dnL00TdmLYWIKI in plain English
 33. 33. 29.9.2011 Mikko Horila 33 Mikä on Wiki(pedia)? ¨ ”Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata, usein ilman sivustolle kirjautumista. Vuorovaikutteisuus ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus tekevät wikistä tehokkaan yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun. Termillä wiki voidaan myös viitata yhteistyöohjelmistoihin, jotka helpottavat wiki-verkkosivustojen käyttöä. ¨ Nimi juontuu havaijin kielen sanoista "wiki wiki", joka tarkoittaa nopeaa. Sivujen sisällön luomisen ja muuttamisen nopeus ja välikäsien puuttuminen ovatkin wikitekniikan tärkeimmät ominaisuudet. Sisällön toimitustyö tapahtuu wikissä vasta muutosten julkaisemisen jälkeen.” haettu 17.9.2009, www.wikipedia.org
 34. 34. Wiki¨ Wikin käyttöönotto toimii aika pitkälle blogin käyttöönoton tavoin.¨ Alkuun pääset osoitteesta: http://www.wikispaces.com/ valitsemalla ”get started”.¨ Tunnuksen luomisen jälkeen etenemään pääset valitsemalla oikeasta yläkulmasta ”create a new wiki”.¨ Taas täytyy miettiä hyvä osoite, eli pääset vaikuttamaan wikisi tuikitärkeään osoitteeseen. Hyvä osoite jää mieleen ja sinne on helppo palata. Tämä jälkeen valitset wikisi tyypin, käyttöoikeudet ja vapaavalintaisen kuvauksen. Ja Voilà – wiki on luotu.
 35. 35. Wiki¨ Tämän jälkeen työ etenee tehden uusia sivuja (new page) ja tavallaan luoden selkärangan, sisällysluettelon wikille. Sisällysluettelossa ei voi käyttää skandinaavisia merkkejä, joten joudut miettimään rakenteen tärkeitä sanoja hiukan enemmän.¨ Varsinainen sivujen tekstisisällön luominen tapahtuu siirtymällä vasemman reunan sivulinkeistä haluamallesi sivulle. Sivun muokkaaminen käynnistyy aina valitsemalla edit this page.¨ Editointitilaan siirtyminen avaa näytön, jossa voit kirjoitella, muokata tekstiä ja lisätä kuvia yms. Kuvan lisäämiseksi kirjoittajan tulee olla kirjautunut, tekstiä voi kirjoittaa kuka tahansa.
 36. 36. Wiki¨ Paluu ”katselutilaan” tapahtuu tallentamalla (save) sivu. Wiki-luonteen mukaisesti wikispaces kerää automaattisesti kaikesta historian, eli näet history välilehdeltä kaiken sivuun liittyvän muokkaustiedon.
 37. 37. Wiki – mitä, miten ja miksi?¨ Häme Wiki http://www.hamewiki.fi¨ eNorssi TVT strategia / eNorssisopimus http://enorssi.wikispaces.com/ http://enorssisopimus.wikispaces.com¨ Oppilaiden omat työt http://hnk-5b-lansieurooppa.wikispaces.com/ http://6bhistoria.wikispaces.com/¨ Wikipedia http://fi.wikipedia.org/¨ Hikipedia… http://hiki.pedia.ws/
 38. 38. Wiki koulukäytössä¨ Wikit toimivat mainiona ryhmätyövälineenä koulutyössä.¨ Wikit mahdollistavat ryhmätyön työstämisen myös kotoa tietokoneen välityksellä.¨ Wiki tarjoaa mahdollisuuden kommentoida muiden ryhmien tuotoksia.¨ Wiki tallentaa prosessin – kaikki vaiheet ja muokkaukset on jäljitettävissä jälkikäteen.
 39. 39. 29.9.2011 Mikko Horila 39 Wiki koulukäytössä ¨ Etelä-Eurooppa ¨ 6b historia
 40. 40. Wiki opetusharjoittelussa?Opiskelijalle:¨ Jaksosuunnitelman tekemisen väline?¨ Harjoittelun palauteväline?Oppilaalle:¨ Prosessikirjoittamisen väline?¨ Ryhmätyöväline?¨ Tuotosten julkaisuväline?esimerkki
 41. 41. Machine Is Us
 42. 42. Googlen palvelut open apunaMikko Horila
 43. 43. Googlen-palvelutPlussat Miinukset+ Google laajentaa jatkuvasti - Palvelukuvaukset palvelujaan. Koulumaailmaan tyypillistä ”hepreaa” sopivia sosiaalisen median - Ikärajat alakouluikäisten laadukkaita sovelluksia ikuisuushaaste (ks. linkki) julkaistaan tasaiseen tahtiin. - Yksityisyys, tiedon+ Samat tunnukset käyvät omistajuus, varmuuskopiot moneen eri palveluun! - Palvelun hallinnoi Helppo käyttöönotto. ulkomaalainen yhtiö.+ Palvelut ovat ilmaisia ja - Kaupallinen toimija sisältävät vain vähän tai ei lainkaan mainoksia.
