Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Matèria i materials

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Matèria i materials
Matèria i materials
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 27 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement
Advertisement

Matèria i materials

 1. 1. 2. LA MATÈRIA I ELS MATERIALS 1. LA MATÈRIA I LES SEVES PROPIETATS; MASSA I VOLUM 2. ELS ESTATS DE LA MATÈRIA 3. SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES 4. REACCIONS QUÍMIQUES 5. MATERIALS NATURALS 6. MATERIALS ARTIFICIALS Escola Volcà Bisaroques 1 CS Mestra: Mercè Flores i Solé
 2. 2. 1. LA MATÈRIA I LES SEVES PROPIETATS; MASSA I VOLUM <ul><li>La matèria és allò de que estan fetes les coses; com per exemple el nostre cos, els llibres, una poma… </li></ul><ul><li>La matèria té 2 propietats; la massa i el volum: </li></ul><ul><ul><li>La massa d’un objecte és la quantitat de matèria que té ; per ex. un llibre té més matèria que un bolígraf. Quan mesurem la massa d’un objecte l’estem PESANT. La massa s’expressa en Quilograms ( kg) si és gran i en grams (g) si és petita. </li></ul></ul><ul><ul><li>El volum d’un objecte és la quantitat d’espai que ocupa ; per ex. una pilota de bàsquet té més volum que una pilota de tennis perquè ocupa més espai. El volum dels líquids coincideix amb la capacitat del recipient que ocupen. Els volums petits es mesuren en mil·lilitres (ml) i els grans en litres (l). </li></ul></ul>
 3. 3. 2. ELS ESTATS DE LA MATÈRIA <ul><li>COM ES PRESENTA LA MATÈRIA? </li></ul><ul><li>La matèria es presenta en 3 estats: sòlid, líquid i gasós. </li></ul><ul><li>SÒLIDS: tenen un volum invariable i una forma fixa . En alguns casos podem canviar la forma, llavors diem que són modelables . El ferro i l’argila són materials sòlids, la diferència és que l’argila es modelable. </li></ul><ul><li>LÍQUIDS: volum invariable però poden canviar de forma , els líquids adopten la forma del recipient que els conté. </li></ul><ul><li>GASOS: tenen volum i forma variables . S’adapten a la forma del recipient que els conté i n’ocupen tot el volum. </li></ul>
 4. 4. COM ES POT CANVIAR L’ESTAT D’UNA SUBSTÀNCIA? <ul><li>Els canvis d’estat d’una matèria es produeixen per efecte de calor. Per tant si volem canviar l’estat d’una matèria </li></ul><ul><ul><li>Hem de donar-li calor, l’hem d’escalfar </li></ul></ul><ul><ul><li>O li hem de treure calor, l’hem de refredar . </li></ul></ul><ul><li>Els canvis d’estat són :fusió , solidifcació , vaportizació i condensació . </li></ul><ul><ul><li>FUSIÓ: pas de sòlid a líquid, cal escalfar-lo. </li></ul></ul><ul><ul><li>SOLIDIFICACIÓ: pas de líquid a sòlid, cal refredar-lo. </li></ul></ul><ul><ul><li>VAPORITZACIÓ: pas de líquid a gas, cal escalfar-lo. </li></ul></ul><ul><ul><li>CONDENSACIÓ: pas de gas a líquid, cal refredar-lo. </li></ul></ul>
 5. 6. 3. SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES <ul><li>SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES </li></ul><ul><li>En el GRANIT hi distingim tres materials; el quars ( blanc) la mica ( negre) i feldspat ( marronós). </li></ul><ul><li>Cadascun d’aquests materials es una substància pura perquè no es pot separar en altres substàncies diferents. </li></ul><ul><li>El GRANIT, en canvi, és una mescla de les 3 substàncies que reben el nom de components de la mescla. