Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010

2,849 views

Published on

Zoekmachine marketing trends 2010
De recessie te boven
Chang Kuypers
Peter Schinkel
Indenty BV
12 januari 2010
Bron: http://www.indenty.nl/downloads/trendanalyse_zoekmachine_marketing_2010.pdf

 • Be the first to comment

Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010

 1. 1. Zoekmachine marketing trends 2010 De recessie te boven Chang Kuypers Peter Schinkel Indenty BV 12 januari 2010 Postbus 3242 7500 DE Enschede http://www.indenty.nl
 2. 2. Samenvatting Het web is vandaag de dag nog altijd aan het expanderen. Meer volume, meer zoekopdrachten, meer data, snellere verbindingen, meer advertenties, meer aanbiedingen en meer media. Ook zullen we in de toekomst meer Chinezen en meer overheid op de internetsnelweg gaan tegenkomen. Overal waar internet is en waar gezocht wordt, zal men bekend zijn met het zoeken via Google. Met name in westerse landen blijven we te maken hebben met het monopoliespel van Google. Google blijft verder gaan met verbeteringen in het AdWords systeem, het Analytics systeem en het zoekmachinealgoritme. De meeste inkomsten komen nog altijd van de advertenties. Online adverteren gebeurt nog steeds in grote mate en zal in de toekomst uitgebreid worden met nieuwe mogelijkheden zoals met Augmented Reality (AR) en met meer bewegende beelden, bijvoorbeeld met display of video advertising. De trend is duurder wordende clickprijzen. De mogelijkheden om te bieden op een advertentieplek worden geboden. Er is momenteel veel vraag naar advertentieruimte terwijl deze beperkt zijn. De thema’s conversie en opbrengstmeting gaan een steeds grotere rol spelen. Afnemers van SEM hebben veel interesse in de kosten in relatie met de opbrengsten van de marketingcampagnes. Men wil weten wat er per geïnvesteerde euro verdiend wordt. Een van de grootst opkomende begrippen op internet, cloud computing, neemt in 2010 enige vorm aan. Bijvoorbeeld in de vorm van Google Chrome OS. Google blijft innovaties doorvoeren en breidt haar bedrijfsvoering uit buiten de zoekmachinemarkt. Microsoft is momenteel samen met Yahoo de enige die de strijd aangaat. De enkele nieuwe zoekmachines die ontstaan, specialiseren zich op een beperkt gebied. Men ziet steeds meer zoekmachines in niches duiken. Het zoeken gebeurt steeds meer lokaal en gebeurt in toenemende mate met de mobiele telefoon. Mobiel internetten is op dit moment vooral een bezigheid van jongeren en zal naar verwachting wereldwijd nog gaan groeien. Ook neemt het gebruik van social websites nog steeds toe en ziet men meer bedrijven met een profiel op social networks. Opinies van gebruikers over producten, bedrijven of wat dan ook, worden in de toekomst steeds belangrijker. De trend van realtime search vind men bij grote bedrijven als Google en Microsoft zeer interessant. Realtime search wordt nu bijvoorbeeld ook via Google en Bing gebruikt. Het gebied van online marketing ontwikkelt zich snel, waardoor consultancy van experts in de toekomst meer gevraagd zal worden. Dit verslag behandeld met name de trends op het gebied van zoekmachine marketing. Verder zullen in dit rapport de meeste aanverwante topics aan bod komen die in 2010 een rol gaan spelen op SEM-gebied. © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 1 van 39
 3. 3. Inhoudsopgave Samenvatting _________________________________________________________________ 1 1 Inleiding _________________________________________________________________ 4 1.1 Aanleiding en opzet _____________________________________________________________ 4 1.2 Over de schrijvers ______________________________________________________________ 4 1.3 Leeswijzer ____________________________________________________________________ 5 2 Algemene trends op internet __________________________________________________ 6 2.1 Een korte terugblik op 2009 en een kort vooruitzicht op 2010_____________________________ 6 2.2 Groei in open-source ____________________________________________________________ 7 2.3 Booming e-business in Azië _______________________________________________________ 7 2.4 Conclusies internet trends ________________________________________________________ 8 3 Trends in search en zoekmachines _____________________________________________ 9 3.1 Zoekmachines _________________________________________________________________ 9 3.1.1 Bing en Yahoo _______________________________________________________________ 9 3.1.2 Marktaandeel zoekmachines ___________________________________________________ 10 3.1.3 Nieuwe en alternatieve zoekmachines ____________________________________________ 11 3.2 Search verder ontwikkeld________________________________________________________ 11 3.2.1 Local search steeds populairder_________________________________________________ 11 3.2.2 Google interpreteert de intenties van de zoeker ____________________________________ 12 3.2.3 De zoekresultaten worden real-time _____________________________________________ 12 3.2.4 Zoekresultaten vanuit ieders eigen netwerk _______________________________________ 12 3.2.5 Visual Search en Augmented Reality _____________________________________________ 13 3.2.6 Zoekopdrachten worden langer _________________________________________________ 13 3.3 Conclusies ___________________________________________________________________ 14 3.3.1 Trends search engines________________________________________________________ 14 3.3.2 Trends search ______________________________________________________________ 15 4 Trends in online marketing __________________________________________________ 16 4.1 Marketing budgetten en rendement ________________________________________________ 16 4.2 Consumententrend_____________________________________________________________ 16 4.3 Wijziging Telecomwet___________________________________________________________ 17 4.4 Mobile Commerce______________________________________________________________ 17 4.4.1 Groei in Mobile Commerce_____________________________________________________ 17 4.4.2 Marktaandeel mobiele internetbrowsers __________________________________________ 18 4.4.3 Ontwikkelingen applicaties, gebruikers, markt _____________________________________ 18 4.5 Social Commerce ______________________________________________________________ 19 4.5.1 Social 2.0, verschuivingen in het gebruik bij grote netwerksites ________________________ 19 4.5.2 Online Reputation Management_________________________________________________ 20 4.5.3 Adverteren in sociale media ___________________________________________________ 20 4.6 Marketingstrategieën ___________________________________________________________ 21 4.7 Conclusies online marketingtrends_________________________________________________ 22 5 Trends in SEA ____________________________________________________________ 23 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 2 van 39
 4. 4. 5.1 SEA via AdWords ______________________________________________________________ 23 5.2 Alternatieven voor SEA _________________________________________________________ 24 5.3 Conclusies trends SEA __________________________________________________________ 24 6 Trends in SEO ____________________________________________________________ 26 6.1 Vraag naar analytics en conversiemeting ____________________________________________ 26 6.2 SEO consultancy ______________________________________________________________ 26 6.3 Algoritmeverbetering ___________________________________________________________ 26 6.4 Conclusies SEO trends __________________________________________________________ 27 7 Go(o)gle en de ontvoerde letter ‘o’ ____________________________________________ 28 7.1 Google’s verjaardagsvieringen ____________________________________________________ 28 7.2 Meest nieuwe applicaties en services _______________________________________________ 29 7.3 Chrome 3.0 __________________________________________________________________ 32 7.4 Chrome OS, het kasteel in de ‘SOA –wolken’ _________________________________________ 32 7.5 Slotwoord over Google __________________________________________________________ 32 8 Marktonderzoek MKB ______________________________________________________ 33 9 Begrippenlijst ____________________________________________________________ 35 10 Referenties ______________________________________________________________ 37 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 3 van 39
 5. 5. 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en opzet Voor u ligt de whitepaper over zoekmachine marketing trends in 2010. Bedrijven die zich met search engine marketing (SEM) bezighouden, zijn voor een groot deel afhankelijk van de veranderingen op de zoekmachinemarkt. In het bijzonder is men afhankelijk van Google en haar innovatieve zoekmachine. Deze whitepaper biedt een overzicht van recente ontwikkelingen en geeft tevens aan welke trends er verwacht worden voor 2010. Het onderzoek is met name gericht op aanbieders en afnemers van zoekmachine marketing. Het onderzoek is gedaan middels internet research en interviews met experts en specialisten in de zoekmachinemarkt. Het onderwerp is tevens een onderdeel van het afstudeerproject dat bij Indenty BV gedaan is. De schrijvers willen alle geïnterviewden bedanken voor hun medewerking. 1.2 Over de schrijvers Chang Kuypers Chang Kuypers is deeltijd student aan de Saxion Hogeschool Enschede, studerende in de richting commerciële Economie. Chang Kuypers heeft in september 2009 de opdracht gekregen om een whitepaper te schrijven over Trends in zoekmachine marketing in 2010. Dit is gebeurd in samenwerking met Peter Schinkel. Peter Schinkel Peter Schinkel is sinds 1998 bezig met zoekmachine optimalisatie. Eind 2007 heeft hij het zoekmachine optimalisatiebedrijf Indenty opgericht. Daar bekleedt Peter momenteel de functie van Managing Director. Vanuit deze rol is hij betrokken bij diverse (branche-)organisaties en lezingen. Zijn interesse gaat uit naar trends en innovatieve toepassingen binnen zoekmachine marketing. Indenty Indenty is de specialist op het gebied van zoekmachine marketing. In de wereld van online marketing ondersteunt Indenty haar partners door middel van diensten en tools op het gebied van professionele zoekmachine marketing. Met een ervaren team van specialisten realiseert Indenty voor klanten van haar partners aanzienlijke verbeteringen van de zoekmachine posities. Zij behalen nu meer gerichte bezoekers en omzet via hun website. Eén van de pijlers van Indenty is het opdoen en delen van kennis, onder andere door middel van whitepapers en wetenschappelijke artikelen. Hierbij staat ook het ontwikkelen van kennis binnen netwerkstructuren centraal. Indenty werkt hierin onder andere samen met de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen, en de Universiteit van Maastricht. © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 4 van 39
