Successfully reported this slideshow.

Explicació del tema

844 views

Published on

tema arreclat

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Explicació del tema

 1. 1. TEMA 2 ESTRUCTURES I MÀQUINES En aquest tema aprendrem Què és el corrent elèctric? Què és el magnetisme? Les màquines simples i les compostes La construcció d’ estructures
 2. 2. Què en sé? <ul><li>1.Relaciona els noms següents amb la seva definció. </li></ul><ul><li>Bombeta subministra l’electricitat. </li></ul><ul><li>Interruptor aprofita el corrent elèctric per fer llum. </li></ul><ul><li>Generador elèctric permet o interromp el pas del corrent. </li></ul><ul><li>2. Digues si les següents afirmacions són veritat ( V) o mentida (M) </li></ul><ul><li>Els imants tenen dos pols; el pol nord i el pol sud. </li></ul><ul><li>El magantisme és la propietat que tenen alguns materials de donar calor al medi </li></ul><ul><li>Els materials que no deixen passar el corrent elèctric són els conductors de corrent. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>3. Dibuixa un torn, una politja i una palanca. </li></ul>
 4. 4. EL CORRENT ELÈCTRIC <ul><li>1. Els objectes es carreguen electricament . Hi ha objectes que s’electritzen fregant-los és a dir, adquireixen càrrega elèctrica . Un exemple d’aquest fenònem es fregar un bolígraf amb la llana. </li></ul><ul><li>FER L’EXPERIÈNCIA DE LA PÀG. 244. </li></ul><ul><li>2. Un generador és un aparell que transforma una forma d’energia en energia elèctrica . </li></ul><ul><li>http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/sacaleE_M2/Volta/Pila_Volta.htm </li></ul><ul><li>3. El corrent elèctric consisteix en el moviment de les càrregues elèctriques a través dels materials. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>4. Els materials que deixen passar el corrent elèctric s’anomenen conductors, ex. el metall i els que no permeten que passi s’anomenen aïllants, ex. la fusta. </li></ul><ul><li>5. Els circuits elèctrics serveixen per; generar, distribuir i aprofitar el corrent elèctric. </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=_Ho0JBVVlDA </li></ul><ul><li>6. La funció de l’interruptor és la deixar passar o interrumpir el pas del corrent elèctric. </li></ul><ul><li>http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17009 </li></ul>
 6. 6. <ul><li>7. Un receptor elèctric és un aparell que aprofita el corrent elèctric d’un circuit amb alguna finalitat. </li></ul><ul><li>8. En prémer l’ interruptor de la TV, deixem passar el corrent elèctric, que circula per el cablede la TV que està connectat a l’endoll d’on surt el corrent elèctric que arriba a les nostres cases a través de la instal·lació elèctrica. </li></ul>
 7. 7. VOCABULARI EL CORRENT ELÈCTRIC <ul><li>ELECTRITZACIÓ </li></ul><ul><li>CORRENT ELÈCTRIC </li></ul><ul><li>PILA </li></ul><ul><li>CONDUCTORS ELÈCTRICS </li></ul><ul><li>AÏLLANTS ELÈCTRICS </li></ul><ul><li>CIRCUIT ELÈCTRIC </li></ul><ul><li>GENERADOR ELÈCTRIC </li></ul><ul><li>FILS CONDUCTORS </li></ul><ul><li>INTERRUPTOR </li></ul><ul><li>BOMBETA </li></ul><ul><li>RECEPTORS ELÈCTRICS </li></ul>
 8. 8. EL MAGNETISME. <ul><li>MAGNETISME; propietat que tenen alguns materials d’atreure el ferro.D’aquests materials en diem imants . </li></ul><ul><li>Els imants poden ser: </li></ul><ul><li>NATURALS; els trobem a la natura el més important és la magnetita ( MAGNÈSIA ciutat grega). </li></ul><ul><li>ARTIFICIALS; són de ferro i acer els ha creat l’home. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>ELS POLS DELS IMANTS; són els extrems dels imants i reben el nom de pol nord (N) i pol sud (S). La força magnètica dels imants es manifesta per igual en els dos extrems. </li></ul><ul><li>POLS IGUALS ÉS REPEL·LEIXEN </li></ul><ul><li>POLS DIFERENTS S’ATRAUEN </li></ul><ul><li>COMPROVA QUE PASSA SI INTENTEM UNIR DOS IMANTS PEL MATEIX POL I TAMBÉ PER ELS POLS OPOSATS. </li></ul><ul><li>http://www.edu3.cat/Edu3tv/Cerca?p_tip=&p_ftr=2&p_cp=1&p_amb=4843&p_niv=&p_are=&p_ex=magnetisme+&p_to=&p_alg=&x=19&y=16 </li></ul>
 10. 10. GENERADORS I MOTORS ELÈCTRICS <ul><li>L’ energia elèctrica s’obté a partir d’altres energies </li></ul><ul><li>( hidraúlica, eòlica). </li></ul><ul><li>Els aparells que transformen una forma d’energia en energia elèctrica són els generadors elèctrics ( pila, alternador...). </li></ul><ul><li>L’ALTERNADOR; generador que utilitza el magnetisme per transformar energia mecànica ( del moviment o cinètica) en energia elèctrica. Mirar exemple de la bicicleta pàg. 247 i llegir-ho). </li></ul>