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>MESCLES HOMOGÈNIES I MESCLES HETEROGÈNIES </li></ul><ul><li>MESCLES HOMOGÈNIES : són mescles en les quals no es distingeixen els components. L’aigua de mar és una mescla homogènia d’aigua i de sals diferents. </li></ul><ul><li>MESCLES HETEROGÈNIES : són mescles en les quals es poden distingir els components. El quars i l’oli amb aigua són mescles heterogènies. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>SEPARACIÓ DELS COMPONENTS DE LES MESCLES </li></ul><ul><li>De vegades ens interessa obtenir un dels components que formen una mescla i ens cal separar-lo dels altres. </li></ul><ul><li>Això passa amb la SAL que es fa servir per cuinar, per obtenir-la cal separar-la de l’aigua. </li></ul><ul><li>Les TÈCNIQUES que es fan servir per separar els components d’algunes mescles són; la filtració, l’evaporació, la decantació i la separació magnètica. </li></ul>
 8. 9. EVAPORACIÓ SEPARACIÓ MAGNÈTICA FILTRACIÓ DECANTACIÓ
 9. 10. 4. REACCIONS QUÍMIQUES <ul><li>Són els processos en el qual unes substàncies anomenades reactius , es transformen en unes altres anomenades productes de la reacció. </li></ul><ul><li>La combustió , l’oxidació i la fermentació són reaccions químiques. </li></ul><ul><li>LA COMBUSTIÓ </li></ul><ul><li>Es produeix quan algunes substàncies cremen en posar-se en contacte amb una guspira o llumí encès. </li></ul><ul><ul><li>Aquestes subtàncies es diuen combustibles ( són els reactius) com la llenya, el carbó, el butà, l’alcohol… </li></ul></ul><ul><ul><li>Els combustibles per encendre’s necesiten oxigen de l’aire. </li></ul></ul><ul><ul><li>Com a productes de la reacció hi ha, el vapor d’aigua,altres gasos, cendres i calor. </li></ul></ul>
 10. 11. <ul><li>L’OXIDACIÓ </li></ul><ul><li>Es produeix quan algun metall es posa en contacte amb l’oxigen de l’aire. Per exemple el ferro ( queda rovellat, es converteix en una substància trencadissa de color vermell). </li></ul><ul><li>Alguns aliments també s’oxiden després de pelar-los i posar-se en contacte amb l’oxigen. Per exemple les pomes que canvien de color i s’enfosqueixen. </li></ul>
 11. 12. <ul><li>LA FERMENTACIÓ </li></ul><ul><li>Es produeix quan unes substàncies orgàniques es transformen en unes altres gràcies als l’acció d’un tipus de llevat, de bactèries o de fongs. </li></ul><ul><li>La reacció de fermentació es positiva en molts casos i s’utilitza per fabricar aliments </li></ul><ul><li>( pa, iogurt…) i begudes com el vi ( la fermentació transforma el vi en vinagre). </li></ul>PA AMB LLEVAT, ES FA MÉS GRAN I FLONJO EL IOGURT S’OBTÉ DE LA FERMENTACIÓ DE LA LLET
 12. 13. 5. MATERIALS NATURALS <ul><li>Els materials naturals o matèries primeres els obtenim de la natura i poden venir de: </li></ul><ul><ul><li>Animals ; com la llana, el cuir i la seda. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vegetals ; com la fusta o el cotó. </li></ul></ul><ul><ul><li>Minerals ; com el carbó, el granit, el marbre o el petroli. </li></ul></ul><ul><li>La LLANA s’obté de les ovelles i amb ella es fabriquen peces de roba. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>La PELL s’obté d’animals com la vaca o el bou i amb ella es fabriquen; sabates, bolsos, carteres… </li></ul>
 14. 15. <ul><li>El COTÓ s’obté d’una planta i amb ell es fabriquen peces de vestir com, samarretes, pantalons… </li></ul>
