Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Open Data / Apps wedstrijd                      HandleidingCopyright: Deze handleiding is gepubliceer...
“Apps for Democracy produced more savings for theD.C. Government than any other initiative.“           Vivek Ku...
InhoudsopgaveVoorwoord ......................................................................................................
VoorwoordOpen Data staat meer en meer in de belangstelling van overheidsorganisaties. Er lijken grote kansente liggen voor...
Gebruiken, delen en verbeterenGebruikenIedereen is vrij dit document te gebruiken bij het organiseren van Apps for – wedst...
Basiscomponenten van de wedstrijdDe moeder van alle Apps for – wedstijden, www.appsfordemocracy.org, is georganiseerd in s...
Bij het vaststellen van de opzet van uw wedstrijd moet u uitspraken doen over de volgendeonderwerpen.1.    Te gebruike...
Wilt u bijvoorbeeld (web)applicaties ontvangen, waarmee uw doelgroep eenvoudig een reis kanplannen met auto, fiets of open...
Verdeling prijzenVoor het vaststellen van de prijzenpot kunt u de volgende vuistregel hanteren:              ...
Prijs            Aantal    Particulier     Bedrijf       TotaalGoud              ...
Mogelijke criteria zijn:•     Bruikbaarheid voor de doelgroepDeze doelgroep kan door de deelnemer zijn benoemd bij he...
Component 2: Bouwen websiteHet is evident dat u een website nodig heeft voor marketing en promotie van de wedstrijd. De we...
3.   Luister en reageerVeel van de vragen van ontwikkelaars zullen de datasets betreffen. Enerzijds zijn dat vragen ove...
Component 4: Werven juryledenBij het werven van de juryleden kunt u het beste een mix nastreven van bestuurders van uw eig...
Component 8: Eindbeoordeling & PrijsuitreikingDe eindbeoordeling van de applicaties vindt plaats aan de hand van de criter...
Hulp nodig?Overweegt u een Apps for – wedstrijd te organiseren? Steek dan eerst eens uw licht op in de          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Handleiding Apps for... wedstrijden v.1.0.2

849 views

Published on

Handleiding voor het organiseren van een Apps for ... wedstrijd.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Handleiding Apps for... wedstrijden v.1.0.2

 1. 1. Open Data / Apps wedstrijd HandleidingCopyright: Deze handleiding is gepubliceerd met de volgende licentie: Naamsvermelding-GelijkDelen (Meer informatie: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl)Versie: 1.0.1 -1-
 2. 2. “Apps for Democracy produced more savings for theD.C. Government than any other initiative.“ Vivek Kundra, voormalig CTO van Washington, DC. -2-
 3. 3. InhoudsopgaveVoorwoord ........................................................................................................................................... 4Gebruiken, delen en verbeteren ......................................................................................................... 5Basiscomponenten van de wedstrijd .................................................................................................. 6 Component 1: Opzet wedstrijd ....................................................................................................... 6 Component 2: Bouwen website .................................................................................................... 12 Component 3: Marketing richting ontwikkelaars ........................................................................... 12 Component 4: Werven juryleden .................................................................................................. 14 Component 5: Tussentijdse beoordeling ...................................................................................... 14 Component 6: Publiek publiceren applicaties............................................................................... 14 Component 7: Openbare stemronde voor publieksprijs ............................................................... 14 Component 8: Eindbeoordeling & Prijsuitreiking .......................................................................... 15 Component 9: Marketing van de wedstrijdresultaten ................................................................... 15Hulp nodig? ....................................................................................................................................... 16 -3-