 44. 44. Google-palveluita¨ Google kalenteri (jaa kalenteri kaverin/perheen/luokan kanssa...)¨ Google Docs (kirjoita yhdessä kaverin/perheen/luokan kanssa...)¨ Google sivustot (tee helposti www sivuja...)¨ iGoogle (oma personoitu Google ”aloitussivu”)¨ Picasa (muokkaa kuvia luokan kanssa...)¨ Gmail (koko luokalle omat sähköpostit… )¨ Blogger (julkaisen blogeja luokan kanssa...)¨ Google Maps ja Google Earth (maantieto, ympäristötieto… )… ja paljon muuta!
 45. 45. Palveluiden hallinnointi
 46. 46. Google kalenteri¨ Kalenteri verkossa – kalenteri aina mukana¨ Voit jakaa kalenterin ystäville ja perheenjäsenille tai voit tarkastella kanssasi jaettuja kalentereita.¨ Mahdollisuus käyttää matkapuhelimella. Käytä kalenteriasi puhelimen omalla kalenterilla tai mobiiliselaimella.¨ Mahdollisuus vastaanottaa tapahtumamuistutuksia sähköpostitse tai tekstiviestitse suoraan puhelimeen. http://www.google.com/calendar/
 47. 47. Google kalenteri
 48. 48. Google kalenteri matkapuhelimella
 49. 49. Google Docs¨ Mahdollisuus kirjoittaa yhdessä verkkoon ¤ Yhteistoiminnallisuus, prosessikirjoittaminen, kommentointi ja vertaispalaute¨ Mahdollisuus jakaa myös muilla ohjelmilla tuotettuja dokumentteja verkossa.¨ Mahdollisuus toteuttaa kyselyjä, ilmoittautumisia jne.¨ Opettajien OPS, strategia yms. yhteisen työn väline?
 50. 50. Google Docs
 51. 51. Google Docs¨ Google Docs in Plain English¨ http://docs.google.com/
 52. 52. Google Maps
 53. 53. Google Maps
 54. 54. Google Earth
 55. 55. Google Maps & Earth¨ Väline maantiedon opettamiseen ja opiskeluun (kartat, vesistöt… )¨ Väline ympäristötiedon & biologian opiskeluun (”lennä mihin tahansa maailmassa”, maanpinnan korkeus… )¨ Väline FyKen opiskeluun (mm. avaruus)¨ Historia (Google Earth-historialliset kuvat, vertailu ennen ja nyt… )
 56. 56. iGoogle¨ Oma, personoitu ”aloitussivu”, missä sitten menetkin.¨ Sisältö ladataan muista, hyviksi havaitsemistasi palveluista. Ei tarvetta muistaa www-osoitteita.¨ Luokan/koulun palvelut yhdessä paikassa? (paikallissää, paikallisuutiset, luokan blogi… )
 57. 57. iGoogle
 58. 58. Google person finder, Japan earthquake¨ http://japan.person-finder.appspot.com/
 59. 59. Gmail¨ Yksinkertainen, mutta erittäin toimiva sähköpostipalvelu.¨ Suuri postikiintiö¨ http://www.google.com/gmail/
 60. 60. PICASA, KUVAGALLERIAT
 61. 61. OnLine photoeditorit¨ Eikö olisi kivaa laittaa kuvat kuosiin, missä ja milloin vain! (kunhan löytyy internet-yhteys)¨ OnLine kuvaeditorit ovat vastaus juuri tähän; peruskäyttö ei vaadi ojelma-asennuksia tai rekisteröitymisiä. Aloitat vain käytön!¨ Katso esimerkiksi: ¤ http://pixlr.com/editor/ ¤ http://www.picnik.com/ ¤ http://pixenate.com/ ¤ http://fotoflexer.com/
 62. 62. Flickr¨ Flickr on kuva/videopalvelu ja online-yhteisö, joka perustettiin helmikuussa 2004. Sivustolla voi jakaa omia kuviaan ja videoita, ja arvostella muiden. Flickr:n mukaan sivustolla oli viisi miljardia kuvaa syyskuussa 2010.¨ Flickr:ssä on mahdollista hakea ja luokitella kuvia ja sivusto tarjoaa ilmaiseksi mahdollisuuden ladata palveluun 100 megatavua kuvia kuukaudessa.¨ Ilmaisten käyttäjien toimintoja on monilla tavoin rajoitettu, esimerkiksi käyttäjän kuvasivulla näkyy vain 200 viimeksi ladattua kuvaa.
 63. 63. Flickr¨ Loputkin säilyvät Flickr:ssä, mutta niitä pääsee katsomaan vain suoran, kuvaan vievän linkin kautta.¨ Vuosimaksun maksaneet käyttäjät voivat ladata Flickriin rajattoman määrän kuvia. Kuvien on kuitenkin oltava alle 10 megatavun kokoisia.
