Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La generació einstein

71 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La generació einstein

  1. 1. La “Generació Einstein”TV3- Telenotícies
  2. 2. La “Generació Einstein”Nascutsdesprésdel 88
  3. 3. La “Generació Einstein”OPTIMISTESRECUPEREN ELSIDEALS TRADICIONALSTENENCONFIANÇA EN ELFUTURSÓN LA PRIMERAGENERACIÓ DIGITAL
  4. 4. Usen les novestecnologies sobretotper mantenir lesseves amistatsLa “Generació Einstein”
  5. 5. La “Generació Einstein”Són experts en triar elque realment elsinteressa
  6. 6. Com podem contribuir a la formacióde la “Generació Einstein”?Quines metodologiespoden funcionar millor?Com treure profit delseu interès per les TICs?

×