 4. 4. VoorwoordOpen Data staat meer en meer in de belangstelling van overheidsorganisaties. Er lijken grote kansente liggen voor innovaties en economische activiteiten door het zonder rechten en (hoge) kostenbeschikbaar stellen van publieke overheidsinformatie.Om de innovaties en economische toepassing van de open data te versnellen, organiseren veeloverheidsorganisaties in het buitenland zogenaamde Apps for – wedstrijden. Doelstelling van dezewedstrijden is om programmeurs aan te moedigen met de Open Data te innoveren en zinvolletoepassingen te bouwen. 1De moeder van alle Apps for – wedstrijden is Apps for Democracy , een wedstrijd georganiseerd doorWashington D.C. Door het beschikbaar stellen van Open Data en een prijzenpot van $50.000 zijn erter waarde van $2.500.000 aan applicaties ontwikkeld. Een enorm succes, dat ook bij anderewedstrijden herhaald is.De bedenker van deze eerste wedstrijd, Chris Corbett van Istrategylabs, heeft een handleiding 2geschreven voor andere overheidsorganisaties . Wij hebben onze handleiding gebasseerd op dezehandleiding en bedanken daarom Chris en Washington D.C. voor het delen van hun ervaringen.Nederlandse situatieDe handleiding is geschreven voor Nederlandse overheidsorganisaties, voor wedstrijden in Nederland.We hebben daarbij geen onderscheid gemaakt naar het type organisaties, omdat naar onze meningdit het karakter en de uitvoering van de wedstrijden niet verandert.M.F.Borman A.E. Van CampenSr Business Consultant Logica Sr. Business Consultant Logica1Zie: http://www.appsfordemocracy.com2Zie: http://bit.ly/app4all -4-
 5. 5. Gebruiken, delen en verbeterenGebruikenIedereen is vrij dit document te gebruiken bij het organiseren van Apps for – wedstrijden. Het is eenhandleiding, geen uitgewerkt projectplan. Iedere organisatie werkt anders, heeft andere ambities enbeschikt over andere middelen. Daarom willen we met dit document vooral een leidraad bieden vanzaken waaraan u zeker aandacht moet geven.Vanzelfsprekend verdient de organisatie van een Apps for – wedstrijd een degelijker voorbereidingdan alleen het lezen van dit document.DelenU bent vrij om dit document te delen en te verspreiden. Ook mag u de inhoud gebruiken in eigendocumenten onder de volgende voorwaarden:1. U vermeldt dit document als bron.2. De documenten die u maakt, deelt u op uw beurt met anderen onder dezelfde voorwaarden.Deze licentie is ook bekend onder de naam CC-by-SA. Voor meer informatie surft u naar: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nlVerbeterenVanzelfsprekend staan we open voor alle aanvullingen en verbeteringen op deze handleiding. Datkunt u op twee manieren doen. 3U kunt uw opmerkingen plaatsen in de LinkedIn-groep Open Data Nederland . Binnen deze groepdiscussiëren diverse mensen over allerlei onderwerpen die raken aan Open Data, Apps-forwedstrijden, etc. De resultaten van deze discussie verwerken wij in nieuwe versies van dit document.3Zie: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3112848 -5-
 6. 6. Basiscomponenten van de wedstrijdDe moeder van alle Apps for – wedstijden, www.appsfordemocracy.org, is georganiseerd in slechtszes dagen nadat het idee was geboren. Dat zal niet voor alle Apps for – wedstijden zo gelden.Wel zijn er voor alle wedstrijden basiscomponenten te herkennen. Als organisator van de wedstrijdmoet u op één of andere wijze invulling geven aan deze basiscomponenten.De componenten zijn:1. Opzet wedstijd (data, prijzen, jury, tijdlijn).2. Bouwen website.3. Marketing richting ontwikkelaars.4. Werven juryleden.5. Tussentijdse beoordeling.6. Publiek publiceren applicaties.7. Openbare stemronde voor publieksprijs.8. Eindbeoordeling en prijstuitreiking.9. Marketing van de wedstrijdresultaten.We lichten ieder component voor u toe.Component 1: Opzet wedstrijdHet vaststellen van de opzet van de wedstrijd is de basis van de wedstrijd. Het is belangrijk dezeopzet zo simpel mogelijk te houden. Apps for – wedstrijden zijn een versterking van de transparantievan de overheid, onder meer door het gebruik van Open Data.Het is daarom van belang ook de opzet van de wedstrijd zo transparant mogelijk te houden. Dit doet udoor de basis simpel en eenvoudig te houden. -6-