 64. 64. Picasa¨ Picasa on Googlen ilmainen kuvankäsittely- ja albumiohjelma. Ohjelma on toiminnoiltaan rajallinen verrattuna vaikkapa Photoshopiin, mutta mainio työkalu peruskäyttöön ja kuvien arkistointiin ja jakoon.¨ Mielenkiintoisia lisäominaisuuksia perinteiseen kuvankäsittelyohjelmistoon nähden niin omaan kuin koulukäyttöönkin, mm. videoeditointi, paikkamerkinnät, kuvan jakaminen eri tavoin jne.¨ Picasan www-sivut Picasan verkkoalbumit
 65. 65. Picasa¨ Alkuun pääsee aika mukavasti maalaisjärjellä ja ihan kokeilemalla, mutta laiskan kannattaa ensin vaikka kurkata Jyri Väätäisen ansiokkaita Picasaan liittyviä ohjelinkkejä: Picasa I Picasa II Picasa III
 66. 66. Picasa harjoittelua¨ Tallenna blogista itsellesi pari harjoituskuvaa tietokoneen omiin kuvatiedostoihin (avaa kuva, napauta hiiren oikealla ja sitten vasemmalla tallenna nimellä). Vaihtoehtoisesti voit käyttää jotakin omaa kuvaasi.1. Avaa Picasa ja etsi tallentamasi kuvat2. Harjoittele kuvan rajaamista ja kiertämistä.3. Lisää kuvan päälle tekstiä4. Lataa kuva Picasa verkkoalbumiisi5. Lataa kuva blogiisi* Ajan salliessa kokeile kuvakollaasia, tehosteita, videoleikkeen valmistamista ja paikkamerkkien lisäämistä!
 67. 67. Kokeile seuraavia:¨ Rajaaminen¨ Kuvan värien yms. Säätäminen¨ Kuvan kääntäminen¨ Kuvan tulostaminen¨ Kuvan vienti blogiin¨ Kuvan vienti Picasan verkkoalbumiin ¤ Jokerina: Elokuvan tekeminen, paikkamerkinnät, kuvakollaasi, vienti www-sivuksi…
 68. 68. ETÄTEHTÄVÄT
 69. 69. Etätehtävä 2, Picasa1) Muokkaa Picasalla (tai Picnikillä) jotain valokuvaa (omaasi tai netistä ladattua), kokeile ohjelman mahdollisuuksia: onko koulukäyttöön soveltuva? Julkaise muokkaamasi kuva blogissa pienellä saatetekstillä varustettuna; kirjoita tekstiisi havaintojasi ohjelman toimivuudesta ja rajoitteista. Ottaisitko käyttöön oppilaiden kanssa? Raportointi blogiin.
 70. 70. Etätehtävä 2, Wikispaces¨ Nyt harjoitellaan Wikin käyttöä ihan konkreettisesti! Tuottakaa ryhmissä kaksi wikiä, toinen kohdan a tarpeisiin ja toinen kohtaan b liittyen.¨ Lähettäkää Wikinne osoite sähköpostitse osoitteeseen mikko.horila@uta.fi Viestiin myös minulle tiedoksi ryhmänne jäsenten nimet. Raportoikaa wikityöskentelyn fiiliksiä yksin tai yhdessä projektia blogiinne.
 71. 71. Etätehtävä 2, Wikispaces a) Seuraavalla kerralla on tarkoitus tehdä ja julkaista videoita YouTubeen, suunnittelu ja valmistelu puolestaan tapahtuvat verkossa Wikiä käyttäen b) Tuottakaa ryhmänä vanhempainillassa esitettäväksi soveltuva materiaali teille arvotusta aiheesta (Habbo/vastaava yhteisö, IRC, mese, Facebook, tms.)ryhmämme yhteiseen wikiin. Raportoikaa yksin tai yhdessä projektia blogiinne
 72. 72. Ensi kerran ohjeistusta:"Tarkoituksena on, että tuotatte pienissä ryhmissäYouTubessa julkaistavan pienen videoleikkeen. Videonaiheen täytyy sivuta kurssin aikana opiskeltuja sisältöjätai liittyä selkeästi johonkin toiseen okl:nopintokokonaisuuteen.Video voi olla opetusvideo, huumorivideo, kuvakollaasijne. Kunhan vain tekijänoikeuksia ei loukata.Tekijänoikeusvapaata musiikkia taustalle voit etsiävaikkapa Jamendosta."
 73. 73. Ensi kerralla…¨ ”Tarkistetaan” etätehtävät.¨ Tutustutaan Windows MovieMakeriin¨ Tutustutaan DV-kameran käyttöön ja kuvan siirtämiseen tietokoneelle.¨ Tuotetaan oma videoelokuva¨ Julkaistaan YouTubessa

×