Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smpa Presentatie Socialmediacongres Definitief Verkort

4,047 views

Published on

Presentatie tijdens #smc van de SMPA

Published in: Travel, Business

Smpa Presentatie Socialmediacongres Definitief Verkort

 1. Hanneke Vos, Ruigrok | Netpanel Sonja Loth, Social Strategy Social Media Professionals Association
 2. Social Media in Nederland
 3. SMPA - doelen <ul><li>Platform voor kennisdeling </li></ul><ul><li>Social Media Marketing ethics </li></ul>
 4. SMPA - Wie
 5. <ul><li>Onderzoek naar commercieel gebruik Social Media </li></ul>
 6. Hanneke Vos AMSTERDAM, FEBRUARI 2009 Sociale media: de stand van zaken
 7. Wie <ul><li>Wie? </li></ul><ul><li>277 bezoekers van onder andere Marketingfacts, Frankwatching en Dutchcowboys. </li></ul><ul><li>Mensen in de functiecategorieën reclame en communicatie (36%), marketing (26%) en ICT / automatisering (10%) </li></ul><ul><li>Beslissers (32% zelf, 56% met anderen) </li></ul><ul><li>Actieve internetters (46% Twittert actief!) </li></ul><ul><li>Kortom…jullie! </li></ul>
 8. Kennis <ul><li>Sociale media…. </li></ul><ul><li>We zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen (82%) </li></ul><ul><li>… .maar vinden veelal dat er te weinig bekend is over de effecten van sociale media (66%) en hebben behoefte aan meer kennis (73%). </li></ul>
 9. Vragen Effecten bekendheid imago betrokkenheid traffic conversie Social media kennisbehoefte do’s & don’ts best & worst practices inspiratie grens wel / niet commercieel meetbaarheid kosten versus baten
 10. Gebruik
 11. Gebruik <ul><li>Actief participeren in </li></ul><ul><li>netwerken / communities waar de </li></ul><ul><li>doelgroep zich bevindt </li></ul><ul><li>(64%) </li></ul>Community of netwerk opzetten rond een merk of produkt van de klant (63%) Passief monitoren hoe de doelgroep zich gedraagt in sociale media (70%) Virale content ontwikkelen / verspreiden voor de klant (48%) Community of netwerk opzetten rond een merk of product (57%) Gericht op specifieke doelgroepen adverteren via netwerken en communities (48%) Voor de eigen organisatie (66%) Voor de klant (38%) Basis: Ondervraagden met een betaalde baan, n=227
 12. Gebruik <ul><li>Waarom niet? </li></ul><ul><li>21% gebruikt sociale media (nog) niet voor commerciële doelen. </li></ul><ul><li>Dit doen zij met name niet door gebrek aan ervaring met inzetten van sociale media (60%) en te weinig aanwezige kennis (44%). </li></ul>Traditionele marketing is KING Basis: Ondervraagden met een betaalde baan, n=227
 13. Effecten
 14. Effect inzet sociale media 53% 32% 4% (zeer) succesvol neutraal (helemaal) niet succesvol 11% weet niet / geen mening Basis: Ondervraagden van wie de organisatie sociale media inzetten voor commerciële doeleinden, n=179
 15. Effect (merk)reputatie koopgedrag 64% 46% 6% 15% 0% 0% Positief effect Positief effect Geen effect Geen effect Negatief effect Negatief effect 30% 39% weet niet / geen mening weet niet / geen mening Basis: Ondervraagden van wie de organisatie sociale media inzetten voor commerciële doeleinden voor de organisatie zelf, waar van toepassing, n=150
 16. Cases START VOORAF RESULTATEN CONCLUSIES ONZE VISIE BIJLAGEN
 17. Veelgenoemde cases
 18. Succesvolle case: Rode Kruis <ul><li>Kenmerk: Contentplatform creëren op een bestaand medium YouTube </li></ul><ul><li>Resultaat: Meer toegankelijke wijze van contact met (potentiële) vrijwilligers. </li></ul><ul><li>Trots gevoel van vrijwilligers, die relaties op de site wijzen. </li></ul><ul><li>Positiever imago van het Rode Kruis. </li></ul><ul><li>Hogere inkomsten collectes. </li></ul>
 19. Succescolle cases organisatie <ul><li>Waarom succes? </li></ul><ul><li>Meetbare effecten op new bizz, bekendheid, conversie, traffic, vindbaarheid, zichtbaarheid, bezoek naar fysieke winkel (vooral door corporate blog) </li></ul><ul><li>Nieuwe markten aanboren </li></ul><ul><li>Lage kosten, hoge baten </li></ul><ul><li>Aandacht in de pers </li></ul><ul><li>Succesvol werven en recruitment </li></ul><ul><li>Veelgenoemde media: LinkedIN, Hyves, Facebook, Twitter & YouTube </li></ul>Er was minder campagnegeld beschikbaar. Via sociale media is het gelukt om het resultaat 6 keer zo hoog te hebben en de kosten 10 keer zo laag.
 20. Niet-succesvolle cases <ul><li>Falende cases: vooral communities </li></ul><ul><li>Geen respons / aansluiting van de doelgroep bij community / forum </li></ul><ul><li>Geen continuïteit van community / forum (doodbloeden) </li></ul><ul><li>Oorzaken: </li></ul><ul><ul><li>Strategie </li></ul></ul><ul><ul><li>Management </li></ul></ul><ul><ul><li>Focus </li></ul></ul><ul><ul><li>Relevantie / toegevoegde waarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Content </li></ul></ul><ul><ul><li>Commercialiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Makers </li></ul></ul><ul><li>Voorbeelden: Second Life, Motrin </li></ul>Ze hebben de bel horen luiden met betrekking tot sociale media, maar hebben geen idee waar de klepel hangt of het botweg genegeerd
 21. Toekomst
 22. Toekomst <ul><li>2009 </li></ul>2009-2014 73% 89% <ul><li>We zien het zitten </li></ul><ul><li>We hebben vertrouwen in het commercieel gebruiken van sociale media (71%). </li></ul><ul><li>Slechts 5% vindt dat je met sociale media teveel controle aan de doelgroep geeft. </li></ul><ul><li>Het commercieel gebruik stijgt fors in de komende jaren. </li></ul>
 23. Afsluiting & Learnings
 24. Learnings Activatie: wees bewust Zorg dat je er klaar voor bent Formuleer een heldere doelstelling, focus en doelgroep Ken je doelgroep, maak het relevant Voeg iets toe, je krijgt wat je geeft Kies bewust je kanalen Wees transparant Zorg voor bereik van je initiatief bij activatie Zorg voor een gebruiksvriendelijke omgeving Continuïteit: blijf voeden Zorg voor je community Content = Continuïteit
 25. Social Media Professionals Association Enquete: http:// onderzoek.netpanel.nl /SMPA LinkedIn – search Groups - SMPA

×