 6. 6. 1.3 Leeswijzer De whitepaper zal beginnen met een algemene blik op internettrends. Het hoofdstuk hierna zal de ontwikkeling beschrijven van search en search engines. In hoofdstuk vier leest u over de trends in online marketing. In dit hoofdstuk worden ook mobiele commercie en sociale media behandeld. In hoofdstuk vijf wordt SEA besproken en in hoofdstuk zes wordt SEO besproken. In hoofdstuk zeven leest u over trends van Google. Tot slot leest u in hoofdstuk acht een samenvatting van de whitepaper over het marktonderzoek dat door Indenty onder het MKB gedaan is. Voor een beter begrip van termen en afkortingen is er een begrippenlijst aan het einde van de whitepaper te vinden. © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 5 van 39
 7. 7. 2 Algemene trends op internet 2.1 Een korte terugblik op 2009 en een kort vooruitzicht op 2010 Stijging internetgebruik en zoekopdrachten Het aantal zoekopdrachten is ten opzichte van vorig jaar met ongeveer 40% per maand gestegen. Men telt wereldwijd gemiddeld ruim 100 miljard zoekopdrachten per maand1. Een stijging in internetgebruik is er nog steeds en zal wereldwijd blijven voortduren. Er wordt momenteel geïnvesteerd in snelheid, 11% van Nederland is inmiddels aan het glasvezelnetwerk gekoppeld, een totaal van 174.500 huishoudens2. Overheid op internet De troonrede van afgelopen september gaf sombere vooruitzichten met een daling in het ICT-budget. Bij een normale economische recessie laat de historie keer op keer een opleving zien na de recessie. Toch is er momenteel nog grote onzekerheid daar de aard van deze crisis toch wel heel bijzonder is. Ondanks het reduceren van het ICT-budget gaat de overheid (met name lokale overheid) actiever deelnemen op internet. Was het voorheen een overheid die zich voornamelijk bezighield met veiligheid en restricties, tegenwoordig is het diezelfde overheid die nu in grote mate op het internet vertoefd. Overheidszaken zullen in de toekomst meer met het internet geïntegreerd worden en burgers zullen meer overheidscommunicatie via internet aangeboden krijgen. Economische groei zorgt voor stijging in IT-banen Opklimmend vanuit de recessie, is het nu zaak om de nasleep te overleven. De IT-budgetten in de VS beginnen weer te stijgen, maar nog niet zo hard als in het verleden. Gekoppeld aan de economische groei wordt er wereldwijd een stijging in IT-banen verwacht die 3x zo groot zal zijn in 20133 ten opzichte van 2009. In de VS is het aan de consument om te gaan sparen, in Nederland is men flink bezig geweest met spaargelden uit te geven. Weliswaar was dit noodgedwongen voor sommigen, maar uitgeven is ook weer gezond voor de economie. Uiteindelijk is de spaarquote eind dit jaar gestegen, waardoor de productie weer zal groeien. Groei in groen Duurzaamheid en verminderde CO2-uitstoot zijn populair wordende thema’s, met name in de IT. De invloed van de financiële crisis is hier tweeledig. Enerzijds heeft de financiële crisis geen grote doorbraak in groene technologie teweeg gebracht en anderzijds zullen deze thema’s aan kostenbesparingen op energie-uitgaven gaan bijdragen. Door de groei in IT, zal er een enorme groei in dataverkeer en dataopslag zijn. Hiervoor zijn efficiëntere systemen in ontwikkeling. 1 Comscore, 31 oktober 2009 2 Computable, 15 september 2009 3 Webwereld, 8 oktober 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 6 van 39
 8. 8. De Green IT is geboren. Het bedrijf Google is ook dit jaar bezig geweest met het aanleggen van groene energieoplossingen. Door de krimpende industrie is de industriële CO2-uitstoot ook verminderd in het afgelopen jaar. Zo wordt het dankzij de crisis makkelijker om de gezamenlijke doelen tegen milieuvervuiling en verminderde CO2-uitstoot te gaan behalen. De bewustwording van internet als milieuvervuiler is groeiende, waardoor er een groei ontstaat in bedrijven die aan Green IT doen. 2.2 Groei in open-source Als er een markt is die een goede tijd heeft genoten door de recessie is het de open-source markt. Als de budgetten dalen, grijpt men vaker naar de goedkopere of zelfs gratis oplossingen die open-source biedt. Gebruik van open source kan TCO4 doen verlagen. Onlangs werd er door de Nederlandse overheid positief op een voor intern gebruik van een open-source systeem gestemd5. Amerikaanse overheidsdiensten zijn bezig met ontwikkelen van open-source systemen. Het witte huis heeft inmiddels een open-source systeem in gebruik. Een belangrijk aspect dat wordt aangekaart bij open-source, is veiligheid. Door broncodes vrij te geven, hebben hackers meer inzicht om in het systeem te kunnen infiltreren. Een stijging in het delen van kennis middels blogs, of middels whitepapers als deze is te zien. Open source betekent transparantie, openheid en delen van kennis, techniek en systemen. Het idealistische karakter hierachter zal echter gaan vervagen en commercialisering zal verder plaatsvinden in 2010. 2.3 Booming e-business in Azië De Chinezen worden rijker, rijden meer in duurdere auto’s en internetten steeds meer. De kracht van deze grote massa brengt heel wat teweeg op economisch gebied, zo ook op ICT-gebied. De taalbarrière tussen het Westen en het Oosten is nog altijd groot. Daardoor zullen wij westerlingen nog veel moeite moeten doen om geslaagde handel te bedrijven in het Verre Oosten. Men kan zich gaan oriënteren op gebied van outsourcing en het marketen van searchtools. Aangezien Nederland het land van de commercie is, zal het verkopen van commerciële kennis ook een uitstekende mogelijkheid moeten zijn. Uit de interviews blijkt, dat met name kleine individuele SEM-aanbieders hier goede zaken kunnen gaan doen. Door webontwikkelingen zal het komend jaar ook mogelijk worden Chinese tekens in een url op te nemen6. Dat betekent dat handelspartners hun systemen hier op moeten aanpassen. 4 Total Cost of Ownership 5 Computable, 5 augustus 2009 6 Peter van de Graaf, Conversion Company, november 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 7 van 39
 9. 9. 2.4 Conclusies internet trends De internet trends op een rij: • Wereldwijde groei in internetgebruik, IT-banen en stijging van zoekmachinegebruik. • Groei in snelle internetverbindingen. • Meer overheid op het internet. • Meer focus op een groener internet waardoor natuur en kosten bespaard kunnen worden. • Meer aanbod, gebruik en ontwikkeling van open-source systemen waardoor bedrijven hun kosten voor software omlaag kunnen halen. • Meer gebruik van videocontent en bewegend beeldmateriaal7. • Opkomst cloud computing (wordt verder besproken in paragraaf 8.4) zal zorgen voor meer integratie en samenwerking van diensten. • Meer gebruik van social media en mobiel internet (wordt verder besproken in paragraaf 5.4, 5.5) zal ook een stijging van adverteren in deze kanalen teweeg brengen. 7 Peter van de Graaf, Conversion Company, november 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 8 van 39
 10. 10. 3 Trends in search en zoekmachines 3.1 Zoekmachines 3.1.1 Bing en Yahoo Sinds 11 jaar geleden is Qi Lu8 (voormalig medewerker van Yahoo die nu voor Microsoft Bing werkt. Hij staat bekend als een extreem fanatieke medewerker) bezig met het proberen af te snoepen van het marktaandeel van Google. In 2009 lijkt het hem nu toch eindelijk te lukken om een substantieel aandeel van 7% van de zoekmachinetaart te veroveren in de VS. Bing lijkt een krachtpatser te zijn, maar als tegenhanger loopt Bing nog altijd ver achter in het marktveld dat Google steeds verder aan het verruimen is. Zoekmachine top 5 Verenigde Staten Google Yahoo! bing AOL Ask Jeeves 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figuur 1: top 5 zoekmachines in de VS (bron: Statcounter Global Stats) Google heeft in de VS in november 2009 een aandeel van ca 83%. De nieuwe zoekmachine Bing heeft samen met Yahoo een aandeel van ca. 16%. Het grote Microsoft blijkt in search in vergelijking met Google nog heel erg klein te zijn. Microsoft heeft nog geen geweldige reputatie als zoekmachine, maar kan wel hoogwaardige diensten leveren die vergelijkbaar zijn met de zoekmachine Google. De zoekmachine Bing, kan dus zeker nog gaan groeien als men bij Microsoft goede strategieën ontwikkeld. Sinds november 2009 is Bing gaan samenwerken met WolframAlpha om nog meer specifieke wiskundige en wetenschappelijke inhoud te kunnen aanbieden. De zoekmachine WolframAlpha wordt nog verder besproken in paragraaf 3.1.3. 8 Z24, 31 augustus 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 9 van 39
 11. 11. 3.1.2 Marktaandeel zoekmachines Hier volgt een overzicht van de verdeling van de grootste zoekmachines wereldwijd en in Nederland. Zoekmachine top 5 wereldwijd Google Yahoo! bing Ask Jeeves Baidu 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2: top 5 zoekmachines wereldwijd (bron: Statcounter Global Stats) Google heeft in november 2009 wereldwijd een marktaandeel van 91,5%. Ten opzichte van 90% in januari 2009 is er dus ruim een procent bijgekomen. Yahoo heeft vanaf januari 2009 t/m november 2009, 2% verloren, van 6% naar 4%. Bing heeft sinds de lancering in mei, ongeveer een marktaandeel van 3% gekregen. Hiervan is 2% afkomstig van het aandeel dat MSN en Windows Live samen hadden. Zoekmachine top 5 Nederland Google StartPagina bing Ask Jeeves Yahoo! 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 3: top 5 zoekmachines in Nederland (bron: Statcounter Global Stats) In Nederland is het marktaandeel van Google in de periode januari 2009 t/m november 2009 van 93% naar 94% gegaan. Startpagina is van 4% naar 3% gedaald. Bing is uitgekomen op ruim 1% vanuit de gezamenlijke 2% die MSN en Windows Live hadden. © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 10 van 39
