Successfully reported this slideshow.

Powerpoint Malaria

3,767 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
  • Be the first to comment

Powerpoint Malaria

  1. 1. MALÀRIA
  2. 2. QUÈ ÉS LA MALÀRIA? La malària és una malaltía transmesa per un mosquit del tipus ‘’Zancudo” i causada per el paràsit Plasmodium .
  3. 3. L’Agent infecciós El parasit anomenat: Plasmodium Falciparum Malariae Ovale Vivax
  4. 4. Com es transmet?
  5. 5. Els països més afectats Un 40% de la població mundial està en risc. 800.000 morts en la població mundial. 250.000.000 de casos de malària a l’any.
  6. 6. - Utilització de mosquiteres. -Utilització del insectisida DDT. Mesures de prevenció!
  7. 7. Tractament existent! QUINO QUININA
  8. 8. Vacuna? Abans hi havia vacuna, però no era eficaç. Per tan la van retirar.

×