Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Verschuivende verhoudingen in de gezondheidszorg Het Elektronisch Patiëntendossier                    ...
Mark Friebel•  KNO-arts•  Albert Schweitzer Ziekenhuis•  http://www.kno.asz.nl•  Twitter @KeelNeusOor
Daniël SwinkelsEnterprise Architect,Eigenaar/COO van Vidus BVwww.vidus.nl
Inleiding EPD   o  Wat is het EPD ?   o  Hoe werkt het ?   o  Waar staan we nu ?   o  Hoe verder ?
Wat is het EPD ?• Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is een digitaal medisch dossier.• Samenwerking tussen zorgverleners...
Hoe werkt het EPD ?• Zorgverleners hebben onder strikte voorwaarden toegang tot medische gegevens in het patiëntendossier...
De ontwikkeling van het EPD      o EPD in het zorgproces      o Ontwikkeling van het EPD
Van…
Naar…Instellingen:• HIS: Huisarts Informatie Systeem     huisartsen, 1e lijn• EPD: Elektronisch Patiëntdossier    ...
Ontwikkeling van het EPDfoutreductie (%)                                      Generat...
1e generatie EPD – “De kijkdoos”• Gegevens uit verschillende bronnen digitaal beschikbaar  –  Laboratorium uitslag  –...
2e generatie EPD – de DocumentalistNaast ‘kijkdoos’ ook• Vastleggen van notitie zoals in papierendossier  – Medische han...
3e generatie EPD – “De Helper’”Ondersteunen bijwerkzaamheden:• Multidisciplinair• Ondersteuning in orderen (werken naar ...
4e generatie EPD – “De Collega”Medische kennis koppelenaan het specifieke ziektebeeldvan een patiënt.• Adviseren medicijng...
5e generatie EPD – “De Mentor”• Bestaan nog niet• Rekening houden met specifieke situatie van een patiënt als met de er...
Het Elektronisch Patiëntendossier     Een voorbeeld        o Voorbeeld EPD
Voorbeeld EPD
Het Elektronisch PatiëntendossierWaar staan we nu? En hoe verder?        o Overzicht in de tijd        o Hoe...
Waar staan we nu ?Datum      Ontwikkelingjuni 2008    Als onderdeel van de invoering zijn twee belangrijke wette...
Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt
Niet alleen medisch dossier…
Ontwikkelingen• Inzage eigen dossier• Digitale communicatie (eHealth) via beveiligde verbinding• Betere registratie en con...
Ontwikkelingen• Koppeling van het EPD aan richtlijnen  – Signalering van klinische probleem en  – beleid volgens richtli...
EPD UitdagingenAlle ontwikkelingen in afwachting van een veilig landelijk systeem?     Onderwerp       Omschrij...
Voorstanders Landelijk EPD• Geen verloren informatie, mogelijkheid eenvoudig gegevens in te zien• Veiligheid voor patiënt...
Tegenstanders Landelijk EPD• Niet veilig• Geen beheer te hebben over eigen dossier• Dokters kunnen ongevraagd in mijn do...
Toekomst???• Goede ontwikkeling op medisch dossiers te digitaliseren en te integreren• 1e kamer heeft de ontwikkeling van...
Hartelijk dank          Door :          Mark Friebel,          KNO-arts Albert Schweitzer Zieke...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Epd stand van zaken 2012

2,221 views

Published on

Presentatie van Daniel Swinkels en Mark Friebel op Genius Activiteit 2012.
Stand van zaken Landelijk Elektronisch PatiëntenDossier (EPD)

