Presentació Reunió Representats

893 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
 • Be the first to comment

Presentació Reunió Representats

 1. 1. REUNIÓ REPRESENTANTS 15 Octubre 2008
 2. 2. LA FORMACIÓ PERMANENT EN EL SISTEMA EDUCATIU Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació LOE <ul><li>Capítol III. Formació del professorat </li></ul><ul><li>Article 102 i 103 </li></ul><ul><li>Dret i responsabilitat del professorat </li></ul><ul><li>“ Les administracions educatives promouran la utilització de les TIC i la formació en llengües estrangeres...igualment fomentar programes d’investigació i innovació” </li></ul>
 3. 3. D ecret 120/2002 Reglament orgànic dels instituts d’educació secundària LA FORMACIÓ PERMANENT EN EL SISTEMA EDUCATIU -Competència del claustre. -Competència del cap d’estudis. -Competència dels departaments didàctics. -Competència de la comissió de coordinació pedagògica.
 4. 4. Decret 119/2002 Reglament Orgànic de les escoles públiques d’educació infantil , d’educació primària LA FORMACIÓ PERMANENT EN EL SISTEMA EDUCATIU -Competència del claustre -Competència del cap d’estudis -Competència de la comissió de coordinació pedagògica
 5. 5. Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres per al curs 2008/09 <ul><li>Pla de formació del professorat </li></ul><ul><li>Projectes d’innovació </li></ul><ul><li>PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL </li></ul>
 6. 6. - Pla de formació permanent del professorat 08/12 - Programa de formació permanent 08/09 LA FORMACIÓ PERMANENT EN EL SISTEMA EDUCATIU
 7. 7. Línies prioritàries del pla de FPP <ul><li>Ús i aprenentatge de llengües. </li></ul><ul><li>Tecnologia de la informació i comunicació. </li></ul><ul><li>Gestió de centres, qualitat i desenvolupament professional. </li></ul><ul><li>Educació per a la salut. </li></ul><ul><li>Educació científica i educació ambiental. </li></ul><ul><li>Educació social, cultural i artística. </li></ul>
 8. 8. CONSELL DEL CEP DIRECCIÓ Onofre Ferrer EQUIP PEDAGÒGIC Personal no docent Educació Infantil Aina Maria García Educació Primària Cris Adrover Noves Tecnologies. M.Antònia Guardiola Àmbit Sociolingüístic Cristina Bauçà Llengües Estrangeres Mabel Gayà Administració Consergeria Toni León Jaume Lliteras Maria C. Llabrés President: Onofre Ferrer Representants del professorat: M. A. Rigo Gallard Magdalena Santandreu Bàrbara Riera Font Assessors CPR Miquel Martorell Mabel Gayà Ajuntament Pendent EOEP Pendent designació Conselleria Educació Bartomeu Parets Secretari Marc Salom Curs 2008-2009 Atenció a la diversitat Marc Salom À. Científic tecnològic Miquel Martorell Formació Professional Joan Rosselló Professor de suport: Jaume Caldentey
 9. 9. ASSESSORIES DE REFERÈNCIA
 10. 10. ASSESSORIES DE REFERÈNCIA
 11. 11. M. Antònia Guardiola [email_address] CP MESTRE GUILLEM GALMÉS CP SANT MIQUEL CP PUNTA DE N ' AMER CP JAUME FORNARIS IES PUIG DE SA FONT CP NA PENYAL CC SANT FRANCESC CP S'AUBA CP S'ALZINAR IES CAPDEPERA
 12. 12. Cris Adrover [email_address] COL·LEGI BISBE VERGER CP BLAI BONET CP STA. MARIA DEL MAR CP CALONGE CEI SANT DOMINGO CP MARE DE DEU CP MIGJORN CP INSPECTOR JOAN CAPÓ COL·LEGI SANT ALFONS CP S ' ALGAR CP REINA SOFIA
 13. 13. Miquel Martorell [email_address] CP SON JUNY CP ES CREMAT CP MESTRE PERE GARAU CP TALAIOT IES MOSSÉN ALCOVER COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASÍS COL·LEGI LA SALLE COL·LEGI PURESA DE MARIA CP JOAN MAS I VERD
