Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessió 8

538 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sessió 8

  1. 1. Taller de creació de blocs Sessió 8 IES LA FERRERIA CURS 2008-2009 Laia Guillamon
  2. 2. Objectius de la sessió <ul><li>Afegir un comptador i afegir un document amb scribd. </li></ul><ul><li>Afegir un diaporama amb slide. </li></ul><ul><li>Afegir una llista d’enllaços </li></ul>
  3. 3. Guia de sessions per crear un bloc a Xtec-Blocs <ul><li>Avui realitzarem les sessions 4, 5 i 6 dels manterials penjats a Internet a la següent adreça: </li></ul><ul><li>http://www.xtec.cat/~mguilla4/interficie/interficiextecblocs/indexxtecblocs.html </li></ul>

×