Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El telègraf loubna

132 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El telègraf loubna

  1. 1. • Que es un telègraf ?  El telègraf és un sistema de comunicació basat en un equip elèctric capaç d'emetre i rebre senyals segons un codi d'impulsos elèctrics. En un principi, la paraula telegrafia s'aplicava a qualsevol tipus de comunicació de llarga distància en els quals es transmetien missatges mitjançant signes o sons.
  2. 2. • Quan va apareixe ?  Va aparèixer a l'any 1836.
  3. 3. •Que el va inventar ?  Els primers equips elèctrics per a la transmissió telegràfica foren inventats per a l‘americà Sammuel F. B. Morse.
  4. 4. •Imatges del telègraf:
  5. 5. FI

×