 14. 14. Marc Salom [email_address] CEE JOAN MESQUIDA EQUIP PSICOPEDAGÒGIC CP ES CANYAR CP JAUME VIDAL CP SIMÓ BALLESTER COL·LEGI SANT VICENÇ DE PAÜL
 15. 15. Aina Maria Garcia [email_address] CP FRA JUNÍPER SERRA CP ARIANY CP MITJÀ DE MAR CP SES COMES IES PORTO CRISTO CEI ANTONI MAURA CEI SA TORRE
 16. 16. Joan Rosselló [email_address] IES NA CAMEL·LA IES FELANITX
 17. 17. Cristina Bauçà [email_address] IES SANTANYÍ CP ESCOLA NOVA IES PORRERES COL·LEGI VERGE DE MONTI-SION CP JOAN VENY I CLAR COL·LEGI FRA JOAN BALLESTER. IES DAMIÀ HUGUET CE SES SALINES ES PALMER CP COL·LEGI DE SANT JORDI
 18. 18. Mabel Gayà [email_address] CP NA CARAGOL COL·LEGI SANT BONVENTURA COL·LEGI SANT SALVADOR IES LLORENÇ GARCIES I FONT CP ROSA DELS VENTS CEPA MANC. D’ES PLA CEA LLEVANT ESCOLA OFICIAL D ' IDIOMES
 19. 19. MODALITATS DE FORMACIÓ Pla Quadriennal 2008-2012 Publicat en el BOIB núm. 118, 23-08-2008
 20. 20. CURSOS <ul><li>Presencials </li></ul><ul><li>Modalitat Mixta </li></ul><ul><li>Trasferència a l’aula </li></ul>
 21. 21. SEMINARIS CEP <ul><li>Continuitat dels itineraris formatius </li></ul><ul><li>Modalitat Mixta </li></ul><ul><li>Trasferència a l’aula </li></ul>
 22. 22. JORNADES <ul><li>Formació intensiva </li></ul>
 23. 23. CONFERÈNCIES <ul><li>Cicle de conferències: </li></ul><ul><ul><li>Competències professorat </li></ul></ul><ul><ul><li>El llenguatge de l’infant </li></ul></ul><ul><ul><li>Medicines alternatives </li></ul></ul><ul><ul><li>La Nova Europa </li></ul></ul>
 24. 24. FORMACIÓ A DISTÀNCIA <ul><li>Modalitat Curs </li></ul><ul><li>Oferta del Servei de Formació </li></ul>
 25. 25. GRUPS DE TREBALL <ul><li>Elaboració de material i la </li></ul><ul><li>seva experimentació </li></ul><ul><li>Sense assessorament </li></ul>
 26. 26. FORMACIÓ A CENTRES <ul><li>Seminari </li></ul><ul><li>PIP (Projecte d’Innovació Pedagògica) </li></ul>
 27. 27. SEMINARI DE CENTRE <ul><li>Formació específica segons les necessitats del centre </li></ul><ul><li>Coordinació a càrrec del centre </li></ul><ul><li>Sense assessorament/assessorament puntual </li></ul><ul><li>Anual </li></ul><ul><li>Sol·licitud: juny-octubre 08 </li></ul>
 28. 28. Projecte d’Innovació Pedagògica PIP <ul><li>Formació per donar resposta a les iniciatives de </li></ul><ul><li>millora pedagògica dels docents d’un mateix centre. </li></ul><ul><li>Assessorament extern </li></ul><ul><li>Col·laboració d’inspecció educativa per avaluar i </li></ul><ul><li>assegurar la seva transferència </li></ul><ul><li>Bianual o triennal </li></ul><ul><li>30-40h/curs escolar </li></ul><ul><li>Sol·licitud: juny-setembre 2008 </li></ul><ul><li>Participació de l’equip directiu </li></ul><ul><li>Participació representativa del claustre </li></ul>
 29. 29. CONVERSES PEDAGÒGIQUES <ul><li>Trobades de professorat entorn de temes </li></ul><ul><li>d’actualitat educativa guiades per un </li></ul><ul><li>expert </li></ul><ul><li>3 sessions anuals </li></ul>
 30. 30. SEMINARI DE REPRESENTANTS 1 crèdit de formació Entorn MOODLE
 31. 31. FUNCIONS <ul><li>Fer arribar al CEP les necessitats de formació i suggeriments sobre l’organització de les activitats proposades al centre </li></ul><ul><li>Participar en les reunions que es convoquin al CEP </li></ul><ul><li>Informar al Claustre i difondre les activitats de formació </li></ul><ul><li>Coordinació de participació en activitats del CEP </li></ul>

×