 12. 12. 3.1.3 Nieuwe en alternatieve zoekmachines De zoekmachines die het afgelopen jaar in opkomst waren als alternatief van Google worden hier besproken. WolframAlpha9 WolframAlpha is een zoekmachine met een academisch tintje. Er kan gezocht worden op wetenschappelijke onderwerpen wat zeer nuttig kan zijn voor bijvoorbeeld studenten en onderzoekers. De zoekmachine beschikt over een grote hoeveelheid wetenschappelijke bronnen. Zo kunt u bijvoorbeeld erachter komen hoe de volledige stelling van inductie10 werkt. Volgens een van de schrijvers van deze whitepaper is dit een zoekmachine met veel potentie binnen deze niche. Cuil11 Noemt zichzelf ‘Cuil, the world’s biggest search engine’. Hun filosofie is als volgt: Het internet raakt steeds voller en onoverzichtelijker. Cuil neemt de taak op zich om alles te ordenen en te analyseren en met name de grote hoeveelheden mee te nemen in de zoekresultaten. Eigenlijk weinig afwijkend van het doel van Google. Om zich te positioneren ten opzichte van Google, melden ze in hun bedrijfsprofiel dat ze liever het web analyseren dan de gebruikers. IceRocket12 IceRocket richt zich op real-time search en social search. Je kunt er mee zoeken op verschillende blogs, social network sites als Twitter en Myspace en Nieuws. Ook is er een visual search mogelijkheid. Het biedt services als e-mail, rss-builder en icespy. Met icespy kan men zoeken in onderwerpen die populair zijn bij mede-gebruikers. Yandex13 en Baidu14 Yandex en Baidu zijn beide zoekmachines die buiten Europa populair zijn. Yandex is na Google de grootste zoekmachine in Rusland en Baidu is de grootste in China. Het marktaandeel van Baidu (>60%) is in China zelfs 2x zo groot als die van Google (30%)15. 3.2 Search verder ontwikkeld 3.2.1 Local search steeds populairder Uit de interviews en de internet research, blijkt dat het gebruik van local search steeds meer toeneemt. Steeds vaker gebruikt men het internet om een bedrijf in de buurt op te zoeken. Zo geeft een zoekresultaat in Google vaak locatiegegevens met bovenaan een Google Maps schermpje samen met contactgegevens. 9 www.wolframalpha.com 10 Wiskundige bewijsmethode 11 www.cuil.com 12 www.icerocket.com 13 www.yandex.com 14 www.baidu.com 15 Statcounter Global Stats © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 11 van 39
 13. 13. De zoekresultaten zullen verschillen per locatie doordat Google locatiegebonden gegevens gebruikt. Op die wijze krijgt de gebruiker altijd de meest relevante zoekresultaten van objecten bij hem/haar in de buurt. Uitbreiding en verbetering van dit type search wordt verwacht, ook wordt local search zeer groot op het gebied van mobile search16. Voor lokale bedrijven kan dit een voordeel gaan opleveren ten opzichte van bedrijven die producten leveren binnen een groot gebied (bijvoorbeeld landelijk). Bij het zoeken vindt men uiteindelijk het bedrijf dat het dichtst bij u in de buurt zit, terwijl u vroeger wellicht meer bedrijven vond, waarbij u buiten het leveringsgebied viel. 3.2.2 Google interpreteert de intenties van de zoeker Een groot aantal van de zoekmachinegebruikers is niet op de hoogte van het feit dat gebruikersgegevens verzameld worden door Google tijdens het zoeken17. Google wil door het meten van het zoekgedrag, meer inzicht krijgen om verbeteringen door te voeren in de zoekresultaten. Het resultaat hiervan is dan gepersonaliseerde search. Een voorbeeld hiervan is, men zoekt een aantal malen op autobanden. Wanneer men hierna naar andere webpagina’s surft, laat Google met name reclameblokken zien met aanbieders van auto-onderdelen. Google zal er voor moeten zorgen, dat het verzamelen van gegevens, geen privacy schendt. Zolang het doel van de gegevensverzameling, verbetering voor de zoekmachinegebruiker is, zal men er minder snel negatief tegenover staan. 3.2.3 De zoekresultaten worden real-time Google News is een voorbeeld van real-time search. Bij real-time search is het doel om de meest recente url’s, die relevant zijn, te verkrijgen. Op social network sites als Twitter is er ook de mogelijkheid om real-time zoekresultaten te krijgen. Zoeken in social media, ook wel social search genoemd, levert dus de berichten op die het meest recent gepost zijn. Onlangs hebben Microsoft en Google een deal met Twitter gesloten om toegang te krijgen tot de database van Twitter18. Ook gaat Bing informatie van facebook opnemen in de zoekresultaten. Eind 2009 is Google begonnen met het ontwikkelen van een social search mogelijkheid. Hiermee kunnen zoekresultaten gevonden worden, die in relatie staan met het sociale netwerk van een bepaalde gebruiker. Alleen zoekresultaten die als openbaar aangeduid zijn, worden meegenomen. 3.2.4 Zoekresultaten vanuit ieders eigen netwerk Social search is het zoeken binnen sociale netwerk sites. Door de groei in het gebruik van social networks, groeit ook het aantal uitingen van opinies. Hierdoor zoeken mensen steeds vaker binnen social networks om bepaalde meningen en opvattingen te kunnen lezen. Dit type search zal naar de 19 verwachting van Ruud Kok (M4N) niet ter vervanging maar naast normale search komen. Social search zal meer invloed gaan krijgen op producten en diensten door bijvoorbeeld reviews die men schrijft20. 16 Eduard Blacquière, Edwords, november 2009 17 Remon Scheepmaker, Gladior, november 2009 18 Marketingfacts, 22 oktober 2009 19 Ruud Kok, M4N, november 2009 20 Marco Derksen, marketing facts © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 12 van 39
 14. 14. 3.2.5 Visual Search en Augmented Reality Met visual search kan men zoeken op afbeeldingen. Dit is met name handig voor webshops om producten te tonen. Bing biedt sinds september 2009 een aparte visual search mogelijkheid, zodat men producten makkelijker kan vinden aan de hand van de afbeelding. Het kan dus lonen om met een webshop de productafbeeldingen aan te melden bij zo’n aanbieder van visual search. In onderstaand screenshot ziet u de zoekmogelijkheid van Google images. Met Google images is het mogelijk om bijvoorbeeld op gezichten of op kleur te zoeken. Figuur 4: zoekmogelijkheid via Google Image Search (http://images.google.nl) Augmented Reality Augmented Reality (AR) is dezer dagen een opkomend begrip. Augmented reality is een (visuele) 3d projectie van objecten die men te zien krijgt op bijvoorbeeld een bril of beeldscherm. Het is een revolutionair concept dat vele toepassingen kan opleveren. Met behulp van AR kan men een instructie projecteren tijdens het repareren van bijvoorbeeld een automotor. Of men kan bepaalde kledingstukken op een persoon projecteren, zodat een bezoeker van een webshop diverse modellen kan aanpassen21. Voor e-commerce kan AR dus zeer interessant worden als de kosten hiervoor zullen dalen. 3.2.6 Zoekopdrachten worden langer Het Amerikaanse concern Experian Hitwise kwam in de herfst van 2009 met statistieken over het gebruik van zoekmachines22. De opvallendste resultaten hieruit zijn de cijfers over het aantal woorden dat men gebruikt in een zoekopdracht. Zoekopdrachten bestaande uit één tot vier woorden zijn stabiel of gedaald, zoekopdrachten vanaf vijf woorden worden steeds meer toegepast. 21 Jurgen van Kreij, Innovadis, november 2009 22 Experian Hitwise, 21 oktober 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 13 van 39
 15. 15. Resultaten Hieronder ziet u de belangrijkste uitkomsten van het aantal gebruikte woorden in zoekopdrachten: Zoekopdracht Augustus 2009 September 2009 Verschil Eén woord 24.21% 24.32% 0.00% Twee woorden 23.71% 23.55% -1.00% Drie woorden 20.74% 20.52% -1.00% Vier woorden 13.78% 13.69% -1.00% Vijf woorden 7.90% 7.94% 1.00% Zes woorden 4.23% 4.30% 2.00% Zeven woorden 2.27% 2.33% 3.00% Acht of meer woorden 3.16% 3.35% 6.00% Tabel 1: Percentage zoekopdrachten per aantal woorden23 Specifieke zoektermen Uit de bovenstaande tabel is te concluderen dat steeds meer mensen meer specifieke zoektermen gebruiken om hun gewenste product of dienst te vinden. Als aanbieder van producten of diensten kunt u hier op inspelen door meer specifieke woordcombinaties als zoektermen voor uw website in te zetten. Neem bijvoorbeeld uw locatie, positionering (goedkoop, exclusief) of propositie mee in de bepaling van uw zoektermen. Wanneer u online positioneert op specifieke zoektermen, bent u weliswaar vindbaar voor een geconcentreerde groep zoekers. Het grote voordeel is juist dat deze groep zoekers een veel groter aandeel potentiële klanten bevat. Bovendien laat het genoemde onderzoek juist zien dat steeds meer internetgebruikers vaker specifiek zoeken. 3.3 Conclusies De conclusies over de trends in search engines en search worden in de volgende twee paragrafen beschreven. 3.3.1 Trends search engines • Bing blijft samen met Yahoo concurrentie bieden aan Google. • Google houdt het grootste marktaandeel dat zelfs een procentje is gestegen dit jaar. • Nieuwe zoekmachines specialiseren zich op nichegebieden. 23 Experian Hitwise, 21 oktober 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 14 van 39
 16. 16. 3.3.2 Trends search • Local search verbetert steeds meer en wordt vaker gebruikt, ook bij mobiel internetten maakt men meer gebruik van local search. • Personalized search ontwikkelt verder. • De strijd om real-time search barst los, grote partijen zijn zeer geïnteresseerd in realtime search. Er zal dus meer vraag zijn naar actuele informatie. • Social search met betrekking tot het vergelijken van opinies wordt een grote aanvulling op normale search. Social search zal meer invloed gaan krijgen op producten en diensten door bijvoorbeeld reviews die men schrijft. • Visual search wordt vaker gebruikt. • Augmented Reality blijft ontwikkelen en zal voor vele commerciële doeleinden kunnen gaan dienen. • Zoekopdrachten worden langer met steeds meer specifiekere zoektermen. © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 15 van 39