 7. 7. Bij het vaststellen van de opzet van uw wedstrijd moet u uitspraken doen over de volgendeonderwerpen.1. Te gebruiken databronnen.2. Spelregels3. Verdeling prijzen4. Registratie & Indienen applicatie(s)5. Beoordelingscriteria & Jury6. TijdlijnTe gebruiken databronnenAfhankelijk van de ambitie van uw wedstrijd moet u definiëren welke databronnen de deelnemersminimaal moeten gebruiken.U wilt: Ontwikkelaars moeten:dat beter en meer gebruik wordt minimaal één van uw eigen databronnen gebruiken.gemaakt van door u beheerdedatabronnen.meer en betere (web)applicaties voor minimaal gebruik maken van één Open Data bron.uw doelgroep.Als u wilt stimuleren dat ontwikkelaars meer en beter profiteren van door u aangeboden Open Data,dan moet u in de spelregels opnemen dat zij minimaal één van uw eigen bronnen gebruiken. Zostimuleert u het gebruik van uw data en krijgt u feedback over de kwaliteit ervan.Heeft u bijvoorbeeld eigen datasets geregistreerd in de nationale Open Data Catalogus of heeft u eeneigen Open Data Catalogus Portal ingericht, dan kunt u op deze wijze uw datasets op een positievemanier onder de aandacht brengen van ontwikkelaars.Wilt u stimuleren dat uw doelgroep meer en betere (web)applicaties krijgt, waardoor zij bijvoorbeeldbetere dienstverlening krijgen, dan moet u een selectie maken van Open Databronnen die relevant(kunnen) zijn voor uw doelgroep. -7-
 8. 8. Wilt u bijvoorbeeld (web)applicaties ontvangen, waarmee uw doelgroep eenvoudig een reis kanplannen met auto, fiets of openbaar vervoer, inclusief actuele reistijden, dan selecteert u databronnendie actuele verkeersgegevens, actuele openbaarvervoersgegevens, fietsroutes, etc. bieden. Dezebronnen hoeven niet persé door u beheerd en ontsloten te worden! Publiceer een eigen wedstrijdcatalogus met datasets! Ongeacht uw ambitie is het belangrijk dat u een eigen wedstrijdcatalogus met datasets publiceert. Deze wedstrijdcatalogus bevat de datasets waarmee deelnemers minimaal aan de slag moeten.SpelregelsRegels beperken de ruimte die deelnemers krijgen en zijn daarmee de vijand voor creativiteit eninnovatie. Vermijd daarom zo veel mogelijk het opstellen van regels.Appsfordemocracy.org hanteerde één simpele regel: Gebruik minimaal één databron van Washington,DC. Alle applicaties die hieraan voldeden werden toegelaten tot de wedstrijd. Dit resulteerde in eengroot aanbod van applicaties voor diverse platforms zoals Facebook, iPhone, Android, Web, etc.Spelregels die u kunt opstellen zijn:1. Gebruik minimaal één dataset uit de wedstrijdcatalogus2. Uiterlijke inleverdatum applicaties3. Condities waaronder applicaties moeten worden ingeleverd (denk bijvoorbeeld aan verplichtformulier, contactgegevens, vrije herbruikbaarheid, URL waarop applicatie gevonden/gedownload kanworden, etc.) -8-
 9. 9. Verdeling prijzenVoor het vaststellen van de prijzenpot kunt u de volgende vuistregel hanteren: Hoe meer spelregels u opstelt, hoe minder prijzen u moet aanbieden, en hoe hoger het prijzengeld moet zijnAls u weinig tot geen voorwaarden stelt aan de applicaties die deelnemers mogen indienen, dan kuntu het beste veel kleine prijzen beschikbaar stellen. Zo maken veel deelnemers kans op een prijs, watontwikkelaars aanmoedigt een applicatie in te leveren. U ontvangt veel applicaties en daar is het u omte doen.Als u veel voorwaarden stelt aan de applicaties, zoals applicaties voor een specifiek platform, gebruikmaken van specifieke bronnen of een hoge mate van kwaliteit, dan kunt u het beste enkele groteprijzen beschikbaar stellen. Zo stimuleert