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Epd stand van zaken 2012

 1. 1. Verschuivende verhoudingen in de gezondheidszorg Het Elektronisch Patiëntendossier Landelijk EPD Stand van zaken 2012Mark Friebel, KNO-Arts Albert Schweitzer ZiekenhuisDaniël Swinkels, Eigenaar/COO Vidus BV
 2. 2. Mark Friebel• KNO-arts• Albert Schweitzer Ziekenhuis• http://www.kno.asz.nl• Twitter @KeelNeusOor
 3. 3. Daniël SwinkelsEnterprise Architect,Eigenaar/COO van Vidus BVwww.vidus.nl
 4. 4. Inleiding EPD o Wat is het EPD ? o Hoe werkt het ? o Waar staan we nu ? o Hoe verder ?
 5. 5. Wat is het EPD ?• Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is een digitaal medisch dossier.• Samenwerking tussen zorgverleners noodzakelijk.• Snel en betrouwbaar medische gegevens uitwisselen.• Verkleinen risico op fouten.• Altijd over actuele gegevens beschikken, waar ook in Nederland, ook ’s avonds of weekend.
 6. 6. Hoe werkt het EPD ?• Zorgverleners hebben onder strikte voorwaarden toegang tot medische gegevens in het patiëntendossier.• Gegevens worden opgehaald via landelijk schakelpunt uit de medische dossiers van andere zorgverleners.• In de toekomst zullen zorgverleners steeds meer gegevens elektronisch met elkaar uitwisselen, zoals informatie over röntgenfoto’s en uitslagen van laboratoriumonderzoek.
 7. 7. De ontwikkeling van het EPD o EPD in het zorgproces o Ontwikkeling van het EPD
 8. 8. Van…
 9. 9. Naar…Instellingen:• HIS: Huisarts Informatie Systeem huisartsen, 1e lijn• EPD: Elektronisch Patiëntdossier m.n. medisch specialisten & verpleegkundigen, 2e lijn• ECD: Elektronisch Cliëntendossier voor de cliënt/patiënt, ggz, vvtLandelijk:• WDH: Waarneem Dossier Huisartsen virtueel, over 1e lijn dossiers heen• EMD: Elektronisch Medicatiedossier virtueel, alleen medicatie: HA-APO-ZH
 10. 10. Ontwikkeling van het EPDfoutreductie (%) Generatie 5 100 De mentor Generatie 4 80 De partner Generatie 3 De helper 60 40 Generatie 2 De documentalist 20 Generatie 1 De verzamelaar 0 jaar 1993 1998 2003 2008 2013 Foutreductie per EPD-generatie (Gartner, Inc)
 11. 11. 1e generatie EPD – “De kijkdoos”• Gegevens uit verschillende bronnen digitaal beschikbaar – Laboratorium uitslag – Röntgenfoto’s – Ontslagbrieven – ECG’s / hartfilmpjes• Eenrichtingsverkeer: van gegevensbank naar arts.
 12. 12. 2e generatie EPD – de DocumentalistNaast ‘kijkdoos’ ook• Vastleggen van notitie zoals in papierendossier – Medische handelingenDe meeste EPD’s inNederland zijn nog 1e of2egeneratie EPD’s.
 13. 13. 3e generatie EPD – “De Helper’”Ondersteunen bijwerkzaamheden:• Multidisciplinair• Ondersteuning in orderen (werken naar papierloos)• Medische standaarden integreren3e generatie EPD’sbeginnen nu pas inNederland hun intrede tedoen.
 14. 14. 4e generatie EPD – “De Collega”Medische kennis koppelenaan het specifieke ziektebeeldvan een patiënt.• Adviseren medicijngebruik en behandelingen.• Disease management systemenOndersteunen van nieuweberoepsgroepen, als ‘nursepractitioners’
 15. 15. 5e generatie EPD – “De Mentor”• Bestaan nog niet• Rekening houden met specifieke situatie van een patiënt als met de ervaring en kennis van de hulpverlener• Terugkoppeling van eigen handelen, continue interactie met patiënt en zijn ziekte
 16. 16. Het Elektronisch Patiëntendossier Een voorbeeld o Voorbeeld EPD
 17. 17. Voorbeeld EPD
 18. 18. Het Elektronisch PatiëntendossierWaar staan we nu? En hoe verder? o Overzicht in de tijd o Hoe verder? o Toekomst? Ontwikkelingen? Nice-to-have?