 17. 17. 4 Trends in online marketing 4.1 Marketing budgetten en rendement De online en offline advertising budgetten zijn behoorlijk afgezwakt en de financiële crisis stelt veel bedrijven op de proef. Algemene trend is de daling in mediabestedingen en een lichte stijging in online advertising24. Veel bedrijven stunten met advertentieprijzen. Het meten van ROI van online marketing, dat in de whitepaper25 van 2009 aangekaart is, blijft zeker gelden. Er zijn inmiddels enkele bedrijven gespot die specifieke analyses aanbieden met betrekking tot het meten en monitoren van ROI. De uitkomsten van het onderzoek dat voor dit rapport gedaan is, wijzen uit dat de vraag naar ROI analyses en conversiemetingen toe zal nemen. Tevens blijkt uit meerdere bronnen (waaronder het IAB26) dat de vraag meer verschuift naar het meten van kosten in relatie met de opbrengsten. Verder zal de stijging in SEA clickprijzen doorzetten doordat het aanbod van advertentieruimte minder stijgt dan de vraag hiernaar. De duurdere clickprijs zorgt voor meer gebruik van SEO door de hogere kosteneffectiviteit van SEO27. 4.2 Consumententrend Consumenten in crisistijd zijn de meest kritische consumenten en willen zo veel mogelijk waar voor hun geld. Veel bedrijven hebben aan de marges moeten schroeven om die consumenten te kunnen bedienen. Voor menig bedrijf is het zelfs noodzaak geweest om met dumpprijzen te adverteren om de klant te behouden. Aanbieders moeten meer rekening houden met veeleisende klanten die mondiger zijn geworden. Dit is een wel bekende trend die al jaren geleden is begonnen en nog zal voortduren. Het komt steeds meer voor dat meningen van consumenten op internet mee gaan spelen. Door middel van het 5-sterren systeem bekend van YouTube, kan men steeds vaker producten een waardering meegeven. Het blijkt zelfs dat goede waarderingen en reviews cruciaal zijn voor het succes van de webshop. Een artikel dat slecht beoordeeld wordt, kan men over het algemeen het beste gelijk uit het assortiment schrappen omdat het niet meer verkocht zal worden. Ook zijn er diverse andere mogelijkheden voor gebruikers om een site, product of tekstuiting van iemand een waardering mee te geven. Hierdoor hebben gebruikers steeds meer invloed op de waardering van wat er op internet aangeboden wordt28. 24 Tijdschrift voor marketing online, 5 oktober 2009 25 Indenty Whitepaper trends 2009, datum 26 Interactive Advertising Bureau, onafhankelijk kennisplatvorm voor interactief adverteren 27 Eduard Blacquière, Edwords, november 2009 28 Wolter Tjeenk Willink, Traffic-Builders, november 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 16 van 39
 18. 18. 4.3 Wijziging Telecomwet E-mail marketing zonder spam De telecomwet is per 1 oktober 2009 gewijzigd29. Voor E-mailmarketing betekent dit dat er niet zonder toestemming e-mailadvertenties gestuurd mogen worden. Dat betekent dus een stuk minder spam voor de e-mailontvangers. Wat betreft online spam, daar zijn we in Europa sowieso al een stuk meer van gevrijwaard dan in de VS. Mogelijke gevolgen van de wetswijziging: • Aanmeldingen hebben een grotere kans op conversie. (Men zal zich alleen aanmelden indien men interesse heeft.) • Kleiner volume in e-mailmarketing (Het kost meer inspanning om een goede database te verkrijgen.) • Hogere frequentie van e-mailmarketing (om toch dezelfde hoeveelheid advertising de deur uit te krijgen). Bel-me-niet-register Als aanvulling op de telecomwet is ook het Bel-me-niet-register geopend. Bedrijven die telefonisch klanten werven, moeten nu eerst de mensen uit dit register uit hun bestand filteren. Een kwart van de Nederlanders heeft zich direct ingeschreven in dit register30. Naar verwachting zal nog eens een kwart van de bevolking dit later in 2010 nog gaan doen. Cookies aan banden Ook zal het gebruik van cookies aan banden gelegd worden. De bezoeker van een website moet de mogelijkheid krijgen om cookies te weigeren. In het geval dat een cookie niet noodzakelijk is, zal er een duidelijke mogelijkheid gegeven moeten worden om de cookie te annuleren. Een uitzondering zal bijvoorbeeld het afrekenen zijn na het verlaten van de productpagina. Hier zal de cookie noodzakelijk zijn, om de gegevens te bewaren. Vanuit de Europese Unie wordt er voor de lidstaten een termijn van 18 maanden gegeven om de wijziging op de websites te implementeren31. 4.4 Mobile Commerce 4.4.1 Groei in Mobile Commerce Mobile search in Nederland gaat voor 99% via Google32. Het is bijvoorbeeld eenvoudig om een restaurant of het dichtstbijzijnde benzinestation mee op te zoeken. Mobiele internetproviders zien dit jaar hun omzet stijgen en verwachten nog meer groei voor de komende tijd33. Telefoonschermen worden steeds groter, zo wordt het gebruikersgemak van mobiel internet steeds beter. 29 OPTA 30 Intomarkt GFK 31 Emerce, 16 november 2009 32 Statcounter Global Status 33 De ondernemer © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 17 van 39
 19. 19. 4.4.2 Marktaandeel mobiele internetbrowsers In deze paragraaf wordt het marktaandeel van mobiele webbrowsers behandeld. Top 10 mobiele internetbrowsers iPhone Nokia Opera iTouch BlackBerry NetFront Android Sony PSP Samsung SonyEricsson 0% 10% 20% 30% 40% Figuur 5: top 9 mobiele browsers in Europa (bron: Statcounter Global Stats) De meest gebruikte browser in november 2009 is de iPhone browser. De toppositie van Opera begin 2009, is overgenomen. Opera is in 2009 fors gedaald van 27% naar 15% terwijl de iPhone is gestegen van 26 naar 34%. Android, het mobiele besturingssysteem van Google, is in 2009 gelanceerd en heeft een marktaandeel gewonnen van circa 2,5%. De laatste versie van Android, versie 2.1, is momenteel in testfase en zal veel vernieuwingen en verbeteringen hebben, waaronder de Google Maps Navigation applicatie. De applicatie zal een alternatief zijn van het Nederlandse TomTom navigatiesysteem in de Verenigde Staten en mogelijk in de toekomst ook in Europa. Doordat Android een goedkoop alternatief is ten opzichte van de overige browsers, zal het gebruik hiervan kunnen gaan groeien in 2010. 4.4.3 Ontwikkelingen applicaties, gebruikers, markt Een enorm populaire mobiele telefoon om mee te internetten is de iPhone. Er worden inmiddels tienduizenden applicaties voor de iPhone geteld. Mobieltjes krijgen steeds vaker applicatiemodules voor toegang tot populaire social networks. Met name jongeren maken hier steeds meer gebruik van. Als het gaat om zoeken via mobiel, zoekt men vooral lokaal34. 34 Eduard Blacquière, Edwords, november 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 18 van 39
 20. 20. Mobiel adverteren Mobiel internetten gaat steeds meer lijken op internetten op de pc. Hierdoor zal het niet meer nodig zijn om aparte mobiel-vriendelijke sites te ontwikkelen. En daarmee zal het adverteren via mobiel geen speciale ontwikkeling zijn. Volgens de verwachting van Remon Scheepmaker (Gladior) zal mobiel internetgebruik via bijvoorbeeld smartphones wereldwijd enorm stijgen. Ook vind er volgens hem zelfs een verschuiving plaats van internetgebruik via de laptop naar internetgebruik via de smartphones! Google heeft het bedrijf Admob overgenomen voor een prijs van 750 miljoen euro. Admob is een netwerk voor adverteren via mobiele telefoon applicaties. Google die met name winst uit de advertentiemarkt op internet behaald, ziet nu dus ook zeker brood in mobiel adverteren. 4.5 Social Commerce 4.5.1 Social 2.0, verschuivingen in het gebruik bij grote netwerksites In dit hoofdstuk een overzicht van de ontwikkelingen van de meest populaire sociale netwerken, ofwel “social networks”. Zoekmachine Extern Hyves Heeft dit jaar een vernieuwd uiterlijk gekregen. Hyves-groepen gaan verdwijnen volgens voorspellingen. Twitter Twitter is enorm populair geworden. Er wordt van gezegd dat jongeren hier nog weinig aan vinden. Twitter wordt gezien als goede nieuwsbron, ook zien meer bedrijven Twitter als een effectief medium om het bedrijf mee te promoten. Het aantal bedrijvenprofielen is ook enorm gestegen. Twitter heeft furore gemaakt met de eigen ontwikkelde real-time search binnen de Twitterfeeds. LinkedIn Het aantal Nederlandse gebruikers is dit jaar verdubbeld. LinkedIn heeft de mogelijkheid gekregen om extra applicaties als Wordpress of een Amazon- boekenprofiel op de persoonlijke LinkedIn-pagina te integreren. myspace Gebruikers lopen weg bij myspace. De website heeft vele extra applicatie toevoegingen gekregen om de gebruikers bezig te houden. Facebook lijkt als grootste concurrent de gebruikers weg te stelen. facebook Heeft dit jaar een enorme groei doorgemaakt van circa 150% naar meer dan 300 miljoen gebruikers, ook is er groei in het aantal bedrijven met een facebook-profiel. YouTube Gebruik is gestegen naar 10 miljard views per maand, het bedrijf is overgenomen door Google en is voor 1 miljard euro niet echt voor een spotprijsje over de toonbank gegaan. MSN Ouderen haken af, er zijn enkele vernieuwingen in de interface, de msn- portal is verbeterd met veel toevoegingen van interessante items en uiteraard de nieuwe zoekmachine Bing. Tabel 2: Ontwikkelingen bij de bekende sociale-netwerksites © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 19 van 39
 21. 21. 4.5.2 Online Reputation Management Het communiceren via sociale netwerken is nu de op vier na belangrijkste online activiteit. Nog vóór het gebruik van e-mail35. Het gebruik van social media is groot en kan door het massale karakter een grote invloed hebben op algemene opinies. Een klein beetje negatieve publiciteit kan al schadelijk zijn en een sneeuwbal effect teweegbrengen. Het laatste wat je dus wilt met je bedrijf, is dat je op zoekresultaat 1 staat met een negatief persbericht. Google url-removal tool Onlangs heeft Google een tool gelanceerd om vervelende linkjes uit de zoekresultaten te halen. Het is in ieder geval mogelijk om bepaalde onderdelen van een webpagina uit de zoekresultaten te laten filteren. Mocht u minder goed bekend staan om wat voor reden dan ook, contact opnemen met Google kan lonen. Er zijn het afgelopen jaar enkele voorbeelden geweest van bedrijven die ten onder gingen met een beetje hulp van negatieve publiciteit op social networks. Er zijn steeds meer bedrijven die zelf personen de taak toebedelen om uitingen over het bedrijf of merk te monitoren. Daardoor kan er direct ingespeeld worden op eventuele negatieve berichtgevingen. 4.5.3 Adverteren in sociale media De mening over sociale media van Emerce luidt: sociale media is een uitzonderlijk moeilijk gebied om inkomsten mee te genereren36. Gebruikers zijn gericht op communicatie onderling en zullen dus minder interesse hebben in commerciële uitingen. De aanbieders van sociale netwerksites daarentegen, zijn degenen die er wel inkomsten mee weten te behalen. Alleen al door ledengroei van een social network site, kan de waarde van het bedrijf stijgen. Daardoor loont het om advertentieruimte te bieden. Tot nu toe zijn met name grote bedrijven bereid om de advertentieruimte te vullen. Meer bezoek zorgt voor meer advertenties Het hebben van een bedrijfsprofiel op YouTube, Hyves, Twitter of facebook zou vele voordelen kunnen hebben. Denk aan branding, advertising, mensen naar een bedrijfsportal lokken. Al met al zal extra PR een positieve bijdrage aan de website opleveren. Er zijn steeds meer bedrijven die hun profiel aanmaken op sociale media sites. YouTube insight Al vanaf eind 2008 is het mogelijk om, net als website statistieken nu ook statistieken van een YouTube filmpje op te vragen. Dit is handig om bijvoorbeeld de effectiviteit van een online video commercial in kaart te brengen. 35 Nielsen-online, 9 maart 2009 36 Emerce, 23 oktober 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 20 van 39
