Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Advers al vent júlia i olena 3r a

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Advers al vent júlia i olena 3r a

  1. 1. Advers al ventJúlia Pena CasajusOlena Perova
  2. 2. No preguntis si penso encara en els vells dies dels senyors, si recordo com lentament morien els jardins, les paraules.
  3. 3. He perdut. Ai, caiguda de lallunyat per líntim camí que només porta on ja no sóc, designi doblidar hores, núvols, el meu nom de naufragi! 
  4. 4. Vençudíssim, sentint-me advers al vent, segura presa del mar, no vulguis saber si penso encara en la llum dels vells dies.

×