u dat deelnemers meer tijd en aandacht besteden aan deinzendingen. Zeker als u de wedstrijd opdeelt in meerdere rondes, waarbij (overlevende) deelnemersper ronde meer prijzengeld kunnen opstrijken, zorgt dit er voor dat u inzendingen van hoge kwaliteiten conform uw voorwaarden krijgt.Het is verstandig om uw prijzenpot te verdelen in verschillende segmenten. Zo kunt u bijvoorbeeldonderscheid maken naar:• eerste, tweede en derde plaats;• eervolle vermeldingen;Door voor veel eervolle vermeldingen te zorgen, met elk een laag prijzengeld, houdt u de drempellaag om deel te nemen• bedrijf of particulier;Hiermee moedigt u particulieren aan ook mee te doen• juryprijs en publieksprijs;Door het publiek te laten stemmen betrekt u hen bij de wedstrijd en daarnaast zorgt u voor een viraaleffect omdat deelnemers het eigen netwerk uitnodigen op hun inzending te stemmenVoorbeeld:Appsfordemocracy.org had de volgende verdeling van de prijzenpot: -9-
 10. 10. Prijs Aantal Particulier Bedrijf TotaalGoud 2 $2.000 $2.000 $4.000Zilver 6 $1.000 $1.000 $6.000Brons 10 $500 $500 $5.000Eervolle vermelding 40 $100 $100 $4.000Publieksprijs 2 2 x $500Totaal 60 $20.000Registratie & Indienen applicatiesDit hoeft niet complex te zijn. U kunt eenvoudig een eigen digitaal formulier (laten) maken waarmeedeelnemers hun inzending doen. Een dergelijk formulier kan de volgende velden bevatten:• Voornaam• Achternaam• Particulier of Bedrijf• Website / Blog• Applicatienaam• ApplicatieURL• Beschrijving applicatie• Feedback op wedstrijd• Namen van andere teamledenBeoordelingscriteria & JuryOpnieuw geldt hier het advies, houd het simpel. Zorg ervoor dat het voor juryleden eenvoudig is omde applicaties te beoordelen. Stel niet te veel criteria, want daarmee bent u al snel een beschrijvingaan het maken van de gewenste applicatie. De opzet van de wedstrijd is immers om te profiteren vande creativiteit en innovatiekracht van de deelnemers! - 10 -
 11. 11. Mogelijke criteria zijn:• Bruikbaarheid voor de doelgroepDeze doelgroep kan door de deelnemer zijn benoemd bij het indienen van zijn applicatie, of door u zijnbepaald in de spelregels.• Potentieel van de applicatieKan de applicatie verder worden ontwikkeld? Kunnen andere organisaties of doelgroepen wellicht ookprofiteren van de applicatie?• GebruiksvriendelijkheidIs de applicatie gebruiksvriendelijk? Kan de doelgroep zonder problemen de applicatie gebruiken?• OriginaliteitHoe origineel is de applicatie? Zijn er veel gelijksoortige andere applicaties ingediend?Vanzelfsprekend geldt dat de jury applicaties die niet aan de spelregels voldoen niet in behandelingneemt.Bij selecteren van de juryleden moet u met twee aspecten rekening houden. Zorg ten eerste voorvoldoende gebruikerservaring binnen de jury. Het is lastig iPhone-applicaties te beoordelen als geenenkel jurylid hiermee ervaring heeft.Selecteer daarnaast juryleden die u kunnen helpen bij de marketing van de wedstrijd. Aansprekendejuryleden trekken meer deelnemers dan onbekende personen.TijdlijnZoals eerder vermeld, is Apps for Democracy binnen zes dagen na het idee gelanceerd. Ook u kuntzo snel werken. Waarschijnlijker is het dat u wat meer tijd inruimt voor de wedstrijd. Als vuistregel kuntu aanhouden dat de wedstrijd van aftrap tot afronding ongeveer vier maanden duurt. - 11 -
 12. 12. Component 2: Bouwen websiteHet is evident dat u een website nodig heeft voor marketing en promotie van de wedstrijd. De websitebiedt deelnemers alle benodigde informatie over de spelregels, de verdeling van de prijzenpot, dewijze van registreren en indienen van applicaties, beoordelingscriteria, juryleden en de tijdlijn. Kortom,de website biedt deelnemers een transparant overzicht van de opzet van de wedstrijd.Daarnaast biedt de website deelnemers eenvoudig toegang tot de datacatalogus en de mogelijkheidfeedback te geven op de aangeboden datasets. Veel communicatie tijdens de wedstrijd bestaat uit hetverduidelijken en verbeteren van de datasets. We komen hierop terug bij Component 3.Tot slot geeft de website bezoekers