 22. 22. 4.6 Marketingstrategieën Externe focus tot stand gebracht Door de kredietcrisis is er duidelijk veel meer aandacht voor de consument die in tijden van recessie belangrijker wordt voor het voortbestaan van de onderneming. Het belang van klantgerichte marketing is daarom groter geworden. Klantgerichte marketing Klantgerichte marketing is vanuit het oogpunt van de klant kijken. Doen we dat meer, dan weten we meer van de klant en verkopen we meer. Met name tijdens de nasleep van de financiële crisis zal men dus veel hebben aan klantgerichte marketing. Online marketing Hieronder volgt een overzicht met het online marketinggebruik bij webwinkeliers, uitgevoerd door Interactive Media Networks: Van welke zaken maak je online gebruik om meer consumenten te trekken? Meerdere keuzes zijn mogelijk. Anders, namelijk 19 SEO (zoekmachine optimalisatie) 113 Bannering (campagnes) 63 E-mail 106 Vergelijkers (bijv. kieskeurig) 150 Affiliates (bijv. Tradedoubler) 78 Adwords (zoekmachine marketing) 146 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Figuur 6: Overzicht van online marketingkanalen die door webwinkeliers gebruikt worden. (N=223) Opvallend is dat in deze sector de ‘vergelijkers’ zeer populair zijn. Verder is in de grafiek te zien dat het gebruik van AdWords, SEO en e-mail zeer groot is. Uit de grafiek is te berekenen dat online marketing door ruim 50% van de webwinkeliers ingezet wordt. Online marketing zorgt voor meer bezoek op de website. Uiteindelijk zal meer bezoek tot meer verkopen leiden. Het is dus een populaire marketingstrategie. © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 21 van 39
 23. 23. Multichannelmarketing Multichannelmarketing, via meerdere kanalen tegelijk marketen, kan zorgen voor een versterkt marketingeffect. Zo kent u wellicht de Heineken commercial met ‘walk-in’ koelkast die op TV vertoond werd. Door het filmpje ook online (via YouTube) aan te bieden, bereikt men een groter publiek. En ook zal het filmpje langer blijven hangen. Met name voor grote bedrijven zal het nuttig en rendabel zijn om meerdere marketingkanalen aan te spreken. Als het bedrijf een grote doelgroep wil bereiken en een groot budget heeft, zal het aantrekkelijk zijn. Zoekmachine marketing Het grootste pluspunt voor de Nederlandse markt: zoekmachine marketing is goedkoop. Met zoekmachine optimalisatie en online adverteren haalt men meer rendement uit het marketingbudget. Uiteindelijk is zoekmachine marketing (als onderdeel van online marketing) een marketinggebied dat zeer goed aansluit bij de algehele marketing behoeften. De ontwikkelingen hierin worden in hoofdstuk 6 en 7 besproken. 4.7 Conclusies online marketingtrends • Aandacht voor ROI en conversiemetingen verschuift meer naar het meten van de kosten in relatie met de opbrengsten per euro. • Door de recessie is SEO als kosteneffectiever alternatief voor SEA aantrekkelijker geworden. • Er moet rekening gehouden worden met consumenten die kritischer worden. Ook gaat hun mening en beoordeling een steeds grotere rol spelen. • Nieuwe Telecom wetgeving zal zorgen voor aanpassingen in het marketingbeleid. E-mailmarketing en gebruik van cookies worden hierdoor aan banden gelegd. • Mobiel adverteren zal dezelfde richting gaan groeien als online adverteren op de pc en zal in totaliteit stijgen. • Sociale netwerksites blijven interessant om het bedrijf mee te profileren en worden hiervoor vaker gebruikt. • Meer gebruik van online reputatie management zal bedrijven kunnen behoeden van negatieve publiciteit. © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 22 van 39
 24. 24. 5 Trends in SEA 5.1 SEA via AdWords In dit hoofdstuk worden enkele ontwikkelingen van Google AdWords gemeld. Stijging in klikprijzen Een zeer opvallende ontwikkeling is de enorme stijging van klikprijzen. Dit is het afgelopen jaar een trend die nog door zal zetten. Doordat er steeds meer geadverteerd wordt op het web, zorgt dit voor hogere klikprijzen. Enkele kleine wijzigingen AdWords heeft dit jaar een meer geautomatiseerd systeem gekregen met meer koppelingen naar Google Analytics. SEA-campagnes zijn hierdoor dus beter meetbaar geworden37. De toevoeging van de AdWords Opportunities tab38. Deze tab geeft een overzicht met zoekwoorden en budget suggesties in een AdWords-account. Het geeft tevens een preview van de impact op kosteneffectiviteit bij het maken van wijzigingen. Kort samengevat geeft dit systeem inzicht in de performance ten opzichte van andere campagnes. Bij Google is men van plan om hierbij in de toekomst nog meer optimalisatietools beschikbaar te stellen. Tot nu toe is deze tab nog in ‘bèta’ en is alleen nog beschikbaar in Engelstalige accounts. Display Advertising Biddings is het bieden op advertentieplekken. Er kan geboden worden op advertentieplekken voor display ads. Display ads zijn variabele advertentieblokken die worden getoond bij relevante zoekresultaten of in branchegerelateerde websites. Met Comparison ads kunnen gebruikers getoonde AdWords advertenties uitklappen om meerdere vergelijkbare advertenties te bekijken. Het is nu nog in testfase in de Verenigde Staten en wordt naar verwachting later in Nederland gelanceerd39. 37 Remon Scheepmaker, Gladior, november 2009 38 Wolter Tjeenk Willink, Traffic-Builders, november 2009 39 Wolter Tjeenk Willink, Traffic-Builders, november 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 23 van 39
 25. 25. 5.2 Alternatieven voor SEA AdWords kan soms een vrij dure manier van advertising zijn, hieronder een aantal van de mogelijke alternatieven die veel gebruikt gaan worden: • SEO: is goedkoper dan SEA. SEO en SEA kunnen een versterkt effect hebben op elkaar. Door gebruik van beide, zal een website meer hits in de zoekmachine krijgen. • Binnen games adverteren: Doordat de game industrie zeer groot is geworden, ziet men steeds vaker advertenties binnen games. • Bannering: Bestaat al zeer lang en wordt nog altijd vrij veel gebruikt. Bannering is een dure vorm van adverteren en zal populair blijven, zolang het opbrengst oplevert. • Augmented Reality: Een moderne interactieve manier van adverteren, AR biedt geheel nieuwe mogelijkheden om producten/vormen aan te passen en naar de klant-wens te visualiseren. • Affiliate marketing: Zeer populaire vorm van marketing naast SEO. De affiliate biedt via een affiliate netwerk een advertentieplek/linkruimte aan om branchegerelateerde producten te verkopen. • Sociale media advertising: adverteren via sociale media. • Display advertising: advertenties met bewegende beelden die de aandacht trekken. • Admarkt: Marktplaats is natuurlijk ‘the place to be’ om handel te drijven. Met admarkt biedt marktplaats de mogelijkheid om tegen betaling je advertentie op de bovenste vijf posities van de zoekresultaten te plaatsen. Deze mogelijkheid is dit jaar naast de vele andere advertentie mogelijkheden op marktplaats gelanceerd40. 5.3 Conclusies trends SEA AdWords AdWords blijft de toon voeren als het gaat om online adverteren. Google heeft ontwikkelingen gelanceerd als de analytics-koppelingen, de opportunities tab en comparison ads. Zowel voor de potentiële klant als de adverteerder wordt aan verbetering gewerkt. AdWords blijft een sterk systeem, waar veel geld in om gaat. Google zal zeker bezig blijven om dit systeem te onderhouden. Klikprijzen Er is een flinke stijging in de SEA-klikprijzen. Verder wordt er meer nadruk gelegd op CPS, CPC en minder nadruk op CPM. 40 www.marktplaats.nl © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 24 van 39
 26. 26. SEA in combinatie met SEO Onderzoek van FirstFocus in samenwerking met Valuewait wijst uit dat 45 procent van de Google gebruikers het verschil niet weet tussen betaalde en onbetaalde zoekresultaten. Slechts 65% geeft aan het gele advertentievlak boven de zoekresultaten te herkenen als een advertentie. 72% zegt meestal op de zoekresultaten aan de linkerzijde van de Google te klikken. 31% zegt Google het meest te gebruiken voor het vinden van beoordelingen als ze iets online willen kopen41. Klik je vaker in de linkerrij of rechterrij van de Google zoekresultaten? het maakt mij niet ingevuld niet uit afhankelijk van wat ik wil ik klik meestal rechts Ik klik meestal links Figuur 7: Onderzoek klikgedrag door Firstfocus in samenwerking met Valuewait (www.firstfocus.eu) SEA is een uitstekende aanvulling op SEO42. Uit bovenstaand onderzoek blijkt dat men voor 72% op de zoekresultaten aan de linkerkant klikt. SEA is dan een toevoeging aan de online marketing: Het weer laten geven van de advertentie in de gesponsorde links, zal zorgen voor extra aandacht. De zoeker zal de naam van het bedrijf twee keer in de SERP zien staan. Er is dus een grotere kans dat er op de link naar het bedrijf geklikt wordt. Het is uiteindelijk ook nog goedkoper wanneer men op de organische resultaten klikt in plaats van op de betaalde links. Alternatieven Door het dure karakter van SEA zijn er steeds meer sites met aantrekkelijke alternatieven. Het grootste voorbeeld in Nederland is Admarkt van Marktplaats. Ook is het gebruik van verticals en vergelijkingssites erg populair bij webshops (zie eerder genoemd onderzoek in paragraaf 4.6). De overige alternatieven die we in 2010 in toenemende mate tegen gaan komen zijn: SEO, adverteren binnen video games, bannering, AR, display adverteren, affiliate marketing en adverteren via sociale media. 41 Firstfocus in samenwerking met Valuewait 42 Jurgen van Kreij, Innovadis, november 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 25 van 39
