Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guió del treball

1,111 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guió del treball

  1. 1. L’ENERGIA GUIÓ PER FER EL TREBALL Escola Volcà Bisaroques 1 CS. Mestra: Mercè Flores i Solé
  2. 2. GUIÓ DEL TREBALL <ul><li>PER FER AQUEST TREBALL HAURÀS DE CONSULTAR: </li></ul><ul><li>EL LLIBRE DE MEDI PÀGS. DE LA 254 A LA 263 </li></ul><ul><li>INTERNET. </li></ul><ul><ul><li>EL PRIMER QUE HAURÀS ÉS L’ÍNDEX DEL TREBALL A PARTIR DELS PUNTS QUE ET DONARÉ EN UN PAPER D’ESBORRANY AMB LLAPIS DESPRÉS EL PODRÀS PASSAR EN UN FULL I AMB BOLÍGRAF. </li></ul></ul><ul><ul><li>EL SEGON QUE HAURÀS DE FER ES FER LA PORTADA DEL TREBALL. EL TÍTOL ÉS ( L’ENERGIA ) I ESCRIURE, LES TEVES DADES. </li></ul></ul><ul><ul><li>EL TERCER QUE HAURÀS DE FER ÉS ANAR FENT ELS PUNTS UN A UN, BUSCANT LA INFORMACIÓ CONCRETA. </li></ul></ul>
  3. 3. QUE NECESSITO PER FER EL TREBALL? <ul><li>MOLTA PACIÈNCIA </li></ul><ul><li>GANES DE FER-HO BÉ </li></ul><ul><li>ESFORÇ </li></ul><ul><li>LLEGIR, ENTENDRE QUE EM PREGUNTEN,ESCRIURE TOT EL QUE EM DEMANEN I TORNAR-HO A LLEGIR PER VEURE COM HA QUEDAT REDACTAT . </li></ul>
  4. 4. MATERIAL QUE NECESSITO <ul><li>10 FOLIS , UN PER LA PORTADA, UN PER LÍNDEX, LA RESTA PER L’EXPLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS DIFERENTS PUNTS DEL TREBALL I UN PER LA CONTRAPORTDA ( al final del treball hi ha d’haver un foli en blanc). </li></ul><ul><li>ELS FOLIS DEL TREBALL NOMÉS S’ESCRIUEN PER DAVANT. </li></ul><ul><li>EL TREBALL EL POTS PRESENTAR ESCRIT A MÀ O A L’ORDINADOR. </li></ul><ul><li>LA PAUTA , PER ESCRIURE RECTE. </li></ul><ul><li>PAPER VEGETAL. </li></ul><ul><li>L’ESTOIG BEN EQUIPAT. </li></ul><ul><li>I EL GUIÓ. </li></ul>
  5. 5. PUNTS PER L’INDEX <ul><li>DEFINEIX QUE ÉS L’ENERGIA, EXPLICA D’ON VE L’ENERGIA I QUINES SÓN LES PRINCIPALS FONTS. BUSCA IMATGES DE 4 FONTS D’ENERGIA ENGANXA-LES O DIBUIXA -LES I ESCRIU AL COSTAT DE CADA IMATGE EL NOM DE LA FONT . COM LI DIRÀS A AQUEST PUNT. </li></ul><ul><li>BUSCA QUIN NOM REBEN LES DIFERENTS FORMES D’ENERGIA I EXPLICA UNA MICA CADA UNA D’ELLES, BUSCA O DIBUIXA UNA IMATGE DE LES DIFERENTS FORMES D’ENERGIA I ESCRIU AL COSTAT EL SEU NOM. EXPLICA EN QUE ES TRANSFORMA L’ENERGIA ELÈCTRICA I LA ENERGIA LLUMINOSA. COM LI DIRÀS A AQUEST PUNT. </li></ul><ul><li>EXPLICA QUE SÓN LES ENERGIES NO RENOVALBES I QUINES SÓN , EXPLICA UNA MICA DE CADA UNA. COM LI DIRÀS A AQUEST PUNT. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>EXPLICA QUÈ SÓN LES CENTRALS ELÈCTRIQUES, EXPLICA TAMBÉ LES DUES CLASSES DE CENTRALS ELÈCTRIQUES I BUSCA UNA IMATGE DE CADA UNA. COM LI DIRÀS A AQUEST PUNT. </li></ul><ul><li>EXPLICA QUE SÓN LES ENERGIES RENOVALBES I QUINES SÓN , EXPLICA UNA MICA DE CADA UNA COM LI DIRÀS A AQUEST PUNT. </li></ul><ul><li>EXPLICA QUINES SÓN LES ENERGIES MÉS UTILITZADES, EXPLICA TAMBÉ QUINS INCONVENIENTS TENEN LES ENERGIES NO RENOVALBRES I ANOMENA COSES QUE POTS FER TU PER CONSUMIR MENYS ENERGIA COM LI DIRÀS A AQUEST PUNT. </li></ul><ul><li>NO T’OBLIDIS DE POSAR AL FINAL DEL TREBALL LA BIBLIOGRAFIA I LA WEBGRAFIA. </li></ul>
  7. 7. QUAN ACABIS EL TREBALL HAURÀS APRÈS <ul><ul><li>QUÈ ÉS L’ENERGIA, D’ON VE I QUINES FORMES D’ENERGIA HI HA. </li></ul></ul><ul><ul><li>LES FONTS D’ENERGIA RENOVALBES I LES NO RENOVALBES. </li></ul></ul><ul><ul><li>INCONVENIENTS DE LES ENERGIES NO RENOVALBES. </li></ul></ul><ul><ul><li>QUÈ PUC FER JO PER ESTALVIAR ENERGIA. </li></ul></ul><ul><ul><li>A BUSCAR INFORMACIÓ I ENTENDRE EL QUE LLEGEIXO. </li></ul></ul><ul><ul><li>A EXPLICAR AMB LES MEVES PARAULES EL QUE VULL ESCRIURE. </li></ul></ul><ul><ul><li>A PRESENTAR UN TREBALL DE MANERA CORRECTA. </li></ul></ul>

×