Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball la tempesta

310 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Treball la tempesta

  1. 1. TREBALL LA TEMPESTA Riuada al càmping de Biescas
  2. 2. Introducció <ul><li>El 7 d’agost 1996 va ocórrer una tragèdia en què van morir 87 persones i 183 van resultar ferides com a conseqüència d’una riuada al càmping Las Nieves. </li></ul><ul><li>El càmping estava situat sabre el con d dejecció del Torrent d’Arás just abans de la seva desembocadura al riu Gállego. </li></ul>
  3. 3. El succés <ul><li>Aquest fatídic dia es va produir una gran tempesta a la capçalera del barranc, amb precipitacons que els tècnics situen en gairebé 100mm en 10 minuts. </li></ul><ul><li>Les proporcions de la riuada en el con de dejecció van ser dramàtiques. Un important volum d’aigua que va baixar pel barranc carregat de troncs i roques, per arrasar el càmping sense respectar el petit canal que se li havia preparat a l’aigua. La riuada es calcula en uns 500 metres cúbics per segon d’aigua carregada amb 13.000 tones de roca i fusta. </li></ul><ul><li>És de destacar que gràcies a les repoblacions forestals existents, no es va produir erosió en els vessants, per la qual cosa es va reduir l’aportació de cabals sòlids. </li></ul>
  4. 4. Risc anunciat <ul><li>El període de retorn corresponent a la riuada va ser superior als 500 anys que estableis la normativa per determinar una zona com a inundable. </li></ul><ul><li>La Restauració Hidrolôgic-Forestal va reduir la magnitud de la riuada encara que en cap cas s’hauria d’haver considerat una solució suficient als riscos naturals d’inundació, i més en un con de dejecció. </li></ul>
  5. 5. La sentència <ul><li>A finals del 2005 la sala del contenciós administratiu de l’Audiència Nacional va responsabilitzar a l’Estat i a la Diputació General d’Aragó com a responsable de la tragèdia, condemnats a indemnitzar amb 11.265.987 euros a las víctimes del Càmping “Las Nieves”. </li></ul>
  6. 6. Lliçons no apreses <ul><li>El càmping ha camviat el seu nom i la seva ubicació. Actualment se situa en el con de dejecció del proper Torrent del Arratiecho. </li></ul><ul><li>La conca vessant d’aquest torrent és considerablement mnor a la del d’Arás, però els pendents de les seves lleres i vessants són molt més pronunciades. </li></ul><ul><li>Igual que en el cas del Torrent d’Arás, les actuacions forestals existents en el Torrent del Arratiecho, redueixen però no eliminen els grans riscos als cons de dejecció d’uns torrents que al seu dia van mostrar una activitat torrencial de gran potència. </li></ul>
  7. 7. Fotos
  8. 8. Fotos

×