 27. 27. 6 Trends in SEO 6.1 Vraag naar analytics en conversiemeting Uit de gedane interviews blijkt dat meer bedrijven geïnteresseerd zijn in het meten van de opbrengsten van online marketing campagnes. Het is interessant om te weten wat een campagne daadwerkelijk oplevert in vergelijking met de investering. Als men weet wat het op gaat brengen, zullen mensen eerder geneigd zijn om een campagne op te laten starten. Men wil het gebruikersgedrag meten, zodat meer inzicht verkregen wordt, wat kan leiden tot meer verkopen. Hiervoor zijn Analyse tools als Google Analytics en Omniture SiteCatalyst beschikbaar. Doordat er nog een groot deel van de bedrijven geen gebruik maken van analytics, zal de verwachting van 2010 zijn, dat het gebruik van analysesystemen zal toenemen. Tevens heeft men tegenwoordig een steeds grotere vraag naar conversie analyse in plaats van slechts het meten van bezoek43. Google Analytics is dit jaar verder uitgebreid en zal naar verwachting nog verder ontwikkelen. Over het algemeen zal het interessant zijn om meer specialistische analyses te verkrijgen om nog meer te kunnen meten. De trend is met name: weten wat elke besteedde euro op gaat leveren. 6.2 SEO consultancy Uit nieuwsartikelen in de media blijkt dat SEO steeds meer ingeburgerd raakt. De term komt steeds vaker voor, maar is qua inhoud nog steeds vrij complex voor de meeste gebruikers. Hierdoor verwacht men een stijgende vraag naar consultancy. Het gaat in de toekomst niet meer om het leveren van een product alleen. Er zal meer advies nodig zijn, ook met betrekking tot het kiezen van de juiste zoekmachine marketing apparaten. 6.3 Algoritmeverbetering Halverwege 2009, is men bij Google bezig met het nieuwe algoritme Google Caffeine44. Caffeine zal het zoekmachinebloed sneller moeten laten gaan stromen. Het aantal getoonde zoekresultaten zal stijgen en de zoekresultaten zullen beter van kwaliteit zijn. Dit zijn conclusies van enkele rapporten over de testversies. De daadwerkelijk uitrol zal geleidelijk gebeuren. Volgens Google zelf is het nieuwe algoritme klaar voor gebruik door het grote publiek45. Verbetering van kwaliteit is met name voor gebruikers interessant. We verwachten dus dat Google kwaliteit als hoofdprincipe blijft zien. Voor SEO zal er door de komst van dit algoritme weinig veranderen. Dit komt mede doordat de veranderingen in het algoritme over het algemeen geleidelijk doorgevoerd worden. Volgens de verwachting van Matt Cutts (Google) zal de uitrol van Caffeine na de feestdagen van 2009 zijn. 43 Erik-Jan Bulthuis, Onetomarket, november 2009 44 Dutchcowboys, 12 augustus 2009 45 Mashable, 10 november 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 26 van 39
 28. 28. 6.4 Conclusies SEO trends De conclusies over de ontwikkeling in SEO zijn als volgt: • Er is meer vraag naar analyses omtrent het meten van opbrengsten in relatie met de kosten van SEO-campagnes. • De vraag naar advies rondom SEO zal groter worden. Het begrip raakt ingeburgerd. Maar toch zal er professioneel advies gewenst zijn over de inzet van SEO als onderdeel van SEM, doordat zoekmachinemarketing nog steeds in ontwikkeling is. • Op algoritmisch gebied is er uiteindelijk niet veel bijzonder nieuws van het front, dit komt doordat de veranderingen vaak gepaard gaan met de veranderingen die zoekmachines doorvoeren. De enkele verandering die zoekmachines doorvoeren in het algoritme, hebben momenteel dus geen noemenswaardige gevolgen voor SEO. Uit de interviews kunnen we constateren dat het gebruik van SEO nog altijd populair is en de vraag hiernaar nog altijd licht stijgt. Dit komt mede door het duurder worden van alternatieven zoals SEA en doordat het een kosteneffectief en meetbaar marketingonderdeel is. © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 27 van 39
 29. 29. 7 Go(o)gle en de ontvoerde letter ‘o’ 7.1 Google’s verjaardagsvieringen Figuur 8: Google’s elfde verjaardag. (www.google.com/logos) Het was dit jaar de elfde verjaardag van de zoekmachine gigant. Het is opvallend hoeveel nieuwsberichten en artikelen er nog steeds wekelijks verschijnen over Google. Een voortdurende nieuwsstroom over innovaties en bedrijfsactiviteiten overspoelt het internet. Dit betekent 365 dagen per jaar, 24 uur per dag PR voor het bedrijf. Enerzijds wel en anderzijds niet geïnitieerd door het bedrijf zelf. Er is geen ander bedrijf dat zo’n grote hoeveelheid publiciteit weet te trekken. De omzet dit jaar werd geschat op 22 miljard dollar en was voornamelijk afkomstig uit advertenties. Figuur 9: De ontvoerde letter ‘o’. Ter ere van de verjaardag van H.G. Wells. (www.google.com/logos) De ontvoerde letter ‘o’ Een klein voorbeeld van een publiciteitsstunt was de viering van de verjaardag van de schrijver H.G. Wells, schrijver van War of the Worlds46. De viering was tevens een ode aan de schrijver die als een van de eerste het begrip innovatie deponeerde. Innovatie is de oorsprong van het succes van Google. Voor de aankondiging van deze dag maakte Google gebruik van verschillende op ufo’s gebaseerde logo’s in het zoekscherm. Zo heeft Google ook verschillende doodles bij thema’s als St. Patricks Day en andere internationale feestdagen of verjaardagen. 46 Google, 21 september 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 28 van 39
 30. 30. Trends die bij Google te zien zijn Hieronder volgen de trends die de afgelopen tijd aan de orde zijn en die zich door zullen zetten in 2010: • Bedrijfsovernames; • Investeringen in groene energie; • Ontwikkeling Google Maps bijv. via Streetview en Tele-Atlas; • Investering in mobiel zoeken en sociale media; • Voortdurende kwaliteitsverbetering in zoekresultaten; • Verbetering in snelheid en real-time search; • Continue verbeteringen in het algoritme (Google Caffeine is op komst en zal zorgen voor snellere en meer uitgebreide en inhoudsrelevante zoekresultaten); • Ontwikkelingen kantoorapplicaties, Google Chrome, Chrome OS en verdere verbreding van dienstverlening; • Verbetering gebruikersvriendelijkheid; • Uitbreiding van zoekdatabase, men wil nog meer vindbaar maken; • Ook als alles al vindbaar is, zullen er door de mondiale veranderingen altijd nieuwe zoekonderwerpen ontstaan; Concurrentie De concurrentie in de Verenigde Staten en Europa blijft onzichtbaar. Naar verwachting zullen Bing en Yahoo geen grote slag halen in de strijd om marktaandeel van zoekmachines. Google kan zich dus een echte monopolist noemen op het gebied van zoekmachines. Wel is er grote concurrentie op gebied van search, namelijk sociale netwerksites als facebook bezorgen Google slapeloze nachten. Search is niet langer het domein van zoekmachines47, doordat het steeds populairder wordt om op sociale netwerksites te zoeken. 7.2 Meest nieuwe applicaties en services In dit hoofdstuk worden enkele opvallende vernieuwingen en verbeteringen in het dienstenaanbod van Google vermeld. Search Suggestion, dit is het afgelopen jaar geïmplementeerd. Een erg handige optie: Tijdens het intoetsen van een zoekopdracht, verschijnen de beste aansluitende zoektermen in een dropdown menu. De zoektermen zijn op volgorde geordend op basis van het aantal zoekopdrachten. Deze kunnen direct aangeklikt worden. Website Translator, is een plugin die u op de website kunt plaatsen. De bezoeker kan de website in 51 talen (waaronder ook Chinees) laten vertalen. Ook kan men als gebruiker suggesties geven over de vertalingen. Previewverbeteringen, er zijn betere aanvullende teksten met bijbehorende plaatjes en relevante inhoud van de websites in de zoekresultaten te zien. Google Wave, de ontwikkeling van Google Wave wordt met luid tromgeroffel aangekondigd. Momenteel zijn er ongeveer 300.000 bètagebruikers. Google Wave biedt de mogelijkheid om real-time informatie 47 Wolter Tjeenk Willink, Traffic-Builders, november 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 29 van 39
 31. 31. uit te wisselen middels zogeheten ‘Waves’. Verder is het een combinatie van verschillende Officeapplicaties, denk bijvoorbeeld aan agendabeheer, documentbewerking en conversaties. Het systeem is geheel open-source48 zodat gebruikers zelf hun gewenste functionaliteiten erin kunnen verwerken. Ook is er een uitgebreide mogelijkheid tot integratie op praktische elk type website. Momenteel is het programma nog in sandbox (test) omgeving. Enige kritiek die er is, luid als volgt: Het zou nogal chaotisch overkomen en het gebruik zal voor beginners niet makkelijk zijn, verder is er vrij weinig houvast aan standaarden door het open-source karakter. Door verschillende experts wordt verwacht dat de komst van Google Wave het e-mail gebruik gaat verdrijven49. De officiële releasedatum zal nog even op zich laten wachten, naar verwachting zal het voor de massa toegankelijk worden vanaf begin 201050. Figuur 10: Google Wave. (wave.google.com) Google Books, met enige tegenwerking van auteursrechtelijke belangengroepen is Google begonnen met het aanbieden van online boeken. De bedoeling van Google is het toevoegen van zo veel mogelijk inhoud aan het web. Met name het inscannen van veelal ongelezen boeken uit de Amerikaanse bibliotheken stootte op veel weerstand. Auteurs zouden hier geen cent voor krijgen. Het tegenargument van Google was dat de boeken dan tenminste een grotere kans hebben om gelezen te worden. Android, de nieuwe versie, 2.1 wordt op korte termijn verwacht. Verbeteringen van interface en toegevoegde functionaliteiten worden verwacht. Ook is Google Maps Navigation in ontwikkeling om op dit platvorm aan te bieden. Indenty medewerkers verwachten dat het een uitermate populair Mobiel besturingssysteem gaat worden doordat het gratis is. Daardoor zullen veel telefoonaanbieders gaan overwegen om het op hun toestellen aan te bieden. 48 Google Wave federation 49 Bart Ensink, Caase.com, november 2009 50 Emerce, 30 oktober 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 30 van 39
