Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plating versus intramedullary nailing for humeral shaft fractures in adults - a systematic review

1,489 views

Published on

critical appraised topic about \'Plating versus intramedullary nailing for humeral shaft fractures in adults\'

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plating versus intramedullary nailing for humeral shaft fractures in adults - a systematic review

 1. 1. Plating versus intramedullary nailing for humeral shaft fractures in adults <br />a systematic review<br />Maurits Gosler<br />
 2. 2. Algemeen<br />Behandelingsmodaliteiten<br /><ul><li>Operatief</li></ul> - plaatosteosynthese<br /> - intramedullaire pen<br /> - externe fixateur<br /><ul><li>Niet-operatief</li></ul> - hanging cast<br /> - coaptationsplint<br /> - functionalbracing<br />
 3. 3. Algemeen<br />Operatie indicaties<br /><ul><li>type II and III Gustilo open fractures
 4. 4. polytrauma / high energy
 5. 5. ipsilateral forearm ## (floating elbow)
 6. 6. secondary radial nerve palsy
 7. 7. brachial plexus injury
 8. 8. vascular injury (IIIC)
 9. 9. bilateral shaft fractures
 10. 10. segmental fractures
 11. 11. fractures with axial distraction
 12. 12. pathological fractures
 13. 13. delayed or non-unions
 14. 14. relatieveindicaties</li></li></ul><li>Algemeen<br />Behandelingsmodaliteiten<br />Mennen plate<br />HEXAGON HumerusExternalFixator<br />Aequalis Humeral Plate<br />Compressionplate<br />
 15. 15. Algemeen<br />Fractuur indeling (morfologisch)<br />Transverse <br />Oblique<br />Spiral<br />Spiralwedge<br />Segmental<br />
 16. 16. Algemeen<br />AO classificatie<br />
 17. 17. Inhoud<br /><ul><li> Casus
 18. 18. Klinische vraag en PICO
 19. 19. Zoek strategie
 20. 20. Artikel</li></ul> - Methodologische validiteit<br /> - Uitkomsten<br /><ul><li> Conclusie</li></li></ul><li>Casus<br /><ul><li>55-jarige poolse man
 21. 21. Komt een dag na trauma ivm pijn aan rechter schouder.
 22. 22. C2H5OH +++
 23. 23. Fractuur: Spiralwedge</li></li></ul><li>PICO<br />Klinische vraag: Is er bij de behandeling van humerusschacht fracturen een voordeel voor plaat-osteosynthese ten opzichte van mergpennen bij het aantal re-operaties?<br />P humeral shaft fracture<br />I Plate osteosynthesis<br />C Intramedullary nail<br />OReoperation, infection, etc<br />P<br />CO<br />
 24. 24. Niveau’s van bewijskracht<br />
 25. 25.
 26. 26. Zoek strategie<br />EBM guidelines<br />Geen resultaat<br />Synopses and syntheses<br />Lawless MW. MidshaftHumerus Fractures. Emedicine . Jan 8, 2008<br /><ul><li>Kurup H et al. Plating versus intramedullary nailing for humeral shaft fractures in adults. Cochrane protocol 2006
 27. 27. 2 other reviews (CENTRAL)
 28. 28. 10 clinical trials (CENTRAL)</li></ul>Systematicreviews<br />Primary studies<br /><ul><li>7 hits (narrow, specific search)
 29. 29. 47 hits (broad, sensitive search)</li></li></ul><li>BOOLEAN<br />operator<br />
 30. 30. Bespreking artikelen<br />Meta-analyse van RCT´s:<br />Bhandari M, Devereaux PJ, McKee MD, Schemitsch EH. Compression plating versus intramedullarynailing of humeral shaft fractures--ameta-analysis. ActaOrthop. 2006Apr;77(2):279-84. <br />RCT :<br />Changulani M, Jain UK, Keswani T. Comparison of the use of the humerusintramedullary nail and dynamiccompressionplatefor the management of diaphysealfractures of the humerus. A randomisedcontrolledstudy. Int Orthop. 2007Jun;31(3):391-5. <br />
 31. 31. Bhandari 2006<br />Methode <br /><ul><li> SR-RCT beoordelingsformulier (cochrane.nl)
 32. 32. Selectieprocedure artikelen
 33. 33. 2 onderzoekers
 34. 34. onafhankelijk beoordeling?
 35. 35. Kwaliteitsbeoordeling artikelen
 36. 36. 21-point studyqualityassesmentscale (Detsky et al. 1992)
 37. 37. onafhankelijke beoordeling?</li></li></ul><li>Bhandari 2006<br />Methode <br /><ul><li> Data-extractie</li></ul>- duidelijk<br />