 19. 19. Waar staan we nu ?Datum Ontwikkelingjuni 2008 Als onderdeel van de invoering zijn twee belangrijke wetteksten opgesteld. De Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) is werd aangenomen.november 2008 Het landelijk EPD is van start gegaan met het inrichten van het Landelijk Schakelpunt dat de informatievoorziening binnen het Landelijk EPD verzorgt.maart 2009 Op de Wbsn-z wet volgde de Wijziging van de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg.juni 2010 Op 2 juni 2010 heeft de eerste kamer de stopzetting gelast van de invoering van het landelijke EPD.maart 2011 De Eerste Kamer behandelde het landelijk EPD op 15 maart 2011.april 2011 Op 5 april verwierp de Eerste Kamer unaniem het voorliggende wetsvoorstel.september 2011 Met steun van minister Edith Schippers besloot Nictiz in september 2011 via samenwerking met vijf koepels van zorgverleners toch te proberen het Landelijke EPD met private middelen in de lucht te blijven houden.september 2011 Over de doorstart van het landelijke EPD werden Kamervragen gesteld in de Tweede Kamer. Na de uiterst kritische parlementaire vragen werd het project alsnog afgeblazen.
 20. 20. Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt
 21. 21. Niet alleen medisch dossier…
 22. 22. Ontwikkelingen• Inzage eigen dossier• Digitale communicatie (eHealth) via beveiligde verbinding• Betere registratie en controle van complicaties (vergelijkbaarheid met andere zorgverleners/ziekenhuizen)• Uitwisseling van gegevens (regionaal / landelijk)
 23. 23. Ontwikkelingen• Koppeling van het EPD aan richtlijnen – Signalering van klinische probleem en – beleid volgens richtlijn• Internationale coderingen (SNOMED-CT/ICD-10) – Eenvoudige vertaling naar andere talen, landen – Goede registratie voor wetenschappelijk onderzoek• Integratie met BSN nummer en registraties van onder andere donorregister (DIGID) – Goede inzichtelijkheid van wens patiënt (donor/euthanasie)
 24. 24. EPD UitdagingenAlle ontwikkelingen in afwachting van een veilig landelijk systeem? Onderwerp Omschrijving Ownership Wie is de juridische eigenaar van de informatie die in het EPD is opgeslagen? Het EPD bestaat uit informatie omtrent de patiënt maar wel vastgelegd door de arts. Aansprakelijkheid Indien derden toegang krijgen tot het EPD zonder dat daar toestemming voor is gegeven door de patiënt? Wie is in dit geval aansprakelijk? Delen van informatie Kan de patiënt beslissen met wie welke informatie gedeeld kan worden? Mag de patiënt weigeren bepaalde informatie te delen met anderen? Verwijderen van Kan een patiënt informatie of delen van informatie verwijderen uit het EPD? Informatie Toestemming Kan een zorgverlener toestemming geven voor het inzien van een patiënten EPD aan een andere zorgverlener of moet de patiënt altijd toestemming geven? En hoe weet de patiënt dat de aanvraag voor het delen van informatie wel van de persoon komt die zegt de aanvraag te hebben gedaan?
 25. 25. Voorstanders Landelijk EPD• Geen verloren informatie, mogelijkheid eenvoudig gegevens in te zien• Veiligheid voor patiënt, bijvoorbeeld registratie kindermishandeling• Veiligheid zorgverlener, HIV infectie• Medicatieveiligheid (niet verkeerd voorschrijven, sneller registreren van bijwerkingen)
 26. 26. Tegenstanders Landelijk EPD• Niet veilig• Geen beheer te hebben over eigen dossier• Dokters kunnen ongevraagd in mijn dossier• Vergissing is gemakkelijker digitaal dan op papier
 27. 27. Toekomst???• Goede ontwikkeling op medisch dossiers te digitaliseren en te integreren• 1e kamer heeft de ontwikkeling van een landelijk EPD tegengehouden• Maar wat vinden jullie?• Verder naar landelijk EPD?
 28. 28. Hartelijk dank Door : Mark Friebel, KNO-arts Albert Schweitzer Ziekenhuis en Daniël Swinkels, Eigenaar/COO Vidus BV26 mei 2012

×