een duidelijk overzicht van de deelnemende applicaties en eeneenvoudige en gecontroleerde mogelijkheid stemmen uit te brengen voor de publieksprijs.Zorg dat uw website voldoende mogelijkheden biedt voor virale verspreiding van aangebodeninformatie. Concreet houdt dit in dat u de website nauw moet laten aansluiten op veel gebruiktesociale netwerken, zoals Hyves en Twitter. Als u besluit zelf ook sociale netwerken in te zetten voorpromotie van en communicatie namens de wedstrijd, zorg dan voor een heldere Social MediaStrategie.Tot slot kunt u overwegen de informatie van uw website aan te bieden in widgets, om het virale effectverder te versterken. Widgets zijn kleine verplaatsbare stukjes websites. Bezoekers van de websitekunnen de widgets eenvoudig integreren op eigen websites of Hyves-profielen, om zo meer aandachtte vestigen op bijvoorbeeld de eigen inzending en de mogelijkheid hierop te stemmen.Component 3: Marketing richting ontwikkelaarsMarketing richting ontwikkelaars betekent vooral maximale inspanning om sámen met hen eencommunity te realiseren. Deze samenwerking uit zich in een aantal aspecten:1. Wees geen verkoperProbeer geen technologie, licenties, etc. te verkopen aan de ontwikkelaars. Kondig de wedstrijd aan,communiceer transparant over de spelregels en beantwoord de vragen. Ontwikkelaars zijn intelligentemensen die op basis van weloverwogen redenen hebben gekozen voor een platform ofontwikkelomgeving. Daarnaast hebben veel ontwikkelaars een afkeer van marketingpraatjes.2. Organiseer enkele un-conferencesOrganiseer diverse informele bijeenkomsten waar ontwikkelaars van elkaar en van u kunnen leren.Tijdens deze bijeenkomsten kunt u de databronnen toelichten, mogelijke applicaties benoemen enonderlinge samenwerking aanmoedigen. - 12 -
 13. 13. 3. Luister en reageerVeel van de vragen van ontwikkelaars zullen de datasets betreffen. Enerzijds zijn dat vragen over deinhoud van de datasets, anderzijds zijn het vragen over de wijze waarop het wordt aangeboden.Probeer binnen maximaal 48uur te reageren op de vragen. Zo realiseert u een positieve buzz binnende ontwikkelaarscommunity, wat nieuwe ontwikkelaars aantrekt. Een mooi bijkomend effect is dat uuzelf profileert als een luisterende en reagerende organisatie.Focus bij de marketing richting ontwikkelaars vooral op de aspecten zelfontplooiing en publiekewaardering. Uw deelnemers zorgen voor diverse applicaties waar u profijt van heeft. Zorg er daaromvoor dat u deze waardering duidelijk laat blijken richting ontwikkelaars. Dit kan door een persoonlijkbericht van het hoofd van de jury na inzending of een persoonlijke uitnodiging voor de prijsuitreiking.Daarnaast moet u ervoor zorgen deze waardering ook publiekelijk te uiten. Zet applicaties, metduidelijke verwijzing naar de deelnemers, in de etalage op andere websites. Organiseert u alsgemeente de wedstrijd, plaats de applicaties en deelnemers dan ook op de gemeentelijke website.Zorg voor aandacht voor de applicaties in de pers. Wellicht kunt zelfs landelijke websites zoalsAmbtenaar20.nl of BinnenlandsBestuur.nl aandacht laten besteden aan de ingezonden applicaties.Events voor ontwikkelaarsReken op ongeveer vijf marketingevents voor ontwikkelaars. Deze events moeten ervoor zorgen datde ontwikkelaarscommunity betrokken raakt bij de wedstrijd.Event BeschrijvingA Splashpagina met aankondiging wedstrijd en mogelijkheid voor inschrijven op nieuwsbrief. Persberichten versturen en via social media de ontwikkelaarsgemeenschap inlichten.B Lancering website, start wedstrijd en eerste unconference.C Workshop/Code Jam op een ander congres/bijeenkomst. Door een Code Jam te organiseren op een andere bijeenkomst (bijv. Hackdeoverheid) brengt u de wedstrijd opnieuw onder de aandacht en stimuleert u samenwerking voor het otnwikkelen van applicaties.D Organiseer een eigen Code Jam. Op deze laatste bijeenkomst kunnen mensen met elkaar samenwerken om applicaties te maken. Ideaal voor ontwikkelaars met goede ideeën die op aspecten vastlopen.E Prijsuitreiking, de ideale gelegenheid ontwikkelaars in het zonnetje te zetten. - 13 -