 11. 11. EL MOTOR ELÈCTRIC <ul><li>Un motor és una màquina que transforma qualsevol tipus d’energia ( del combustible, elèctrica…) en energia mecànica o del moviment . </li></ul><ul><li>Un motor elèctric tansforma l’energia elèctrica en mecànica. Mirar exemple de la batedora pàg. 247, eganxar la batedora). </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Per fer el circuit elèctric </li></ul><ul><li>Necessitem: </li></ul><ul><li>Una base que pot ser de fusta o porespan. </li></ul><ul><li>Una bombeta </li></ul><ul><li>Una pila </li></ul><ul><li>Un interruptor ( potser un clau, una clau o un clip) </li></ul><ul><li>fils elèctrics </li></ul>
 13. 13. MÀQUINES SIMPLES I COMPOSTES <ul><li>MÀQUINES ; són un conjunt de peces connectades entre elles. Poden funcionar de forma manual o amb motor. </li></ul><ul><li>MÀQUINES SIMPLES ; formades per poques peces com per ex. la politja, el torn i la palanca. </li></ul><ul><li>MÀQUINES COMPOSTES ; formades per moltes peces com per ex. Una moto, una renadora, una torradora… </li></ul>
 14. 15. VOCABULARI <ul><li>IMANTS I MAGNETISME </li></ul><ul><ul><li>MAGNETISME </li></ul></ul><ul><ul><li>IMANTS </li></ul></ul><ul><ul><li>IMANTS NATURALS </li></ul></ul><ul><ul><li>IMANTS ARTIFICIALS </li></ul></ul><ul><ul><li>MOTOR ELÈCTRIC </li></ul></ul><ul><li>MÀQUINES </li></ul><ul><ul><li>MÀQUINA </li></ul></ul><ul><ul><li>MÀQUINES SIMPLES </li></ul></ul><ul><ul><li>MÀQUINES COMPOSTES </li></ul></ul>
 15. 16. <ul><li>EINES </li></ul><ul><ul><li>EINA </li></ul></ul><ul><ul><li>EINES MANUALS </li></ul></ul><ul><ul><li>EINES MECÀNIQUES </li></ul></ul><ul><li>CONSTRUCCIÓ D’ESTRUCTURES </li></ul><ul><ul><li>ESTRUCTURA </li></ul></ul><ul><ul><li>PILARS </li></ul></ul><ul><ul><li>BIGUETES </li></ul></ul>
 16. 17. UTILITAT DE LES EINES I LES MÀQUINES <ul><li>UNA EINA ÉS UN INSTRUMENT QUE ES FA ANAR AMB LES MANS, AMB ELLES PODEM FER EL TREBALL D’UNA MANERA MÉS FÀCIL. </li></ul><ul><li>LES PRIMERES EINES EREN FETES DE PEDRES, OSSOS I BASTONS. </li></ul><ul><li>QUAN ES VA DESCOBRIR EL FERRO ES VAN FER; AIXADES, PALES… </li></ul><ul><li>AMB L’EVOLUCIÓ VAN APERÈIXER NOVES EINES. </li></ul><ul><li>MALGRAT EL CONTROL DELS ORDINADORS EN MOLTES FEINES LES EINES AVUI EN DIA ENCARA CONTINUEN EXISTINT. </li></ul><ul><li>http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/tvc/quemasdit/793275.rm </li></ul>
 17. 18. <ul><li>EINES MANUALS: són les que s’aguanten i es fan anar amb les mans. </li></ul><ul><li>EINES MECÀNIQUES: són les eines que funcionen amb motor, funcionen amb electricitat i/ o gasolina. </li></ul>
 18. 19. CONSTRUCCIONS D’ESTRUCTURES <ul><li>ESTRUCTURA D’UNA CONSTRUCCIÓ </li></ul><ul><ul><li>Serveix per resistir les forces o càrregues dels materials. </li></ul></ul><ul><ul><li>És l’armadura que suporta les càrregues perquè no es produeixin deformacions o el trencament de la construcció. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’estrucutra ha de ser: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ESTABLE: per evitar que es tombi l’estructura. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>RESISTENT: per impedir que es trenqui. </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 20. <ul><li>L’ESTRUCTURA de molts edificis està formada per: </li></ul><ul><ul><li>PILARS: suports verticals que s’aguanten en els fonaments. </li></ul></ul><ul><ul><li>BIGUES I BIGUETES: les biguetes són la base del terra de cada pis s’aguanten en les bigues i aquestes s’aguanten en els pilars . </li></ul></ul><ul><ul><li>La unió de pilars i bigues formen l’esctructura reticulada. </li></ul></ul>
 20. 21. ELS FONAMENTS; són la base dels edificis, per construir els fonaments es fan forats que després s’omplen de formigó. <ul><ul><li>EL FORMIGÓ és una mescla de ciment, sorra, grava i aigua, per donar-li forma cal abocar-lo en una armadura de fusta o hacer fins que s’assequi i es troni dura i resistent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si al formigó s’hi posen varetes d’acer s’obté el formigó armat . </li></ul></ul>
 21. 22. <ul><li>http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/tvc/qkicom/1222573.rm </li></ul>

×