Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Surrealismoa

 1. 1. SURREALISMOA Errepasoa
 2. 2. Jatorria <ul><li>Mugimendu artistiko honek artistak, pentsalariak eta ikertzaileak elkartu zituen </li></ul><ul><li>Denek aurkitu nahi zuten inkontzienteko espresioa </li></ul><ul><li>Definitu nahi zuten: </li></ul><ul><ul><li>Estetika berri bat </li></ul></ul><ul><ul><li>Humanitate berri bat </li></ul></ul><ul><ul><li>Orden sozial berri bat </li></ul></ul>
 3. 3. Jatorria <ul><li>Hauen aurrelariak italiar pintore metafisikoak izan ziren </li></ul><ul><li>Mugimendua ofizialki jaio zen Andre Breton-ek Surrealismoko manifestua argitaratu zuenean </li></ul><ul><li>Bretonek komentatzen zuen pentsaera arrazionala errepresiboa zela eta sorkuntza eta irudimenaren aurka zegoela eta horregatik espresio artistikoaren aurkakoa zen </li></ul><ul><li>Bretoned Freud amiratzen zuen eta honen subkontzienteko kontzeptua </li></ul>
 4. 4. Hasierak <ul><li>Arteko forma abstraktu batzuei zuzenean lotuta dago </li></ul><ul><li>Lehen Mundu Gerra amaitu zenean Tristan Tzara, Dada.ko liderrak gizartea eraso nahi zuen eskandaluaren bidez </li></ul><ul><li>Bere ustetan gerrako monstruosidadea sortzeko gai zen gizarte batek ez zuen artea merezi beraz artearen aurkakoa sortu nahi izan zuen, elementu itsusiz beteta edertasunaren partez. </li></ul>
 5. 5. Hasierak <ul><li>Tzarak ofenditu nahi zuen burgesiako mundu industrial berria. </li></ul><ul><li>Bere biktimak ez ziren intsuldatuak sentitu. </li></ul><ul><li>Arte hau aurreko artearen aurkako erreakzio bezala ikusi zuten. </li></ul><ul><li>Emaitza hasieran lortu nahi zuenaren aurkakoa izan zen eta anti-artea artea bihurtu zen. </li></ul>
 6. 6. Hasierak <ul><li>Artisten talde batek ez zuen Tzararen ideiak jarraitu. </li></ul><ul><li>Mugimendu Surrealista bere gorenera iritsi zen Dada-ren ondoren.á </li></ul><ul><li>Bretonek bideratu zuen. </li></ul><ul><li>Artistek Freud eta Jung-en lanak ikertu eta ikasi zituzten. </li></ul><ul><li>Artista batzuk bere burua espresatu zuten: </li></ul><ul><ul><li>Tradizio abstraktuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tradizio sinbolikoan </li></ul></ul>
 7. 7. Taldeak <ul><li>Espresioko bi formek bi joera desberdinak markatu zituzten: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Automatismoa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Beristikoa </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Biak dira Freud eta Jung-en interpretazio desberdinak. </li></ul>
 8. 8. Automatistak <ul><li>Artistek interpretatu zuten mundua kontzientziaren supresio bezala subkontzientearen alde </li></ul><ul><li>Gehiago zentratzen ziren sentimenduetan analisian baino. </li></ul><ul><li>Automatismoa ulertzen zuten subkontzienteak kontzientziari iristeko duen irudi automatiko bezala. </li></ul><ul><li>Haien ustez irudiek ez zuten zergatik izan behar esanahi bat. </li></ul>
 9. 9. Automatistak <ul><li>Arteko diziplina akademikoa intolerante bezala ikusi zuten, espresio askea eta sentimendurik gabe. </li></ul><ul><li>Haiek kontsideratzen zuten artearen historia dominatu zuen formak tolerantziaren faltako erruduna zela </li></ul><ul><li>Haiek uste zuten abstrakzioa bide bakarra zela subkontzienteko irudiak bizitzara ekartzeko. </li></ul>
