Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessio 2.Taller De Creació De Blocs

499 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sessio 2.Taller De Creació De Blocs

  1. 1. Taller de creació de blocs Sessió 2 IES MILÀ I FONTANALS CURS 2007-2008 Laia Guillamon
  2. 2. Objectius de la sessió <ul><li>Visitar els blocs del companys i fer comentaris </li></ul><ul><li>Afegir un comptador al bloc </li></ul><ul><li>Afegir un rellotge i un calendari </li></ul><ul><li>Afegir arxius de vídeo </li></ul><ul><li>Canviar l’aspecte del bloc </li></ul>
  3. 3. Visitar blocs de companys i fer comentaris <ul><li>Avui visitarem el bloc de l’IES MILÀ I FONTANALS i donarem una ullada </li></ul><ul><li>a la feina feta pels nostres companys. </li></ul><ul><li>http://iesmilaifontanals.blogspot.com </li></ul><ul><li>Escriurem comentaris en tres del blocs dels nostres companys. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Per afegir un comptador al bloc visitarem la pàgina web sobre creació de blocs i seguirem les instruccions: </li></ul><ul><li>http:// www.xtec.net / ~mguilla4 / continguts /sessio7. html </li></ul>Afegir un comptador al bloc I visitarem la següent adreça per obtenir les dades del comptador: http:// www.free - counter - plus.com /
  5. 5. <ul><li>Per afegir un calendari i un rellotge al bloc visitarem la pàgina web sobre creació de blocs i seguirem les instruccions: </li></ul><ul><li>http:// www.xtec.net / ~mguilla4 / continguts /sessio6. html </li></ul>Afegir un rellotge i un calendari al bloc <ul><li>I visitarem la següent adreça per obtenir les </li></ul><ul><li>dades del rellotge: </li></ul><ul><li>http:// www.clocklink.com / </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Per afegir arxius de vídeo al bloc visitarem la pàgina web sobre creació de blocs i seguirem les instruccions: </li></ul><ul><li>http://www.xtec.net/~mguilla4/continguts/sessio10.html </li></ul>Afegir arxius de vídeo <ul><li>I visitarem les següents adreces per obtenir les </li></ul><ul><li>l’arxiu i les dades del vídeo que volem afegir: </li></ul><ul><ul><ul><li>http://www.edu3.cat/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://es.youtube.com/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.teachertube.com </li></ul></ul></ul>
  7. 7. <ul><li>Per canviar l’aspecte del nostre bloc visitarem la pàgina web sobre creació de blocs i seguirem les instruccions: </li></ul><ul><li>http:// www.xtec.net / ~mguilla4 / continguts /sessio9. html </li></ul>Canviar l’aspecte del nostre bloc

×