 38. 38. Bhandari 2006<br />data<br /><ul><li> Kenmerken oorspronkelijk onderzoek</li></ul>- 4-tal artikelen gebruikt in meta-analyse, waarvan Rodrigues (1995) is geëxcludeerd is voor statistische pooling.<br /><ul><li>Bolano 1995?</li></li></ul><li>Twee statistici<br />How are youdoing?<br />Compared to what?<br />HL Mencken<br />1880 - 1956<br />
 39. 39. Bhandari 2006<br />Uitkomsten<br /><ul><li>Klinische en statistische heterogeniteit</li></ul> - Klinisch: wanneer interventies of de uitkomstmaten niet voldoende vergelijkbaar zijn<br /> - Statistisch: heterogeniteit verdisconteren. ‘random effects model’<br /><ul><li> Statistische pooling</li></ul>Milde Heterogeniteit: <30%<br />
 40. 40. Bhandari 2006<br />Uitkomsten<br /><ul><li> Geen forest plot</li></li></ul><li>Bhandari 2006<br />Casus<br />Klinisch relevant<br /><br />Statistisch significant<br />
 41. 41. Bhandari 2006<br />Behandelingseffect<br /><ul><li>Realistisch behandelingseffect: (RR 25%):</li></ul>1150 ( alpha = 0.05, study power 80%) tot 2180 patiënten ( alpha = 0.01, study power = 90% <br />
 42. 42. Bhandari 2006<br />Discussie<br /><ul><li>Overschatting behandelingseffect
 43. 43. Geen klinische heterogeniteit
 44. 44. Rodrigues-Merchan: concealment of allocation
 45. 45. McCormack: antegraad / retrograad</li></li></ul><li>Changulani 2007<br />Comparison of the use of the humerusintramedullary<br />nail and dynamic compression plate for the management<br />of diaphyseal fractures of the humerus. A randomised<br />controlledstudy<br />Changulani M, Jain UK, Keswani T<br />Société Internationale de Chirurgie Orthopédique <br />et <br />de Traumatologie<br />International Orthopaedics 2007;31(3):391-5<br />
 46. 46. Changulani 2007<br />Validiteit<br /><ul><li> RCT beoordelingsformulier (cochrane.nl)
 47. 47. Setting: RCT in UMC in India
 48. 48. Randomisatie
 49. 49. Blindering: - randomisatie</li></ul> - patiënten<br /> - behandelaars<br /> - effectbeoordelaar<br />
 50. 50. Changulani 2007<br />Validiteit<br /><ul><li> Vergelijkbaarheid groepen</li></li></ul><li>Changulani 2007<br />Validiteit<br /><ul><li>Loss-to-follow up</li></ul> - 3 in IMN-groep (13%)<br /><ul><li>Intention-to-treat analyse
 51. 51. Vergelijkbaardheid behandeling
 52. 52. Algemeen oordeel</li></li></ul><li>Changulani 2007<br />Resultaten<br /><ul><li> Betrouwbaarheidsintervallen?</li></li></ul><li>Changulani 2007<br />
 53. 53. Changulani 2007<br />IMN<br />DCP<br />
 54. 54. Changulani 2007<br />IMN<br />DCP<br />
 55. 55. Conclusies<br /><ul><li>Bhandari 2006: - Overschatting behandelingseffect
 56. 56. Mogelijk voordeel plaatosteosynthesetavimpingement en re-operaties
 57. 57. Changulani 2007 - Geen meerwaarde tov meta-analyse </li></ul>- Mogelijk effect indien pooling data <br />
 58. 58. BMJ, 25 July 1998<br />Plaat of mergpen?<br />Systematicreview<br />Richtlijn<br />Onderzoek<br />Toepassen met verstand<br />
 59. 59. Casus<br />
 60. 60. Bronnen<br />Bhandari M, Devereaux PJ, McKee MD, Schemitsch EH. Compression plating versus intramedullarynailing of humeral shaft fractures--ameta-analysis. ActaOrthop. 2006 Apr;77(2):279-84. <br />Changulani M, Jain UK, Keswani T. Comparison of the use of the humerusintramedullary nail and dynamiccompressionplatefor the management of diaphysealfractures of the humerus. A randomisedcontrolledstudy. Int Orthop. 2007 Jun;31(3):391-5. <br />Kurup H, Hossain M, Andrew JG. Plating versus intramedullarynailingfor humeral shaft fractures in adults. (Protocol) Cochrane Database of SystematicReviews 2006, Issue 2. Art. No.: CD005959. DOI: 10.1002/14651858.CD005959.<br /> <br />Nagaraj C, Singh S, Singh B. CommentonChangulani et al. "Comparison of the use of the humerusintramedullary nail and dynamiccompressionplatefor the management of diaphysealfractures of the humerus. A randomisedcontrolledstudy". Int Orthop. 2008 Feb;32(1):143. <br />

×