 10. 10. Automatistak <ul><li>Dada-ko tradiziotik etorrita, artista hauek: </li></ul><ul><ul><li>Eskandalua gustukoa zutenLinked scandal </li></ul></ul><ul><ul><li>Intsultoa </li></ul></ul><ul><ul><li>Irreberenteak ziren elitearen aurka, askatasunez </li></ul></ul><ul><li>Jarraitu zuten pentsatzen formaren falta haien aurka egiteko bide bat zela. </li></ul>
 11. 11. Surrealismo beristikoa <ul><li>Automatismoa interpretatu zuten subkontzienteko irudiak azalera erakartzen aldatu gabe, era honetan hauen esanahia analisiaren bidez deszifratzeko aukera egongo zen. </li></ul><ul><li>Irudi hauek irudikatu nahi zituzten lotura bat bezala elementu hauen artean: </li></ul><ul><ul><li>Errealitate espiritual abstraktuak </li></ul></ul><ul><ul><li>Mundu materialeko forma errealak. </li></ul></ul>
 12. 12. Surrealismo beristikoa <ul><li>Haientzat objektua barne errealitateko metafora bat zen. </li></ul><ul><li>Metafora baten bidez benetako mundua uler daiteke, ez bakarrik objektuak ikusiz, baizik eta haien barruan begiratzen. </li></ul>
 13. 13. Surrealismo beristikoa <ul><li>Diziplina akademikoa eta forma subkontzienteko irudiak benetan irudikatzeko modua bezala ikusi zuten. </li></ul><ul><li>Irudiak ezezagunaren barruak disolbatu daitezke erraztasunez. </li></ul><ul><li>Subkontzienteko irudiak kontzientziare ekartzeko bide bat aurkitu nahi zuten hauen esanahia ulertzeko. </li></ul>
 14. 14. Surrealismo beristikoa <ul><li>Subkontzienteko hizkuntza irudia da. </li></ul><ul><li>Kontzientziak hizkuntza hori dekodifikatzeko gai izan behar du eta bere hizkuntza eta hitz propioetara itzuliko du. </li></ul><ul><li>Beranduago beste hiru taldeetan banatu ziren. </li></ul>
 15. 15. Surrealismoaren borroka <ul><li>Automatistentzat naturako misterioren hurbilpena ez da inoiz gai izango kontzientziako misterioa ulertzeko </li></ul><ul><li>Surrealismo beristikoaren helburua Bretonek deskribatua da askatasunaren kausa eta gizakiaren eraldakuntzaren kontzientzia bezala. </li></ul>
 16. 16. Surrealismoaren borroka <ul><li>Surrealistan lanetan aurkitzen dugu: </li></ul><ul><ul><li>Artista hauen legadoa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bosch </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Brueguel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>William Blake </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>XIX. mendeko pintore sinbolistak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Filosofiako betiko galderak </li></ul></ul><ul><ul><li>Psikologiaren bilaketa </li></ul></ul><ul><ul><li>Mistizismoaren espiritua </li></ul></ul>
 17. 17. Surrealismoaren borroka <ul><li>Desioan oinarritutako lan bat da eta mundua sortu zuten indarrak gure munduko ikuspegia argitzea nahi zuten. </li></ul><ul><li>Haiek lagundu behar gaituzte gure gizaki potentziala garatzen. </li></ul>
 18. 18. Surrealismoaren borroka <ul><li>Surrealista beristikoek onartu zuten zailtasunak izan zituztela XX. mendeko bigarren partean mugimendu kultural garrantzitsu bat bihurtzen saiatu zirenean. </li></ul><ul><li>Estatu Batuetan abstrakzioa eta modernitatea ondo garatu ziren. </li></ul>