 32. 32. Google Maps Navigation, volgens het Google Blog zal het tegelijkertijd met het nieuwe Android OS in de Verenigde Staten gelanceerd worden51. Google was al in grote mate bezig met het uitbreiden van geografische modules als Google Maps, Google Earth, Streetview en Google Ocean. Ook is Google gaan samenwerken met Tele Atlas, het Amerikaanse dochterbedrijf van Tomtom. De komst van het navigatiesysteem heeft de koers van TomTom en Garmin52 behoorlijk doen dalen. De komst van dit systeem is echter een geheel logische stap en was eigenlijk een schot voor open doel voor Google. De concurrentie zal hoog gaan oplopen in deze bedrijfstak. Eén voorbeeld om Google Maps op een andere ludieke manier in te zetten is de online versie van “Monopoly: Monopoly City Streets”. Dit spel is eind 2009 gelanceerd door de monopolist zelf. Liefhebbers kunnen nu monopoly spelen op ‘de echte wereld’ Figuur 11: Logo Monopoly City Streets. (www.monopolycitystreets.com) Sidewiki/searchwiki, als het gaat om het bieden van concurrentie, gaat Google dit niet uit de weg. Ditmaal concurreert men met wikipedia, door encyclopedische informatie aan te gaan bieden met behulp van website integratie. Google Voice, een online voicemailbox voor een bestaand telefoonnummer. Het idee van een online voicemailbox bestaat al geruime tijd. Vanaf dit jaar heeft ook Google een voicemailbox ter beschikking gesteld. Onderhandelingen met Apple voor een iPhone applicatie zijn aan de gang en verlopen nog moeizaam. Google Insights, voorspelt de winst van Obama, waar de Mexicaanse griep gaat uitbreken en wanneer de recessie voorbij is. Met deze tool kun je de verschillende aspecten van zoektermen in grafiekvorm krijgen. Je kunt hier bijvoorbeeld zeer goed meten hoe populair een bepaalde zoekterm tijdens een 53 bepaalde periode, op een bepaalde locatie is . Op basis van de metingen zijn er dus verschillende voorspellingen als boven genoemd, te doen. Google Health, focus op gezondheid in het algemeen is al langer een trend waar Google nu op in speelt. Men biedt hiermee een online database speciaal voor privé gegevens over gezondheid, medische historie en medicatie. Verder is er de mogelijkheid om deze gegevens te delen met anderen. 51 Googleblog, 28 oktober 2009 52 All about Phones, 29 oktober 2009 53 Google Insights © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 31 van 39
 33. 33. 7.3 Chrome 3.0 Chrome is de internet browser van Google waarvan versie 3.0 dit jaar is uitgebracht. Sinds de lancering ongeveer een jaar geleden is het gebruik enorm gestegen. De browser telt inmiddels 30 miljoen gebruikers54. In vergelijking met de 330 miljoen Internet Explorer gebruikers is dat nog best behoorlijk als je kijkt naar de korte periode dat het op de markt is. Google heeft de browser express zo simpel mogelijk gemaakt om het gebruikersgemak tegemoet te komen. Het importeren en synchroniseren van bookmarks gaat bijzonder makkelijk. Hiernaast is de snelheid van de browser zeer verbeterd, waardoor het al met al een goed product is. 7.4 Chrome OS, het kasteel in de ‘SOA55 –wolken’ Cloudcomputing in the SOA-Clouds Grote bedrijven als Microsoft en Google investeren in cloudcomputing en SOA met als voorbeeld Windows Azure, Google App Engine (GAE) en Google Chrome OS als SOA-client. Steve Ballmer (Microsoft) meldt hierover dat Google nog niet eens de moeite genomen heeft om een fatsoenlijke aparte merknaam te ontwikkelen56. Chrome OS is een browsergeïntegreerd OS en is dus gebaseerd op internetgebruik. Verder is het een cloud-based systeem, wat inhoudt dat programma’s niet geïnstalleerd hoeven te worden, maar rechtstreeks van het internet gebruikt kunnen worden. Gebruikersgemak staat voorop, screenshots laten zien dat de interface nog simpeler dan simpel is. De kritiek hierop is dat het zelfs te simpel overkomt en eerder in een speelgoedetalage thuishoort. Het OS zal waarschijnlijk gelanceerd worden op netbooks en zal nog geen ambitie hebben om Microsoft of Apple van hun plek te verstoten. Het OS is volledig open source en kan inmiddels gedownload worden. 7.5 Slotwoord over Google Google blijft ons verrassen met innovaties en blijft streven naar meer winst en reputatiebehoud. Zo neemt men hier en daar wat bedrijven over, breidt men het dienstenpakket uit, geniet veel publiciteit en zorgt ook nog goed voor de aarde. Dit laatste doet men met behulp van groenere energievoorzieningen. Ook zorgt Google voor meer databases om in te zoeken, bieden van nieuwe en betere adverteermogelijkheden en bieden van navigatiesystemen, een webbrowser, een besturingssysteem en communicatiesystemen. Door integratie van internet en software zal Google een zware tegenstander van Microsoft en wellicht ook Apple gaan worden. De zoekmachine Google zal er voor blijven zorgen dat bedrijven gevonden kunnen worden en dat advertenties getoond kunnen worden. 54 www.techcrunch.com 55 Software architectuur, Service Oriëntated Architecture 56 Techcrunch, 14 juli 2009 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 32 van 39
 34. 34. 8 Marktonderzoek MKB Begin 2009 werd het totale budget aan zoekmachine marketing in Nederland geschat op 400 miljoen euro. Het is wel bekend dat veel grote bedrijven al wel gebruikmaken van zoekmachine marketing en hier relatief grote bedragen aan spenderen. Maar tot voor dit onderzoek waren er nog maar weinig cijfers bekend over het gebruik van SEM onder midden- en kleinbedrijven in Nederland. Om de interesse in en het gebruik van SEM onder het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland in kaart te brengen is dit getoetst bij het MKB zelf. Vanuit Indenty is een enquête gestuurd naar bedrijven binnen het MKB in Nederland. Aan het onderzoek hebben uiteindelijk 416 respondenten meegedaan. Bevindingen De resultaten van het onderzoek zijn zowel bevestigend als verassend positief. Al met al blijkt dat de potentiële afzetmarkt voor SEM binnen het MKB groter is en sterker groeit dan verwacht. Zoals het nu lijkt, komt het totaalbudget van 2009 voor SEM binnen het MKB in Nederland uit op 153 miljoen euro. Dit betekent een gemiddeld jaarbudget per MKB organisatie van 4832 euro in 2009. Het blijkt dat MKB ondernemers ondanks de huidige financiële crisis toch vertrouwen hebben in SEM als marketingvorm. De meeste bedrijven verwachten in 2010 minstens hetzelfde of meer te zullen besteden aan zoekmachine marketing. Hierdoor komt het verwachte totaalbudget van 2010 voor SEM binnen het MKB in Nederland uit op ruim 253 miljoen euro. Het gemiddelde jaarbudget per MKB organisatie komt uit op 5292 euro. Het totale jaarbudget van MKB organisaties voor SEM groeit met 100 miljoen euro van 2009 op 2010. De verwachting is dat dit totale jaarbudget nog verder zou kunnen stijgen, als zoekmachine marketing nog meer bekend wordt bij MKB ondernemers. De sectoren die het snelst groeien met betrekking tot het inzetten van SEM zijn: bouw (bijna 50%) en vervoer (30%). Zeker de sector vervoer is zeer aantrekkelijk omdat hier grote bedragen voor zoekmachinemarketing worden gereserveerd. Andere aantrekkelijke sectoren zijn: zakelijke diensten, industrie en overig57, omdat ook hier de gemiddelde besteding aan zoekmachinemarketing aanzienlijk omhoog gaat. Dat de potentiële afzetmarkt voor SEM groter wordt, is ook te zien aan de verschuiving van het doel van de website bij MKB organisaties. Op dit moment wordt de website bij 78,9% van de MKB organisaties ingezet om informatie over het bedrijf te verstrekken. In de nabije toekomst geldt dat nog maar voor 63,2% van de MKB organisaties. Het belangrijkste doel van de website verschuift steeds verder naar e- commerce en daarnaast is ook te zien dat branding (het vergroten van de naamsbekendheid en imago) een steeds belangrijker doel wordt. Als het gaat om effectiviteit van de website, ziet 69,2% van de MKB ondernemers graag dat er verschillende aspecten van de huidige website sterk verbeteren. De ondernemers doelen hiermee voornamelijk op het stijgen van de bezoekersaantallen. 57 Bestaat uit de subsectoren: Gezondheidszorg, kunst/cultuur/amusement, milieu dienstverlening, onderwijs, onroerend goed, sport/recreatie en welzijn. © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 33 van 39
 35. 35. De belangrijkste redenen van MKB ondernemers voor het gebruik van SEM zijn: het aantoonbare effect en de gunstige verhouding tussen kosten en baten (hoog rendement). Daarnaast noemen de ondernemers ook: het vergroten van de naamsbekendheid, het belang van e-commerce en het verhogen van bezoekersaantallen. Het grootste deel van het MKB geeft aan zoekmachinemarketing uit te besteden aan een specialist op dit gebied of is van plan dat te gaan doen. Daarnaast is er ook een grote groep MKB ondernemers die zoekmachinemarketing, bijvoorbeeld met Google AdWords58, zelf uitvoeren. Tevens geeft het grootste deel van het MKB aan tevreden te zijn over de resultaten die tot nu toe behaald zijn met SEM. Conclusies De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: • Zoekmachinemarketing wordt op dit moment ingezet door een derde van de MKB bedrijven met website, voor 2010 is dit percentage ongeveer 50 procent. • Het totale jaarbudget voor zoekmachinemarketing voor het MKB in Nederland in 2009 komt uit op ongeveer 153 miljoen euro. In 2010 zal dit op ongeveer 253 miljoen euro uitkomen. Daarmee groeit het budget voor SEM binnen het MKB sneller dan in de gehele markt. • Het gemiddelde jaarbudget voor zoekmachine marketing per MKB organisatie ligt in 2009 rond 4800 euro en in 2010 rond 5300 euro. Een stijging van 9,5 procent. • Aantrekkelijke sectoren voor zoekmachinemarketing zijn Vervoer, Zakelijke diensten, Industrie en Overig. In deze sectoren wordt veel aan zoekmachinemarketing gedaan en liggen de budgetten hoger dan bij de andere sectoren. • Het totale jaarbudget voor zoekmachine marketing binnen het MKB kan nog verder stijgen, als SEM meer bekendheid krijgt onder MKB organisaties. Van de bedrijven die op dit moment geen gebruikmaken van SEM, noemde het grootste deel dat SEM niet voldoende bekend bij hen is. • Grote bedrijven zetten vaker SEM in en hebben gemiddeld grotere budgetten voor SEM dan kleine bedrijven. Het onderzoek laat een positieve ontwikkeling voor zoekmachine marketing binnen het MKB in Nederland zien. De huidige budgetten zijn hoger dan verwacht, en het vertrouwen in zoekmachinemarketing bij MKB ondernemers is hoger dan verwacht. Zoekmachine marketing kan wel nog veel aan naamsbekendheid winnen binnen het MKB. 58 Google AdWords, http://adwords.google.com © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 34 van 39