 14. 14. Component 4: Werven juryledenBij het werven van de juryleden kunt u het beste een mix nastreven van bestuurders van uw eigenorganisatie, potentiële investeerders, academici en aansprekende technologieleiders. Probeer eenaansprekende jury samen te stellen, die ook op eigen kracht nieuwe deelnemers aan de wedstrijdkunnen aantrekken.Hoewel het een wedstrijd met een technisch tintje is, is het zeer van belang ook leden in de jury tehebben die nauwelijks technisch zijn. Juist zij kijken naar de bruikbaarheid, aantrekkelijkheid eneffectiviteit van een applicatie. Maar, zoals genoemd is het ook belangrijk dat zij vertrouwd zijn metinternet en applicaties snappen.Component 5: Tussentijdse beoordelingOm de kwaliteit van de inzendingen en de betrokkenheid van de deelnemers te verhogen, kunt u dejury al voor het verstrijken van de inzendingstermijn enkele malen bij elkaar roepen voor tussentijdsebeoordelingen.Tijdens deze sessies worden de nieuwe applicaties besproken en feedback aan de deelnemersopgesteld. Zij kunnen met de feedback aan de slag om zo een inzending van hogere kwaliteit op televeren.Component 6: Publiek publiceren applicatiesDe ingezonden applicaties kunnen na een controle door de organisatie geplaatst worden op dewebsite. Het plaatsen van de nieuwe applicaties op een website heeft een aantal voordelen:• Bloggers en pers schrijven graag over nieuwe en creatieve applicaties.• Andere ontwikkelaars zien wat reeds is ontwikkeld en: • voorkomen zo dubbel werk, of • kunnen een betere versie opleveren • het publiek kan stemmen op de ingediende applicaties.Component 7: Openbare stemronde voor publieksprijsNadat een applicatie door uw organisatie is gecontroleerd en gepubliceerd, kan het publiek hieropstemmen. Dit kan het succes van uw wedstrijd sterk vergroten. Het blijkt dat deelnemers hun eigennetwerken aanspreken om te zorgen dat hun applicatie veel stemmen trekt. U kunt dit aanmoedigendoor widgets beschikbaar te stellen, die deelnemers eenvoudig op andere websites of Hyves-paginaskunnen integreren. - 14 -
 15. 15. Component 8: Eindbeoordeling & PrijsuitreikingDe eindbeoordeling van de applicaties vindt plaats aan de hand van de criteria die u bij de opzet vande wedstrijd heeft geformuleerd.Zorg ervoor dat bij de prijsuitreiking voldoende ruimte is om de winnaars te demonstreren. Goedeaudiovisuele hulpmiddelen, maar ook mogelijk iPhones etc. zijn daarbij noodzakelijk.Tijdens de prijsuitreiking kunt een Code Jam organiseren, waar ontwikkelaars de ingezondenapplicaties kunnen verbeteren of uitbreiden.Component 9: Marketing van de wedstrijdresultatenTot slot, nadat u de prijzen heeft uitgereikt, is de periode aangebroken van het promoten van deresultaten. Breng de winnende applicatie én deelnemers ruimschoots onder de aandacht via diversemedia zoals de website van de eigen organisatie, pers, bloggers en social media.Besteed zeker vier weken aan het promoten van de resultaten. Uit ervaring blijkt dat veel bloggers deprijswinnaars bespreken en individuele applicaties beoordelen. Goede momenten om dedoelstellingen van uw wedstrijd, de resultaten en de deelnemers nog eens onder de aandacht tebrengen. - 15 -
 16. 16. Hulp nodig?Overweegt u een Apps for – wedstrijd te organiseren? Steek dan eerst eens uw licht op in de 4LinkedIn-groep Open Data Nederland . Diverse mensen met kennis en ervaring op het terrein vanOpen Data ondersteunen u graag in uw plannen.Het organiseren van een Apps for – wedstrijd vraagt kennis van technologie, Open Data, organiseren,communicatie en social media. Het speelveld waarin wij ons helemaal thuisvoelen.Wij helpen u daarom graag bij:• Organiseren van de wedstrijd• Bouwen van de Open Data Catalogus• Bouwen van de wedstrijdwebsite• Opbouwen van de deelnemersscommunity• Pers, media en communicatie• Beoordelen applicatiesMartin Borman Annemarie van CampenMartin.borman@logica.com Annemarie.van.campen@logica.com4 Zie: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3112848 - 16 -

×