 19. 19. Surrealismoaren borroka <ul><li>Artista abstraktuen sinesmena konpartitu zuten: </li></ul><ul><ul><li>“ Action painting-eko kaosa eta automatismoa askatasuneko espresioa ziren eta </li></ul></ul><ul><ul><li>forma, dependentzia eta inhibizioa elkarrekin ibiltzen zirela. </li></ul></ul><ul><li>Estatu Batuetako arteko establezimenduek irudia eta forma begiratzen zuten eta mesfidantzaz ikusi zituzten beste espresio artistikoak Pop Art garatu zen arte. </li></ul>
 20. 20. Surrealismoaren borroka <ul><li>Surrealismoak borrokatu behar izan zuen estilo hauen aurka: </li></ul><ul><ul><li>Pop-Art </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotoerrealismoa </li></ul></ul><ul><li>Surrealismo beristikoa izan zen XX. mendean zehar indar kulturala bezala errekonozitua izateko borrokan jarraitu zuen mugimendu artistiko bakarra. </li></ul>
 21. 21. Ezaugarriak <ul><li>Psikoanalisiko eragin handia zuen: </li></ul><ul><ul><li>Irudiak konplexuak dira, konfusoak, ametsetakoak bezala </li></ul></ul><ul><ul><li>Errealistak izan zitezkeen ere baina beti estilo irrazional batekin, ametsetako fantasiak deskribatuz. </li></ul></ul>
 22. 22. Ezaugarriak <ul><li>Mugimendu hauen eragina jaso zuten: </li></ul><ul><ul><ul><li>Sinbolismoa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Giorgio de Chiricoren pintura metafisikoa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dadaismoa </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Ezaugarriak <ul><li>Haietako batzuk estilo abstraktuagoa zuten. </li></ul><ul><li>Kasu hauetan teknika espontaneoak aurkitu zituzten, prozedura psikoterapeutikoen arabera modelatuak, elkartze askea erabiliz kontzientziako kontrola ezabatzeko modu bat bezala eta pentsaera inkontzientea erabiliz, gorpu eskisito batean bezala. </li></ul>
 24. 24. Gorpu eskisitoak <ul><li>Lan bisualak edo literarioak sortzeko teknika aleatorioak ziren </li></ul><ul><li>Ekintza hau normalean joku bat bezala hartzen zen. </li></ul><ul><li>Joko zahar batean oinarrituta zegoen. Horretan partaideek paper baten txandaka idazten zuten eta denek gehitzen zuten haien kontribuzioak lan horretarako. </li></ul>
 25. 25. Gorpu eskisitoak <ul><li>Teknika hau artistek erabili zuten bai marrazkietan baita collage-etan ere. </li></ul><ul><li>Lehenengo lanek umeen lanak gogoratzen dituzte irudiak adin desberdinetakoak eta maila desberdinetakoak bezala agertzen direlako eta gorputz horretako parte bakoitza jokalari bati zegokion. </li></ul>
 26. 26. Gorpu eskisitoak <ul><li>Gehienak bukatu zuten giza gorputza gogoratzen dituzten irudiak bezala. </li></ul><ul><li>Hasierako gorpu eskisitoetan parte hartu zuen Tanguy, Miro eta Man Ray. </li></ul><ul><li>Beranduago bilakaera bat egon zen eta bide berriak asmatu zituzten lanak pasatzeko medio desberdinak erabiliz. </li></ul>
 27. 27. Artistak <ul><li>Mugimendu honetako artista garrantzitsuenetarikoak dira: </li></ul><ul><ul><ul><li>Max Ernst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Frida Kahlo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marc Chagall </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Joan Miro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Man Ray </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Salvador Dali </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>René Magritte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yves Tanguy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oscar Dominguez </li></ul></ul></ul>