 36. 36. 9 Begrippenlijst Admarkt: Advertentiesysteem binnen de portal www.marktplaats.nl. Admob: Bedrijf dat advertentienetwerk binnen de mobiele applicaties verzorgt. AdWords: het advertentieprogramma van Google. AdWords Opportunities Tab: Tabblad binnen een AdWords account waar diverse analyses en opties geboden worden zoals bijvoorbeeld weergave van de impact bij het wijzigen van de zoekwoorden. Affiliate Marketing: een vorm van marketing waarbij de adverteerder de marketeer betaalt voor elke bezoeker, lead of verkoop. Algoritme: een stappenplan met instructies om vanuit een begin toestand een doel te bereiken. Android: Besturingssysteem dat op mobiele telefoons gebruikt wordt. Augmented Reality: Virtualisatie van objecten, kan toegepast worden met behulp van visuele projectie. Bel-me-niet-register: Onderdeel van de nieuwe telecomwet waarbij burgers zich kunnen inschrijven om niet ongevraagd gebeld te worden voor telefonische verkoop. Bing: De nieuwe zoekmachine van Microsoft die ontstaan is uit het vroegere Windows Live Search. Cloud Computing: Computerstructuur waarbij de cloud de plek op internet is waarin zich alle applicaties en toebehoren bevinden. De computers functioneren als aparte terminals die van de cloud gebruik kunnen maken. Het systeem zorgt er voor dat er minder software en hardware geïnstalleerd hoeft te worden op de aparte terminals. Comparison Ads: Nieuwe toevoeging op AdWords waarbij bezoekers de gelegenheid krijgen om vergelijkbare ads te zien te krijgen. Conversie: Uiteindelijk omzet die uit een investering voortvloeit, uitgedrukt in een percentage. Cookie: Stukje tekst waarin de gegevens van een bezoeker van een website opgeslagen worden dat herroepen kan worden bij een volgend bezoek van dezelfde website. Cps: Cost per sale, afrekenmodel binnen online marketing waarbij men betaald per verkoop. Cpc: Cost per click, afrekenmodel binnen online marketing waarbij men betaald per klik. Cpm: Cost per mille, afrekenmodel binnen online marketing waarbij men betaald per 1000 klikken. Corporate Blog: Bedrijfsblog. Display Advertising: Advertentiesysteem waarbij de advertenties op een opvallende manier met behulp van multimedia vertoond worden. Display Advertising Bidding: Handelsplek waar aanbieders van advertentieplekken met adverteerders in contact kunnen komen en waar men kan bieden op de advertentieplekken. EMM: E-mail marketing Google Analytics: een dienst van Google om statistieken van websites te verzamelen en weer te geven. Google Caffeine: Het nieuwe algoritme voor de Google zoekmachine, waardoor er snellere, meerdere en kwalitatief betere zoekresultaten ontstaan. Google Maps: een lokale zoekmachine van Google, die het mogelijk maakt om alleen te zoeken in een specifieke geografische locatie. Google Url-removal Tool: Mogelijkheid die Google beschikbaar stelt om ‘belastende url’s uit de zoekresultaten te verwijderen. In-Game Advertising: Advertenties plaatsen binnen een computergame. klikprijs: Prijs die door adverteerder betaald wordt voor een woord uit een advertentie na aanklikken van een bezoeker. Local Search Optimization: het bieden van zoekresultaten afhankelijk van de locatie waar iemand zich bevindt. © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 35 van 39
 37. 37. M-commerce: branche die zich bezighoudt met commercie die voortvloeit uit het gebruik van mobiele telefoons. Microsearch: Specifieke zoekmogelijkheid binnen een niche, is synoniem aan vertical search. Multichannel Marketing: Het verspreiden van marketingactiviteiten over meerdere kanalen tegelijk. Open source: een aanpak waarbij iedereen tijdens de productie en het gebruik toegang kan krijgen tot de bron materialen van het eindproduct. Een open-source community is een groepering mensen die open-source toepassingen ontwikkelen of gebruiken. OPTA: Toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt in Nederland. Online Reputation Management: Het bijhouden van wat er op internet over een bepaald bedrijf gepubliceerd of geschreven wordt. Het doel is daarbij om op tijd in te spelen op eventuele negatieve berichtgevingen. Personalized Search: het tonen van gepersonaliseerde resultaten en advertenties op basis van het zoekverleden van de gebruiker. Real time search: Het verkrijgen van de meest actuele zoekresultaten. Return on Investment (ROI): geeft de verhouding tussen de investering en het rendement aan. RSS: Really Simple Syndication formaat biedt gebruikers de mogelijkheid constant op de hoogte te worden gehouden van nieuwe informatie en artikelen. SEA: Search Engine Advertising; het tonen van gesponsorde koppelingen in Google. S-commerce: Commercietak die zich toespitst op Social Media. SEO: Search Engine Optimization; het prominent tonen van webpagina’s in de resultaten bij relevante zoekopdrachten. SERP: Search Engine Results Page. SOA: Service Oriëntated Architecture, Computergebruik dat gebaseerd is op het gebruik van services die bijvoorbeeld door een server of het internet aangeboden worden. Social search: Zoeken binnen social network sites. TCO: Total Cost of Ownership, begrip dat ontwikkeld is om inzicht te krijgen in totale kosten die het bedrijf heeft, tijdens een complete product levenscyclus. (Re)Tweet: Tweet is een bericht op Twitter. Re-Tweeten is een geplaatst bericht nogmaals plaatsen. Visual search: Zoekmogelijkheid die oa Bing sinds kort biedt aan gebruikers die op afbeeldingen willen zoeken. Wordpress: ’s werelds meest gebruikte Content Management Systeem dat gratis in aangeboden wordt en in 2001 ontstaan is. (Vooral voor blog-websites) YouTube Insight: een dienst van YouTube om statistieken van YouTube video’s te verzamelen en weer te geven. © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 36 van 39
 38. 38. 10 Referenties Respondenten: Remon Scheepmaker, Gladior, november 2009 Bart Ensink, Caase.com, november 2009 Patrick Hegeman, Gladior, november 2009 Jurgen van Kreij, Innovadis, november 2009 Ruud Kok (via e-mail), M4N, november 2009 Wolter Tjeenk Willink (via e-mail), Traffic Builders, november 2009 Erik-Jan Bulthuis, Onetomarket, november 2009 Peter van de Graaf, Conversion Company, november 2009 Eduard Blacquière, Edwords, november 2009 Vanuit Indenty werkten aan dit onderzoek mee: Dennis Sievers Patrick Kroeze Ewoud Smedinga Michel Bouwmeester Daniël Bos Monique Bos Tom Visser Piet Schrijver Literatuur Kotler, P., Amstrong, G., e.a. (2006). Principes van marketing, Vierde editie. Amsterdam: Pearson Prentice Hall. Gelderman, K. & Hart, H. van der, (2007). Business Marketing. Vierde druk. Amsterdam: Stenfert-Kroese. Verhage, B. (1996). Strategisch marketing management. Tweede druk. Groningen: Wolters Noordhoff. Steehouder. (1999). Leren communiceren. Vierde druk. Groningen: Wolters Noordhoff. Derksen, M. & Broek, M., van den. (2009). MarketingFacts jaarboek 2009. Amstelveen: Lenthe Publishers & Consultants. Boom, E.J. & Weber, A.A. (2001). Consumentengedrag, Beslissen, gedrag en marketingstrategie. Tweede druk. Groningen: Wolters Noordhoff. Jarvis, J. (2009). Wat zou Google Doen? We kunnen leren van het snelst groeiende bedrijf ooit. Eerste druk. Amsterdam: Mouria. © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 37 van 39
 39. 39. Artikelen: Webwereld (8 oktober 2009): http://webwereld.nl/nieuws/63919/ballmer--windows-7-doorbreekt-de- crisis.html#source=news_overview Computable (15 september 2009): http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/internet/3063141/1282763/nederland-middenmoter-bij- glasvezelaansluiting.html?utm_campaign=rss&utm_source=rss&utm_medium=rss Computable (5 augustus 2009): http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/open_source/3014273/1277105/nieuwe-kamervragen-na- computableartikel.html Z24 (31 augustus 2009): http://www.z24.nl/bedrijven/it_telecom/artikel_90269.z24/_Google- jager__gaat_van_Yahoo_naar_Microsoft.html FirstFocus, onderzoeksrapport, Ziet u het verschil tussen een betaald en onbetaald resultaat? (29 september 2009): http://www.firstfocus.eu/SEO-Report.html Emerce (16 november 2009): http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2993116 De ondernemer: http://www.deondernemer.nl/artikel/288289/Flinke-groei-mobiel-internet-verwacht Nielsen-online (9 maart 2009): http://www.nielsen-online.com/pr/pr_090309.pdf Mashable (10 november 2009): http://mashable.com/2009/11/10/google-caffeine-soon/ Google Wave fed: http://code.google.com/p/wave-protocol/ Emerce (30 oktober 2009): http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2989550 All about Phones (29 oktober 2009): http://www.allaboutphones.nl/nieuws/3644/Koers-TomTom-en-Garmin-in-vrije-val-na-aankondiging- Google.html Google Insights: http://www.google.com/insights/search/#geo=NL&q=sinterklaas%2Ckerstman&cmpt=q Marketingfacts (22 oktober 2009): http://www.marketingfacts.nl/berichten/20091022_zowel_bing_als_google_samen_met_twitter/ Traffic-Builders (15 april 2009): http://www.traffic-builders.com/tblog/search-ontwikkelingen/aantal-woorden-in-zoekopdracht-blijft- toenemen.html Tijdschrift voor marketing online (5 oktober 2009): http://www.tijdschriftvoormarketing.nl/nieuws/index2009-41.html Emerce (23 oktober 2009): http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2987843 ComScore (31 oktober 2009): http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/8/Global_Search_Market_Draws_More_tha n_100_Billion_Searches_per_Month Dutchcowboys (12 augustus 2009): http://www.dutchcowboys.nl/search/17636 © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 38 van 39
 40. 40. Google (21 september 2009): http://www.google.com/support/forum/p/Web%20Search/thread?tid=60e0a4bfe8a5ec70&hl=en Googleblog (28 oktober 2009): http://googleblog.blogspot.com/2009/10/announcing-google-maps-navigation-for.html Techcrunch (14 juli 2009): http://www.techcrunch.com/2009/07/14/how-we-know-chrome-os-will-be-a-hit-steve-ballmer-doesnt- think-so Video met Marco Derksen op Traffic4u (26 november 2009): http://blog.traffic4u.nl/traffic4u/trends-in-search-op-iab-interact-09/ Websites: Algemeen Nieuws en magazines www.microsoft.com www.zz4.nl www.hitwise.com www.frankwatching.com www.comscore.com www.dutchcowboys.com www.multiscope.nl www.emerce.nl gs.statcounter.com www.webwereld.nl www.youtube.com www.mattcutts.com www.europa.eu www.marketingportaal.nl www.tno.com www.techcrunch.com www.gfk.com www.infoworld.nl www.intomarktgfk.com www.adformatie.nl www.pearsoneducation.nl www.marketingtribune.nl www.marketingcharts.com www.zibb.nl www.doubleclick.com www.hyped.nl www.tradedoubler.com www.marketingonline.nl www.omniture.com www.computable.nl www.hitslink.com www.molblog.com SEM Zoekmachine gerelateerd www.indenty.nl www.cuil.com www.gladior.com www.google.nl www.innovadis.com googleblog.blogspot.com www.iab.nl adwords.blogspot.com www.traffic-builders.com www.IceRocket.com www.edwords.nl www.wolframalpha.com www.outrider.nl www.yandex.com www.clearsense.nl www.googlerankings.com www.chapter42.com www.checkit.nl www.firstfocus.eu www.conversioncompany.com www.m4n.nl © 2010 / Indenty BV / Trendanalyse Zoekmachine Marketing 2010 Pagina 39 van 39
 41. 41. Indenty BV Pantheon 18a 7521 PR Enschede Postbus 3242 7500 DE Enschede T 053 - 850 75 05 F 053 - 850 75 06 info@indenty.nl www.indenty.nl

×