Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Virtuelle arbeidsplasser – karriereveiledning i fremtidens NAV-kontor?

Ad

Virtuelle praksisplasser
Mikhail Fominykh
Innovative Immersive Technologies for Learning, NTNU
mikhail.fominykh@ntnu.no
Vi...

Ad

Virtuell Virkelighet
Virtual Reality
Utvidet Virkelighet
Augmented Reality

Ad

Virtuelle praksisplasser
Prosjektsammendrag
►Simulering av arbeidsplasser/yrker med VR
►Jobbsmak: gi innblikk i forskjelli...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 34 Ad
1 of 34 Ad

Virtuelle arbeidsplasser – karriereveiledning i fremtidens NAV-kontor?

Download to read offline

Slides til presentasjon på konferanse "Unge i arbeidslivet"
Tid: onsdag 24. og torsdag 25. oktober 2018
Sted: Scandic Holmenkollen Park, Oslo
Virtuelle arbeidsplasser – karriereveiledning i fremtidens NAV-kontor? Et utviklingsprosjekt med bruk av spillteknologi i et samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), NAV Trøndelag og Brukerrådet for ungdom i Trøndelag (BRU).
Mikhail Fominykh, forsker, NTNU, Heidi Fossen, koordinator for forskning og utdanning, NAV Trøndelag og Hans Kristian Lilleberg brukerrepresentant ungdom, BRU

Slides til presentasjon på konferanse "Unge i arbeidslivet"
Tid: onsdag 24. og torsdag 25. oktober 2018
Sted: Scandic Holmenkollen Park, Oslo
Virtuelle arbeidsplasser – karriereveiledning i fremtidens NAV-kontor? Et utviklingsprosjekt med bruk av spillteknologi i et samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), NAV Trøndelag og Brukerrådet for ungdom i Trøndelag (BRU).
Mikhail Fominykh, forsker, NTNU, Heidi Fossen, koordinator for forskning og utdanning, NAV Trøndelag og Hans Kristian Lilleberg brukerrepresentant ungdom, BRU

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Mikhail Fominykh (20)

Advertisement

Virtuelle arbeidsplasser – karriereveiledning i fremtidens NAV-kontor?