 15. 16. <ul><li>La FUSTA s’obté dels arbres com; pins, roures, bedolls, faigs…. </li></ul><ul><li>Es fa servir en tota mena de construccions de cases i mobles. </li></ul><ul><li>És la primera matèria prima per fer paper. </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Els materials que s’obtenen de roques i que es fan servir per la construcció són; el marbre , el granit i el guix . </li></ul>EL GUIX
 17. 18. <ul><li>MARBRE </li></ul><ul><li>GRANIT </li></ul>
 18. 19. <ul><li>EL PETROLI és un líquid de color negre i viscós s’obté de restes orgàniques mortes de fa milions d’anys. </li></ul><ul><li>Es fa servir com a combustible (gasolina, gasoil) i en la fabricació de plàstics, pintures… </li></ul>MINA DE PETROLI OBTENCIÓ DE PETROLI
 19. 20. 6. MATERIALS ARTIFICIALS <ul><li>Són fabricats per l’home a partir dels materials naturals. </li></ul><ul><li>Els més importants són: aliatges, plàstics, vidre, teixits artificials, ceràmica, paper i cartró. </li></ul><ul><ul><li>ALIATGES ; barreja de metalls i altres substàncies, els més importants són l’acer inoxidable ( format per ferro, niquel i crom) i el bronze ( format per coure i estany) </li></ul></ul>
 20. 21. <ul><li>Els PLÀSTICS: s’obtenen bàsicament del petroli. El plàstic es fa servir en la fabricavció de bosses, recipients, ampolles i carrosseries. </li></ul>
 21. 22. <ul><li>El VIDRE: s’obté escalfant sorra barrejada amb altres substàncies minerals i colorants. Aquesta barreja es fon a temperatures elevades en un forn i forma una pasta manejable que es solidifica en refredar-se. </li></ul><ul><li>Es fa servir per fer; vasos, ampolles, finestres… </li></ul>BARREJA DE SORRA PER FER EL VIDRE http://www.youtube.com/watch?v=x14ab-4khjQ FABRICACIÓ DEL VIDRE
 22. 23. <ul><li>Els TEIXITS ARTIFICIALS : estan fabricats amb fibres de teixits que s’obtenen del petroli, com el niló, el poliester, la licra o el tergal. Moltes peces de roba que portem estan fabricades amb aquests teixits. </li></ul>NILÓ POLIÈSTER LICRA TERGAL
 23. 24. <ul><li>La CERÀMICA; són una sèrie de materials que tots contenen argila. Les més importants són; la porcellana, la rajola … </li></ul>PORCELLANA RAJOLES
 24. 25. <ul><li>El PAPER </li></ul><ul><ul><li>Es fabrica amb cel·lulosa que es treu de la fusta dels arbres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha moltes classes de paper segons el gruix, el pes i la textura </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb el paper es fabriquen llibres, diaris, cartells, quaderns…. </li></ul></ul>http://www.youtube.com/watch?v=x4V_L-NNDUU&feature=related FABRICACIÓ DE PAPER
 25. 26. <ul><li>El CARTRÓ </li></ul><ul><li>s’obté a partir de làmines gruixudes de pasta de paper o de la unió de diferents capes de paper amb tècniques d’encolatge. </li></ul><ul><li>Es fa servir sobretot per l’embalatge ( caixes de cartró). </li></ul>
 26. 27. VOCABULARI DEL TEMA <ul><li>Matèria </li></ul><ul><li>Massa </li></ul><ul><li>Volum </li></ul><ul><li>Sòlids </li></ul><ul><li>Líquids </li></ul><ul><li>Gasós </li></ul><ul><li>Fusió </li></ul><ul><li>Solidificació </li></ul><ul><li>Vaporització </li></ul><ul><li>condensació </li></ul><ul><li>Substància pura </li></ul><ul><li>Mescla </li></ul><ul><li>Components </li></ul><ul><li>Mescla homogènia </li></ul><ul><li>Mescla heterogènia </li></ul><ul><li>Filtració </li></ul><ul><li>Evaporació </li></ul><ul><li>Decantació </li></ul><ul><li>Separació magnètica </li></ul><ul><li>Combustió </li></ul><ul><li>Oxidació </li></ul><ul><li>Fermentació </li></ul><ul><li>Materials naturals </li></ul><ul><li>Materials artificials </li></ul>

×