 28. 28. Teknikak <ul><li>Surrealismoak Dadaismoaren prejudizioko falta berdina dauka, bai argazkilaritzako prozedurak erabiltzerakoan baita tresnak haien erabilera normaletik kanpo jarriz. </li></ul><ul><li>Teknika tradizionalak erabiliak izan ziren era irudimeneko irudiak plasmatzeko baliogarriak direlako. </li></ul>
 29. 29. Max Ernst <ul><li>Formako kritika sakonetaraino joan zen, estiloko irudikapena bezala eta estiloa batasuneko elementu bat bezala kontsideratuz. </li></ul><ul><li>Edozein teknika erabili zuen honek balio baldin bazuen bere ideiak transmititzeko. Erabili zuen: </li></ul><ul><ul><li>Collage </li></ul></ul><ul><ul><li>Frottage </li></ul></ul><ul><li>Bere obra askotan kultura burgesaren zabor pilo bat da. </li></ul>
 30. 30. Joan Miro <ul><li>Inkontzientea irudikatzeko klabe sinbolikoak erabili zituen. </li></ul><ul><li>Bere printzipioa ez da mundu organikoa. </li></ul><ul><li>Bere lana garbia da. </li></ul><ul><li>Bere mitologia erreza, transparentea. </li></ul><ul><li>Bere pintura lasaia da, kromatikoki askea, orekarik gabe sinbolo eta koloreen artean. </li></ul>
 31. 31. Hans Arp <ul><li>Dadaismoan aritu zen hasieran. </li></ul><ul><li>Forma organikoak irudikatzen zituen, bai pinturan baita eskulturan ere. </li></ul><ul><li>Erabiltzen zituen: </li></ul><ul><ul><li>Forma geometrikoak </li></ul></ul><ul><ul><li>Irudi ortogonalak </li></ul></ul><ul><ul><li>Forma kurboak, ahurra eta ganbilak. </li></ul></ul>
 32. 32. Yves Tanguy <ul><li>Anti-Natura sortu zuen: </li></ul><ul><ul><li>Amaierarik gabeko paisaiak, </li></ul></ul><ul><ul><li>Planetetako kokapenak </li></ul></ul><ul><ul><li>Argia edo eguzkiaren falta </li></ul></ul><ul><ul><li>Bizia organiko baten aztarnak : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hezurrak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fruitu momifikatuak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fosilak eta maskorrak </li></ul></ul></ul>
 33. 33. Salvador Dali <ul><li>Bere ikuspegia konnotazio sexualez beteta dago. </li></ul><ul><li>Lan oso erretorikoak. </li></ul><ul><li>Pagano eta sakratuaren nahasketa </li></ul><ul><li>Boltxebismoa era ziniko batean tratatu zuen. </li></ul><ul><li>Erreakzio eta anarkiaren nahasketa anbiguoa. </li></ul><ul><li>Konposaketa oso konplikatuak. </li></ul>
 34. 34. Rene Magritte <ul><li>Irudiaren logika falta era sakonenean landu zuen artista izan zen. </li></ul><ul><li>Anti-Historia asmatu zuen. </li></ul><ul><li>Normaltasuneko zentzu falta aurkitu zuen. </li></ul><ul><li>Detaile handiz lan egiten zuen eta irudiak errealistak dira baina esanahi anbigua dute, bikoitza. </li></ul>
 35. 35. Zabalkuntza <ul><li>Beste artistek kolaboratu zuten mugimendu surrealista zabaltzeko, bai Europan baita Estatu Batuetan ere. </li></ul><ul><li>Laster agertu zen errealitateko arazoak saihesteko era bat bezala honen bidez: </li></ul><ul><ul><li>anbiguedadea </li></ul></ul><ul><ul><li>Paradoja </li></ul></ul>
 36. 36. Zabalkuntza <ul><li>Mugimenduak prestigio irabazi zuen beste artistak hurbildu zirenean, Picassoren kasua bezala. </li></ul><ul><li>Kubismo analitikoa, objektuak deskonposatzerakoan, Surrealismoaren antzeko lan bat egin zuen. </li></ul>

×