Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trencaclosques Sonors

563 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trencaclosques Sonors

 1. 1. I JORNADA D’ESPURN@ Bellaterra,25 d’abril de 2009.
 2. 2. Gràcies a una col·laboració entre... i van néixer els ...
 3. 3. Què aporta ? Un generador de trencaclosques sonors Un espai per a penjar els trencaclosques sonors
 4. 4. Què aporta ? A ALUMNES I PROFESSORS A PROFESSORS 2 portals amb Trencaclosques sonors + Activitats complementàries 1 xarxa social ning on els professors poden treballar de forma col·laborativa
 5. 5. Entrem a i: Al lateral dret trobem l'accés a TRENCACLOSQUES SONORS Accés a l’última proposta Accés a totes les propostes Per accedir-hi cal estar registrat al portal.
 6. 6. Visió de tot el llistat
 7. 7. Visió d’una proposta <ul><li>Caràtula. Millor si està elaborada a partir de dibuixos dels alumnes. </li></ul><ul><li>Presentació dels autors. </li></ul><ul><li>Text del trencaclosques sonor. Ordenar fragments, ordenar paraules, completar... </li></ul><ul><li>Trencaclosques sonor. </li></ul><ul><li>Activitat multimèdia. Existent on-line o elaborada pels alumnes (presentació, fotografies, dibuixos, vídeos...) </li></ul><ul><li>Activitat de vocabulari. Jocs per treballar on-line vocabulari relatiu al contingut del text del trencaclosques sonor.. </li></ul>Un exemple
 8. 8. Tipus d’activitats complementàries
 9. 9. <ul><li>El generador Audiopuzzles talla un fitxer mp3 en parts iguals. </li></ul><ul><li>Aquestes parts apareixen desordenades i l’alumne (individualment o en equip) les ha d’ordenar. </li></ul><ul><li>Es pot sentir el fitxer sencer si ho necessitem. </li></ul><ul><li>Queden registrats el nombre d’intents i d’encerts efectuats. </li></ul><ul><li>Es pot augmentar la dificultat (incrementant el nombre de parts) </li></ul>El generador de Trencaclosques Sonors
 10. 10. Què passa quan un alumne està resolent un trencaclosques sonor? <ul><li>Cal haver treballat prèvia-ment el contingut d’allò que s’escolta. </li></ul><ul><li>Es posa a prova la memòria de treball, de tipus auditiu, de l’alumne. </li></ul><ul><li>L’alumne ha de: </li></ul><ul><ul><li>Recordar quin és l’últim tros escoltat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal recordar quin és el tros següent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal identificar el tros següent i identificar-lo entre diferents possibilitats, sense oblidar el que estava buscant. </li></ul></ul>Veure vídeo
 11. 11. Què aporta a l’alumne resoldre un trencaclosques sonor? <ul><li>L’alumne de forma continua va repetint “mentalment” o “oralment” la seqüència sonora. </li></ul><ul><li>Aquesta repetició fomenta: </li></ul><ul><ul><li>L’ús del vocabulari utilitzat. </li></ul></ul><ul><ul><li>La memorització d’allò que s’ordena. </li></ul></ul>Possibles aplicacions: <ul><li>Aprenentatge de dites, embarbussaments, poesies, cançons... </li></ul><ul><li>Aprenentatge de conceptes: </li></ul><ul><ul><li>Que impliquin una seqüència: dies de la setmana, mesos... </li></ul></ul><ul><ul><li>Que no impliquin seqüència: definicions... </li></ul></ul>
 12. 12. Treball col·laboratiu Centres educatius http :// espurna.ning.com / Trencaclosques sonor + Activitats complementàries
 13. 13. Com es pot participar en TRENCACLOSQUES SONORS? <ul><li>Aportant materials : </li></ul><ul><ul><ul><li>Fitxer mp3 (no superior a 2 Mb) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Text del fitxer sonor. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fotografia i dades dels autors (centre, nivell, localitat, noms...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dibuixos relatius al text. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Altres (activitats elaborades al respecte) </li></ul></ul></ul><ul><li>Utilitzant les Propostes publicades (a partir dels materials aportats propis o de d’altres centres) </li></ul>
 14. 14. Alumnes de l’Aula d’Acollida del CEIP Màrius Torres de l’Hospitalet de Llobregat treballant amb materials aportats per alumnes del CEIP Can Parera de Montornès del Vallès Veure vídeo
 15. 15. <ul><li>Necessitem </li></ul><ul><li>un text ordinador micròfon Audacity </li></ul>Com enregistrem un fitxer mp3? <ul><li>El text pot ser: </li></ul><ul><li>Un conte, endevinalla, embarbussament, poesia, cançó, dita, etc. d’elaboració pròpia o d’un llibre o espai web. </li></ul><ul><li>Una adaptació o resum d’un vídeo... </li></ul><ul><li>Un concepte. </li></ul>
 16. 16. Quan i on enregistrem ? <ul><li>En un taller Multimèdia (ràdio...) </li></ul><ul><li>A l’aula ordinària i/o d’especialitat. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>El podem descarregar des de </li></ul><ul><li>les Eines del: </li></ul>L’Audacity <ul><li>I aconseguir un manual: </li></ul>http :// phobos.xtec.net /audiovisuals/radio/materials/ guia.pdf
 18. 18. Avantatges d’aportar materials als TRENCACLOSQUES SONORS <ul><li>El fet d’enregistrar la pròpia veu, sentir-te i que et sentin implica: </li></ul><ul><ul><li>un treball i una millora de la pronúncia, l’entonació, la velocitat i la comprensió lectora </li></ul></ul><ul><li>El fet de saber que els materials elaborats seran coneguts i aprofitats per alumnes d’altres escoles fomenta: </li></ul><ul><ul><li>el gust pel treball ben fet i la millora de l’autoestima </li></ul></ul><ul><li>Intensifica l’ús de les TAC. </li></ul>
 19. 19. Alumnes de l’Aula d’Acollida elaborant materials per als TRENCACLOSQUES SONORS Veure vídeo
 20. 20. Ponents: Marga Flores Comas [email_address] Isabel Torredemer Pagan [email_address] Reme Sanabria Arias [email_address] I JORNADA D’ESPURN@ Bellaterra, 25 d’abril de 2009.

×