 1. 1. Virtuelle praksisplasser Mikhail Fominykh Innovative Immersive Technologies for Learning, NTNU mikhail.fominykh@ntnu.no Video: https://youtu.be/Ry--5VdjTUA
 2. 2. Virtuell Virkelighet Virtual Reality Utvidet Virkelighet Augmented Reality
 3. 3. Virtuelle praksisplasser Prosjektsammendrag ►Simulering av arbeidsplasser/yrker med VR ►Jobbsmak: gi innblikk i forskjellige yrker ►Mestringsfølelse og trygghet når det gjelder typiske arbeidsoppgaver ▼Kartlegging av behov ▼Utvikle prototyper i samarbeid med bedrifter ▼Evaluering
 4. 4. Fase 1 (2017)
 5. 5. Fase 1 • VR: telefon med Cardboard-briller • Noen spillelementer • AR: førte versjon med Hololens • Evaluering i november- desember 2017
 6. 6. Helse / velferd
 7. 7. Helse / velferd
 8. 8. Fiskeoppdrett Fiskeoppdrett
 9. 9. Fiskeoppdrett
 10. 10. Fiskeoppdrett
 11. 11. Kontorarbeid
 12. 12. Kontorarbeid
 13. 13. Hovedfunn • Både NAV-deltakere og NAV-brukere er svært positive til konseptet med virtuelle praksisplasser. • En del utfordringer med Cardboard-versjoner med tanke på navigering, brukervennlighet osv. • Appene bør videreutvikles for å nå det fulle potensialet virtuelle praksisplasser med bruk av mer avansert VR/AR • Deltakerne er splittet i spørsmålet om hvorvidt spillelementer bør være sentralt eller ikke, men mulighet for samarbeid og en spennende historie trekkes frem som interessant av brukerne. • Det er viktig at arbeidsplassene og intervjuene fremstår som realistiske. • Det er uenighet blant deltakerne om hvorvidt 360-graders videoer eller animert grafikk er å foretrekke. • Deltakerne mener AR/HoloLens kan ha et stort potensiale for virtuelle praksisplasser.
 14. 14. Fase 1 5 apper ▪ Fiskeoppdrett i cardbord VR (+ jobbintervju) ▪ Helse i cardbord VR (+ jobbintervju) ▪ Kontorarbeid i cardbord VR (+ jobbintervju) ▪ Fiskeoppdrett i AR ▪ + XXL butikk i cardbord VR
 15. 15. Fase 2 (2018) 2 apper ▪ Fiskeoppdrett + Fiskeslakteri i avansert VR ▪ Jobbintervjutrening i cardbord VR
 16. 16. FiskeVR
 17. 17. FiskeVR Video: https://youtu.be/5Tdp8tLWsq4
 18. 18. IntervjuVR
 19. 19. Noen resultater 1. mars ● Interaksjon ønskelig: VR med kontroller var absolutt favoritt - “Fiskeslaktinga… det var den jeg fant mest ‘engaging’ da. Det var det jeg på en måte klarte å komme meg mest inn i”. - “La oss si jeg skal ha en jobb i fiskeoppdrettsgreiene da, så er det jo en fordel at jeg faktisk har vært inne å prøvd meg på de oppgavene, og får en slags arbeidstrening med det, fremfor en som ikke har hatt noen erfaring med det. Arbeidsgiver kan jo se på dette som noe positivt”. ● Splittet om Hololens ● Fiskeappen skapte mer interesse for yrket enn kontorappen - Arbeidsoppgavetrening kan også kutte ned på opplæringsperioden i virkelig jobb ● Kontor: nyttig verktøy for å få innblikk i arbeidsmiljøet på en jobb (ikke arbeidsoppgaver eller yrkesinformasjon). ○ “Det som er nice med en sånn kontorapp, er jo det at man kan se hvem som jobber der“. ○ Foretrakk fortsatt VR-versjon, men anerkjenner at mobil kan være “chill” ● Målgruppe: For de som sliter eller de som ikke vet hva de vil bli ● Bruksmål: ○ Respondentene selv ville brukte det til yrkesutforsking og utforsking av arbeidsplassen ○ Motivere i jobbsøk, gjøre det mindre skummelt eller innsikt i arbeidslivet
 20. 20. Noen resultater 19. april • Fiskeapp i VR favoritt • Kontorappen: vanskelig å navigere, men en veldig god måte å presentere en arbeidsplass på, slik at jobbsøkere kunne bli litt kjent før de eventuelt søkte jobb der. • De ser på konseptet som ekstra nyttig innen yrkesvalg: – “Jeg tenker det er en veldig fin måte å gi brukerne et mer realistisk bilde av ulike jobbsettinger. [...] Du får et bilde av hovedtingene innen de forskjellige yrkene, og da tror jeg at det er mye lettere for en selv å vite at ‘dette er innenfor mitt interessefelt’ eller ikke“. • Simuleringene kan være nyttige både hos NAV og i skolesystemet, spesielt med tanke på innblikk i yrker for å kunne hjelpe personer med deres yrkesvalg – kombinere med karriereveiledningen på NAV, og fungere som et supplerende verktøy til karriereveiledningen • Jobbintervju: “Jeg tror mange har litt sånn angst da, når de går til et jobbintervju, i alle fall om du aldri har vært på et jobbintervju før. [...] Så å kunne øvd litt på sånne ting”.
 21. 21. Noen resultater 1. mars og 19. april 0 1 2 3 4 5 6 7 Svært uenig Litt uenig Verken enig eller uenig Ganske enig Svært enig Slike apper bør inngå som en del av NAV-tilbud til arbeidssøkere 01.03.2018 19.04.2018 0 1 2 3 4 5 6 Svært uenig Litt uenig Verken enig eller uenig Ganske enig Svært enig Slike apper kan gi meg en bedre forståelse av hva yrket innebærer 01.03.2018 0 2 4 6 8 10 Svært uenig Litt uenig Verken enig eller uenig Ganske enig Svært enig Slike apper kan gi meg økt selvsikkerhet i utførelse av yrkesoppgaver 01.03.2018
 22. 22. Tilbakemeldinger fra Salmar • Veldig realistisk, arbeidsoppgaver godt representert • Flere arbeidsoppgaver kan implementeres • Vanskelig å gjengi ‘hardt fysisk arbeid’ • Aktuelt å bruke på messer og i Trondheim kontoret for potensielle arbeidssøkere før de drar til Frøya
 23. 23. Flere evalueringer Dato Aktivitet Brukergrupper Apper Data 17.05.2018 Demo og evaluering på JTELSS Doktorgrad stipendiater og forskere (13) Fisk HTC Spørreskjema 23.05.2018 Demo og evaluering ved NAV Oslo NAV ansatte (13) Fisk HTC, Fisk AR kontor, XXL butikk, Intervju Spørreskjemaer 25.06.2018 Demo og evaluering ved SalMar og Måsøval SalMar ansatte (5) Måsøval ansatte (4) Fisk HTC Fisk AR Spørreskjemaer Intervju (skriftlig) 10.09.2018 Demo og evaluering på VR lab Dragvoll NAV brukere (6) NAV ansatte (1) Fisk HTC Intervju Spørreskjemaer fokusgruppe 28.09.2018 Demo og evaluering på Researcher's night Skoleelever (29) Fisk HTC Intervju Spørreskjemaer 24.10.2018 Demo og evaluering på jobbmesse i Moss NAV brukere (6) NAV ansatte (4) Fisk HTC Intervju Spørreskjemaer 30.10.2018 Hovedevaluering NAV brukere (~30) NAV ansatte Fisk HTC Intervju Spørreskjemaer
 24. 24. NAV-direktør Sigrun Vågeng skriver om Virtuell Praksisplass i dagens Adressa
 25. 25. FiskeVR
 26. 26. FiskeVR
 27. 27. Sammen med Stanford, Microsoft, NASA, Caltech Vi gikk også forbi Harvard og MIT som ikke kom til finalen FiskeVR
 28. 28. FiskeVR
 29. 29. FiskeVR
 30. 30. FiskeVR
 31. 31. Spørsmål?

×